Byla P2-113-569/2014
Dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Ritai Levickytei, teismo posėdyje išnagrinėjo antstolio Arturo Bložės pareiškimą suinteresuotam asmeniui UAB „Vinčiūnai“ vadovui E. V., Raseinių rajono policijos komisariatui dėl patraukimo atsakomybėn asmenų, nevykdančių antstolio reikalavimų,

Nustatė

2Antstolis Arturas Bložė į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, gautas jo prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Antstolis pareiškime nurodė, kad jo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 82N-2769077/2013 dėl 20.00 Lt skolos išieškojimo iš E. V. 3 eilės išieškotojo Raseinių r. PK naudai pagal 2012-01-07 Raseinių r. PK nutarimą Nr. Hl 80801, vykdoma vykdomoji byla dėl 420.00 Lt skolos išieškojimo iš E. V. 3 eilės išieškotojo Raseinių r. PK VP naudai pagal 2013-07-16 Raseinių r. PK VP nutarimą Nr. 82N-2769077-13, vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-732/14 dėl 200.00 Lt skolos išieškojimo iš E. V., 3 eilės išieškotojo Raseinių r. PK VP naudai pagal 2014-01-02 Raseinių r. PK VP nutarimą Nr. 82N-5541944-14, vykdoma vykdomoji byla Nr. 41-770/14 dėl 200.00 Lt skolos išieškojimo iš E. V. 3 eilės išieškotojo Raseinių r. PK VP naudai pagal 2014.01.08 Raseinių r. PK VP nutarimą Nr. 82N-5810789-14. 2013-09-20 į skolininko darbovietę UAB „Vinčiūnai" išsiųstas Patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. BL0223772, kuriuo reikalaujama iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 procentų nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 procentų nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Išskaičiuotas lėšas buvo prašoma pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, sumas išskaityti ir pervesti reguliariai iki visos išieškotinos sumos išieškojimo arba antstolio nurodymo. Patvarkymas nėra vykdomas. 2014-02-18 UAB „Vinčiūnai" išsiųstas Patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. BLO008735, kuriuo prašoma antstolio kontorai pateikti pažymą apie E. V. darbo užmokesčio dydį, taip pat detaliai nurodyti, į kokią sąskaitą ir kada (nurodant datą ir sumą) buvo pervedamos lėšos iš E. V. gaunamų pajamų bei raštu nurodyti priežastis, dėl kurių yra nevykdomas nurodytas patvarkymas. Atsakymas iš UAB „Vinčiūnai" iki šiol nėra gautas. 2013-09-20 Patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. BL0223772 ir 2014-02-18 Patvarkymas dėl informacijos pateikimo BLO008735 nėra vykdomi. Už antstolio reikalavimų nevykdymą prašo nubausti pinigine bauda UAB ,,Vinčiūnai‘‘ vadovą E. V., a/k ( - )

3Suinteresuotam asmeniui UAB „Vinčiūnai“ vadovui E. V. apie posėdį pranešta tinkamai, į teismo posėdį jis neatvyko.

4Suinteresuotam asmeniui Raseinių rajono PK apie posėdį pranešta tinkamai, į teismo posėdį atstovas neatvyko.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str. 2 d. numato, kad asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Šio straipsnio 3 d. numatyta, kad jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, šio straipsnio 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Šiuo atveju asmuo, nevykdantis antstolio reikalavimų, UAB „Vinčiūnai“ vadovas E. V. nepateikė jokių duomenų, kodėl nevykdė antstolio reikalavimų. Byloje yra duomenys, kad 2013-09-20 patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. BLO223772 išsiųstas E. V. 2013-09-25. 2014-02-18 patvarkymas dėl informacijos pateikimo Nr. BLO008735 išsiųstas 2014-02-21, priimtas 2014-02-26. Jokių duomenų, kad įmonės vadovas darė išskaitas, pradėjo vykdyti vykdomuosius dokumentus, nors gavo realias pajamas, byloje nėra. Atsižvelgus į vykdomosios bylos medžiagoje esančius rašytinius įrodymus, pareiškimas tenkintinas ir E. V. skirtina 5 Lt bauda už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 585 str., 593 str., 771 str., teismas

Nutarė

8Antstolio Arturo Bložės pareiškimą tenkinti.

9Skirti asmeniui, nevykdančiam antstolio reikalavimų, E. V., a/k ( - ) už antstolio reikalavimų nevykdymą po 5 Lt baudos už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną.

10Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą.

11Ši nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai