Byla 1-136-297/2017
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamosios bylos Nr. 01-1-60362-16 medžiagą, kurioje

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė

2išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro Ineto Volungevičiaus pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir baudžiamosios bylos Nr. 01-1-60362-16 medžiagą, kurioje

3V. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis pagrindinį išsilavinimą, išsituokęs, dirbantis UAB ( - ) statybininku, gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalį.

4Teismas

Nustatė

5kaltinamasis V. P. 2016-12-28 apie 8 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikaltimo padarymui, konflikto metu tyčia spyrė E. P. vieną kartą į krūtinę, po to kumščiu sudavė jam du smūgius į veidą, tokiais veiksmais padarė nukentėjusiajam E. P. nesunkų sveikatos sutrikdymą dėl poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose, smakro kairėje pusėje, kraujosruvos kairės akies junginėje, kairio skruostikaulio skeveldrinio lūžimo, krūtinės sumušimo, nes dėl kairio skruostikaulio skeveldrinio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui.

6Kaltinamasis V. P., pareiškus jam įtarimą dėl BK 138 str. 1 d. numatyto nusikaltimo padarymo, kaltę pripažino visiškai ir apklaustas įtariamuoju parodė, kad 2016-12-27 vakare jo kaimynas E. P., kuris gyvena gretimame kambaryje ( - ), pakvietė jį pas save į kambarį išgerti alaus. Kartu su jais išgertuvėse dalyvavo J. M. ir dar du vyriškiai. Visi penkiese gėrė alų ir degtinę. Begeriant tarp jo ir E. P. kilo konfliktas dėl J.. Konflikto metu jis sudavė E. P. du smūgius į veidą ir vieną kartą įspyrė į krūtinę. Dėl šių savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Atsiprašė nukentėjusiojo ir su juo susitaikė (b. l. 52–53, 56).

7Be kaltinamojo V. P. parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti įrodymai.

82016-12-28 E. P. protokole-pareiškime nurodyta, kad 2016-12-28 apie 8.00 val. į jo namus adresu ( - ), atėjęs V. P., gyvenantis ( - ), įspyrė jam į krūtinę ir ranka sudavė ne mažiau du kartus į veidą. Dėl patirtų sužalojimų jis kreipėsi į medikus (b. l. 1–2).

92016-12-28 įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis fiksuota, kad apžiūrėta nusikaltimo padarymo vieta ( - ) (b. l. 11–17).

10Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas nukentėjusysis E. P. parodė, kad 2016-12-27 vakare pas jį kambaryje ( - ) vyko išgertuvės, jose dalyvavo jo sugyventinė J. M., kaimynas V. P., pažįstamas D. N. ir dar vienas vyriškis vardu T. Visi penki gėrė degtinę ir alų, kiek išgėrė – neatsimena. Apie 23.30 val. jie nuėjo pas V. P. į jo kambarį ir toliau gėrė. Begeriant nukentėjusysis susiginčijo su T., jie susistumdė, o kas toliau vyko neatsimena, nes buvo girtas ir užmigo. Ryte pabudo savo lovoje, bet buvo sveikas, nesumuštas. Pamatė šalia savęs J. M., ji paprašė cigarečių, tačiau jis neturėjo ir J. išėjo. Po kurio laiko į kambarį įėjo V. P. ir, nieko nesakęs, spyrė nukentėjusiajam vieną kartą į krūtinę, po to sudavė du ar tris smūgius kumščiu į veidą. Dėl suduotų smūgių pajautė stiprų skausmą krūtinėje ir veido kairėje pusėje. Jis kreipėsi į ligoninės priėmimo skyrių, ten jam nustatė krūtinės ląstos sumušimą, kairės pusės žandikaulio lūžimą. Nukentėjusysis atsisakė reikšti byloje civilinį ieškinį (b. l. 21–26).

11Specialisto išvadoje Nr. G 2/2017 (06) nurodyta, kad nukentėjusiajam E. P. nustatyti sužalojimai: poodinės kraujosruvos kairės akies vokuose, smakro kairėje pusėje, kraujosruva kairės akies junginėje, kairio skruostikaulio skeveldrinis lūžimas, krūtinės sumušimas; šie sužalojimai galėjo būti padaryta ne mažiau trimis trauminiais poveikiais; sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kairio skruostikaulio skeveldrinio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui (b. l. 33).

12Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas A. A. parodė, kad 2016-12-28 apie 8 val. jis rūkė bendrabučio ( - ), trečio aukšto tualete. Išgirdo kambaryje Nr. 326 rėkiantį V. P.. Nuėjęs pažiūrėti, pamatė, kaip V. P. koja sudavė vieną smūgį lovoje gulinčiam E. P., galėjo pataikyti jam į krūtinę. Po to jis norėjo dar kartą spirti E., bet liudytojui paklausus, ką jis daro, susivaldė ir išėjo iš kambario. Liudytojas matė, kad E. P. veidas sumuštas, todėl iškvietė jam greitąją medicininę pagalbą, kuri E. išvežė į ligoninę (b. l. 38–39).

13Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja J. M. patvirtino, kad pas E. P. kambaryje vartojo alkoholį, išgertuvėse dalyvavo ir kaimynas V. P.. Detaliau įvykio aplinkybių neprisimena, nes buvo stipriai apsvaigusi. Ryte prabudo pas V. P.. Nuėjo pas E. P. paprašyti cigaretės, bet šis sakė neturi. Tada ji nuėjo į bendro naudojimo virtuvę, ten būdama išgirdo riksmą, pamatė kažkur bėgantį kaimyną A. A.. Po kelių minučių jis atėjo į virtuvę ir pasakė, kad sumuštas E. P., jam iškvietė GMP (b. l. 44–45).

14Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas M. A. parodė, kad 2016-12-27 apie 22.00 val. jis su D. N. nuėjo į svečius pas pažįstamą E., gyvenantį ( - ), nusinešė degtinės ir alaus. Pas E. dar buvo jo draugė ir kaimynas, jo vardo ir pavardės nežino. Jiems visiems begeriant, E. su kaimynu pradėjo konfliktuoti, aiškintis, pas kurį iš jų turi gyventi E. draugė, jie vienas prieš kitą mojavo rankomis. Juos išskyrus, visi nuėjo į kaimyno butą, kur toliau vartojo alkoholį, bet ir čia konfliktas tarp E.ir jo kaimyno tęsėsi, tuomet liudytojas su D. išėjo į namus. E. taip pat nuėjo į savo kambarį miegoti, o jo draugė liko pas kaimyną. Tą vakarą liudytojas matė kraujosruvas E. paakiuose, bet sumušto ir ištinusio jo žandikaulio nematė. Kol jis buvo, tai niekas nesimušė ir nesispardė, o kas vyko jam išėjus, nežino (b. l. 41–42).

15Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas D. N. parodė, kad 2016-12-27 apie 16 val. jis savo automobiliu parvežė E. P. ir J., pavardės jos nežino, į namus adresu ( - ). Liudytojas nuvarė automobilį prie savo namų ir apie 22 val. grįžo pas E. kartu su draugu A. vardo jo nežino. Čia taip pat buvo E. kaimynas V., kurio pavardės nežino, jį matė pirmą kartą. Jie visi gėrė degtinę. Kažkuriuo momentu E. su V. susiginčijo dėl to, pas kurį iš jų turi gyventi J., pradėjo stumdyti vienas kitą. Liudytojui pavyko juos nuraminti, bet jie buvo labai girti ir po kurio laiko vėl pradėjo ginčytis, sudavė vienas kitam per veidą. Tuomet J. pakvietė visus eiti pas V. į kambarį, bet ir ten E. su kaimynu vėl susiginčijo, tuomet liudytojas su A. išėjo namo. Matė, kad ir E. P. nuėjo į savo į kambarį, o J. liko su V.. Kas vyko jam išėjus, nežino. Liudytojas taip pat nurodė, kad E. P. buvo su kraujosruvomis paakiuose jau tuomet, kai jį parvežė į namus, bet kas jam nutiko, liudytojui nesakė. Tą vakarą nei pas E., nei jo kaimyno namuose niekas nesimušė, nesispardė (b. l. 47–48).

16Teismas, įvertinęs aukščiau aptartus duomenis visumoje, daro išvadą, kad kaltinamojo V. P. kaltė padarius jam inkriminuotą nusikalstamą veiką yra įrodyta. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis tyčia, dėl asmeninių paskatų, panaudojo fizinį smurtą nukentėjusiojo E. P. atžvilgiu, t. y. spyrė nukentėjusiajam vieną kartą į krūtinę ir kumščiu sudavė du smūgius į veidą. Dėl kaltinamojo smurtinių veiksmų atsirado padariniai – nesunkiai sutrikdyta nukentėjusiojo sveikata. Teismas sprendžia, kad kaltinamojo veiksmuose yra visi BK 138 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymiai.

17Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 str., ir atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, kaltės formą, kaltinamojo asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kaltinamasis V. P. padarė nesunkų baigtą nusikaltimą. Jis teisiamas pirmą kartą. Baustas administracinėmis nuobaudomis (b. l. 64–70). Psichiatro ir priklausomybės ligų įskaitoje neįrašytas (b. l. 73), dirba (b. l. 74). Kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi, tai jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Atsakomybę sunkina tai, kad nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos jo nusikalstamam elgesiui. Siekiant BK 41 str. nustatytų bausmės tikslų, kaltinamajam skirtina prokuroro siūloma bausmė – laisvės apribojimas, kuri šiuo atveju atitinka bausmės skyrimo paskirtį ir pagrindus. Kadangi baudžiamoji byla, esant BPK 418 str. 1 d. numatytiems pagrindams, baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamasis visiškai prisipažino esąs kaltas, todėl yra sąlygos taikyti BK 641 str. nuostatas ir paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu. Siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė – dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose (BK 67 str. 1 d., 2 d. 9 p., 3 d.).

18Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 58–59) paliktina galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

19Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, byloje nėra.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

21V. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį ir nubausti laisvės apribojimu 10 mėnesių. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir skirti galutinę bausmę – laisvės apribojimą 6 (šešiems) mėnesiams 20 (dvidešimčiai) dienų, įpareigojant nuteistąjį tęsti darbą.

22Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi, paskirti V. P. baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, nustatant, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per tris mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

23Išaiškinti V. P., kad asmuo, nuteistas laisvės apribojimo bausme, privalo: 1) be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; 2) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų; 3) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

24Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo.

25Išaiškinti, kad kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento įteikimo dienos turi teisę paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

26Kaltinamajam padavus prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamasis nepasinaudoja teise paduoti prašymą dėl bylos nagrinėjimo teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė... 2. išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. V. P., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis,... 4. Teismas... 5. kaltinamasis V. P. 2016-12-28 apie 8 val. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo... 6. Kaltinamasis V. P., pareiškus jam įtarimą dėl BK 138 str. 1 d. numatyto... 7. Be kaltinamojo V. P. parodymų, jo kaltę patvirtina ir kiti byloje surinkti... 8. 2016-12-28 E. P. protokole-pareiškime nurodyta, kad 2016-12-28 apie 8.00 val.... 9. 2016-12-28 įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis fiksuota, kad... 10. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas nukentėjusysis E. P. parodė,... 11. Specialisto išvadoje Nr. G 2/2017 (06) nurodyta, kad nukentėjusiajam E. P.... 12. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas A. A. parodė, kad 2016-12-28... 13. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja J. M. patvirtino, kad pas E. P.... 14. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas M. A. parodė, kad 2016-12-27... 15. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas D. N. parodė, kad 2016-12-27... 16. Teismas, įvertinęs aukščiau aptartus duomenis visumoje, daro išvadą, kad... 17. Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais,... 18. Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 58–59)... 19. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, byloje... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 21. V. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 22. Vadovaujantis Baudžiamojo kodekso 67 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 3 dalimi,... 23. Išaiškinti V. P., kad asmuo, nuteistas laisvės apribojimo bausme, privalo:... 24. Kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti palikti galioti iki... 25. Išaiškinti, kad kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo... 26. Kaltinamajam padavus prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo...