Byla I-1655-624/2008
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, sekretoriaujant Rasai Tebėraitei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjų E. A., D. A., R. B., E. G., A. G., R. L., S. M., S. P., K. V. skundą atsakovams Nacionalinei teismų administracijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjai skundu prašo: 1) priteisti iš atsakovo Nacionalinės teismų administracijos atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp jiems faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2003 09 01 buvo privalu mokėti: E. A. – 7377,89 Lt., D. A. – 13730,39 Lt., R. B. – 49215,49 Lt., E. G. – 17117,88 Lt., A. G. – 33578,63 Lt., R. L. – 45447,08 Lt., S. M. – 31284,15 Lt., S. P. – 4750,45 Lt., K. V. – 8040,27 Lt.; 2) priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos Vyriausybės delspinigius, susidariusius dėl ne laiku sumokėtos atlyginimo dalies: E. A. – 937,53 Lt., D. A. – 2438,33 Lt., R. B. – 11081,73 Lt., E. G. – 3444,04 Lt., A. G. – 7470,56 Lt., R. L. – 9990,24 Lt., S. M. – 6927,73 Lt., S. P. – 547,67 Lt., K. V. – 956,03 Lt. Pateiktais atsiliepimais atsakovai Nacionalinei teismų administracija ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė su skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

3Pareiškėjai 2007 04 03 ir 2007 04 20 pateikė teismui atsisakymus nuo skundo, taip pat nurodė, kad jiems žinomos skundo atsisakymo ir bylos nutraukimo pasekmės.

4Bylos proceso šalys ir jų atstovai į teismo posėdį, apie kurio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai, neatvyko, byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka (ABTĮ 79 str. 5 d., 137 str. 4 d.).

5Byla nutraukiama.

6ABTĮ 101 str. 3 p. numato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo. Pareiškėjai skundo atsisakė, bylos nutraukimo pasekmės jiems žinomos. Kadangi priežasčių, dėl kurių teismas neturėtų priimti pareiškėjų atsisakymo nuo skundo, nėra, atsisakymas nuo skundo priimamas, byla nutraukiama.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str., 149 str. 3 d.,

Nutarė

8priimti pareiškėjų E. A., D. A., R. B., E. G., A. G., R. L., S. M., S. P., K. V. atsisakymą nuo skundo atsakovams Nacionalinei teismų administracijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies ir delspinigių priteisimo, administracinę bylą Nr. I-1655-624/08 nutraukti. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai