Byla 2-1433-641/2011
Dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo ir priėmė sprendimą už akių

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį atsakovui M. B. dėl skolos už vartojimo kreditą, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo ir priėmė sprendimą už akių.

3Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

4Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 19456,91 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 800,68 Lt nesumokėtų palūkanų ir 2949,51 Lt delspinigių, 10,26 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 19456,91 Lt sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 696,00 Lt žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti, 193,84 Lt išlaidas dėl dokumentų atsakovui įteikimo viešo paskelbimo spaudoje būdu. Nurodo, kad AB DnB NORD bankas 2008-02-06 Kreditavimo sutartimi Nr. ( - ) atsakovui M. B. suteikė 21000,00 Lt vartojimo kreditą vartojimo reikmėms, mokant 10,26 procentų metinių palūkanų iki 2013-01-31. Už laiku negrąžintą kreditą, nesumokėtas palūkanas atsakovas įsipareigojo mokėti bankui po 0,08 procento dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos ir 0,08 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtų palūkanų sumos. Atsakovas įsipareigojo 2008-02-06 sutartimi prisiimtus sutartinius įsipareigojimus vykdyti laiku pagal kredito grąžinimo grafiką, tačiau įsipareigojimus bankui vykdė netinkamai, t.y. nuo 2008-08-29 nutraukė paskolos ir palūkanų mokėjimą. Atsakovui nevykdant finansinių įsipareigojimų, ieškovas 2009-01-19 raštu, dėl įpareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo, informavo atsakovą apie jo įsiskolinimą bankui ir paragino geranoriškai padengti susidariusią skolą. Atsakovas skolos negražino, todėl bankas nutraukė sutartį. Atsakovo skola ieškovui sudaro 19456,91 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 800,68 Lt nesumokėtų palūkanų ir 2949,51 Lt delspinigių, iš viso 23207,10 Lt. Atsakovas privalo grąžinti suteiktą kredito sumą ir mokėti 10,26 procentų dydžio metines palūkanas pagal 2008-02-06 sutarties specialiosios dalies 5 punktą bei bendrosios dalies 7 punktą, už negrąžinto vartojimo kredito sumą- 19456,91 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas, prašo pagal teismui pateiktus dokumentus priteisti iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas: 696,00 Lt žyminio mokesčio bei išlaidas advokato pagalbai apmokėti, taip pat ieškinyje pateiktas prašymas atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių, jeigu į ieškinį nebus pateiktas atsiliepimas.

5Atsakovas per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jam įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai viešo paskelbimo spaudoje būdu (LR CPK 130 str.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 str. 1d.). Iš 2008-02-06 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ), pasirašytos tarp ieškovo ir atsakovo, matosi, kad ieškovas suteikė atsakovui 21000,00 Lt vartojimo kreditą, o atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti mokėdamas mėnesinius mokėjimus ir mokėti 10,26 procentų dydžio metines palūkanas iki 2013-01-31 (bl.l. 5-13). Iš 2009-01-19 rašto „Dėl įsipareigojimų bankui nevykdymo ir sutarties nutraukimo“ matyti, kad ieškovas informavo atsakovą apie jo įsiskolinimą bankui ir paragino geranoriškai padengti susidariusią skolą bei įspėjo atsakovą, kad kitu atveju vienašališkai nutrauks sutartį ir pradės priverstinį skolos išieškojimą, tačiau atsakovas skolos negražino, byloje nėra duomenų, kad iki šios dienos atsakovas įsiskolinimą ieškovui būtų sumokėjęs, todėl ieškinio reikalavimas dėl negrąžinto kredito ir nesumokėtų sutartyje numatytų palūkanų bei delspinigių tenkintinas visiškai, priteisiant ieškovui 19456,91 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 800,68 Lt nesumokėtų palūkanų ir 2949,51 Lt delspinigių. Pagal 2008-02-06 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ) specialiosios dalies 5 punktą ir bendrosios dalies 7 punktą, atsakovas yra įsipareigojęs mokėti bankui 10,26 procentų dydžio metines palūkanas už paimtą ir negrąžintą kredito sumą, o LR CK 6.37 str. 2 d. bei LR CK 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis šiomis normomis bei 2008-02-06 kreditavimo sutarties Nr. ( - ) specialiosios dalies 5 punktu ir bendrosios dalies 7 punktu, ieškinio reikalavimai dėl palūkanų priteisimo tenkintini visiškai, priteisiant iš atsakovo 10,26 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 19456,91 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2011-08-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

8Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 696,00 Lt žyminis mokestis, 193,84 Lt procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidos ieškovui bei 11,75 Lt teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str.).

9Išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai prašomos priteisti ieškovo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti nepriteistinos, kadangi minėtų išlaidų sumos ieškovas ieškinyje neįvardina bei šias išlaidas, jų dydį patvirtinantys įrodymai byloje nėra pateikti.

10Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis LR CPK 130 str. 1 d., 142 str. 4 d., 230 str. 2 d., 285 str., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta- ( - ) Šiaulių raj., ieškovui AB DnB NORD bankas, įmonės kodas 112029270, buveinės adresas J. B. g. 26, LT-03601 Vilnius, A/s Nr. ( - ), AB DnB NORD banke, 19456,91 Lt (devyniolikos tūkstančių keturių šimtų penkiasdešimt šešių litų 91 ct) negrąžinto kredito, 800,68 Lt (aštuonis šimtus litų 68 ct) palūkanų, 2949,51UR (dviejų tūkstančių devynių šimtų keturiasdešimt devynių litų 51 ct) delspinigius.

13Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ) ieškovui AB DnB NORD bankas, įmonės kodas 112029270, 10,26 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 19456,91 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2011-08-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

14Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ) bylinėjimosi išlaidas: ieškovui AB DnB NORD bankas, įmonės kodas 112029270,– 696,00 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt šešių litų 00 ct) žyminį mokestį, 193,84 Lt (vieno šimto devyniasdešimt trijų litų 84 ct) procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu išlaidas.

15Priteisti iš atsakovo M. B., asmens kodas ( - ) valstybei – 11,75 Lt (vienuolikos litų 75 ct) teismo patirtas procesinių dokumentų siuntimo išlaidas.

16Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

17Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai