Byla 1-51-665/2014

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Čereškevičienė , sekretoriaujant Valentinai Necvetnajai, dalyvaujant prokurorei Irinai Kurilo, kaltinamajam Ž. Č. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje Ž. Č., a.k. ( - ) gim. r., asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), išduota 2009-08·06, pagrindinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyv. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 138 str. 1 dalį.

2Teismas , išnagrinėjęs baudžiamąją bylą ,

Nustatė

3Kaltinamasis Ž. Č. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą: 2013-07-18 apie 10.20 val., Ž. Č., miškelyje, šalia degalinės "Propano ir butano dujų centras", adresu Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r., su D. D. kilusio tarpusavyje žodinio konflikto metu, tyčia vieną kartą su ranka smogė D. D. į nosies sritį, tokiu būdu padarė nosies kaulų lūžimą ir nesunkiai sutrikdė sveikatą, šiais savo veiksmais Ž. Č. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje.

4Kaltinamasis Ž. Č. parodė, kad 2013-07-18 apie 10.20 val., jis kartu su E. M. ir D. D., priešais degalinę "Propano ir butano dujų centras", esančiame miškelyje, Cirkliškio k., Cirkliškio sen., Švenčionių r., vartojo alkoholį, gėrė alų. Išgertuvių metu D. D. pradėjo kalbėti visokias nesąmones, provokavo ji konfliktui, todėl jis, nesusivaldęs, jam klaupiant ant kelių šalia jo, iš dešinės pusės, vieną kartą su dešine ranka trenkė per veidą, kad jis nusiramintų. Norėjo D. suduoti per skruostą, bet smūgis pataikė jam į nosį. Kadangi jie sėdėjo stačioje įkalnėje, D. D. nuo patirto smūgio atbulomis vertėsi du ar tris kartus ir atsitrenkė kūnu į medį. Jis priėjo prie D., kuris gulėjo ant dešinio šono ir paklausė jo: " Ką dar nori?". D. pasakė, kad ne. Pamatė, kad D. iš nosies bėgo kraujas, todėl suprato, kad galėjo jam sulaužyti nosį. Suprato, kad pasielgė netinkamai, tokių pasekmių Denisui tikrai nenorėjo, dėl savo poelgio gailisi. Po šio įvykio išėjo į namus, o D. D. liko . Vėliau jis D. atsiprašė, šis pretenzijų jam neturi ir jam atleido.

5Kaltinamasis Ž. Č. kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo pripažino visiškai. Kaltinamajam Ž. Č. ir prokurorei Irinai Kurilo sutinkad, esant bylos aplinkybėms aiškioms kiti byloje esantys įrodymai ištirti sutrumpinta įrodymų tyrimo tvarka. Kaltinamojo Ž. Č. kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 138 str. 1 d., yra įrodyta šiais įrodymais:

6Nukentėjusysis D. D. parodė, kad 2013-07-18 apie 10.20 val., jis kartu su savo pažįstamais E. M. ir Ž. Č., Cirkliškyje, šalia degalinės "Propano ir butano dujų centras" esančiame miškelyje, vartojo alkoholinius gėrimus. Išgertuvių metu Ž. Č. pradėjo prie jo kabinėtis, priekaištavo jam dėl kažkokių narkotiką Jam atsakius, kad apie jokius narkotikus nieko nežinantis, Ž. Č. su ranka trenkė jam per veidą. Smūgis kliuvo į nosį, jam iš nosies pradėjo bėgti kraujas. Nuo patirto smūgio jis parkrito ant žemės, po ko Ž. Č. pradėjo spardyti kojomis, vienas smūgis kliuvo į galvą, dėl ko jis prarado sąmonę. Kai atsipeikėjo, pamatė prie savęs Ž. Č., kuris jam dar du kartus sudavė ranka per veidą ir išėjo. Galimai ši įvyki matė E. M.. Tada jis paskambino savo motinai, kuri iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Medikai jį pristatė į Švenčionių rajono ligoninę. Apklaustas papildomai D. D. parodė, kad prie anksčiau duotų parodymų nori papildyti, kad įvykio metu 2013-·07- 18, fiziškai nukentėjo nuo Ž. Č., jam buvo sulaužyta nosis. Po šio įvykio su Ž. Č. jie tarpusavyje susitaikė, jam pretenzijų neturi.

7Liudytojas E. M. parodė. kad 2013-07-18 apie 10.20 val., jis kartu su Ž. Č. ir D. D. priešais degalinę "Propano ir butano dujų centras", esančiame miškelyje, Cirkliškio k., vartojo alkoholį, gėrė alų. Išgertuvių metu D. D. susibarė su Ž. Č. ir Žygintas vieną kartą su dešine ranka trenkė D. D. per veidą. Smūgis jam pataikė į nosį. Kadangi jie sėdėjo stačioje įkalnėje, D. nuo patirto smūgio atbulomis vertėsi du ar tris kartus ir atsitrenkė kūnu j medį. Tuomet jis išėjo j namus ir kas vyko toliau, nematė.

8Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykis vyko priešais degalinę "Propano ir butano dujų centras", esančiame miškelyje, adresu Cirkliškio km., Cirkliškio sen., Švenčionių rajone.

9Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus 2013-09-06 specialisto išvados Nr. G 2894/13(01) matyti, kad D. D. padarytas nosies kaulų lūžimas, paveikus kietu buku daiktu, galimai suduodant smūgį į nosies sritį. Sužalojimas padarytas vieno trauminio poveikio pasėkoje. Sužalojimas galėjo būti padarytas užduotyje nurodytu laiku, t. y. 2013-07-18. Sužalojimas vertinamas nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl jo sveikata sutriko ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Kliniškai nustatyti veido, galvos, krūtinės ląstos dešinės pusės, pilvo bei dubens sumušimai nepagristi objektyviais medicininiais duomenimis, todėl sužalojimais nevertinami.

10Iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2013-12-31 Ieškinio dėl žalos atlyginimo Nr.l0805 matyti, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 92-1-00236-,13, reiškia civilinį ieškinį 548,15 Lt sumai už suteiktas D. D. gydymo paslaugas, kurią prašo priteisti iš kalto asmens.

11Iš banko pavedimų, kuriuos teisiamajame posėdyje teismui pateikė kaltinamasis Ž. Č. ( b.l.65-6667-68,77-79) matyti, kad žalos atlyginimui kaltinamasis sumokėjo ieškovui 548,15 Lt, todėl Vilniaus teritorinei ligonių kasai žala dėl D. D. gydymo yra pilnai atlyginta, ieškinys netenkintinas, baudžiamoji byla civilinio ieškinio dalyje nutraukiama.

12Kadangi kaltinamasis Ž. Č. sudavė nukentėjusiajam D. D. smūgį, nuo kurio šiam lūžo nosies kaulai ir D. D. sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui, tai kaltinamojo Ž. Č. kaltė yra pilnai įrodyta veika kvalifikuota teisingai.

13LR BK 41 str. nustatyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą padariusiam asmeniui. Bausmės paskirtis yra nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų, nenusikalstų ir užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

14Skirdamas kaltinamajam Ž. Č. bausmę, teismas atsižvelgia į LR BK 54 str. nuostatas, į kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, veikų stadiją, motyvus ir tikslus, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę sunkinančias bei lengvinančias aplinkybes. Teismas įvertina kaltinamojo padarytos veikos pavojingumo laipsnį : Ž. Č. padarė vieną tyčinį nusikaltimą, kurį įstatymo leidėjas priskiria prie nesunkių nusikaltimų ( LR BK 11 str. ). Kaltinamojo Ž. Č. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta jo visišką kaltės prisipažinimą ir nuoširdų gailestį dėl padarytos veikos, o sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Kaltinamasis Ž. Č. neteistas , teismas sprendžia, kad bausmės tikslai bus pasiekti paskyrus kaltinamajam laisvės apribojimo bausmę sankcijos ribose , nustatant įpareigojimą išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevyriausybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis (LR BK 48 str. ). Byloje teismo turėtos 15 Lt teismo pašto išlaidos pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos iš kaltinamojo Ž. Č. į valstybės pajamas. ( LR BPK 104, 105 str. ).

15Vadovaudamasis LR BPK 297, 298 , 303-305,307-308 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ž. Č. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str. straipsnio 1 dalį ir nubausti jį laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo išdirbti 120 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevyriausybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

17Vadovaujantis LR BK 641 str. paskirtą Ž. Č. bausmę su mažinti vienu trečdaliu ir galutinai nubausti jį 8 ( aštuonių ) mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant nuteistąjį per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo išdirbti 80 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevyriausybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

18Ž. Č. paskirtą kardomąją priemonę – „rašytinį pasižadėjimą neišvykti „ nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

19Priteisti iš Ž. Č. 15 Lt proceso išlaidų( teismo turėtų pašto išlaidų ) į valstybės pajamas .

20Baudžiamąją bylą Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio dalyje nutraukti.

21Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo , gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Gražina Čereškevičienė... 2. Teismas , išnagrinėjęs baudžiamąją bylą ,... 3. Kaltinamasis Ž. Č. nesunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą: 2013-07-18 apie... 4. Kaltinamasis Ž. Č. parodė, kad 2013-07-18 apie 10.20 val., jis kartu su E.... 5. Kaltinamasis Ž. Č. kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo pripažino... 6. Nukentėjusysis D. D. parodė, kad 2013-07-18 apie 10.20 val., jis kartu su... 7. Liudytojas E. M. parodė. kad 2013-07-18 apie 10.20 val., jis kartu su Ž. Č.... 8. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykis vyko priešais... 9. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo... 10. Iš Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2013-12-31 Ieškinio dėl žalos... 11. Iš banko pavedimų, kuriuos teisiamajame posėdyje teismui pateikė... 12. Kadangi kaltinamasis Ž. Č. sudavė nukentėjusiajam D. D. smūgį, nuo kurio... 13. LR BK 41 str. nustatyta, kad bausmė yra valstybės prievartos priemonė,... 14. Skirdamas kaltinamajam Ž. Č. bausmę, teismas atsižvelgia į LR BK 54 str.... 15. Vadovaudamasis LR BPK 297, 298 , 303-305,307-308 straipsniais, teismas... 16. Ž. Č. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str. straipsnio 1 dalį ir nubausti... 17. Vadovaujantis LR BK 641 str. paskirtą Ž. Č. bausmę su mažinti vienu... 18. Ž. Č. paskirtą kardomąją priemonę – „rašytinį pasižadėjimą... 19. Priteisti iš Ž. Č. 15 Lt proceso išlaidų( teismo turėtų pašto išlaidų... 20. Baudžiamąją bylą Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinio ieškinio... 21. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo , gali būti skundžiamas Vilniaus...