Byla 2-550/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Azerbaidžano Respublikos atviros (viešos) akcinės bendrovės ,,Akkord Insaat - Senaye“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d. nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas ieškovui, civilinėje byloje Nr. 2-1097-527/2009 pagal ieškovo Azerbaidžano Respublikos atviros (viešos) akcinės bendrovės ,,Akkord Insaat - Senaye“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Srega“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas Azerbaidžano Respublikos atvira (vieša) akcinė bendrovė ,,Akkord Insaat - Senaye“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovo UAB ,,Srega“ 520 950 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti ieškinio sumai atsakovui priklausantį turtą bei pinigines lėšas.

4Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą iki 2009 m. kovo 4 d. ieškinio trūkumams pašalinti ir pateikti teismui patikslintą ieškinį su priedais bei jų nuorašus dalyvaujantiems byloje asmenims. Teismas nurodė, kad ieškovas turi pašalinti šiuos ieškinio trūkumus:

51. nurodyti ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos numerį ir kredito įstaigos rekvizitus;

62. ištaisyti neatitikimus ieškovo pavadinime;

73. nurodyti ieškovo vardu ieškinį pasirašiusios advokatės A. R. asmens kodą, patvirtinti, jog minėta advokatė yra ieškovo įgaliotas asmuo, kuriam būtų įteikiami su byla susiję procesiniai dokumentai (CPK 805 str.);

84. nurodyti byloje dalyvaujančio asmens R. Č. teisinį statusą bei jo gyvenamąją vietą;

95. patikslinti, į kokią atsakovo UAB „Srega“ atsiskaitomąją sąskaitą ieškovas pervedė ginčijamą sumą;

106. byloje dalyvaujančiu asmeniu nurodyti UAB ,,Doletos langai“ bei pateikti šiam trečiajam asmeniui įteiktino ieškinio ir jo priedų nuorašus;

117. pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškinio teiginius, kad ieškovas su UAB ,,Doletos langai“ anksčiau buvo pasirašęs sutartį.

12Nustatytu terminu ieškovas papildomų dokumentų nepateikė. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 13 d. nutarė ieškovo Azerbaidžano Respublikos atviros (viešos) akcinės bendrovės ,,Akkord Insaat - Senaye“ ieškinį laikyti nepaduotu ir grąžinti jį ieškinį pateikusiai ieškovo atstovei advokatei A. R. Nutartyje teismas konstatavo, kad ieškovas 2009 m. vasario 19 d. nutartyje nurodytų ieškinio trūkumų nepašalino ir Civilinio proceso kodekse nustatytus reikalavimus atitinkančio ieškinio nepateikė.

13Atskiruoju skundu ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartį panaikinti, ieškinio priėmimo klausimą išspręsti iš esmės ir perduoti bylą nagrinėti Kauno apygardos teismui. Skunde apeliantas išdėsto šiuos argumentus:

141. Ieškovu byloje yra Azerbaidžano Respublikoje registruota bendrovė, todėl įmonės rekvizitai gali skirtis nuo Lietuvos Respublikoje registruotų įmonių rekvizitų.

152. Teismui pateiktas Protokolo papildymas Nr. 1 patvirtina ieškovo prašymo, priteistą sumą pervesti R. Č., pagrįstumą. Protokole yra nurodytas R. Č. gyvenamosios vietos adresas. Visus kilusius neaiškumus teismas turėjo išspręsti parengiamojo posėdžio metu, o ne atsisakydamas priimti ieškinį. Vien netikslus sąskaitos, į kurią ieškovas pervedė pinigus atsakovui, nurodymas negali būti pagrindu ieškinį palikti nenagrinėtą.

163. Ieškovas pateikė teismui atstovavimo sutartį, kuria pavedė advokatei A. R. atstovauti bendrovę Kauno apygardos teisme, todėl teismas nepagrįstai prašė patvirtinti, jog advokatė yra ieškovo įgaliotas asmuo. Taip pat teismas nepagrįstai pareikalavo nurodyti advokato asmens kodą.

174. Teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą įtraukti UAB ,,Doletos langai“ byloje dalyvaujančiu asmeniu. Bylos išsprendimas neturės jokios įtakos minėtos bendrovės teisėms ar pareigoms. Ieškovas neturi su UAB ,,Doletos langai“ sudarytų sutarčių, jų pateikti negali.

185. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

196. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas neišsprendė žyminio mokesčio grąžinimo klausimo.

20Atskirasis skundas netenkinamas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

22Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį (pareiškimą). Nustatęs, kad nėra bent vienos iš CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodytos teisės kreiptis į teismą prielaidos ar šios teisės įgyvendinimo sąlygos, teismas atsisako priimti ieškinį. Teismas taip pat patikrina, ar nėra ieškinio (pareiškimo) formos ir turinio trūkumų. Ieškinio turinio ir formos reikalavimai nustatyti CPK 135 ir 111 straipsniuose. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 ar 111 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami CPK nustatyta tvarka. Pareiškėjui per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

23Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad teismui pateiktas ieškinys atitinka visus įstatymo keliamus reikalavimus, pirmosios instancijos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi nepagrįstai konstatavo ieškinio trūkumus, todėl skundžiama 2009 m. kovo 13 d. nutartis, kuria ieškinys laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui, yra neteisėta.

24Pirmosios instancijos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartyje nustatė, kad ieškovo nurodytas Azerbaidžano Respublikoje registruotos bendrovės pavadinimas yra netikslus, nenurodytas ieškinį pasirašiusios ir pateikusios advokatės asmens kodas, nurodytas netikslus atsakovo UAB „Srega“ atsiskaitomosios sąskaitos numeris. Teisėjų kolegijos nuomone minėti ieškinio trūkumai yra formalaus pobūdžio ir nedaro esminės įtakos sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą. Atsižvelgiant į proceso koncentruotumo principą, šie neesminiai trūkumai nėra pagrindas atsisakyti priimti ieškinį.

25Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad į bylą dalyvaujančiu asmeniu ieškovas turi įtraukti UAB ,,Doletos langai“. Pažymėtina, kad pagal CPK 47 straipsnio 1 dalies nuostatą, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali būti įtraukiami dalyvauti byloje motyvuotu šalių prašymu arba teismo iniciatyva. Ši nuostata iš esmės patvirtina, kad ieškovas turi teisę, o ne pareigą nurodyti į bylą trečiaisiais asmenimis trauktinus asmenis, t.y. jis pats sprendžia, kokius asmenis būtina įtraukti į bylos nagrinėjimą. Jei teismas nustato, kad bylos išsprendimas gali turėti įtakos kitų asmenų teisėms arba pareigoms, jis turi teisę savo iniciatyva įtraukti juos į bylą. Todėl minėtas pirmosios instancijos teismo nurodytas ieškinio trūkumas taip pat negali būti pagrindu atsisakyti priimti ieškinį.

26CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad kiekviename procesiniame dokumente turi būti nurodyta dalyvaujančio asmens procesinė padėtis, juridinio asmens pavadinimas, buveinė, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitai. Ieškovas pateiktame ieškinyje nenurodė bendrovės (ieškovo) atsiskaitomosios sąskaitos numerio bei kredito įstaigos rekvizitų ir prašė priteistą 520 950 Lt skolą pervesti į ieškovo įgalioto asmens R. Č. asmeninę sąskaitą banke. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovas įgaliojo R. Č. ,,atstovauti bendrovę visuose Lietuvos Respublikos teismuose ir/arba teisminėse instancijose su visomis procesinėmis ir kitomis teisėmis, pradedant ir vedant teisminį persekiojimą (procesą), advokato įtraukimo ir bendrovės vardu teisminio ieškinio pateikimo atitinkamiems teismams ir/arba teisminėms institucijoms“ (b.l. 13). Remdamasis šiuo įgaliojimu R. Č. sudarė atstovavimo sutartį su advokate A. R., kuriai pavedė parengti ieškinį jį pasirašyti ieškovo vardu ir atstovauti bendrovę Kauno apygardos teisme (b.l. 10). Darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje ieškovo atstovas teisme yra advokatė A. R. Pažymėtina, kad ieškovas, suteikdamas įgaliotiniui R. Č. teises ir nurodydamas jų apimtį, suteikė teisę pateikti vykdymui vykdomąjį dokumentą, tačiau nesuteikė teisės ieškovo vardu gauti turtą (CPK 59 str. 2 d.). Neturėdamas tokios teisės R. Č. negalėjo peržengti įgaliojimo ribų (CK 2.145 str. 1 d.) ir įgalioti advokatę ieškovo vardu nurodyti asmenį (t.y. patį save), galintį gauti priteistiną turtą (pinigines lėšas). Esant tokioms pateiktų įgalinimų riboms, iš ieškovo atstovės pasirašyto ieškinio nėra aišku kokiu pagrindu prašoma 520 950 Lt skolą pervesti į byloje dalyvaujančiu asmeniu neįtraukto R. Č. asmeninę sąskaitą. Kartu su ieškiniu pateiktas 2008 m. lapkričio 5 d. Protokolo papildymas Nr. 1 yra trišalis susitarimas tarp ieškovo, R. Č. ir UAB ,,Rūdupis“. Šis susitarimas susijęs su ieškovo komercine veikla ir santykiais su byloje nedalyvaujančiais asmenimis, todėl negali būti laikomas įgaliojimu R. Č. gauti ieškovui teismo sprendimu priteisiamą turtą (CPK 59 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai daroma išvada, kad teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškinys, pateiktas nenurodant ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos numerio ir kredito įstaigos rekvizitų, neatitinka ieškinio turiniui keliamų reikalavimų ir yra kliūtis nagrinėti bylą.

27Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas nepagrįstai netaikė laikinųjų apsaugos priemonių. Šių priemonių tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Jos gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje t.y. civilinėje byloje, kuri iškeliama priimant ieškinį (CPK 137 str. 1 d.). Teismas nepriėmė bendrovės ,,Akkord Insaat - Senaye“ ieškinio, civilinės bylos neiškėlė ir todėl neturėjo procesinio pagrindo spręsti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Nepareiškus ieškinio laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik pateikus specialų CPK 148 straipsnyje numatytą prašymą, tačiau ieškovas tokio prašymo nepadavė.

28Pažymėtina, jog ieškovas, per teismo nustatytą terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nesiėmė jokių veiksmų, kad ieškinys būtų priimtas, t. y. nepateikė nei teismo nutartyje nurodytų duomenų, nei patikslinto ieškinio. Aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė ieškinio trūkumų šalinimo institutą, negali būti vertinama kaip bylos vilkinimas, todėl šis apelianto teiginys pripažįstamas nepagrįstu.

29Apeliantas pagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, palikęs ieškinį nenagrinėtą, turėjo išspręsti sumokėto žyminio mokesčio grąžinimo klausimą. Ieškovui išaiškintina, jog remiantis CPK 87 straipsnio 4 dalimi, jis turi teisę kreiptis dėl žyminio mokesčio grąžinimo į teismą, priėmusį nutartį, kurios pagrindu prašoma grąžinti žyminį mokestį.

30Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pateikdamas ieškinį dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ieškovas turėjo pareigą nurodyti bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos numerį ir kredito įstaigos rekvizitus (CPK 111 str. 2 d. 2 p.). Ieškovas iki nustatyto termino minėto ieškinio trūkumo nepašalino, todėl Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 13 d. nutartimi pagrįstai ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.).

31Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti skundžiamą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

33Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas Azerbaidžano Respublikos atvira (vieša) akcinė bendrovė ,,Akkord... 4. Kauno apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi nustatė ieškovui... 5. 1. nurodyti ieškovo atsiskaitomosios sąskaitos numerį ir kredito įstaigos... 6. 2. ištaisyti neatitikimus ieškovo pavadinime;... 7. 3. nurodyti ieškovo vardu ieškinį pasirašiusios advokatės A. R. asmens... 8. 4. nurodyti byloje dalyvaujančio asmens R. Č. teisinį statusą bei jo... 9. 5. patikslinti, į kokią atsakovo UAB „Srega“ atsiskaitomąją sąskaitą... 10. 6. byloje dalyvaujančiu asmeniu nurodyti UAB ,,Doletos langai“ bei pateikti... 11. 7. pateikti įrodymus, patvirtinančius ieškinio teiginius, kad ieškovas su... 12. Nustatytu terminu ieškovas papildomų dokumentų nepateikė. Kauno apygardos... 13. Atskiruoju skundu ieškovas prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d.... 14. 1. Ieškovu byloje yra Azerbaidžano Respublikoje registruota bendrovė, todėl... 15. 2. Teismui pateiktas Protokolo papildymas Nr. 1 patvirtina ieškovo prašymo,... 16. 3. Ieškovas pateikė teismui atstovavimo sutartį, kuria pavedė advokatei A.... 17. 4. Teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą įtraukti UAB ,,Doletos langai“... 18. 5. Teismas nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.... 19. 6. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas neišsprendė žyminio mokesčio... 20. Atskirasis skundas netenkinamas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje... 23. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad teismui pateiktas ieškinys atitinka... 24. Pirmosios instancijos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartyje nustatė, kad... 25. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad į bylą dalyvaujančiu... 26. CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad kiekviename procesiniame... 27. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, jog teismas... 28. Pažymėtina, jog ieškovas, per teismo nustatytą terminą ieškinio... 29. Apeliantas pagrįstai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, palikęs... 30. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 31. Remdamasi išdėstytais motyvais, teisėjų kolegija sprendžia, kad naikinti... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 33. Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....