Byla e2-3050-454/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Artūras Šafronas, sekretoriaujant Ugnei Baliutytei, Vaidai Drūlytei, Živilei Radavičiūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ atstovei Liudmilai Jakimuk, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“ atstovui Vaidotui Kirliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kraustykis lengvai“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Kauno švara“ (toliau – ieškovė) patikslintu ieškiniu (el. b. l. 61–63) prašė priteisti ieškovei iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“ (toliau – atsakovė) 101,75 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį.

5Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad 2015 m. sausio 29 d. komunalinių atliekų tvarkymo sutarties KŠ Nr. ( - ) pagrindu tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Apie susiklosčiusius ilgalaikius ieškovės ir atsakovės verslo santykius liudija pridedamos PVM sąskaitos faktūros bei išrašas iš ieškovės buhalterinės programos apie atsakovės įsipareigojimų nevykdymą, iš kurių netiesiogiai matyti, jog atsakovei buvo teikiamos atliekų tvarkymo paslaugos ir atsakovės atsiskaitymas už suteiktas paslaugas. Tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė prievoliniai civiliniai teisiniai santykiai, kylantys iš atlygintinų paslaugų teikimo sutarčių. Ieškovė tinkamai vykdo savo įsipareigojimus, kylančius iš atlygintinų paslaugų teikimo sutarties, t. y. laiku ir tinkamai suteikia atsakovei atliekų tvarkymo paslaugas, tuo tarpu atsakovė sutartyje ir PVM sąskaitose faktūrose nustatytais terminais neatsiskaito už paslaugas, kas vertintina kaip prievolės pažeidimas, nuo 2017 m. rugpjūčio 31 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. įsiskolino ieškovei 101,75 Eur. Dalį skolos po ieškinio pateikimo teismui, atsakovė sumokėjo. Atsakovei atliekant mokėjimus 2018 m. gruodžio 6 d. (80 Eur), 2019 m. sausio 2 d. (89 Eur) ir nenurodant, kokiai prievolei įvykdyti jie skiriami, ieškovė pagrįstai ir teisėtai atsakovės atliktus mokėjimus paskirstė seniausioms skoloms padengti. Ieškovės teiginys, kad atsakovė nenurodė mokėjimo paskirties yra pagrįstas, nes pavedimuose kartojasi neteisingas pagrindas – rašomas 2014 m. gegužės mėn. PVM sąskaitos faktūros numeris. Jokių pagrįstų argumentų, kodėl ieškovė negalėjo pasinaudoti tokia įstatyme įtvirtinta einamųjų mokėjimų paskirstymo tvarka, atsakovė nepateikė. Į ieškovės įspėjimus, pranešimas dėl skolos atsakovė nereagavo.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį (el. b. l. 75–76), kuriuo prašė atmesti ieškovės ieškinį 101,75 Eur ir 5 proc. nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atmesti ieškovės naudai prašomų patirtų bylinėjimosi išlaidų padengimą, žyminio mokesčio 15 Eur padengimą bei išlaidas teisinėms paslaugoms apmokėti, nesant tinkamo pagrindo ieškovei paduodant atsakovę į teismą.

7Atsakovė atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad nesutinka su ieškinyje nurodyta skolos suma, kadangi nuo 2017 m. rugsėjo mėn. yra ginčijama netinkamai bei savavališkai ieškovės vykdyta paslaugų teikimo veikla, dėl ko atsakovei nepagrįstai buvo priskaičiuota iki šios dienos ginčijama skolos suma. Jokių rašytinių įrodymų bei pagrindimų ieškovė atsakovei dėl ginčijamos sumos nepateikė iki šios dienos. Ieškovės interpretavimas atsakovei dengiant skolos sumas dėl kurių nėra ginčo, savavališkai padengti tariamą įsiskolinimą dėl kurio jau trečius metus vyksta ginčas (skolų suderinimo aktai, siunčiami periodiškai), vertintinas kaip noras pasisavinti atsakovės pinigines lėšas be teisinio pagrindo. Kadangi ieškovė ignoruoja atsakovės siunčiamus skolų suderinimo aktus, kuriuose sumos nesutampa ir nepagrindžia savo reikalavimų dėl atseit susidariusios skolos rašytiniais įrodymais, atsakovė atsisako padengti skolos sumą, dėl kurios vyksta ginčas. Atsakovė nesutinka su priteistinų mokėti procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, kadangi ieškovės prievolė pirmiausia yra sulygti dėl realios susidariusios skolos sumos, o ne ieškovės tariamai esančios. Nuo 2017 m. nėra prieita bendro sutarimo ir nėra raštiškai sulygta skolos sumos.

8Ieškovė 2019 m. gegužės 7 d. pateikė rašytinius paaiškinimus (el. b. l. 100–101), kuriuose nurodė, kad atsakovė 2019 m. balandžio 24 d. skolos padengimui sumokėjo 50 Eur, todėl ieškovė skolos dydį pagal patikslintą ieškinį (101,75 Eur), mažina iki 51,75 Eur. Ieškovė taip pat teikia paaiškinimus dėl skolos dydžio (25,60 Eur) iki ieškinyje nurodomo skolos laikotarpio: nuo 2015 m. sausio 29 d., t. y. sutarties pasirašymo dienos, atsakovė nuolat pažeidinėjo atsiskaitymo terminą. Po 6-7 mėnesių atsakovės mokėjimas pilnai nepadengdavo skolos. Tik 2016 m. spalio 10 d. sąskaitos buvo apmokėtos tinkamai. Nuo 2016 m. spalio 30 d. iki 2017 m. liepos 31 d. už paslaugas ieškovė priskaitė 107,20 Eur (10 mėn. x 10,72 Eur). Atsakovė 2017 m. kovo 29 d. ir 2017 m. liepos 27 d. atitinkamai sumokėjo 53,60 Eur ir 28 Eur, viso 81,60 Eur. Priskaitytos ir sumokėtos sumos skirtumą sudaro 25,60 Eur, toks skolos likutis nurodytas atsakovės finansinės padėties išklotinėje.

9Teismas

konstatuoja:

10šalys 2015 m. sausio 29 d. pasirašė komunalinių atliekų tvarkymo sutartį KŠ Nr. ( - ), kurios pagrindu tarp ieškovės ir atsakovės susiklostė atlygintinų paslaugų teikimo teisiniai santykiai (el. b. l. 7–9). Pagal šią sutartį ieškovė teikė paslaugas atsakovei. Paslaugos teikiamos buvo ( - ), bei ( - ). Už suteiktas paslaugas ieškovė išrašydavo PVM sąskaitas faktūras (el. b. l. 13–29). Atsakovė pagal išrašytas sąskaitas faktūras atsiskaitinėdavo nereguliariai. Šias aplinkybes patvirtino ir atsakovės atstovas posėdyje. Pradiniu ieškiniu ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 270,75 Eur skolą (el. b. l. 1–2). Po ieškinio pateikimo į teismą, atsakovė atliko mokėjimus ir skola buvo sumažinta iki 51,75 Eur. Atsakovės atstovas posėdyje paaiškino, kad šiai dienai skola turėtų būti apie 10,00 Eur. Jis taip pat nurodė, kad ieškovei buvo pateiktas prašymas dėl paslaugos sustabdymo adresu ( - ) (el. b. l. 94). Iš bylos medžiagos matyti, jog atsakovės prašymas buvo tenkintas ir šiuo adresu nebuvo skaičiuojama už paslaugas. Posėdžio metu atsakovės atstovas paaiškino, kad šešis mėnesius ieškovė neskaičiavo už teikiamas paslaugas adresu ( - ), tačiau be jokio pagrindo vėl pradėjo skaičiuoti po šešių mėnesių. Iš bylos medžiagos matyti, kad paminėtu adresu paslauga buvo atnaujinta šalių pasirašytos sutarties 3.4.2 punkto pagrindu po šešių mėnesių. Todėl atsakovės atstovo paaiškinimas, jog skaičiavimas už paslaugas atnaujintas be pagrindo yra nepagrįstas.

11Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.59 straipsnis). Ieškovė tinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus, tai yra, laiku ir tinkamai suteikė atsakovei atliekų tvarkymo paslaugas, atsakovė neginčijo nei suteiktų paslaugų kiekio, nei kokybės, tačiau už paslaugas neatsiskaitė. Ieškovė 2019 m. gegužės 7 d. pateikė rašytinius paaiškinimus (el. b. l. 100–101), kuriuose nurodė, kad atsakovė 2019 m. balandžio 24 d. skolos padengimui sumokėjo 50 Eur, todėl ieškovė skolos dydį pagal patikslintą ieškinį (101,75 Eur), sumažino iki 51,75 Eur. Ieškovės atstovė posėdyje paaiškino dėl skolos dydžio (25,60 Eur) iki ieškinyje nurodomo skolos laikotarpio: nuo 2015 m. sausio 29 d., tai yra, sutarties pasirašymo dienos, atsakovė nuolat pažeidinėjo atsiskaitymo terminą. Po 6-7 mėnesių atsakovės mokėjimas pilnai nepadengdavo skolos. Tik 2016 m. spalio 10 d. sąskaitos buvo apmokėtos tinkamai. Nuo 2016 m. spalio 30 d. iki 2017 m. liepos 31 d. už paslaugas ieškovė priskaitė 107,20 Eur (10 mėn. x 10,72 Eur). Atsakovė 2017 m. kovo 29 d. ir 2017 m. liepos 27 d. atitinkamai sumokėjo 53,60 Eur ir 28 Eur, viso 81,60 Eur. Priskaitytos ir sumokėtos sumos skirtumą sudaro 25,60 Eur, toks skolos likutis nurodytas atsakovės finansinės padėties išklotinėje (el. b.l. 102 14-ta eilutė). Atsakovei atliekant mokėjimus 2018 m. gruodžio 6 d. (80 Eur), 2019 m. sausio 2 d. (89 Eur) bei nenurodant, kokiai prievolei įvykdyti jie skiriami, ieškovė pagrįstai ir teisėtai atsakovės atliktus mokėjimus paskirstė seniausioms skoloms padengti. Ieškovės teiginys, kad atsakovė nenurodė mokėjimo paskirties yra pagrįstas, nes pavedimuose kartojasi neteisingas pagrindas – rašomas 2014 m. gegužės mėn. PVM sąskaitos faktūros numeris. Jokių pagrįstų argumentų, kodėl ieškovė negalėjo pasinaudoti tokia įstatyme įtvirtinta einamųjų mokėjimų paskirstymo tvarka, atsakovė nepateikė.

12Patikslintas ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, jog atsakovė nėra sumokėjusi ieškovei už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas, iš atsakovės ieškovei priteistina 51,75 Eur skola (CK 6.2 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.245 straipsnis).

13Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos prašomos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Visiškai patenkinus patikslintą ieškinį ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei sudaro 4,84 Eur, todėl jos priteistinos iš atsakovės (CPK 92, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 straipsniais,

Nutarė

17patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“, į. k. 300822543, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Ašigalio g. 5-25, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kauno švara”, į. k. 132616649, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Statybininkų g. 3, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), AB „Swedbank“ bankas, 51,75 Eur (penkiasdešimt vieno euro 75 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. lapkričio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį.

19Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Kraustykis lengvai“, į. k. 300822543, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Ašigalio g. 5-25, valstybei 4,84 Eur (keturių eurų 84 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660.

20Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai