Byla 2-1203/2012
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Santakos vaistinė“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Limedika“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Entafarma“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutarties, kuria pripažinti negaliojančiais kreditorių susirinkimo nutarimai, atmestas prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, civilinėje byloje Nr. B2-1143-601/2012 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Santakos vaistinė“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjos (kreditorės) D. Č., R. N. pateikė teismui skundą, prašydamos pripažinti negaliojančiais BUAB „Santakos vaistinė“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 3 įformintą nutarimą dėl administratoriaus ataskaitos netvirtinimo ir nutarimą kreditorių susirinkimo pirmininkui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl administratoriaus atstatydinimo BUAB „Santakos vaistinė“ bankroto byloje, siūlant teismui kito administratoriaus – UAB „Ius Positivum“ kandidatūrą. Pareiškėjos (kreditorės) nurodė, kad 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo metu priimti sprendimai pažeidė jų priėmimo tvarką ir kreditorių teises, nes administratoriaus ataskaita nepatvirtinta tik dėl to, kad du didžiausi kreditoriai (UAB „Limedika“, UAB „Entafarma“) susirinkimo metu nutarė išreikšti nepasitikėjimą administratoriumi, kadangi šis informavo, jog civilinė byla dėl žalos atlyginimo iš pareiškėjų, kaip akcininkių, bus pralaimėta, kas buvo įvertinta, kaip administratoriaus netinkamas vykdymas kreditorių susirinkimo įpareigojimų; klausimas dėl administratoriaus pakeitimo nebuvo įtrauktas į kreditorių susirinkimo darbotvarkę, todėl apie tai nežinojo kiti kreditoriai ir negalėjo dėl to išreikšti savo nuomonės.

5Trečiasis asmuo BUAB „Santakos vaistinė“ kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Limedika“ pateikė teismui prašymą atstatydinti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BUAB „Santakos vaistinė“ administratoriaus pareigų ir paskirti naują administratorių – UAB „Ius Positivum“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 20 d. nutartimi nutarė pareiškėjų (kreditorių) D. Č. ir R. N. skundą tenkinti; pripažinti negaliojančiais BUAB „Santakos vaistinė“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 3 įformintą nutarimą dėl administratoriaus ataskaitos netvirtinimo ir nutarimą kreditorių susirinkimo pirmininkui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl administratoriaus atstatydinimo BUAB „Santakos vaistinė“ bankroto byloje, siūlant teismui kito administratoriaus – UAB „Ius Positivum“ kandidatūrą; trečiojo asmens UAB „Limedika“ prašymą atstatydinti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BUAB „Santakos vaistinė“ administratoriaus pareigų ir paskirti naują administratorių – UAB „Ius Positivum“, atmesti.

8Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju kreditoriai nenurodė svarbių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima tvirtinti, jog administratorius netinkamai vykdė savo pareigas. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog administratorius nesugebėjo laimėti bylos dėl žalos atlyginimo iš akcininkių (pareiškėjų), negali būti pagrindas netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, nes administratorius dėl bylos elgėsi pakankamai rūpestingai, t. y. į bylą pasitelkė advokatą. Teismo teigimu, atsakomybę, kad iš esmės buvo pareikštas nepagrįstas ieškinys, turi prisiimti būtent kreditorių susirinkimas, nes jis įpareigojo administratorių pareikšti tokį ieškinį, ką administratorius ir padarė, o aplinkybių, pagrindžiančių administratoriaus netinkamus veiksmus dėl bylos, tretieji asmenys (kreditoriai) UAB „Limedika“ ir UAB „Entafarma“ negalėjo nurodyti. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, kad jau 2011 m. spalio 26 d. buvo gautas naujo administratoriaus sutikimas (ir kiti dokumentai) administruoti įmonę, kad būtent šie didieji įmonės kreditoriai UAB „Limedika“ ir UAB „Entafarma“ dar iki kreditorių susirinkimo 2011 m. lapkričio 3 d. buvo nusprendę atstatydinti administratorių ir paskirti naują, nepriklausomai nuo pateikiamos administratoriaus veiklos ataskaitos turinio ar kitų aplinkybių, nors teisminio nagrinėjimo metu tvirtino, kad administratoriaus atstatydinimo klausimas kilo tik kreditorių susirinkimo metu ir tuomet buvo susiskambinta su naujuoju administratoriumi. Toks šių kreditorių elgesys, teismo įsitikinimu, laikytinas nesąžiningu tiek administratoriaus atžvilgiu, tiek kitų kreditorių atžvilgiu. Teismas sprendė, kad administratoriaus veiklos ataskaita buvo nepatvirtinta tik dėl to, kad sudaryti galimybę atstatydinti administratorių ir paskirti naująjį, dėl to šis kreditorių susirinkimo nutarimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu, todėl naikintinas.

9Teismas laikė nepagrįstu kreditorių UAB „Limedika“ ir UAB „Entafarma“ argumentą, kad administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, nes nesušaukė iki 2011 m. rugsėjo 30 d. kreditorių susirinkimo. Teismas pažymėjo, kad administratorius nebuvo įpareigotas sušaukti iki šios datos kreditorių susirinkimą, 2011 m. balandžio 27 d. kreditorių susirinkimo metu kreditorių susirinkimo pirmininko UAB „Limedika“ atstovė tik pasiūlė iki šios datos sušaukti susirinkimą, bet tai nebuvo kreditorių susirinkimo nutarimas, kurį administratorius turėtų vykdyti, todėl tvirtinti, jog administratorius nevykdė savo pareigų nėra pagrindo.

10Teismas sprendė, kad neteisėtu pripažintinas ir kreditorių susirinkimo nutarimas dėl įpareigojimo kreditorių susirinkimo pirmininkui kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, nes klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo nebuvo įtrauktas į darbotvarkę, tuo pažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį bei nustatytos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos 3, 4, 7 punktus, o tuo pačiu ir nedalyvavusių susirinkime kreditorių teises, t. y. visi kreditoriai (išskyrus dalyvavusius susirinkime UAB „Limedika“ ir UAB „Entafarma“) nežinodami apie šio klausimo nagrinėjimą, neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonės, negalėjo siūlyti sprendimo variantų bei siūlyti kito administratoriaus kandidatūros. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog šis nutarimas buvo priimtas didžiųjų kreditorių UAB „Limedika“ ir UAB „Entafarma“, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 56,72 procento, t. y. kiti kreditoriai nebūtų įtakoja šio nutarimo, nedaro šio nutarimo teisėtu, nes jis priimtas ignoruojant tiek įstatymo nuostatas, tiek pačių kreditorių nusistatytą susirinkimų sušaukimo tvarką bei kitų kreditorių interesus. Teismo teigimu, vadovaujantis didžiųjų kreditorių UAB „Limedika“ ir UAB „Entafarma“ pozicija, reikštų, kad kreditorius, turintis daugiau kaip 50 procentų patvirtintų reikalavimų sumos, gali nepaisyti įstatymų ir poįstatyminių aktų reikalavimų bei nekreipti dėmesio į mažųjų kreditorių teises, netgi nesuteikiant jiems galimybės išdėstyti savo nuomonę, kas aiškiai neatitinka šalių lygiateisiškumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Teismas pažymėjo, kad didieji kreditoriai, pareiškę nepasitikėjimą administratoriumi, nenurodė kokias pareigas administratorius vykdė netinkamai.

11Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad pareiškėjų (kreditorių) skundas tenkintinas, prašomi panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimai naikintini, administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimas spręstinas iš naujo. Teismas nurodė, kad tenkinus pareiškėjų (kreditorių) skundą ir panaikinus nutarimą kreditorių susirinkimo pirmininkui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl administratoriaus atstatydinimo BUAB „Santakos vaistinė“ bankroto byloje, siūlant teismui kito administratoriaus kandidatūrą, neliko teisinio pagrindo spręsti kreditorių susirinkimo pirmininko prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, todėl šis prašymas atmestinas.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

13Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Limedika“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atstatydinti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BUAB „Santakos vaistinė“ administratoriaus pareigų ir paskirti naują BUAB „Santakos vaistinė“ administratorių UAB „Ius Positivum“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo išvada, kad kreditorių susirinkimas turi prisiimti atsakomybę dėl to, kad iš esmės buvo pareikštas nepagrįstas ieškinys pareiškėjoms (kreditorėms), nes jis įpareigojo administratorių pareikšti tokį ieškinį, yra nepagrįsta ir neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Kreditoriai įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl žalos bendrovei atlyginimo, vadovaudamiesi administratoriaus kreditoriams pateikta netikslia (klaidinga) informacija apie įmonės nemokumą 2008 m. gruodžio 31 d. Administratorius netinkamai įvykdė kreditorių pavedimą nustatyti, kada bendrovė iš tiesų tapo nemoki.
  2. Nepagrįsta teismo išvada, kad aplinkybė, jog administratorius nesugebėjo laimėti bylos dėl žalos atlyginimo iš akcininkių, negali būti pagrindu netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos, kadangi teismas netinkamai įvertino administratoriaus ataskaitos teisinę reikšmę.
  3. Nepagrįstos teismo išvados, kad neteisėtu pripažintinas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl kreditorių susirinkimo primininko įpareigojimo kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, nes klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. Susirinkimas, kuriame svarstyta administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo klausimas, iš esmės buvo susirinkimas, kuriame turėjo būti sprendžiami su administratoriaus pareigų vykdymo tinkamumu susiję klausimai, todėl visi kreditoriai buvo informuoti apie tai, kad susirinkime bus sprendžiamas administratoriaus pareigų vykdymo tinkamumo klausimas ir negalima teigti, kad kreditoriai nebuvo informuoti, kad bus svarstomi tokio svarbumo klausimai, kaip administratoriaus pakeitimas. Informuoti apie susirinkimą kreditoriai, nusprendę nedalyvauti organizuojamame susirinkime, įskaitant pareiškėjas, turi prisiimti to pasekmes, t. y. tai, kad dalyvavę susirinkime kreditoriai įvertino administratoriaus darbą neigiamai ir nusprendė kreiptis į teismą dėl jo pakeitimo.
  4. Teismo išvada, kad mažiesiems kreditoriams nesuteikta galimybė išdėstyti savo nuomonės, yra nepagrįsta. Dėl naujai siūlomos administratoriaus kandidatūros sprendžia teismas, o ne kreditoriai. Teismui pateikus prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo, visiems kreditoriams išliko teisė išreikšti savo nuomonę dėl tokio prašymo.
  5. Teismas nepasisakė dėl aplinkybių, sukeliančių abejones administratoriaus veiklos skaidrumu, taip pat padarė nepagrįstą išvadą, kad administratorius nebuvo įpareigotas sušaukti susirinkimą iki kreditorių nurodytos datos. Administratorius turėtų atsižvelgti į kreditorių siūlymus, nes jie nėra reiškiami neturint tikslo, o kreditorių susirinkimo pirmininkas siekė tikrinti administratoriaus veiklą dažniau nei kas 6 mėnesiai ir daugiau.

14Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Entafarma“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų (kreditorių) skundą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakomybę, jog iš esmės buvo pareikštas nepagrįstas ieškinys, turi prisiimti kreditorių susirinkimas, nes jis įpareigojo administratorių pareikšti tokį ieškinį. Teismas taip pat nepagrįstai sprendė, kad aplinkybė, jog administratorius iki 2011 m. rugsėjo 30 d. nesušaukė BUAB „Santakos vaistinė“ kreditorių susirinkimo, nepatvirtina, kad administratorius netinkamai atlieka savo pareigas, nes šiuo klausimu nebuvo priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas, kurį administratorius turėtų vykdyti. Šias išvadas teismas padarė netinkamai įvertinęs bankroto administratoriaus statusą, bankroto administratoriaus ataskaitos esmę, įrodinėjimo pareigą reglamentuojančias teisės normas ir kitas reikšmingas kreditorių nurodytas aplinkybes ir byloje esančius įrodymus. Vien aplinkybė, jog 2011 m. balandžio 27 d. kreditorių susirinkimo metu nebuvo priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas sušaukti kitą kreditorių susirinkimą iki 2011 m. rugsėjo 30 d., administratorius pritarė tokiam kreditorių susirinkimo pirmininkės pasiūlymui, neleidžia teigti, kad administratorius savo pareigas vykdė tinkamai, nes teismo posėdžio metu administratoriaus atstovas nenurodė jokių pagrįstų motyvų, kodėl kreditorių susirinkimas nebuvo sušauktas iki 2011 m. rugsėjo 30 d. Be to, administratorius savo veiksmais faktiškai užkirto kelią kreditoriams efektyviai reikalauti žalos atlyginimo iš įmonės akcininkių, todėl tokiems administratoriaus veiksmams dauguma įmonės kreditorių nepritarė ir pagrįstai atsisakė pripažinti, kad bankroto administratorius tinkamai įvykdė prievolę susiklosčiusiuose pavedimo teisiniuose santykiuose.
  2. Teismas, pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo dėl įpareigojimo kreditorių susirinkimo pirmininkui kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, neatsižvelgė į aplinkybę, kad nutarimas atstatydinti bankroto administratorių buvo priimta kreditorių, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 56,72 procento visų kreditorių reikalavimų. Net ir laikant, kad kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka buvo pažeista, pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo atmesti kreditorių susirinkimo pirmininkės prašymo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Santakos vaistinė“ nurodo, kad su atskiraisiais skundais nesutinka, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą atskiruosius skundus atmesti, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovo teigimu, teismas pagrįstai pripažino negaliojančiu BUAB „Santakos vaistinė“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 3 įformintą nutarimą dėl administratoriaus ataskaitos netvirtinimo. Nurodo, kad pavėluotu susirinkimo sušaukimu būtų galima vadinti tik tokį atvejį, kai kreditorių susirinkimo sušaukimo data imperatyviai yra nurodyta teismo arba kreditorių susirinkimo, o administratorius tokio įpareigojimo neįvykdo arba įvykdo pavėluotai, o šiuo atveju nei teismo sprendimo, nei kreditorių susirinkimo nutarimo, įpareigojančio sušaukti kreditorių susirinkimą iki 2011 m. rugsėjo 30 d., nebuvo, todėl kreditorių susirinkimo sušaukimas 2011 m. lapkričio 3 d. negali būti laikomas pavėluotu, ir tai paneigia teiginius, jog administratorius neužtikrina operatyvaus bankroto bylos išsprendimo. Atsakovo nuomone, teismas taip pat pagrįstai pripažino negaliojančiu BUAB „Santakos vaistinė“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 3 įformintą nutarimą kreditorių susirinkimo pirmininkui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl administratoriaus atstatydinimo BUAB „Santakos vaistinė“ bankroto byloje, siūlant teismui kito administratoriaus kandidatūrą. Pažymi, kad aplinkybė, jog kreditorių susirinkimo nutarimas dėl administratoriaus pakeitimo buvo priimtas kreditorių, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma sudaro 56,72 procento visų kreditorių reikalavimų, nedaro tokio nutarimo teisėtu, nes jis priimtas ignoruojant įstatymo nuostatas, pačių kreditorių susirinkimo nustatytą susirinkimo sušaukimo tvarką bei kitų kreditorių interesus. Atsakovo įsitikinimu, teismas pagrįstai atmetė prašymą atstatydinti UAB Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iš BUAB „Santakos vaistinė“ administratoriaus pareigų ir paskirti naują administratorių UAB „Ius Positivum“.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja (kreditorė) D. Č. nurodo, kad su atskiraisiais skundais nesutinka, todėl prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą. Pareiškėjos nuomone, administratoriaus tinkamai vykdė savo pareigas ir nėra pagrindo abejoti jo šališkumu, o atskiruosius skundus pateikusių asmenų faktiškai atlikti veiksmai ir byloje teikti paaiškinimai dėl administratoriaus tariamo netinkamumo yra prieštaringi, parodymai neatitinka faktiškai atliktų veiksmų. Teigia, kad nėra pagrindo abejoti administratoriaus šališkumu. Pažymi, kad didieji kreditoriai neturėjo teisės priimti ginčijamų sprendimų į darbotvarkę neįtrauktais klausimais.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirieji skundai atmestini, Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

19CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos taisykles, yra įtvirtinta teisės norma, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Taigi Įmonių bankroto įstatymo normos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu ir turi prioritetą jų konkurencijos atveju. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalį bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Bankroto bylų procesinių taisyklių ypatumus lemia bankroto materialiųjų teisinių santykių prigimtis ir jų specifika, palyginus su kitais civiliniais teisiniais santykiais.

20Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB „Santakos vaistinė“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo protokolu Nr. 3 įforminto nutarimo dėl administratoriaus ataskaitos netvirtinimo ir nutarimo kreditorių susirinkimo pirmininkui kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl administratoriaus atstatydinimo BUAB „Santakos vaistinė“ bankroto byloje, siūlant teismui kito administratoriaus – UAB „Ius Positivum“ kandidatūrą, pagrįstumo, naujo bankroto administratoriaus skyrimo.

21Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis, (toliau – fizinis asmuo) ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įregistruotas kitos valstybės narės juridinio asmens padalinys (filialas) (toliau – juridinis asmuo), turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka; administratorius, netekęs teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, negali atlikti įmonių bankroto procedūrų nuo nurodytos teisės netekimo dienos.

22Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių subjektų, jis iš esmės vykdo bankrutuojančios įmonės vadovo funkcijas, nuo jo veiksmų sąžiningumo ir aktyvumo priklauso kreditorių ir skolininko interesų apgynimas, bankroto procese siekiamų tikslų įgyvendinimas. Dėl administratoriaus išskirtinės svarbos bankroto procese tik teismas, laikydamasis teisės norminių aktų reikalavimų, turi teisę skirti administratorių bankroto procese. Bet kurioje bankroto procedūros stadijoje, esant ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje numatytiems pagrindams, neribojama teisė kelti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamai vykdo pavestas funkcijas. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 13 punktą teisę reikalauti atstatydinti administratorių turi kreditorių susirinkimas (komitetas) (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p.). Kreditorių susirinkimo nutarimo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi įvertinti visas šiam klausimui teisingai išspręsti reikšmingas aplinkybes, susijusias su bankroto proceso eiga, jos operatyvumu, vykdomų procedūrų skaidrumu, atskirų veiksmų atlikimu, sprendimų priėmimu. Faktinis pagrindas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymui teisme gali būti ir atskiro kreditoriaus pateikta informacija. Teismui sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti aplinkybes, sąlygojusias kreditoriaus nepasitikėjimą ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai, o ne vien dėl finansinių reikalavimų daugumą turinčio kreditoriaus valios pakeisti esamą administratorių kitu kreditoriaus siūlomu kandidatu. Bankroto administratoriaus atstatydinimo pagrįstumo klausimą teismas išsprendžia nustatęs, ar yra pagrindas pagal turimus duomenis konstatuoti, jog administratorius netinkamai vykdo savo pareigas.

23ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo; 2) kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas kreditorius (kreditoriai) motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai administratorius šio straipsnio 3 dalies 24 punkte nustatyta tvarka pateikia teismui prašymą dėl jo atstatydinimo arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas šio įstatymo 23 straipsnio 13 punkte nustatyta tvarka kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte nustatytu atveju teismas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo kreipimosi dienos priima nutartimi sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir, jeigu administratorius atstatydinamas, šio įstatymo nustatyta tvarka paskiria kitą administratorių. Teismas netenkina prašymo dėl administratoriaus atstatydinimo, jeigu nustato, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimas atstatydinti administratorių buvo priimtas pažeidžiant įstatyme nustatytą kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimų priėmimo tvarką, ar prašymą dėl administratoriaus pakeitimo pateikęs kreditorius (kreditoriai) neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos arba jeigu patenkinus prašymą būtų pažeisti kreditorių susirinkimo (komiteto) sprendimui nepritarusių, kreditorių susirinkime (komitete) nedalyvavusių ar prašymo neteikusių kreditorių interesai ar viešasis interesas.

24Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu trečiojo asmens UAB „Limedika“ atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog neteisėtu pripažintinas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl kreditorių susirinkimo primininko įpareigojimo kreiptis į teismų dėl administratoriaus atstatydinimo, nes klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. Į bylą pateiktas BUAB „Santakos vaistinė“ 2011 m. sausio 13 d. kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad buvo patvirtinta kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, pagal kurios 3 punktą asmenys, priėmę sprendimą sušaukti kreditorių susirinkimą, pateikia administratoriui prašymą sušaukti kreditorių susirinkimą; kartu su prašymu sušaukti kreditorių susirinkimą administratoriui turi būti pateikta informacija ir dokumentai (siūloma darbotvarkė, su darbotvarkės klausimais susiję paaiškinimai, nutarimų projektai ir kt.). Nagrinėjamu atveju BUAB „Santakos vaistinė“ 2011 m. lapkričio 3 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkė buvo tokia: 1) dėl administratoriaus veiklos ataskaitos ir jos patvirtinimo, 2) dėl likusio neparduoto turto kainų sumažinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo, 3) kiti klausimai. Prieštaravimų, pastabų ir pasiūlymų dėl paskelbtos darbotvarkės nebuvo. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtą darbotvarkę, nėra pagrindo pripažinti, kad administratoriaus ataskaitos ir jos tvirtinimo klausimas tuo pačiu apima ir administratoriaus atstatydinimo klausimą. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad kreditoriams priėmus sprendimą dėl administratoriaus ataskaitos, šiai ataskaitai būtų arba pritarta, arba nepritarta, tačiau tuo pačiu nebūtų išspręstas administratoriaus atstatydinimo klausimas. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad neįtraukus į kreditorių susirinkimo darbotvarkę klausimo dėl administratoriaus atstatydinimo buvo pažeistos nedalyvavusių susirinkime kreditorių teisės, kadangi jie nežinojo apie tokio klausimo nagrinėjimą, neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonės, siūlyti sprendimo variantų, administratoriaus kandidatūros. Teisėjų kolegija pažymi, kad tokiu atveju, kai naujai skirtino administratoriaus kandidatūrą teismui pasiūlo kreditorių susirinkimo pirmininkas, tokį asmenį teismas paprastai skirtų bankroto administratoriumi, nes jo kandidatūra atspindėtų kreditorių daugumos valią, tuo tarpu nagrinėjamu atveju priimant nutarimą įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl administratoriaus atstatydinimo BUAB „Santakos vaistinė“ bankroto byloje, siūlant teismui kito administratoriaus – UAB „Ius Positivum“ kandidatūrą, nebuvo sudaryta galimybė visiems kreditoriams išreikšti savo valią minėtu klausimu. Teisėjų kolegijos nuomone, minėti duomenys patvirtina, kad kreditorių susirinkimo nutarimas kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, siūlant naujo administratoriaus kandidatūrą, priimtas pažeidžiant kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką ir pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu yra pagrįstos.

25Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą trečiojo asmens UAB „Entafarma“ atskirojo skundo argumentą, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo atmesti prašymo dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, kadangi nutarimas atstatydinti bankroto administratorių buvo priimtas kreditorių, kurių patvirtintų reikalavimų suma sudaro 56,72 procento visų kreditorių reikalavimų. Kaip minėta, teismui sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą, būtina įvertinti aplinkybes, sąlygojusias kreditoriaus nepasitikėjimą ir tokiu būdu užtikrinti, jog administratorius būtų atstatydintas pagrįstai, o ne vien dėl finansinių reikalavimų daugumą turinčio kreditoriaus valios pakeisti esamą administratorių kitu kreditoriaus siūlomu kandidatu. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl BUAB „Santakos vaistinė“ administratoriaus pareigų atlikimo tinkamumo, pagrįstai neatsižvelgė vien į finansinių reikalavimų daugumą turinčių kreditorių valią, o vertino aplinkybes, sąlygojusias kreditorių nepasitikėjimą administratoriumi.

26Teisėjų kolegija nesutinka su atskirųjų skundų argumentais dėl pirmosios instancijos teismo išvados, kad kreditorių susirinkimas turi prisiimti atsakomybę dėl to, kad iš esmės buvo pareikštas nepagrįstas ieškinys pareiškėjoms, nes jis įpareigojo administratorių pareikšti tokį ieškinį, nepagrįstumo. Į bylą pateiktas BUAB „Santakos vaistinė“ 2011 m. balandžio 27 d. kreditorių susirinkimo protokolas patvirtina, kad administratorius, vykdydamas 2011 m. sausio 13 d. kreditorių susirinkimo įpareigojimą pateikti informaciją apie buvusius UAB „Santakos vaistinė“ akcininkus, su įmonės akcininkais sudarytas paskolos sutartis, kitus įsiskolinimus įmonės akcininkams ir jiems išmokėtas sumas, nustatyti nuo kada įmonė tapo nemoki bei pateikti informaciją apie prekių grąžinimą tiekėjams, pateikė kreditorių susirinkimui reikalautą informaciją bei finansinius duomenis pagal įmonės 2009 m. balansą. Dėl pateiktos informacijos pasisakė UAB „Limedika“, o raštu balsavęs kreditorius UAB „Entafarma“ pasiūlė įpareigoti bankroto administratorių kreiptis į teismą su ieškiniais dėl žalos atlyginimo. Minėtos informacijos pagrindu buvo nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į teismą su ieškiniais dėl žalos atlyginimo kreditoriams iš BUAB „Santakos vaistinė“ akcininkų. Bylos duomenys patvirtina, kad BUAB „Santakos vaistinė“ administratorius šį kreditorių susirinkimo įpareigojimą įvykdė, o aplinkybė, kad administratoriaus ieškinys buvo atmestas, savaime nepatvirtina netinkamo administratoriaus pareigų vykdymo. Nors atskirajame skunde trečiasis asmuo UAB „Limedika“ nurodo, kreditoriai įpareigojo administratorių kreiptis į teismą dėl žalos bendrovei atlyginimo, vadovaudamiesi administratoriaus kreditoriams pateikta netikslia (klaidinga) informacija apie įmonės nemokumą 2008 m. gruodžio 31 d., tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad administratoriaus kreditorių susirinkimui pateikti įmonės finansiniai duomenys buvo parengti atsižvelgiant į UAB „Santakos vaistinė“ 2009 metų, bet ne 2008 metų balanso duomenis. Į bylą nepateikti duomenys, patvirtinantys apelianto teiginius, kad finansiniai duomenys, kurie buvo pateikti kreditorių susirinkimui, buvo klaidingi. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog atsakomybę dėl to, kad buvo pareikštas iš esmės nepagrįstas ieškinys pareiškėjoms turi prisiimti kreditorių susirinkimas.

27Dėl apeliantų nurodomos aplinkybės, kad administratorius netinkamai atliko savo pareigas, kadangi nesušaukė iki kreditorių susirinkimo 2011 m. rugsėjo 30 d., nors 2011 m. balandžio 27 d. BUAB „Santakos vaistinė“ kreditorių susirinkimo metu kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Limedika“ pasiūlė tai padaryti, teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, administratorius nebuvo įpareigotas sušaukti iki šios datos kreditorių susirinkimą, kadangi šiuo klausimu kreditorių susirinkimo nutarimas nebuvo priimtas.

28Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nėra pateikti į bylą įrodymai, patvirtinantys administratoriaus veiklos trūkumus, kurie būtų pagrindas netvirtinti administratoriaus ataskaitos, atstatydinti administratorių, ir pirmosios instancijos teismo išvados dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo bei atsisakymo tenkinti prašymą dėl administratoriaus atstatydinimo yra pagrįstos.

29Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirųjų skundų argumentai teisinės reikšmės nagrinėjamų klausimų sprendimui neturi.

30Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirieji skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

32Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjos (kreditorės) D. Č., R. N. pateikė teismui skundą, prašydamos... 5. Trečiasis asmuo BUAB „Santakos vaistinė“ kreditorių susirinkimo... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 20 d. nutartimi nutarė pareiškėjų... 8. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju kreditoriai nenurodė svarbių... 9. Teismas laikė nepagrįstu kreditorių UAB „Limedika“ ir UAB... 10. Teismas sprendė, kad neteisėtu pripažintinas ir kreditorių susirinkimo... 11. Dėl nurodytų aplinkybių teismas sprendė, kad pareiškėjų (kreditorių)... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 13. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Limedika“ prašo apeliacinės... 14. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo UAB „Entafarma“ prašo apeliacinės... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas BUAB „Santakos vaistinė“... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėja (kreditorė) D. Č. nurodo, kad... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirieji skundai atmestini, Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d.... 19. CPK 1 straipsnyje, nustatančiame civilinio proceso įstatymų konkurencijos... 20. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl BUAB „Santakos vaistinė“ 2011... 21. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 22. Įmonės administratorius bankroto procese yra vienas reikšmingiausių... 23. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad teismas administratorių iš... 24. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu trečiojo asmens UAB „Limedika“... 25. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą trečiojo asmens UAB... 26. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirųjų skundų argumentais dėl pirmosios... 27. Dėl apeliantų nurodomos aplinkybės, kad administratorius netinkamai atliko... 28. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad nėra pateikti į bylą įrodymai,... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, kiti atskirųjų skundų argumentai teisinės... 30. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirieji skundai... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą....