Byla 1-15-771/2019
Dėl to, kad kitaip negalėjo kaip tik pragręžus kuro baką, pavogti kuro. Dėl savo elgesio gailisi (t. 1 b.1.83, 87-88)

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant Jurgitai Juškuvienei, dalyvaujant prokurorei Lilijai Saldukienei, kaltinamojo A. T. gynėjai advokatei Nainai Lanzbergienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje A. T., a.k. ( - ) gim. ( - ) Šiauliuose, lietuvis, LR pilietis, 10 kl. Išsilavinimo, gyv. UNITED KINGDOM, ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d., 187 str. 3 d.,-

Nustatė

2A. T. 2012-10-04 nuo 00:00 val. iki 01:53 val., Šiaulių mieste, prie ( - ) namo, iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrai su V. C., pagrobė svetimą turtą - iš automobilio VW CRAFTER 35, v.n. ( - ) priklausančio AB „DNB Lizingas“, naudojamo UAB „R.“, pragręždamas kuro baką, pagrobė UAB „R.“ priklausančio 50 l. dyzelinio kuro bendros 65.89 Eur (vieno litro vertė 1.32 Eur), iš krovininio automobilio VW MAN v.n. ( - ) priklausančio E. J., naudojamo UAB „I.“, pragręždamas kuro baką, pagrobė UAB „I.“ priklausančio - 50 l. dyzelinio kuro bendros 65.89 Eur (vieno litro vertė 1.32 Lt ), iš autobuso IVECO, v.n. ( - ) priklausančio „Š.“, pragręždamas kuro baką, pagrobė „Š.“ priklausančio - 10 litrų dyzelinio kuro bendros 13.67 Eur (vieno litro vertė 1.32 Eur), viso turto už 145.45 Eur vertės turtą;

3be to, jis 2012-10-04 nuo 00:00 val. iki 01:53 val., Šiaulių mieste, prie ( - ) namo, iš anksto susitaręs ir veikdamas bendrai su V. C., vykdydamas dyzelino kuro vagystę, pragręždamas kuro bakus automobiliui VW CRAFTER 35, v.n. ( - ) priklausančiam AB „D.“, naudojamo UAB „R.“, tokiu būdu UAB „R.“ padarydamas 124.53 Eur turtinę žalą.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 246 str. 2 d., 433 – 436 str., byla išnagrinėta nedalyvaujant kaltinamajam A. T., kadangi pastarasis gyvena užsienyje, apie teismo posėdį informuotas tinkamai ir vengia atvykti į teisiamąjį posėdį.

5Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. T. kaltu prisipažino bei parodė, kad jis kartu V. C. iš anksto susitarę pavogti kurą. Iš vakaro, tai yra 2012-10-02, apžiūrėjo automobilius prie ( - ) namo. Nusižiūrėjo tris įtarime nurodytus automobilius. V. C. namuose turėjo grąžtą, juo turėjo pragręžti automobilių bakus ir tokiu būdu iš automobilių išleisti kurą. Iš vakaro susirado talpas, į kurias vėliau galės pilti vogtą dyzeliną. Turėjo dvi talpas po 30 litrų ir 2 talpas po 5 litrus. 2012-10-03, apie 24 val., su Valdu susitiko Tilžės g.. Iš ten nuėjo prie ( - ) namo. Tuščias talpas paslėpė žolėje. Pirma kurą vogė iš Š. priklausančio autobuso IVECO, kuris stovėjo Architektų gatvėje, ne kieme. V. C. grąžtu pragręžę kuro baką, pakišo 5 litrų talpą. Iš bako kuro pribėgo labai mažai. Galėjo būti apie 10 litrų dyzelino. Po to nuėjo prie automobilio VW MAN, ant kurio buvo užrašas „K.“. Iš šio automobilio, V. C. pragręžus kuro baką, išleido dyzelino į turimas talpas, tai pripylė pilną turėtą baltą kanistrą, kuri buvo paslėptas žolėse. Kiek tiksliai kuro pavogė iš MAN automobilio pasakyti negali, nes nematavo. V. C. leido kurą iš bako į plastikines 5 litrų talpas bei talpas nešė prie jo, o jis pavogtą dyzeliną pilė į didelius kanistrus. Kai iš MAN automobilio išleido visą dyzeliną, abu nuėjo į kiemą prie „VW Crafter“ automobilio. Valdas turimu grąžtu pragręžę kuro baką, pastatė talpą, laukė kol pribėgs dyzelino. Iš to „VW Crafter“ jie pavogė apie 50 litrų dyzelino. Ne mažai dyzelino išbėgo ant žemės. Pilnas talpas jis nešė paslėpti į žoles kitoje kelio pusėje. Kai baigė vogti kurą iš „VW Crafter“, juos sulaikė policijos pareigūnai. Pripažįsta, kad šių vagysčių metu sugadino ir automobilių kuro bakus. Sugadino kuro bakus dėl to, kad kitaip negalėjo kaip tik pragręžus kuro baką, pavogti kuro. Dėl savo elgesio gailisi (t. 1 b.1.83, 87-88).

6Liudytojas S. U. parodė, kad 2012 metais dirbo Š.. Apie 23 val. Šiauliuose, Architektų g., prie namo Nr. 4, kieme paliko Š. priklausantį autobusiuką IVECO. Naktį, apie 3 val., jį pažadino policijos pareigūnai, kurie pranešė, kad iš automobilio pavogtas dyzelinis kuras. Apžiūrėjęs automobilį, pamatė, kad kuro bako šone buvo pragręžtos skylės bei ant žemės išleistas dyzelinis kuras. Prieš vagystę automobilyje buvo apie 20 l. dyzelinio kuro.

7Liudytojas J. K. parodė, kad Šiauliuose, ( - ) namo kieme apie 2-3 nakties pro langą pastebėjo keletą kartų su plastikine talpa bėgiojantį žmogų. Matė, kaip tas žmogus vienu tarpu buvo pritūpęs prie vienos mašinos galinio rato. Įtarė, kad vykdoma dyzelinio kuro vagystę iš automobilių bakų. Prie įvykį jis telefonu pranešė pažįstamam policininkui R. P.. Išėjęs į gatvę, kartu su policijos pareigūnais sulaikė du asmenis. Prie mašinų matė padėtas talpas. Matė prie vienos mašinos padėtą akumuliatorinę drėlę. Prie mašinos matė ant žemės išbėgusį dyzelinį kurą.

8Liudytojas T. D. parodė, kad 2012 metais dirbo UAB „I.“. Įvykio dieną jis bendrovei priklausantį automobilį MAN nakčiai paliko Šiauliuose, Architektų gatvėje. Kitos dienos ryte, atėjęs prie minėto automobilio, pamatė ties kuro baku ant žemės didelę balą išbėgusio kuro. Apžiūrėjęs kuro baką pastebėjo, kad jame padarytos skylės. Apie įvykį pranešė įmonės vadovybei.

9Liudytojas T. V. parodė, kad 2012 metais dirbau UAB „R.“ darbų vadovu. Iš vakaro prie namų buvo palikęs bendrovei priklausantį automobilį VW CRAFTER. Naktį jam paskambino iš policijos ir pranešė, kad sulaikyti asmenys, kurie galimai vogė dyzelinį kurą iš automobilių. Prašė ateiti prie automobilio. Mašina stovėjo Architektų g. ( - ) namo kieme. Automobilyje pastebėjo pragręžta skylę degalų bake. Prieš vagystę degalų bake buvo apie 50 l. dyzelino.

102012-10-04 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vieta yra Šiauliuose, Architektų g. prie namų Nr. 5, Nr. 20. Įvykio vietoje apžiūrėti automobiliai, rastos bei paimtos talpos su dyzeliniu kuru,, kuprinė, akumuliatorinis grąžtas, pjūkliukas, atsuktuvas. Daiktai apžiūrėti. (t. 1 b.l. 16-25, 26-30, 52-61).

11Parodymų patikrinimo vietoje metu A. T. parodė vietas Šiaulių mieste, Architektų gatvėje, kur iš automobilių buvo vagiamas dyzelinis kuras. (t. 1 b.l. 91-96).

12Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta įvykio vietos apžiūros protokolu, kaltinamojo parodymų patikrinimo vietoje protokolu, daiktinių įrodymų apžiūros protokolu, liudytojų S. U., J. K., T. D., T. V. apklausos protokolais. Minėti įrodymai patvirtina, kad kaltinamasis A. T. įvykdė kuro vagystę ir sugadino minėtoms bendrovėms priklausantį turtą. Nusikalstamų veikų objektas – svetima nuosavybė. Objektyvioji pusė pasireiškė slaptu svetimo turto pagrobimu bei tyčiniu svetimo turto sužalojimu. Kvalifikacinis požymis – pagrobto bei sužaloto turto vertė viršija 3 MGL, tačiau neviršija 5 MGL. Subjektyvioji pusė pasireiškė tiesiogine tyčia. Padarytos nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d., 187 str. 3 d.

13Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadijas, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (LR BK 54 str.).

14Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, nuoširdžiai gailisi. Baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. A. T., anksčiau neteistas, kaltinamas dviejų baudžiamųjų nusižengimų padarymu, todėl teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam paskyrus sankcijoje numatytą bausmę – baudą (Įstatymo 2000-09-26 Žin., 2000, Nr. 89-2741 redakcija nuo 2003-05-01 iki 2017-09-28).

15Atsižvelgiant į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, baudžiamąją atsakomybę lengvinančią aplinkybę, baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kaltinamajam skirtina bausmė, kuri yra mažesnė už sankcijoje numatytos bausmės vidurkį.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. skirtinos bausmės bendrintinos apėmimo būdu griežtesnei bausmei apimant švelnesnę bausmę, nes tarp padarytų nusikalstamų veikų yra idealioji sutaptis.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 66 str. į bausmės laiką įskaitytinas laikiname sulaikyme išbūtas laikas nuo 2012-10-04 iki 2012-10-05.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302 str. 2 d.,-

Nutarė

19A. T. pripažinti kaltu pagal:

20-

21Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d. bei skirti bausmę – 20 MGL (septynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų 20 eurocentų) didžio baudą (Įstatymo 2000-09-26 Žin., 2000, Nr. 89-2741 redakcija nuo 2003-05-01 iki 2017-09-28);

22-

23Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 87 str. 3 d. bei skirti bausmę – 10 MGL (trijų šimtų septyniasdešimt šešių eurų 60 eurocentų) didžio baudą (Įstatymo 2000-09-26 Žin., 2000, Nr. 89-2741 redakcija nuo 2003-05-01 iki 2017-09-28).

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu griežtesnei bausmei apimant švelnesnę bausmę bei skirti subendrintą 20 MGL (septynių šimtų penkiasdešimt trijų eurų 20 eurocentų) dydžio baudą.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikiname sulaikyme išbūtą laiką nuo 2012-10-04 iki 2012-10-05 ir skaityti, kad A. T. liko sumokėti 18 MGL (šešių šimtų septyniasdešimt septynių eurų 88 eurocentų) didžio baudą.

26Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Aleksandras Prygunkovas, sekretoriaujant... 2. A. T. 2012-10-04 nuo 00:00 val. iki 01:53 val., Šiaulių mieste, prie ( - )... 3. be to, jis 2012-10-04 nuo 00:00 val. iki 01:53 val., Šiaulių mieste, prie ( -... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 246 str. 2 d., 433 –... 5. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. T. kaltu prisipažino bei parodė, kad... 6. Liudytojas S. U. parodė, kad 2012 metais dirbo Š.. Apie 23 val. Šiauliuose,... 7. Liudytojas J. K. parodė, kad Šiauliuose, ( - ) namo kieme apie 2-3 nakties... 8. Liudytojas T. D. parodė, kad 2012 metais dirbo UAB „I.“. Įvykio dieną... 9. Liudytojas T. V. parodė, kad 2012 metais dirbau UAB „R.“ darbų vadovu.... 10. 2012-10-04 įvykio vietos apžiūros protokole nurodyta, kad įvykio vieta yra... 11. Parodymų patikrinimo vietoje metu A. T. parodė vietas Šiaulių mieste,... 12. Be kaltinamojo visiško prisipažinimo, jo kaltė visiškai įrodyta įvykio... 13. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 14. Kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis... 15. Atsižvelgiant į nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, baudžiamąją... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d., 5... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 66 str. į... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302... 19. A. T. pripažinti kaltu pagal:... 20. -... 21. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 4 d. bei skirti bausmę –... 22. -... 23. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 87 str. 3 d. bei skirti bausmę –... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 str. 1 d., 2 d., 5... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 66 str. į... 26. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...