Byla 2-338-531/2012
Dėl internetu sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo, sumokėtų pinigų grąžinimo, nuostolių, bei neturtinės žalos atlyginimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,

2sekretoriaujant Laimutei Bastytei,

3dalyvaujant ieškovui E. D.,

4atsakovo – UAB „( - )“ atstovui A. M.,

5vertėjai Janinai Damanskienei,

6teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal E. D. ieškinį atsakovui UAB „( - )“, dėl internetu sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo, sumokėtų pinigų grąžinimo, nuostolių, bei neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

7Ieškovas E. D. kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti internetu su atsakovu UAB „( - )“ sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį dėl kompiuterio sisteminio bloko pirkimo, priteisti jam iš atsakovo visas lėšas, jo sumokėtas už prekę, viso 2125 Lt, taip pat 32,26 Lt nuostolių, 1000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimą, bei bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdyje ieškovas, nurodęs, kad didžiąją dalį jo sumokėtų už prekę pinigų atsakovas grąžino, prašė priteisti likusią negrąžintą dalį – 174 Lt.

8Ieškinio pareiškime ir teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad jis 2011-08-31 iš atsakovo - UAB „( - )“ internetinės parduotuvės www.skytech.lt užsisakė prekes, tame tarpe ir kompiuterio SKY RACER s/n ST201108310304 sisteminį bloką, ir už jas sumokėjo elektroninės bankininkystės būdu. Visą užsakymą, o taip pat ir minėtą prekę jam 2011-09-09 pristatė kurjerių tarnyba UAB „DPD Lietuva“. Kompiuterį išpakavus ir pajungus, jis neveikė, todėl tą pačią dieną apie tai jis informavo atsakovą telefonu, o 2011-09-12 supakavęs neveikiantį kompiuterio sisteminį bloką, išsiuntė jį per kurjerių tarnybą į atsakovo garantinio serviso skyrių Vilniuje. Iki šiol kompiuterio jis neturi, tačiau pateikus ieškinį, atsakovas grąžino didesniąją dalį sumokėtų pinigų – 1951 Lt. Tokiu būdu atsakovas jam liko negrąžinęs 174 Lt už prekę, kas reiškia jog šalių sutartis galioja. Taip pat jis patyrė 32,26 Lt nuostolių, kuriuos sudaro 2 registruotų laiškų išsiuntimas ir kompiuterio sisteminio bloko išvežimas į garantinio aptarnavimo servisą. Be to jis patyrė neturtinę žalą, nes iki šiol negali naudotis įsigytu daiktu, dėl ilgalaikio susirašinėjimo bei tiesos aiškinimosi patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą.

9Atsakovas atsiliepime į ieškinį, o taip pat atstovas teismo posėdyje nurodė, jog ieškinio nepripažįsta, nes jis pilnai ir sąžiningai vykdė savo įsipareigojimus bei prievoles, kylančias iš su ieškovu sudarytos Pirkimo - Pardavimo sutarties. Nei viena iš valstybinių institucijų, į kurias kreipėsi ieškovas, nenustatė jokių Pardavėjo padarytų teisės aktų pažeidimų Pirkėjo atžvilgiu. Atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma Pirkėjo reikalavimų, išdėstytų ieškinyje – pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimas, prekės grąžinimas Pardavėjui ir sumokėtų pinigų grąžinimas Pirkėjui - buvo įvykdyti Pardavėjo iniciatyva ir laisva valia, nepaisant to, kad jis neprivalėjo to daryti. Prašo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą, ir iš ieškovo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

10Tretysis asmuo - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, teikdama išvadą, nurodė, kad ieškovo E. D. UAB „( - )“ atžvilgiu keliamas reikalavimas nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, yra teisėtas ir pagrįstas.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų, ieškovas reiškia keturis reikalavimus: dėl likusios negrąžintos dalies - 174 Lt piniginių lėšų, sumokėtų pagal internetu sudarytą vartojimo pirkimo - pardavimo sutartį už kompiuterio sisteminio bloko pirkimą, ir šios sutarties nutraukimo, taip pat išvestinius - dėl 32,26 Lt nuostolių, ir 1000 Lt neturtinės žalos, patirtos streso, dvasinių pergyvenimų, sugaišto laiko ir negalėjimo naudotis turtu pagal paskirtį pasekmėje, atlyginimo.

13Nagrinėjant bylą nustatyta, kad ieškovas E. D. 2011-08-31 iš atsakovo UAB „( - )“ internetinės parduotuvės, esančios internetiniame portale www.skytech.lt, užsisakė (užsakymas Nr. 61471) kompiuterinės technikos prekių: vaizduoklį, kurio kaina 565 Lt, kompiuterinę klaviatūrą už 82,99 Lt, maršrutizatorių už 151 Lt, o taip pat asmeninio kompiuterio SKY RACER s/n ST201108310304 sisteminį bloką – komplektą su procesoriumi, atminties disku, vaizdo plokšte ir kt., kurio kaina 2299 Lt, ir už šias prekes tą pačią dieną elektroninės bankininkystės būdu iš viso sumokėjo 3108,99 Lt sumą (b.l. 7 – 8). Sudaryto užsakymo turinys ir vykdymo eiga pateikta vidinės Pardavėjo sistemos užsakymo vykdymo kontrolės išklotinėje (b.l. 47 - 50). Prekes pagal šį užsakymą, 2011-09-09 pristatė kurjerių tarnyba UAB „DPD Lietuva“. Ieškovo teigimu, gavus minėtas prekes ir prijungus išbandymui bei naudojimui, neveikė kompiuterio sisteminis blokas. Kad ši kompiuterinė įranga neveikė, patvirtina UAB „( - )“, į kurią 2011-09-12 kreipėsi ieškovas, pažyma, pateikta į bylą (b.l. 9). Todėl ieškovas šią prekę išsiuntė į UAB „( - ) garantinio aptarnavimo skyrių, kas minima 2011-09-12 siuntimo lydraštyje (b.l. 10), 2011-09-15 susirašinėjimo elektroniniu paštu laiške, ir 2011-10-07 UAB „( - ) pranešime pirkėjui (b.l. 13). Jame nurodoma, kad prekę gavus, buvo pastebėti kompiuterio fiziniai pažeidimai: įlenktas korpusas ir išlaužti kietojo disko tvirtinimai. Konstatuojama, kad 348 Lt dydžio nuostolis atsirado dėl transporto kompanijos kaltės. Taip pat pranešime yra išdėstytas pasiūlymas pirkėjui dėl pažeistų detalių – korpuso ir kietojo disko pakeitimo, ir sutvarkyto kompiuterio grąžinimo. Ieškovas tą pačią dieną (2012-10-07) informavo atsakovą, kad jis atsisako šios prekės ir prašo grąžinti už ją sumokėtus pinigus – 2299 Lt, taip pat atsisako prekės remonto ar keitimo į analogišką. Atsakovas 2012-10-11 į šį prašymą ieškovui pateikė atsakymą, kuriame nurodė, jog nesutinka su prašymu nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti pinigus. Siūlo atsiimti kompiuterį, bei atšaukia pasiūlymą pakeisti pažeistas detales naujomis (b.l. 16 – 17). Kompiuteris iki šiol yra atsakovo žinioje, o ieškovui E. D. yra grąžinta jo sumokėtų pinigų dalis – 1951 Lt (2012-03-06 ir 2012-03-08 mokėjimo nurodymai Nr. 912 ir 916, atitinkamai 1777 ir 174 Lt sumoms).

14Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos atlikto patikrinimo akte (2011-12-16 Nr. VS-11-1823-191) teikiama išvada, jog patikrinus kompiuterį jis yra veikiantis, tačiau turi mechaninius pažeidimus – nežymiai įlenktą korpuso sienelę ir nulaužtus kietojo disko laikiklius. Šių pažeidimų atsiradimo aplinkybių nustatyti negali.

15Aptarti įrodymai teismui leidžia konstatuoti aplinkybes, kad ieškovas, sudaręs vartojimo pirkimo - pardavimo sutartį, ir jos pagrindu gavęs užsakytas prekes, o taip pat ir kompiuterio sisteminį bloką, pastebėjo, jog jis neįsijungia. Su trečiųjų asmenų pagalba įsitikinęs, ar nesuklydo, prekę, kaip techniškai netvarkingą (neveikiančią), praėjus trims dienoms po jos gavimo, išsiuntė į UAB „( - )“ garantinio serviso skyrių (Pylimo g. 31 Vilnius), tuo pareikšdamas, jog jos neatsisako, ir sutinka, kad ji būtų remontuojama arba pakeista analogiška. Prekė buvo pristatyta į garantinio aptarnavimo servisą, priimta iš kurjerio, ir bendrovės specialistams apžiūrėjus, nustatyti defektai, apie kuriuos ieškovas E. D. nebuvo minėjęs prekę gavęs ir išsiųsdamas. Byloje esantys duomenys rodo, kad ieškovas apie tai buvo informuotas tik 2011-10-07, t.y. praėjus 25 dienoms po prekės išsiuntimo į servisą, o šiuo laikotarpiu vyko aplinkybių aiškinimasis su kurjerines paslaugas teikusia bendrove.

16Kaip minėta, ginčas tarp šalių yra kilęs dėl internetu sudarytos vartojimo pirkimo - pardavimo sutarties nutraukimo, sumokėtų pinigų grąžinimo, nuostolių ir žalos atlyginimo. Sutartis sudaryta iki 2011-10-13 įst. Nr. XI-1619, įsigaliojusio 2011-12-01 priėmimo, pakeitusio ar papildžiusio eilę Civilinio kodekso nuostatų, reglamentuojančių vartotojų teises, todėl ginčas nagrinėjamas, vadovaujantis iki tol galiojusio įstatymo nuostatomis.

17Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartinius santykius reglamentuoja Civilinio kodekso šeštosios knygos IV dalies ketvirtojo skirsnio „Vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių ypatumai“ (CK 6.350–6.370 straipsniai) normos. Šiame skirsnyje, atsižvelgiant į vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties specifiką, įtvirtintos specialiosios normos bendrojo pirkimo – pardavimo sutartinių santykių reglamentavimo atžvilgiu (CK 6.305–6.349 straipsniai). Pagal CK 6.350 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties apibrėžtį, vartojimo pirkimo – pardavimo sutartimi pardavėjas – asmuo, kuris verčiasi prekyba, pardavėjo atstovas įsipareigoja parduoti prekę – kilnojamąjį daiktą pirkėjui – fiziniam asmeniui pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą. Nagrinėjamo ginčo atveju prekių pirkimo - pardavimo sutartis buvo sudaryta internetu, todėl tokios sutarties atžvilgiu taikytini ir specialieji šalių, sudariusių sutartis naudojant ryšio priemones, teises ir pareigas reglamentuojantys teisės aktai - Civilinio kodekso 6.366, 6.367 straipsniai, bei juos konkretizuojančios Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 (Žin., 2001, Nr. 73 - 2583) patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės.

18Atsakovas UAB „( - )“ nepateikė įrodymų, jog sudarant sutartį vartotojui buvo raštu įteikta visa informacija, nurodyta Civilinio kodekso 6.366 straipsnio 6 dalyje (CK 2000-07-18 įst. Nr. VIII-1864 red.), todėl konstatuotina, jog vartotojas įgijo teisę atsisakyti ginčo sutarties, sudarytos ryšio priemonėmis, per Civilinio kodekso 6.367 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, t. y. 3 mėnesius. Vartotojas reikalavimą nutraukti prekės pirkimo - pardavimo sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus UAB „( - )“ pateikė 2011-10-07, todėl jis savo teise atsisakyti sutarties, sudarytos naudojantis ryšio priemonėmis, pasinaudojo nepasibaigus įstatymo nustatytam terminui.

19Be to, pagal CK 6.353 straipsnio 10 dalį pardavėjas, nesuteikęs pirkėjui informacijos, reikalingos tinkamam nupirkto daikto naudojimui pagal paskirtį, taip pat turi pareigą atsakyti už daiktų trūkumus, išaiškėjusius po daiktų perdavimo pirkėjui, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumai atsirado dėl to, kad jis neturėjo reikiamos informacijos, taip išplečiant pardavėjo atsakomybės už parduoto daikto trūkumus ribas (pagal bendrąją taisyklę pardavėjas atsako už neaptartus trūkumus, buvusius daikto perdavimo momentu). Nekyla abejonių, kad ieškovui gavus surinktą ir paruoštą naudojimui kompiuterio sisteminį bloką, ir jį įjungus, šis neveikė. Tai patvirtina tolesni ieškovo veiksmai. Galimos to priežastys nenustatytos, tačiau akivaizdu, kad iki jį išsiunčiant į garantinio serviso centrą, ieškovui nebuvo suteiktos kompetentingos konsultacijos, kaip minėtą problemą išspręsti ir kokius veiksmus turi atlikti pirkėjas, taip pat nepaaiškinta, jog jis turi teisę atsisakyti šios prekės ir grąžinti ją atgal.

20Pagrindinė pardavėjo pareiga pagal pirkimo-pardavimo sutartį - perduoti pirkėjui tinkamą daiktą (prekę), t. y. tokį, kurio kokybė, kiekis ir kiti kriterijai atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas bei daiktų kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus ir kuris yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Pardavėjas atsako už neaptartus daiktų trūkumus, buvusius daikto perdavimo momentu arba po jo perdavimo dėl priežasčių, už kurias yra atsakingas pardavėjas (CK 6.327 straipsnis, 6.333 straipsnio 1 dalis).

21CK 6.363 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta pirkėjo teisė vietoj kitų gynybos būdų vienašališkai nutraukti sutartį yra esminė pažeistų vartotojo teisių gynimo ypatybė - pagal bendrąją pirkimo - pardavimo sutartims normą, įtvirtintą CK 6.334 straipsnio 1 dalies 4 punkte, netinkamos kokybės daiktą nusipirkęs pirkėjas gali atsisakyti sutarties tik tuo atveju, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.217 straipsnis); tuo tarpu pagal CK 6.363 straipsnio 8 dalį vartotojo teisė nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį įstatyme nesiejama su esminiu sutarties pažeidimu, atkreipiant dėmesį į tai, kad pirkėjo teisė rinktis vieną ar kitą teisių gynimo būdą vis dėlto negali būti suabsoliutinta, nes ir vartojimo sutartiniuose santykiuose galioja bendrieji civilinių santykių reglamentavimo principai.

22Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamo ginčo atveju vartotojo teisė nutraukti sutartį yra neginčytina (CK 6.367 straipsnio 3 dalis), vertintinos dėl šio juridinio fakto kylančios pasekmės: UAB „( - )“ įgalioto serviso atstovai priėmę siuntą (siuntos priėmimą patvirtindami parašu) bei nepareiškę pastabų dėl siuntos kokybės, sutiko, jog siunta mechaninių transportavimo pažeidimų neturi (Pašto įstatymo 12 str. 10 d. 5 p.). Todėl darytina išvada, jog nepagrįstas yra atsakovo nusišalinimas nuo atsakomybės už kompiuterio komponentų mechaninius pažeidimus, šią atsakomybę perkeliant ieškovui, bei nesutikimas su jo pareiškimu dėl prekės atsisakymo ir pinigų grąžinimo. Pažymėtina, kad atsakovas, įvertinęs susiklosčiusią situaciją, bei atsižvelgdamas į tyrimą atlikusių valstybės įgaliotų institucijų išvadas bei rekomendacijas, pakeitė savo nuomonę, grąžindamas ieškovui didžiąją dalį jo sumokėtų už prekę pinigų, ir nutraukė vartotoją (ieškovą) diskriminuojančius veiksmus. Tačiau atsakovui negrąžinus dalies prekės kainos, negalima pripažinti, kad šalių sudaryta vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties dalis buvo nutraukta ir nebegalioja. Todėl jos dalis dėl kompiuterio sisteminio bloko pirkimo – pardavimo, turi būti nutraukta teismine tvarka, priteisiant iš atsakovo likusią ieškovui už jį negrąžintą pinigų sumą – 174 Lt, o taip pat ieškovo patirtus nuostolius: išlaidas už prekės grąžinimą per kurjerių tarnybą, bei registruotų pašto siuntų siuntimą atsakovui ir vartotojų teisių institucijai (b.l. 11; 18; 21), viso 32,26 Lt.

23Įgyvendinant vartotojo teises į neturtinės žalos atlyginimą taikytinos bendrosios CK normos, reglamentuojančios civilinę atsakomybę, ir teismų praktikoje suformuluotos esminės neturtinės žalos atlyginimą reglamentuojančių įstatymų aiškinimo ir taikymo nuostatos, pagal kurias neturtinės žalos atlyginimui yra būtina nustatyti civilinės atsakomybės sąlygas, tarp jų – žalos padarymo faktą, nes ne kiekvienas teisės pažeidimas kartu reiškia ir neturtinės žalos padarymą.

24Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje N.Č. v. UAB „( - )“ išaiškino, kad, be CK 6.363 straipsnio 4 ir 8 dalyse numatytų vartotojo teisių gynimo būdų, visais atvejais vartotojas turi teisę į nuostolių, atsiradusių dėl netinkamos kokybės prekės pardavimo, atlyginimą (CK 6.363 straipsnio 5 dalis). Įstatymas garantuoja vartotojo teisę tiek į turtinės, tiek į neturtinės žalos, padarytos netinkamos kokybės prekės pardavimu, atlyginimą. Vartotojo teisė į neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą įtvirtinta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (2007 m. sausio 12 d. įstatymo Nr. X-1014 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 5 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-256/2009). Kartu pažymėtina, kad sprendžiant dėl vartotojo teisės į neturtinės žalos atlyginimą ypatingas dėmesys turi būti skiriamas padarinių, kuriuos netinkamos kokybės daikto pardavimas sukėlė pirkėjui (vartotojui), vertinimui. Turi būti sprendžiama, ar netinkamos kokybės prekės pardavimu sukelti neigiami išgyvenimai, nepatogumai ir kt. buvo intensyvūs ir ar tai yra pakankamas pagrindas neturtinei žalai atlyginti.

25Ieškovas savo reikalavimą neturtinei žalai atlyginti reiškia dėl to, kad jis negalėjo naudotis įsigytu daiktu, dėl susirašinėjimo ir aplinkybių aiškinimosi patyrė dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą. Tačiau reikia pripažinti, kad pats ieškovas, naudodamasis jam, kaip vartotojui suteiktomis teisėmis, šių neigiamų padarinių galėjo išvengti arba juos iki minimumo sumažinti, tuojau pat atsisakydamas sutarties ir grąžindamas neveikiančia prekę pardavėjui. Gi jis pretenziją dėl prekės kokybės ir pageidavimo atgauti sumokėtus pinigus, oficialiai (raštu) pareiškė praėjus 25 dienoms po prekės išsiuntimo remontuoti. Nuo šio momento laikytina, kad prekės jis atsisakė, o atsisakydamas suprato, kad ja nebegalės naudotis, ir turės kitų nepatogumų, dėl kurių atsakovas nėra ir negali būti atsakingas. Todėl teismas sprendžia, kad susiklosčiusioje situacijoje ieškovo nurodytos pasekmės atsirado dėl jo paties pasirinkto teisių gynimo būdo, už kuriuos atsakovas atsakyti negali. Dėl minėtų motyvų ieškinys šioje dalyje yra netenkintinas.

26Ieškinį tenkinant iš dalies, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš atsakovo yra išieškotinas žyminis mokestis ir pašto išlaidos valstybės naudai, taip pat bylinėjimosi išlaidos ieškovui, pagal jo pateiktus dokumentus (b.l. 22), (CPK 88 str. ir 93 str.). Ieškovui yra grąžintinas jo sumokėtas žyminis mokestis, nes jis nuo šio mokesčio yra atleistas (CPK 83 str. 1 d. 1 p. ir 87 str.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260; 263 – 265 ir 270 str. str. teismas,

Nutarė

28E. D. ieškinį tenkinti iš dalies: nutraukti 2011-08-31 su atsakovu - UAB „( - )“ internetine parduotuve www.skytech.lt sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį dalyje dėl kompiuterio sisteminio bloko SKY RACER s/n ST201108310304, kurio kaina 2299 Lt, įsigijimo, ir priteisti iš UAB „( - )“ ieškovui E. D. už šią prekę sumokėtą ir likusią negrąžintą 174 Lt sumą, bei nuostolius, sudarančius 32,26 Lt.

29E. D. ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo, atmesti.

30Valstybinę mokesčių inspekciją įpareigoti grąžinti ieškovui E. D. 50 Lt žyminį mokestį jo sumokėtą 2012-02-22 mokėjimo nurodymu Nr. 388079.

31Iš atsakovo UAB „( - )“ priteisti 400 Lt už procesinių dokumentų paruošimą ieškovui E. D., bei 100 Lt žyminio mokesčio ir 15,96 Lt pašto išlaidų į valstybės pajamas.

32Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Visagino apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Valdas Ciesiūnas,... 2. sekretoriaujant Laimutei Bastytei,... 3. dalyvaujant ieškovui E. D.,... 4. atsakovo – UAB „( - )“ atstovui A. M.,... 5. vertėjai Janinai Damanskienei,... 6. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pagal... 7. Ieškovas E. D. kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti internetu su... 8. Ieškinio pareiškime ir teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad jis 2011-08-31... 9. Atsakovas atsiliepime į ieškinį, o taip pat atstovas teismo posėdyje... 10. Tretysis asmuo - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, teikdama... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Kaip matyti iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų, ieškovas reiškia... 13. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad ieškovas E. D. 2011-08-31 iš atsakovo UAB... 14. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos atlikto... 15. Aptarti įrodymai teismui leidžia konstatuoti aplinkybes, kad ieškovas,... 16. Kaip minėta, ginčas tarp šalių yra kilęs dėl internetu sudarytos... 17. Vartojimo pirkimo – pardavimo sutartinius santykius reglamentuoja Civilinio... 18. Atsakovas UAB „( - )“ nepateikė įrodymų, jog sudarant sutartį... 19. Be to, pagal CK 6.353 straipsnio 10 dalį pardavėjas, nesuteikęs pirkėjui... 20. Pagrindinė pardavėjo pareiga pagal pirkimo-pardavimo sutartį - perduoti... 21. CK 6.363 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta pirkėjo teisė vietoj kitų gynybos... 22. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamo ginčo atveju vartotojo teisė... 23. Įgyvendinant vartotojo teises į neturtinės žalos atlyginimą taikytinos... 24. Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje N.Č. v. UAB „( - )“... 25. Ieškovas savo reikalavimą neturtinei žalai atlyginti reiškia dėl to, kad... 26. Ieškinį tenkinant iš dalies, proporcingai patenkintų ir atmestų... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 260; 263 – 265 ir 270 str. str.... 28. E. D. ieškinį tenkinti iš dalies: nutraukti 2011-08-31 su atsakovu - UAB... 29. E. D. ieškinį dalyje dėl neturtinės žalos atlyginimo, atmesti.... 30. Valstybinę mokesčių inspekciją įpareigoti grąžinti ieškovui E. D. 50 Lt... 31. Iš atsakovo UAB „( - )“ priteisti 400 Lt už procesinių dokumentų... 32. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui...