Byla 2-6229-559/2020
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, dokumentinio proceso tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Blokas“ ieškinį atsakovei UAB LEZ logistikos centras dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Teisme priimtas ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Blokas“ ieškinys atsakovei UAB LEZ logistikos centras, kuriuo ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 157,30 Eur skolos už suteiktas krovinio pervežimo paslaugas, 6 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatytas taisykles. Pateikto ieškinio dalykas yra susijęs su piniginiais reikalavimais atsirandančiais iš sutarties, ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl konstatuojama, kad ieškovės ieškinys gali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

4Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2019 m. spalio 2 d. šalys pasirašė sutartį-užsakymą Nr. 19/10/02-1 dėl krovinio pervežimo maršrutu Nieuwerkerk aan den Ijssel (Nyderlandai) – Kaunas (LT). Atsakovė įsipareigojo sumokėti ieškovei už krovinio pervežimą per 45 dienas po PVM sąskaitos faktūros ir CMR važtaraščių originalų gavimo dienos. Už krovinio pervežimą atsakovei 2019 m. spalio 7 d. buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra BL/2019 Nr. 3489 – 157,30 Eur sumai. Sąskaita per nustatytą terminą neapmokėta. Ieškovė ne kartą ragino atsakovę skolą sumokėti, 2019 m. gruodžio 12 d. išsiuntė pretenziją, tačiau ši reikalavimo neįvykdė.

5Teismas

konstatuoja:

6Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2019 m. spalio 2 d. sutarties-užsakymo Nr. 19/10/02-1, PVM sąskaitos faktūros BL/2019 Nr. 3489, CMR važtaraščio, 2019 m. gruodžio 12 d. pretenzijos kopijos patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

7Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog tarp šalių 2019 m. spalio 2 d. buvo sudaryta sutartis-užsakymas Nr. 19/10/02-1, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pervežti krovinį iš Nieuwerkerk aan den Ijssel (Nyderlandai) į Kauną, Raudondvario pl. 101. Atsakovė (užsakovas) įsipareigojo už krovinio pervežimą sumokėti ieškovei (vežėjui) 130 Eur + PVM (arba 157,30 Eur su PVM) per 45 dienas po CMR ir sąskaitos faktūros originalų gavimo (sutarties 2.1 ir 2.2 punktai). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai (CMR važtaraštis 91007766) patvirtina, kad ieškovė savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė, krovinys buvo pristatytas į paskirties vietą. Duomenų, patvirtinančių, kad užsakovas (atsakovė) būtų pareiškęs pretenzijas ieškovei dėl netinkamo krovinio pristatymo ar jo sugadinimo, byloje nėra. Ieškovė už pervežimo paslaugas 2019 m. spalio 7 d. pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą BL/2019 Nr. 3489 157,30 Eur sumai, kuri turėjo būti sumokėta iki 2019 m. lapkričio 25 d. Per sutartyje nustatytą terminą atsakovė savo sutartinio įsipareigojimo sumokėti už suteiktą paslaugą nevykdė ir skola iki ieškinio pateikimo teismui dienos nebuvo sumokėta.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.245 straipsnio 3 dalis, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalys numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais. Suteikiamas paslaugas klientas apmoka sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu sutartis nenustato ko kita, klientas privalo sumokėti visą kainą, kai visos paslaugos pagal sutartį yra suteiktos (CK 6.720 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė prievolės sumokėti už suteiktas krovinio pervežimo paslaugas tinkamai neįvykdė, prievolės sumokėti už paslaugas terminas yra pasibaigęs, iš jos priteistina ieškovės naudai 157,30 Eur dydžio skola.

9Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, o kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, tai už termino praleidimą mokamos šešių procentų dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 ir 2 dalys). Šiuo atveju abi šalys yra verslininkai, todėl taikytinas 6 procentų metinių palūkanų dydis. Kadangi atsakovė sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, iš jos priteistinos įstatyme numatytos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos skolos sumos (157,30 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. vasario 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 ir 6.210 straipsniai).

10Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovei iš atsakovės turėtų būti priteistos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 20,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio, tačiau CPK 425 straipsnio 3 dalis nustato, kad už ieškinį, paduodamą dokumentinio proceso tvarka, mokamas žyminis mokestis yra lygus pusei sumos, kurią reikėtų mokėti už ieškinio nagrinėjimą teisme pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, tačiau ne mažesnis kaip dešimt eurų. Šiuo atveju už ieškinio padavimą yra mokėtinas minimalus 10,00 Eur žyminis mokestis, kuris su kitomis ieškovės patirtomis bylinėjimosi išlaidomis – 12,00 Eur už vertimo paslaugas, yra priteistinas iš atsakovės ieškovės naudai, iš viso – 22,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Permokėta žyminio mokesčio dalis – 10,00 Eur, yra grąžintina ieškovei (CPK 93 straipsnio 1 dalis; 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 93, 262, 424, 428 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovės UAB LEZ logistikos centras, juridinio asmens kodas: 304778681, buveinė: Jonavos r. sav., Užusalių sen., Išorų k., Neries g. 4, ieškovės Uždarosios akcinės bendrovės „Blokas“, juridinio asmens kodas: 265615370, buveinė: K. R., Esperanto g. 27, naudai 157,30 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt septynis eurus 30 euro centų) skolos už suteiktas krovinio pervežimo paslaugas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą skolos sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. vasario 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 22,00 Eur (dvidešimt du eurus) bylinėjimosi išlaidų.

14Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovei Uždarajai akcinei bendrovei „Blokas“, juridinio asmens kodas: 265615370, 10,00 Eur (dešimt eurų) permokėtą žyminio mokesčio dalį (pagal 2020 m. sausio 31 d. mokėjimo dokumentą Nr. 1510212).

15Įpareigoti atsakovą per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

16Jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Teismas informuoja, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas.

18Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai