Byla 1A-65-397-2014

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Gyčio Večersko, teisėjų Kęstučio Dargužio ir Evaldo Gražio, sekretoriaujant Žanetai Misiūnienei, dalyvaujant prokurorei Editai Sangavičiūtei, nuteistajam B. Z., jo gynėjui advokatui Arūnui Bertuliui, teismo posėdyje nagrinėjo nuteistojo B. Z. apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nuosprendžio, kuriuo B. Z. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal LR BK 182 str. 1 d. vienerių metų ir penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d. bausmė subendrinta su 2011 m. birželio 13 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausme ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – 4 metai 4 mėnesiai laisvės atėmimo, paskirtą bausmę atliekant pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaityta pagal 2011 m. birželio 13 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nuosprendį atlikta bausmė.

2Nukentėjusiosios V. K. atstovės advokatės pareikštas civilinis ieškinys tenkintas iš dalies. V. K. iš B. Z. priteista 1500 Lt neturtinei žalai atlyginti.

3UAB ( - ) civilinis ieškinys tenkintas pilnai. Iš B. Z. UAB ( - ) priteista 3727,04 Lt turtinei žalai atlyginti.

4UAB ( - ) civilinis ieškinys tenkintas pilnai. Iš B. Z. UAB ( - ) priteista 2208,40 Lt turtinei žalai atlyginti.

5Nukentėjusiosios advokatės prašymas dėl proceso išlaidų atlyginimo tenkintas pilnai ir iš B. Z. priteista 920 Lt valstybės naudai.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

7B. Z. pagal LR BK 182 str. 1 d. nuteistas už tai, kad 2010 m. rugpjūčio 3 d. tiksliau nenustatytu tiksliau laiku, adresu: ( - ), turėdamas tikslą savo naudai įgyti kompiuterį, apgaulės būdu - pasinaudodamas nukentėjusios V. K. bejėgiška būkle ir žinodamas, kad ji serga psichine liga, o būdama neblaivi negali suprasti savo veiksmų esmės bei jų valdyti, V. K. apsvaigus nuo alkoholio, įkalbėjo ją pasirašyti sutartį su UAB ( - ) atstovaujamos UAB ( - ) dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr.OM 904810, kurios pagrindu V. K. buvo suteiktas abonento numeris bei ji išsimokėtinai įgijo telefono aparatą Nokia 6730 BL - 978 Lt vertės, kurį jis tą pačią dieną, kartu su V. K. pardavė G. K. IĮ, adresu Taikos pr. 25, Kaune, padarydamas UAB ( - ) 2208,40 Lt turtinę žalą bei tęsdamas savo nusikalstamą veiką, tą pačią dieną, tiksliau nenustatytu laiku, nuvykus į ( - ), esančią S. L. IĮ ( - ) parduotuvę, įkalbėjo V. K. pasirašyti su UAB ( - ) išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią B. Z., už gautus parduoto telefono Nokia 6730 BL pinigus, sumokėjo 450 Lt įmoką ir V. K. vardu, tačiau savo naudai įgijo nešiojamą kompiuterį HP Probook 4720S, padarydamas UAB ( - ) 3 727,04 Lt turtinę žalą.

8Nuteistasis B. Z. apeliaciniame skunde prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nuosprendį panaikinti ir priimti naują – išteisinamąjį nuosprendį, baudžiamąją bylą perduoti prokurorui, nes surašytas kaltinamasis aktas neatitinka BPK 219 straipsnio reikalavimų ir tai trukdo nagrinėti bylą, civilinius ieškinius atmesti.

9Skunde teigiama, kad socialinių ryšių turėjimas tiek su nukentėjusiąja V. K., tiek su liudytoju R. R., negali pagrįsti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo. Apeliantas teigia, kad teismas priimdamas nuosprendį nepagrįstai rėmėsi liudytojo R. R. parodymais. R. R. atžvilgiu pagal BK 182 str. 1 d. ikiteisminis tyrimas šioje byloje buvo nutrauktas nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių jo kaltę, nors būtent R. R. paėmė visus įgytus daiktus (kompiuterį HP Probook 4720S ir mobilaus ryšio telefono aparatą Nokia 67030 BL). Duodamas parodymus šis liudytojas buvo suinteresuotas išvengti baudžiamosios atsakomybės. Taip pat apelianto teigimu, teismas grįsdamas nuteistojo kaltę vien tik R. R. parodymais pažeidė suformuotą teismų praktiką, pagal kurią draudžiama išvadas dėl kaltės grįsti vien tik liudytojų ar nukentėjusiųjų, kuriem taikomas anonimiškumas, parodymais, jei jų nepatvirtina kiti įrodymai. B. Z. skunde teigia, kad teismas neįsigilino ir netinkamai vertino įrodymus, neįsitikino ar įrodymai yra pakankami ir patikimi. Be to, apelianto teigimu, kaltinamasis aktas neatitiko BPK 219 str. reikalavimų. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad civiliniai ieškiniai atmestini tuo pagrindu, kad nuteistasis neatliko veiksmų, kuriais yra kaltinamas.

10Teisėjų kolegija atlikusi įrodymų tyrimą, išnagrinėjusi skundo argumentus, sprendžia, jog nuteistojo apeliacinis skundas atmetamas.

11Skunde keliamas įrodymų vertinimo klausimas. Apelianto manymu, teismas, netinkamai įvertinęs surinktus duomenis, neteisingai nustatė faktines aplinkybes ir nepagrįstai pripažino jį kaltu, padarius BK 182 str. 1 d. numatytą nusikaltimą.

12Pažymėtina, jog pagal Baudžiamojo Proceso Kodekso (toliau tekste BPK) 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami remiantis BPK 20 straipsnio 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra tai, kad vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Taigi, išvadas apie nusikalstamos veikos faktines aplinkybes, asmens kaltumą ar nekaltumą pirmosios instancijos teismas daro vadovaujantis BPK 20 str. 5 dalyje nustatytomis taisyklėmis, įvertinęs byloje surinktų, tiesiogiai ištirtų ir patikrintų duomenų visumą. Tik toks nuosprendis gali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva ir tik teismas sprendžia dėl duomenų įrodomosios vertės, jų pakankamumo pripažįstant asmenį kaltu, ar jį išteisinant, todėl vien tai, kad teismo išdėstytas įrodymų vertinimas nesutampa su apelianto subjektyviu įrodymų vertinimu, nepatvirtina, jog nuosprendis neteisėtas ar nepagrįstas.

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, konstatuoja, jog apylinkės teismas išsamiai ištyrė visas bylai teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, išsamiai, visapusiškai įvertino surinktų duomenų visumą, todėl pagrįstai nustatė B. Z. veikoje BK 182 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos požymius, pripažino jį kaltu padarius šią nusikalstamą veiką ir skyrė teisingą bausmę.

14Apelianto skundo argumentai dėl netinkamai įvertintų įrodymų yra nepagrįsti, todėl atmetami. Priešingai nei teigiama skunde, teismas B. Z. kaltę grindė ne vien tik liudytojo R. R. parodymais, tačiau ir kitų liudytojų – D. K., L. V., E. V., D. K. parodymais, liudytojų S. L., K. J., E. S. parodymais, kitais rašytinais įrodymais. Teismas įrodymų patikimumą, jų įrodomąją vertę nustatė juos lygindamas ir gretindamas tarpusavyje, išsamiai aptarė prieštaravimus ir juos pašalino. Teismo išvados dėl įrodymų vertinimo paremtos išsamia surinktų duomenų visumos analize, yra pagrįstos, motyvuotos, todėl pirmosios instancijos teismas visiškai su jomis sutinka.

15Byloje liudytojų K. J. parodymais, jog įvykio dieną buvo atėjęs vyriškis, kuris atnešė parduoti naują mobilaus ryšio telefoną, atsivedė vyresnio amžiaus moterį ir jis suformino pardavimo dokumentus, S. L. parodymais, kad į jo įmonę ( - ) įvykio dieną buvo atėjusi moteris su dviem vyriškiais, kad buvo pasirašyta išperkamosios nuomos sutartis dėl kompiuterio pirkimo, liudytojų D. K., I. V., E. V. parodymais, kad V. K. joms sakiusi, kad dėl sutarčių pasirašymo ji buvusi apgauta, dokumentų pateikimo protokolais, kuriuose užfiksuota, jog buvo pateikta: pirkimo pardavimo sutartis, kuria 2010-08-03 V. K. pardavė mobilaus ryšio telefoną NOKIA6730c ( - ) už 400 Lt (t 1, b. l.69-70), V. K. prašymas įjungti abonentą Nr. ( - ), iš kurio matyti, jog įsigijo mobilaus ryšio telefoną pasinaudodama akcija (t 1 b. l. 80-81), UAB ( - ) išperkamosios numos sutartis nr. ( - ), iš kurios matyti, kad 2010-08-03 V. K. ir UAB ( - ), atstovaujamas ( - ), pasirašė išperkamosios nuomos sutartį dėl kompiuterio HP PROBOOK 47205 įgijimo (t 1 , b. l. 86-89) neginčytinai įrodyta ir nustatyta, jog kaltinime nurodytomis aplinkybėmis iš tiesų V. K. savo vardu pasirašė dokumentus dėl mobilaus ryšio telefono įgijimo, sutartį dėl jo pardavimo bei sutartį dėl kompiuterio įgijimo.

16Nors skunde nuteistasis neigia, kad būtent jis pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusiosios būkle ir žinodamas, kad ji serga psichine liga, o būdama neblaivi negali suprasti savo veiksmų esmės, įkalbėjo V. K. išperkamosios nuomos būdu įgyti mobilaus ryšio telefoną, jį parduoti, o įnešus pradinį įnašą, t. y. už parduotą telefoną gautus pinigus, savo naudai įgijo nešiojamąjį kompiuterį HP probook 4720S, tačiau šios aplinkybės įrodytos Liudytojų R. R., S. L., K. J., L. V., E. V., D. K., D. K., E. S. parodymais, kitais rašytiniais bylos duomenimis.

17Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Kauno 1 tesimo psichiatrinio skyriaus teismo psichiatrijos ekspertizės aktu nustatyta, jog V. K. nusikalstamos veikos padarymo metu 2010-08-03 sirgo psichikos sutrikimu ir negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti (t1, b. l. 38-39). Tai nurodyta ir 2013 m. sausio 22 d. – vasario 20 d. teismo psichiatrijos – psichologinės ekspertizės akte Nr. 83 TPK-28/2013. Šiame akte taip pat nurodyta, jog ryškūs atminties sutrikimai V. K. nenustatyti. Alkoholio vartojimo pasekoje V. K. gali atsirasti atminties sutrikimai, jos veiksmams gali turėti įtakos kiti asmenys. V. K. negali teisingai suvokti įvykio aplinkybių dėl progresuojančio psichikos sutrikimo (t 3, b. l. 77-79). L. V., kuri yra namo, kuriame gyveno V. K., pirmininkė, ir rūpinosi jos butu, parodė, jog alkoholis V. K. veiksmams turi įtakos, nes ji alkoholį vartojo su stipriais vaistais, būna, kad vieną minutę ji supranta, kitą minutę ji vėl daro tą patį, lyg prieš tai net nebuvo kalbėta. B. Z. gerai pažinojo V. K., kartu buvo gulėjęs ir psichiatrinėje ligoninėje, todėl šias aplinkybes neabejotinai žinojo. Tai patvirtino ir liudytojas R. R., kuris teigė matęs, kad V. K. mėgsta vartoti alkoholį, išgėrusi nelabai suvokia savo veiksmus, nesiorientuoja, apie tai žinojo ir B. Z.. B. Z. teisiamojo posėdžio metu pripažino, kad V. K. kalbėjo apie savo sveikatos būklę, minėjo, kad kai ji išgeria alkoholio, ją ima nerimas, depresija.

18Liudytojas R. R. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme parodė, jog B. Z. sakęs, kad jam reikia naujo kompiuterio ir žino kaip jį gauti. Pasakė „važiuojam“ pas V.. Ją rado išgėrusią. Liudytojas ir V. dar vartojo alkoholio. B. Z. ir V. kalbėjo apie mobilaus ryšio telefoną. Liudytojas R. R. nuosekliai ir išsamiai nurodė 2010-08-03 įvykio aplinkybes, t.y. kur ir kaip jie važiavo, kad buvo dar vienas asmuo – vairuotojas, kurio pavardės nenori sakyti, kad visada, kur važiuoti, nurodinėjo B. Z.. Parodė, jog B. Z. su V. K. buvo nuėję į ( - ) saloną, kur V. K. pasirašė išperkamosios nuomos sutartį ir įgijo telefoną, sumokėjusi 1 litą, tada visi vyko į Taikos pr., į mobilaus ryšio taisymo firmą, kur nuėjo B. Z. ir V.. Ten jie nunešė mobilaus ryšio telefoną. Jiems grįžus, nuvažiavo prie parduotuvės ( - ), kur B. Z. davė R. R. pinigų. Nei B. Z., nei V. K. telefono nebeturėjo, kur padėjo telefoną, nesakė. Liudytojas nupirko alus, kurį išgėrė su V. K.. Tada visi nuvyko į ( - ), prie buvusio ( - ) kino teatro į firmą, prekiaujančią kompiuteriais, ten nuėjo trise. B. Z. išsirinko kompiuterį, dokumentų forminti pasiliko B. Z. ir V. K.. Jokių prekių nei V. K., nei B. Z. neišsinešė. Dėl šio įvykio jokių pinigų ar prekių R. R. negavo. Teismas pagrįstai rėmėsi šiais liudytojo parodymais, nes juos dėl įvykių eigos patvirtina ir liudytojų K. J. bei S. L. parodymai. K. J. patvirtino, jog įvykio dieną buvo atvykęs vyriškis, kuris atnešė parduoti mobilaus ryšio telefoną, paprašius pateikti asmens dokumentą, vyriškis atsivedė su savimi vyresnio amžiaus moterį. Liudytojas suformino dokumentus ir 400 Lt už parduotą telefoną perdavė vyriškiui. K. J. pro langus matė, kad buvo atvykęs autobusiuko tipo automobiliu 3-4 asmenys, bet į saloną buvo užėjęs tik vyriškis ir moteris. S. L. parodė, jog 2010-08-03 į parduotuvę pirkti kompiuterio buvo atvykusi moteris, kurią jis atpažino iš fotonuotraukos, ir tai buvo V. K.. Moteris buvo atvykusi su palyda, su ja buvo gal dar du vyriškiai. Kompiuterį išsirinko labai greitai. Su moterimi pasirašė išperkamosios nuomos sutartį. Atsiimti kompiuterio moteris buvo atvykusi pati tą pačią dieną. Be to, S. L. atpažino B. Z., kaip asmenį, kuris lankosi jo salone po kelis kartus per metus eilę metų.

19Netikėti liudytojo R. R. parodymais teismas neturėjo pagrindo, nes jo parodymai ne tik atitiko minėtų liudytojų parodymus, bet ir liudytojos E. V. parodymus. R. R. buvo nurodęs, kad jam paskambino B. Z. ir sakė vykti pas socialinę darbuotoją į psichiatrinę ligoninę. B. Z. jam nurodė, kad socialinei darbuotojai reikės pasakoti, kad visur R. R. dalyvavo vienas, kad kompiuterį jis pirko iš V., kad B. Z. niekur nedalyvavo. Sutiko save apkalbėti, nes B. Z. ramino, kad nieko nebus, negalvojo, kad daro ką nors nusikalstamo, be to, nuolat vartojo alkoholį, nevisiškai blaiviai mąstė, todėl sutiko su viskuo, ką sakė B. Z.. Liudytoja E. V. patvirtino, jog pažįsta kaltinamąjį, nes ji dirba ligoninėje, kurioje jis gydėsi. Įvykio metu gydėsi ir V. K.. Liudytoja buvo atsakinga už ligonių socialinių reikalų tvarkymą. V. K. visada sąžiningai mokėdavo už lizingo būdu įsigytus langus. Palydėjus V. K. susimokėti, kasininkė pasakė, kad yra dar du mokesčiai už telefoną ir kompiuterį. V. K. labai susijaudino, pradėjo verkti, sakė, kad niekam neskolinga. Tą dieną jos įmokos nemokėjo. Liudytoja prašė V. K., kad ši nusiramintų ir pagalvotų, prisimintų. V. K. netrukus atsiminė, kad buvo susipažinusi su vienu iš pacientų, kurio pavardę prisiminė vėliau – B. Z., pastarasis supažindino su R. R.. Vyrai sakė, kad reikės važiuoti iki parduotuvės, paimti daiktus ir pasirašyti. Jai už tai žadėjo duoti pinigų ir supažindinti su banko valdytoju. Pagrinde su V. K. kalbėjo B. Z.. Važiuoti į parduotuvę paimti daiktus ir pasirašyti sutartį daugiau V. K. siūlė B. Z.. V. K. sakiusi, kad, ji ėjo į mažą parduotuvę, iš ten paėmė telefoną ir dar kažkokį daiktą. Minėjo, jog B. Z. jai sakęs, kad čia nieko tokio, už tai davė kelis šimtus litų. Liudytoja paskambino B. Z., kuris pasakė, kad V. K. daiktus įsigyti įkalbėjo R. R.. Sekančią dieną liudytoja buvo susitikusi su B. Z. ir R. R., abu vyrai buvo susijaudinę, B. Z. sakė, kad jis čia ne prie ko, kad tik supažindino V. K. su R. R.. R. R. viską pripažino. B. Z. pasakė, kad pajuokavo V. sakydamas, jog ją supažindins su banko valdytoju, kuris ją ves. Pažymėtina, jog B. Z. teisme pripažino, jog būtent jį socialinė darbuotoja pirmiausia užsipuolė dėl to, kas nutiko V. K..

20Liudytojos parodymais teismas pagrįstai tikėjo, laikė juos patikimais, nes ji ne tik nėra suinteresuota bylos baigtimi – tiek V. K., tiek nuteistąjį pažįsta kaip pacientus, asmeniniais ryšiais nesaistoma, tačiau, kaip jau minėta, jos paradymai sutampa su liudytojo R. R. parodymais. Liudytojos E. S. ir D. K. apklausiusios R. R. ikiteisminio tyrimo metu, nurodė, jog R. R. parodymus davė noriai, sutiko viską papasakoti, į klausimus atsakinėjo, jis nesiskundė, kad jam būtų daromas spaudimas. D. K. patvirtino, jog R. R. sakė, kad dėl visko yra kaltas B. Z., kuris, jo manymu, jį norėjo įtraukti į nusikalstamą veiką. R. R. teigimu, B. Z. viskam buvo pasiruošęs, atvyko pas V. K. su alkoholiniais gėrimais ir turėjo tikslą paimti daiktus lizingo būdu. R. R. nesiskundė B. Z. atžvilgiu, jis nieko ant B. Z. blogo nesakė. Nežino, ar R. R. turėjo motyvą B. Z. apkalbėti. Apklausos metu R. R. atrodė nuoširdus, buvo ramus, be didelių emocijų. Be to, parodymų patikrinimo vietoje metu R. R. pagal savo 2011-01-06 parodymus paaiškino ir parodė vietas, kur V. K. su B. Z. pirko ir pardavė mobilaus ryšio telefoną.

21Tuo tarpu B. Z. parodymai buvo prieštaringi ir nenuoseklūs. Viena vertus teigdamas, jog su V. K. bendravo mažai, kartu nurodė, jog V. K. kaltinamąjį gerai pažinojo, todėl ir įvardino kaip asmenį, paėmusį daiktus. Nurodęs, kad V. K. R. R. pažinojo mažiau, nurodė visiškai logiškai tam prieštaraujančią aplinkybę, kad R. R. buvo apsigyvenęs pas V. K., atliko jai remonto darbus, nors R. R. niekada nenurodė gyvenęs su V. K. ar atlikęs jai kokius nors darbus. Be to, liudytoja L. V., kuri rūpinosi V. K., yra namo, kuriame V. K. gyvena, pirmininkė ir daug apie ją žino, tokių aplinkybių nenurodė.

22Šios aplinkybės leidžia tikėti liudytojo R. R. parodymais tiek dėl visų 2010-08-03 dienos įvykių, t. y., kad rado V. K. išgėrusią, kad vartojo alkoholio su ja, kad būtent B. Z. nurodinėjo, kur važiuoti, kad B. Z. buvo su V. K. pasirašant sutartį dėl telefono pirkimo ir jį parduodant, būtent B. Z. išrinko kompiuterį ir dalyvavo pasirašant V. K. sutartį dėl kompiuterio pirkimo, ir liudytojas iš to nieko negavo, tiek ir dėl to, jog visą kaltę prisiimti kalbant su socialine darbuotoja, sutiko būdamas įkalbėtas B. Z..

23Liudytoja L. V., prižiūrinti V. K. butą, patvirtino, jog radusi sąskaitas iš ( - ) ir ( - ) banko, susisiekė su psichiatrijos ligoninės darbuotoja E. V., kuri paaiškino, jog tretieji asmenys V. K. vardu išsimokėtinai paėmė kompiuterį ir mobilaus ryšio telefoną. V. K. pati liudytojai sakė, kad ji susigundžiusi vyriškių pažadu pripiršti bankininką, sutiko su pasiūlymu kaip apmokėjimą už paslaugą sudaryti daiktų įsigijimo išperkamąja nuoma sutartis. Liudytoja D. K. taip pat patvirtino, jog V. K. jai pasakojo apie įvykį, kuomet ją apgavo ir ja pasinaudojo, paimant išsimokėtinai daiktus. Šios aplinkybės taip pat patvirtina liudytojos E. V. parodymus, ką jai apie įvykį pasakojusi V. K., ir leidžia pagrįstai teigti, jog žinia V. K. apie naujas išsimokėjimo sutartis buvusi netikėta, kad ji neturėjo valios tokias sutartis pasirašyti ir ja buvo pasinaudota dėl jos psichinės būklės. Be to, liudytoja E. V. parodė, jog V. K. serga psichikos liga, bet į klausimus atsako prasmingai. Psichikos liga jai netrukdo vertinti aplinkybių, mąstyti, tačiau ji neturi valios, kartais ji nusišneka, bet daug dalykų vertina normaliai, realiai. Polinkio meluoti, fantazuoti ji neturėjo, viską, ką ji sakė, pasitvirtindavo.

24Taigi, nors R. R. ir buvo įtariamuoju šioje byloje, tačiau vertinant netiesioginius liudytojos E. V. parodymus apie tai, ką pasakojo V. K., kad tai būtent B. Z. ją žadėjo supiršti su bankininku mainais už pasirašymą sutarčių, kuriomis išperkamąja nuoma buvo įgytas telefonas ir kompiuteris, kad tai B. Z. daugiau ją įkalbinėjo tas sutartis pasirašyti, kad B. Z. pats nurodė V. K. pažadėjęs piršlybas su bankininku, kartu vertinant ir aplinkybes, kad nei R. R., nei V. K. tų daiktų neįgijo, pinigų, atitinkančių šių daiktų vertę, negavo, R. R. pasirašant sutartis nebuvo, nedalyvavo, visur važiuoti nurodinėjo B. Z., o liudytojas S. L. būtent B. Z. atpažino, kaip asmenį, kuris dažnai lankosi jo įmonėje, R. R. savo parodymus patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu, o B. Z. parodymai kategoriškai prieštarauja ne tik R. R. parodymams, bet ir kitų liudytojų parodymams, yra nenuoseklūs, prieštaringi, nelogiški, darytina išvada, kad teismas pagrįstai B. Z. parodymus vertino kaip jo gynybinę versiją, jais nesivadovavo, ir tikėjo bei vadovavosi būtent R. R. parodymais, kurie neprieštarauja aptartiems liudytojų parodymams, kitiems rašytiniams bylos duomenims, vienas kitą papildo ir visi kartu patvirtina teismo nustatytas nusikalstamos veikos aplinkybes.

25Anksčiau aptartomis specialistų išvadomis, liudytojos L. V., iš dalies E. V. parodymais, kaip jau minėta, nustatyta, jog V. K. iš tiesų serga psichine liga ir būdama neblaivi negali suprasti savo veiksmų esmės bei jų valdyti. Liudytojų R. R., o taip pat iš dalies ir paties B. Z. parodymais taip pat nustatyta, jog įvykio dieną, prieš vykstant ir sudarant sutartis, V. K. buvo vartojusi alkoholio. Be to, jau aptartais liudytojų R. R., netiesioginiais E. V., L. V., D. K. parodymais, kurie vienas kitą papildo bei sudaro nuoseklią, logišką įrodymų grandinę, nustatyta, jog būtent B. Z. atliko veiksmus, sudarančius objektyviuosius veikos požymius. Jis pažadėjo V. K. supiršti su bankininku mainais už išperkamosios nuomos sutarčių sudarymą, taip įkalbėjo V. K. sudaryti mobilaus ryšio išperkamosios nuomos sutartį, o įgytą telefoną pardavus UAB ( - ), buvo sudaryta kompiuterio išperkamosios nuomos sutartis su ( - ), pagal kurią už gautus parduoto telefono pinigus, sumokėjus 450 Lt įmoką, B. Z. įgijo kompiuterį.

26B. Z. žinodamas V. K. psichinę ligą, žinodamas, kad ji būdama neblaivi nesuvokia savo veiksmų esmės ir negali jų valdyti, melagingai žadėjo supiršti V. K. su bankininku bei dar duoti pinigų. Toks pažadas, atsižvelgiant į V. K. psichinę sveikatą ir būseną, ypač pavartojus alkoholio, turėjo esminę reikmę V. K. apsisprendimui dėl sutarčių sudarymo ir turto perdavimo B. Z.. B. Z., žinodamas V. K. sveikatos būklę, jos būseną vartojus alkoholio, tai gerai suprato ir to siekė. B. Z. viską darė esant V. K. neblaiviai – iš pradžių nupirktas telefonas, kuris tą pačią dieną parduotas, o už gautus pinigus tą pačią dieną padarytas pradinis įnašas išsimokėtinai perkant kompiuterį. B. Z. visą laiką buvo su V. K., niekur nuo jos nesitraukė, būtent jis pasiėmė kompiuterį. Visa tai rodo, jog B. Z. suvokė, kad pasinaudoja V. K. neadekvačia būsena, suvokė, kad melagingas pažadas dėl piršlybų jai gali turėti esminės reikšmės apsisprendžiant dėl daiktų pirkimo ir to sąmoningai siekė, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

27Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, konstatuojama, jog apylinkės teismas teisingai nustatė faktines veikos aplinkybes, t. y., kad 2010 m. rugpjūčio 3 d. tiksliau nenustatytu laiku, adresu V. ( - ), turėdamas tikslą savo naudai įgyti kompiuterį apgaulės būdu pasinaudodamas nukentėjusiosios V. K. bejėgiška būkle ir žinodamas, kad ji serga psichine liga, o būdama neblaivi negali suprasti savo veiksmų prasmės bei jų valdyti, V. K. apsvaigus nuo alkoholio, įkalbėjo ją pasirašyti sutartį su UAB ( - ) atstovaujamos UAB ( - ) dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. ( - ), kurios pagrindu V. K. buvo suteiktas abonento numeris bei ji išsimokėtinai įgijo telefono aparatą Nokia 6730 BL - 978 Lt vertės, kurį jis tą pačią dieną, kartu su V. K. pardavė G. K. ( - ), adresu ( - ), padarydamas UAB ( - ) 2208,40 Lt turtinę žalą bei tęsdamas savo nusikalstamą veiką, tą pačią dieną, tiksliau nenustatytu laiku, nuvykus į ( - ), esančią ( - ) parduotuvę, įkalbėjo V. K. pasirašyti su UAB ( - ) išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią B. Z., už gautus parduoto telefono Nokia 6730 BL pinigus, sumokėjo 450 Lt įmoką ir V. K. vardu, tačiau savo naudai įgijo nešiojamą kompiuterį HP Probook 4720S, padarydamas UAB ( - ) 3 727,04 Lt turtinę žalą.

28Apgaulė buvo panaudota siekiant įgyti svetimą turtą, todėl B. Z. veika teisingai kvalifikuota kaip sukčiavimas pagal BK 182 straipsnio 1 dalį.

29Bausmė apeliantui skirta teisingai.

30Skiriant bausmę B. Z. bendrosios bausmių skyrimo taisyklės, įtvirtintos BK 54 straipsnyje, 61 straipsnyje, nepažeistos. Apylinkės teismas atsižvelgė ir įvertino veikos pavojingumą ir pobūdį, kaltės formą, t. y., kad tiesiogine tyčia padarytas turtinis nusikaltimas, priskiriamas nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 str.). Įvertinti ir nusikalstamos veikos motyvas bei tikslas – nusikaltimas padarytas siekiant savanaudiškų tikslų, nusikalstamos veikos stadija – baigtas nusikaltimas, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Skiriant bausmę teismas atsižvelgė į tai, kad B. Z. vedęs, nedirbantis, registruotas psichiatro įskaitoje, diagnozė: adaptacijos sutrikimas; mišri nerimo ir depresijos reakcija; priklausomybės alkoholiui sindromas. Vertinant nuteistojo asmenybę apylinkės teismas nepagrįstai konstatavo, jog naują tyčinį nusikaltimą B. Z. padarė turėdamas neišnykusį ir įstatymo nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą taip pat už tyčinį nusikaltimą (taip pat už sukčiavimą), nes B. Z. nusikaltimą įvykdė 2010-08-03, tuo tarpu duomenų, kad iki to laiko B. Z. atžvilgiu būtų priimta įsiteisėjusių apkaltinamųjų nuosprendžių, byloje nėra. B. Z. atžvilgiu Kaišiadorių rajono apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo jis nuteistas taip pat už sukčiavimą, priimtas jau po šios nusikalstamos veikos padarymo, t. y. 2011 m. birželio 13 d. Nepaisant to, jog skiriant bausmę šiuo atveju BK 56 straipsnio nuostatomis vadovautis negalima, tačiau įvertinus veikos pobūdį – padaryta veika įžūli, ciniška, nusikaltimas įvykdytas savanaudiškais tikslais, akivaizdžiai pasinaudojant asmens bejėgiškumu, psichine sveikata, įvertinus asmenybę ir pavojingumą – B. Z. iki priimant nuosprendį buvo kartą teistas taip pat už tyčinę nusikalstamą veiką, taip pat už sukčiavimą, teisėjų kolegijos manymu, B. Z. pagrįstai skirta laisvės atėmimo bausmė. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nenustatyta atsakomybę lengvinančių aplinkybių, įvertinus jau aptartą veikos pobūdį bei padarytą žalą, jos dydį, teisėjų kolegija mano, jog paskirtoji bausmė nėra aiškiai per griežta, yra būtina ir pakankama pasiekti BK 41 straipsnyje įtvirtintus bausmės tikslus.

31B. Z. skundžiamu nuosprendžiu teisingai skirta bausmė už jo padarytą nusikaltimą, sukčiavimą V. K. atžvilgiu. Teismas pagrįstai šią bausmę subendrino su ankstesniu, t. y. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2011 m. birželio 13 d. nuosprendžiu, skirtąja bausme jas iš dalies sudėdamas ir įskaitydamas į bausmės ankstesniu nuosprendžiu atliktą bausmę, t. y. pagrįstai vadovavosi LR BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies bei 9 dalies nuostatomis, tačiau rezoliucinėje dalyje padarė neteisingą nuorodą į BK 64 straipsnio 1 dalį bei 3 dalį. Tai laikytina rašymo apsirikimu, kuris nekeičia šios nuosprendžio dalies teisėtumo ir pagrįstumo ir kuris ištaisytinas šia nutartimi. Bendrinant bausmes, pridėta tik dalis skundžiamu nuosprendžiu skirtosios bausmės ir galutinė bausmė – 4 metai 4 mėnesiai laisvės atėmimo, teisėjų kolegijos manymu, atsižvelgiant į anksčiau aptartas veikos bei asmenybės pavojingumą apibūdinančias aplinkybes, nėra per griežta.

32Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su civilinių ieškinių išsprendimu bei sprendimu priteisti proceso išlaidas už nukentėjusiajai suteiktą advokato pagalbą, ginant jos interesus šioje baudžiamojoje byloje. Šie skundo argumentai nepagrįsti, todėl atmetami.

33Tiek UAB ( - ), tiek ir UAB ( - ) ieškiniai pagrįsti ir įrodyti apylinkės teismo išsamiai ištirtais ir visapusiškai įvertintais įrodymais - V. K. pasirašytomis daiktų įsigijimo sutartimis, aukščiau aptartais liudytojų S. L., K. J., R. R., E. V., D. K., L. V. parodymais, todėl apylinkės teismas pagrįstai civilinių ieškovo UAB ( - ) ir UAB ( - ) civilinius ieškinius tenkino visiškai ir iš B. Z. UAB ( - ) priteisė 3727,04 Lt turtinei žalai atlyginti, UAB ( - ) – 2208,40 Lt turtinei žalai atlyginti.

34Civilinis ieškinys dėl V. K. patirtos neturtinės žalos atlyginimo išspręstas teisingai. Byloje nėra duomenų, kad apylinkės teismas, spręsdamas dėl nukentėjusiajai priteistinos neturtinės žalos dydžio būtų pažeidęs LR CK 6.250 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurioje nustatyta, jog spręsdamas nusikalstama veika padarytos neturtinės žalos atlyginimo dydžio klausimą, teismas turi atsižvelgti į: 1) neturtinės žalos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) žalą padariusio asmens turtinę padėtį; 4) jei padaryta turtinė žala, į padarytos turtinės žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teismas įvertino nukentėjusiosios patirtų neigiamų išgyvenimų pobūdį, apimtį (patirtą didelį jaudulį ir neigiamus dvasinius išgyvenimus, padidėjusį nerimą, nusivylimą aplinka, pažeminimą ir reputacijos pabloginimą), atsižvelgė į kitas aplinkybes - veika tyčinė, pasinaudota menku išprusimu, negebėjimu save apginti, prasta psichinės sveikatos būkle, B. Z., nors ir nedirba, šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę, tačiau yra darbingas, ir nepažeidžiant teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijų nustatė teisingą neturtinės žalos piniginę kompensaciją – 1500 Lt.

35Byloje rašytiniais duomenimis nustatyta, jog nukentėjusiosios interesus šioje byloje gynė advokatė, teikianti antrinę valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Dėl to valstybė patyrė 60 Lt – už civilinio ieškinio ir kitų procesinių dokumentų baudžiamojoje byloje rengimą, 860 Lt – už advokatės atstovavimą pirmosios instancijos teisme. Šios išlaidos atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo teisme apimtį, trukmę, apklaustų asmenų skaičių, kitas aplinkybes, sugaištą advokatės laiką bei suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, pagrįstai įvertintos kaip atitinkančios protingumo kriterijus ir visa apimtimi priteistos iš B. Z..

36Apeliantas skunde taip pat teigia, jog buvo surašytas kaltinamasis aktas, neatitinkantis baudžiamojo proceso kodekso 219 straipsnio reikalavimų ir tai trukdė teismui nagrinėti bylą. Pažymėtina, jog šis skundo argumentas deklaratyvus ir visiškai nepagrįstas. Iš skundo turinio matyti, jog toks argumentas iš esmės grindžiamas apelianto manymu netinkamu įrodymų, o ypatingai liudytojo R. R. parodymų bei paties nuteistojo nurodytos versijos, kad nusikaltimą įvykdė R. R., vertinimu, tačiau dėl šių argumentų jau pasisakyta, todėl aukštesnysis teismas nesikartoja, o skundo argumentą dėl netinkamo kaltinamojo akto atmeta kaip visiškai nepagrįstą.

37Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra pagrįstas ir teisėtas, jį keisti ar naikinti pagal nuteistojo B. Z. argumentus įstatyminio pagrindo nėra.

38Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nuosprendis keičiamas, pašalinant iš nuosprendžio aplinkybę, jog B. Z. nusikalstamą veiką padarė būdamas anksčiau teistas, neišnykus ir nepanaikinus ankstesnio teistumo (LR BPK 326 str. 3 p.). Taip pat ištaisomas nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padarytas rašymo apsirikimas, vietoje BK 64 straipsnio 1 dalies, 3 dalies, nurodant, jog bausmės bendrinamos vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies nuostatomis.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., 3 p.,

Nutarė

40nuteistojo B. Z. apeliacinį skundą atmesti.

41Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nuosprendį pakeisti, pašalinant iš nuosprendžio aplinkybę, jog B. Z. nusikalstamą veiką padarė būdamas anksčiau teistas, neišnykus ir nepanaikinus ankstesnio teistumo.

42Ištaisyti nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padarytą rašymo klaidą ir vietoje nurodytos BK 64 straipsnio 1 dalies, 3 dalies, nustatyti, jog bausmės bendrinamos vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalies, 4 dalies nuostatomis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Nukentėjusiosios V. K. atstovės advokatės pareikštas civilinis ieškinys... 3. UAB ( - ) civilinis ieškinys tenkintas pilnai. Iš B. Z. UAB ( - ) priteista... 4. UAB ( - ) civilinis ieškinys tenkintas pilnai. Iš B. Z. UAB ( - ) priteista... 5. Nukentėjusiosios advokatės prašymas dėl proceso išlaidų atlyginimo... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 7. B. Z. pagal LR BK 182 str. 1 d. nuteistas už tai, kad 2010 m. rugpjūčio 3 d.... 8. Nuteistasis B. Z. apeliaciniame skunde prašo Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 9. Skunde teigiama, kad socialinių ryšių turėjimas tiek su nukentėjusiąja V.... 10. Teisėjų kolegija atlikusi įrodymų tyrimą, išnagrinėjusi skundo... 11. Skunde keliamas įrodymų vertinimo klausimas. Apelianto manymu, teismas,... 12. Pažymėtina, jog pagal Baudžiamojo Proceso Kodekso (toliau tekste BPK) 305... 13. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą, konstatuoja, jog... 14. Apelianto skundo argumentai dėl netinkamai įvertintų įrodymų yra... 15. Byloje liudytojų K. J. parodymais, jog įvykio dieną buvo atėjęs vyriškis,... 16. Nors skunde nuteistasis neigia, kad būtent jis pasinaudodamas bejėgiška... 17. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM Kauno 1 tesimo... 18. Liudytojas R. R. tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme parodė, jog B.... 19. Netikėti liudytojo R. R. parodymais teismas neturėjo pagrindo, nes jo... 20. Liudytojos parodymais teismas pagrįstai tikėjo, laikė juos patikimais, nes... 21. Tuo tarpu B. Z. parodymai buvo prieštaringi ir nenuoseklūs. Viena vertus... 22. Šios aplinkybės leidžia tikėti liudytojo R. R. parodymais tiek dėl visų... 23. Liudytoja L. V., prižiūrinti V. K. butą, patvirtino, jog radusi sąskaitas... 24. Taigi, nors R. R. ir buvo įtariamuoju šioje byloje, tačiau vertinant... 25. Anksčiau aptartomis specialistų išvadomis, liudytojos L. V., iš dalies E.... 26. B. Z. žinodamas V. K. psichinę ligą, žinodamas, kad ji būdama neblaivi... 27. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, konstatuojama, jog apylinkės teismas... 28. Apgaulė buvo panaudota siekiant įgyti svetimą turtą, todėl B. Z. veika... 29. Bausmė apeliantui skirta teisingai.... 30. Skiriant bausmę B. Z. bendrosios bausmių skyrimo taisyklės, įtvirtintos BK... 31. B. Z. skundžiamu nuosprendžiu teisingai skirta bausmė už jo padarytą... 32. Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su civilinių ieškinių išsprendimu... 33. Tiek UAB ( - ), tiek ir UAB ( - ) ieškiniai pagrįsti ir įrodyti apylinkės... 34. Civilinis ieškinys dėl V. K. patirtos neturtinės žalos atlyginimo... 35. Byloje rašytiniais duomenimis nustatyta, jog nukentėjusiosios interesus... 36. Apeliantas skunde taip pat teigia, jog buvo surašytas kaltinamasis aktas,... 37. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, konstatuojama, jog pirmosios instancijos... 38. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nuosprendis keičiamas,... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 40. nuteistojo B. Z. apeliacinį skundą atmesti.... 41. Kauno apylinkės teismo 2013 m. balandžio 22 d. nuosprendį pakeisti,... 42. Ištaisyti nuosprendžio rezoliucinėje dalyje padarytą rašymo klaidą ir...