Byla 2-891-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D. Dubakienei, dalyvaujant ieškovo VSDVF atstovei J.Čepaitienei, teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui J. M. dėl žalos atlyginimo regreso tvarka,

Nustatė

2Ieškovas pateikė ieškinį ir nurodė, kad 2008-03-04 apie 17.00 val. ( - ), J. M. savo ūkiniame pastate, tyčia mediniu pagaliu sudavė A. M. vieną kartą per galvą, tuo padarydamas jam smegenų sukrėtimą, pakauškaulio kairės pusės ir kaukolės pamato kairės pusės vidurinės duobės lūžius bei muštinę pakaušio žaizdą, kas atitinka sunkų sveikatos sutrikdymą. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-03-13 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - )J. M. buvo pripažintas kaltu dėl A. M. sužalojimo, kuris dėl 2008-03-04 įvykio metu patirtų sužalojimų buvo laikinai nedarbingas laikotarpiu nuo 2008-03-04 iki 2008-06-18 (nedarbingumo pažymėjimai D Nr. ( - )). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2008-04-10 sprendimu Nr. ( - )A. M. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2008-03-06 iki 2008-03-27 buvo paskirta 683,44 Lt ligos pašalpa, 2008-05-09 sprendimu Nr. ( - )už laikotarpį nuo 2008-03-28 iki 2008-04-25 paskirta 1104,03 Lt ligos pašalpa, 2008-06-03 sprendimu Nr. ( - )už laikotarpį nuo 2008-04-26 iki 2008-05-21 paskirta 841,16 Lt ligos pašalpa ir 2008-07-14 sprendimu Nr. ( - )už laikotarpį nuo 2008-05-22 iki 2008-06-18 paskirta 1051,45 Lt ligos pašalpa. Iš viso A. M. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2008-03-06 iki 2008-06-18 iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų paskirta 3680,08 Lt ligos pašalpa.Nurodo, kad remdamasis LR Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d., LR CK 6.290 str. 3 d., 6.263 str. 2 d., VSDFV Vilniaus skyrius 2010-10-22 raštu Nr. (9.52) 3-69490 kreipėsi į atsakovą J. M., siūlydamas geruoju atlyginti VSDF biudžetui padarytą 3680,08 Lt žalą arba kreiptis į VSDFV Vilniaus skyrių dėl žalos atlyginimo mokėjimo išdėstymo dalimis, tačiau atsakovo VSDF biudžetui padaryta žala iki šiol nėra atlyginta. Kadangi A. M., apdrausto valstybiniu socialiniu draudimu, nedarbingumo, dėl kurio buvo išmokėtos valstybinio socialinio draudimo išmokos, priežastimi yra atsakovo J. M. neteisėta veika, teigia, jog VSDF biudžetui padarytą 3680,08 Lt materialinę žalą turi atlyginti atsakovas J. M..Prašo priteisti iš atsakovo J. M. VSDFV Vilniaus skyriaus naudai 3680,08 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti, priteisti žalą ieškovo naudai regreso tvarka, taip pat iš atsakovo priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį jam tinkamai pranešta, todėl byla išnagrinėta jam nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6LR CK 6.263 str. 2 d. numato, jog žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti kaltas asmuo.

7Ieškovo atstovės paaiškinimais bei byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2009-03-13 nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - )J. M. buvo pripažintas kaltu ir nuteistas dėl to, kad 2008-03-04 apie 17.00 val. ( - ), savo ūkiniame pastate, tyčia mediniu pagaliu sudavė A. M. vieną kartą per galvą ir sunkiai sutrikdė sveikatą (b.l. 3-5). Aplinkybes, jog dėl minėto įvykio metu patirtų sužalojimų A. M. buvo laikinai nedarbingas laikotarpiu nuo 2008-03-04 iki 2008-06-18, patvirtina pateikti nedarbingumo pažymėjimai: D Nr. ( - ) (b.l. 6-9). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2008-04-10 sprendimu Nr. ( - ), 2008-05-09 sprendimu Nr. ( - ), 2008-06-03 sprendimu Nr. ( - )bei 2008-07-14 sprendimu Nr. ( - ), A. M. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2008-03-06 iki 2008-06-18, iš valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų paskirta 3680,08 Lt ligos pašalpa (atitinkamai 683,44 Lt, 1104,03 Lt, 841,16 Lt, 1051,45 Lt); A. M. išmokėta 2796,86 Lt suma (b.l. 10-14).

8Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (2004-11-04 redakcija Nr. IX-2535) 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.290 str. 3 d. nustatyta, kad draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo. LR CK 6.280 str. 1 d. nustato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi teisę į padariusį žalą asmenį regreso teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo.

9Ieškovas 2010-10-22 raštu kreipėsi į atsakovą dėl 3680,08 žalos atlyginimo Fondo biudžetui (b.l. 15-16), tačiau atsakovas nurodytos sumos nesumokėjo. Esamų įrodymų pagrindu teismas daro išvadą, kad ieškinys teisėtas bei pagrįstas, todėl tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistina 3680,08 Lt žalos atlyginimo už A. M. išmokėtas valstybinio socialinio draudimo lėšas (LR CK 6.111 str., 6.263 str. 2 d., 6.280 str. 1 d., 6.290 str. 3 d., Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d.).

10Taip pat iš atsakovo priteistina 135 Lt žyminio mokesčio ir 3,99 Lt pašto išlaidų valstybei ( LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.)

11Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

12Ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo J. M. (a.k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (į.k. 191683350) 3680,08 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt litų 08 ct) žalos atlyginimo regreso tvarka.

14Priteisti iš atsakovo J. M. 138,99 Lt (vieną šimtą trisdešimt aštuonis litus 99 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

15Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai