Byla 2S-1899-866/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutarties, kuria bankroto administratorius UAB „Geraldis“ įpareigotas įstatymo nustatyta tvarka sušaukti kreditorių susirinkimą, į šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą „Dėl administravimo išlaidų pakeitimo“ pagal AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus siūlomą projektą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutarties, kuria bankroto administratorius UAB „Geraldis“ įpareigotas įstatymo nustatyta tvarka sušaukti kreditorių susirinkimą, į šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą „Dėl administravimo išlaidų pakeitimo“ pagal AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus siūlomą projektą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą T. G.; bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Geraldis“. 2015 m. balandžio 7 d. nutartimi teismas patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą. 2015 m. gegužės 26 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu patvirtintos 150 EUR bendros administravimo išlaidos per mėnesį. 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio fizinio asmens T. G. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas, kuris buvo teiktas tvirtinti 2015 m. gegužės 26 d. kreditorių susirinkimui.

4Suinteresuotas asmuo AB Nordea bank Lietuvos skyrius kreipėsi į teismą su skundu dėl bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ veiksmų vykdant bankroto administratoriaus funkcijas. Nurodė, kad yra kreditorius, turintis daugiau nei 10 procentų kreditorinių reikalavimų sumos. Dėl bankrutuojančio asmens ir bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ veiksmų buvo užvilkintas parduodamo objekto, esančio Mokyklos g. 63-4, Palangoje, įvertinimas, turto vertintojas negalėjo patekti į minėtas patalpas. Suinteresuotas asmuo AB Nordea bank Lietuvos skyrius turi teisę inicijuoti kreditorių susirinkimo sušaukimą, kad būtų apsvarstytas klausimas dėl administravimo išlaidų pakeitimo. Už bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ paslaugas yra mokama per didelė suma, ją galima sumažinti, o likusias lėšas skirti kreditorių reikalavimų tenkinimui. Bankroto administratorius nešaukia kreditorių susirinkimo, pakeitė turto vertintoją.

5Bankroto administratorius UAB „Geraldis“ su pateiktu skundu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad parduodamo objekto, esančio Mokyklos g. 63-4, Palangoje, įvertinimas užtruko, nes nei bankroto administratorius, nei bankrutuojantis fizinis asmuo neturi raktų nuo pastato, patekimo į patalpų vidų klausimą teko derinti su namo administratoriumi, kuris sutartu laiku ir į sutartą vietą neatvyko. Patalpos teismo posėdžio dienai yra apžiūrėtos, laukiama turto vertintojo išvados. Suinteresuotas asmuo AB Nordea bank Lietuvos skyrius negali inicijuoti kreditorių susirinkimo dėl bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ administravimo išlaidų sumažinimo.

6Bankrutuojantis fizinis asmuo T. G. prašė skundą atmesti.

7Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas palaikė AB Nordea bank Lietuvos skyriaus prašymą. Nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Geraldis“ atsisako sušaukti kreditorių susirinkimą neteisėtai, nes kreditoriaus reikalavimo suma leidžia jam kreiptis į bankroto administratorių dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir teikti darbotvarkėje siūlomus svarstyti klausimus.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 8 d. nutartimi suinteresuoto asmens AB N. B. Lietuvos skyriaus prašymą tenkino iš dalies, įpareigojo bankroto administratorių UAB „Geraldis“ įstatymo nustatyta tvarka sušaukti kreditorių susirinkimą, taip pat įpareigojo į šaukiamo kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukti klausimą „Dėl administravimo išlaidų pakeitimo“ pagal AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus siūlomą projektą.

10Teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, kad UAB „Ober haus“ vykdo parduodamo objekto, esančio adresu Mokyklos g. 63-4, Palangoje, įvertinimą. Turto vertintojas išrinktas 2016 m. kovo 14 d. susirinkime balsų dauguma, teismas, neturėdamas įrodymų dėl bendrovės šališkumo, balsavimo pažeidimų, kreditorių, bankrutuojančio asmens ar bankroto administratoriaus neteisėto suinteresuotumo dėl turto įvertinimo, negali pakeisti kreditorių susirinkimo priimto sprendimo, todėl teismas atmetė suinteresuoto asmens prašymą dėl turto vertintojo parinkimo. Teismas pažymėjo, jog suinteresuoto asmens AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus reikalavimo suma sudaro 26,55 proc. visų reikalavimų, o įstatymas numato, kad kreditorius, kurio reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos, turi pateikti prašymą bankroto administratoriui dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. Atsižvelgdamas į tai, pirmos instancijos teismas sprendė, kad suinteresuoto asmens reikalavimas bankroto administratoriui sušaukti kreditorių susirinkimą ir įtraukti į darbotvarkę bankroto administratoriaus administravimo išlaidų dydžio sumažinimo klausimą yra teisėtas, todėl šioje dalyje skundą tenkino.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Bankroto administratorius UAB „Geraldis“ pateiktu atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – AB Nordea bank Lietuvos skyriaus pareiškimą atmesti.

13Apeliantas nurodo, kad administravimo išlaidos yra sudedamoji mokumo atkūrimo plano dalis, todėl jų keitimo klausimas turi būti sprendžiamas kartu su plano keitimu. Plano tvirtinimas, kaip ir administravimo lėšų tvirtinimas, priskiriamas kreditorių susirinkimo kompetencijai. Teismas nevertino, kad administravimo išlaidos yra sudėtinė ir privaloma plano dalis, o planą tvirtina kreditorių susirinkimas. Įstatymas aiškiai numato, kad plano pakeitimai svarstomi ir tvirtinami tokia pat tvarka kaip ir pats planas, tačiau įstatymas nenumato, kad administratorius gali pats savarankiškai keisti planą, patvirtintą įsiteisėjusia teismo nutartimi. Pažymėjo, jog įstatymas taip pat nenumato galimybės kreditoriams savo nuožiūra koreguoti planą, taip pat teismo teisės daryti plano pakeitimus. Įstatymas numato kreditoriams teisę pritarti arba nepritarti planui, o teismui – jį patvirtinti arba atsisakyti tvirtinti. Suinteresuotas asmuo pateikė reikalavimus sušaukti kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų mažinimo, tačiau šis klausimas iš esmės susijęs ne su bankroto proceso eiga, o su patvirtinto plano keitimu. Paaiškino, jog skundžiamoje nutartyje teismas nevertino, kad suinteresuoto asmens pateiktas pasiūlymas dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo neatitiko įstatymo reikalavimų, t. y. AB Nordea Bank Lietuvos skyrius nepateikė jokių motyvų, dėl kurių administravimo išlaidos turėtų būti sumažintos, taip pat nepateikė administravimo išlaidų pagrindimo. Teismas taip pat nevertino aplinkybės, kad analogiškas suinteresuoto asmens nutarimo projektas buvo svarstytas ir nepriimtas kreditorių susirinkime. Pažymėjo, jog bankroto administratorius nekvestionuoja AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus teisės reikalauti sušaukti bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimą bei į darbotvarkę įtraukti atitinkamus klausimus, tačiau administratorius privalėjo įvertinti pateiktus reikalavimus ir kreditorių reikalavimus vykdyti tik tuo atveju, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams. 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutartyje aiškiai nurodyta, kad administravimo išlaidos yra palyginti minimalios, pagrįstos skaičiavimais, pateikta išsami informacija apie jų panaudojimą. Analogiško klausimo svarstymas kreditorių susirinkime yra nemotyvuotas, o toks elgesys yra piktnaudžiavimas suteiktomis teisėmis, kuris vilkina procesą.

14Suinteresuotas asmuo AB Nordea Bank Lietuvos skyrius su skundu nesutiko, prašė jį atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad byloje nėra ginčo, kad AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus kreditorinis reikalavimas yra patvirtintas teismo, jis sudaro daugiau nei 10 proc. visų kreditorių reikalavimų sumos, todėl suinteresuotas asmuo turi įstatymo nustatytą teisę kreiptis į administratorių prašant sušaukti kreditorių susirinkimą. Suinteresuotas asmuo pateikė prašymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo, pateikdamas susirinkimui svarstyti pasiūlymą dėl administravimo išlaidų pakeitimo, tačiau administratorius susirinkimą šaukti atsisakė, nurodydamas, kad kreditoriai neturi teisės keisti administravimo išlaidų be plano pakeitimo. Pažymėjo, jog ne administratorius, o tik kreditoriai ir teismas gali spręsti klausimus dėl administravimo išlaidų sąmatos keitimo, o administratorius, atsisakydamas suteikti kreditoriams teisę spręsti jų kompetencijai priskirtus klausimus, pažeidė įstatymo normas bei kreditorių interesus. Paaiškino, jog jeigu administratorius mano, kad tik skolininkas gali inicijuoti administravimo išlaidų keitimą, tai gavęs suinteresuoto asmens pasiūlymą, administratorius privalėjo šį pasiūlymą perduoti skolininkui ir suteikti pagalbą fiziniam asmeniui rengiant plano pakeitimo projektą. Nurodė, kad 2016 m. kovo 1 d. pasiūlyme suinteresuotas asmuo nurodė aiškius motyvus, dėl kurių siekiama sumažinti administravimo išlaidas. Bankroto byla iš esmės yra paprasta, nereikalaujanti papildomų bankroto administratoriaus veiksmų atlikimo, todėl nustatyta administravimo išlaidų suma yra per didelė. Bankroto administratorius taip pat nepateikė įrodymų, patvirtinančių minėtos sumos pagrįstumą.

15Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašė atskirojo skundo netenkinti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-06-08 nutartį palikti nepakeistą. Visi klausimai, susiję su bankroto administravimo išlaidų dydžiu yra priskirti kreditorių susirinkimo kompetencijai. Bankroto administravimo išlaidų keitimo teisė gali būti įgyvendinama bet kurioje bankroto proceso stadijoje, o aplinkybė, jog bankroto administravimo išlaidos yra sudėtinė mokumo atkūrimo plano dalis, neeliminuoja kreditoriams įstatymu nustatytos teisės atskirai spręsti klausimą dėl administravimo išlaidų keitimo.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

18Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros vykdomos siekiant teisingos kreditorių ir skolininko (fizinio asmens) interesų pusiausvyros, nes fizinio asmens mokumo atkūrimo plane nurodoma įvairi informacija, iš kurios aišku, kaip skolininkas ketina atsiskaityti su kreditoriais bankroto procedūros metu, kokios yra kreditorių daromos nuolaidos, kokios planuojamos bankrutuojančio asmens pajamos ir išlaidos, administravimo išlaidos, turto realizavimo tvarka, bankrutuojančiam asmeniui būtinos jo poreikiams tenkinti išlaidos ir pan. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 7 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad mokumo atkūrimo plane turi būti nurodyta bankroto administravimo išlaidų suma ir jos pagrindimas. Nagrinėjamu atveju 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi teismas patvirtino T. G. mokumo atkūrimo planą, kurio 7 punktu nutarta patvirtinti bendras administravimo išlaidas per mėnesį iki 150 Eur. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad suinteresuotas asmuo AB Nordea Bank Lietuvos skyrius 2016 m. kovo 1 d. bei 2016 m. kovo 7 d. reikalavimais kreipėsi į bankroto administratorių UAB „Geraldis“ dėl kreditorių susirikinimo sušaukimo bei klausimo „Dėl administravimo išlaidų pakeitimo“ į kreditorių susirinkimo darbotvarkę įtraukimo, tačiau bankroto administratorius atsisakė šaukti kreditorių susirinkimą, nes administravimo išlaidų mažinimo klausimas negali būti svarstomas savarankiškai, nekeičiant plano, įstatymas nenumato galimybės kreditoriui savo nuožiūra koreguoti planą ar teismui atlikti plano pakeitimus, banko pasiūlymas jau buvo pateiktas kreditorių susirinkimui, bankas nepateikė realių ir objektyvių motyvų administravimo išlaidų mažinimui pagrįsti. FABĮ 25 straipsnio 3 dalis numato, jog kreditorius, kurio reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, turi teisę pateikti prašymą bankroto administratoriui dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo. Šiame prašyme turi būti nurodyti motyvai, dėl ko turėtų būti sušauktas kreditorių susirinkimas, ir pasiūlyta šio susirinkimo darbotvarkė. Bankroto administratorius, gavęs nurodytą prašymą, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo nurodyto prašymo gavimo dienos turi sušaukti kreditorių susirinkimą. 2015 m. balandžio 7 d. nutartimi teismas patvirtino AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus 155300,11 EUR reikalavimą, o tai sudaro 26, 55 proc. visų teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Pažymėtina, jog AB Nordea Bank Lietuvos skyriui teiktuose atsakymuose bankroto administratorius UAB „Geraldis“ nurodė, kad nekvestionuoja banko teisės reikalauti šaukti bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimą bei į darbotvarkę įtraukti atitinkamus klausimus, tačiau susirinkimo nešaukė bei klausimo „Dėl administravimo išlaidų pakeitimo“ į susirinkimo darbotvarkę neįtraukė. Bankroto administratorius atskirajame skunde nurodo, kad AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus pateiktas prašymas yra nemotyvuotas, tačiau teismas sprendžia, jog šis skundo argumentas yra nepagrįstas, nes tiek reikalavimuose bankroto administratoriui, tiek skunde pateiktame teismui suinteresuotas asmuo nurodo prašymą pagrindžiančius motyvus. Apelianto argumentas, kad AB Nordea Bank Lietuvos skyriaus pasiūlymas dėl administravimo išlaidų dydžio jau buvo nagrinėtas, todėl pakartotinis jo nagrinėjimas negalimas, atmestinas kaip nepagrįstas, nes aplinkybė, kad šis pasiūlymas buvo pateiktas kreditorių susirinkimo metu nepaneigia galimybės šį klausimą svarstyti pakartotinai pasikeitus faktinėms aplinkybėms ar iškilus poreikiui svarstyti šį klausimą pakartotinai.

19Bankroto administratorius nurodo, kad administravimo išlaidos yra sudedamoji mokumo atkūrimo plano dalis, todėl administravimo išlaidų keitimo klausimas turi būti sprendžiamas kartu su plano keitimu. Teismas pažymi, jog pagal FABĮ 22 straipsnio 2 dalį, bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas, o FABĮ 26 straipsnio 4 punkte įtvirtinta, kad kreditorių surinkimas turi teisę tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti bankroto administravimo išlaidų mokėjimo tvarką, taip pat šio įstatymo nustatytais atvejais tvirtinti pradinę turto pardavimo kainą arba turto pardavimo kainą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teisinis reglamentavimas numato, jog kreditorių susirinkimas turi teisę priimti sprendimus dėl administravimo išlaidų dydžio, todėl atskirojo skundo argumentas, kad sprendimas dėl šių išlaidų gali būti priimtas tik keičiant bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo planą atmestinas kaip nepagrįstas.

20Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės padarė pagrįstas išvadas, keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apelianto atskirasis skundas atmestinas, o skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

21Netenkinus bankroto administratoriaus (apelianto) skundo iš jo kreditoriui Nordea bank AB Lietuvos skyriui priteistinos 318, 90 EUR patirtos bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą rengiant atsiliepimą į atskirąjį skundą (CPK 98 straipsnis).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

23apelianto bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Priteisti iš bankroto administratoriaus UAB „Grealdis“, į. k. 302508712, kreditoriaus Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, į. k. 303252632, naudai 318, 90 EUR bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 5 d. nutartimi iškėlė... 4. Suinteresuotas asmuo AB Nordea bank Lietuvos skyrius kreipėsi į teismą su... 5. Bankroto administratorius UAB „Geraldis“ su pateiktu skundu nesutiko,... 6. Bankrutuojantis fizinis asmuo T. G. prašė skundą atmesti.... 7. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas palaikė AB Nordea bank Lietuvos skyriaus... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. birželio 8 d. nutartimi... 10. Teismas iš byloje esančių duomenų nustatė, kad UAB „Ober haus“ vykdo... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Bankroto administratorius UAB „Geraldis“ pateiktu atskiruoju skundu prašo... 13. Apeliantas nurodo, kad administravimo išlaidos yra sudedamoji mokumo atkūrimo... 14. Suinteresuotas asmuo AB Nordea Bank Lietuvos skyrius su skundu nesutiko,... 15. Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas prašė atskirojo skundo netenkinti,... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 18. Fizinio asmens mokumo atkūrimo planas sudaromas ir jo tvirtinimo procedūros... 19. Bankroto administratorius nurodo, kad administravimo išlaidos yra sudedamoji... 20. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, apeliacinės... 21. Netenkinus bankroto administratoriaus (apelianto) skundo iš jo kreditoriui... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 23. apelianto bankroto administratoriaus UAB „Geraldis“ atskirąjį skundą... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. birželio 8 d. nutartį palikti... 25. Priteisti iš bankroto administratoriaus UAB „Grealdis“, į. k. 302508712,...