Byla 2-962-292/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei, dalyvaujant ieškovės atstovui M. Z., atsakovui A. J., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovui A. J. dėl žalos padarytos aplinkai atlyginimo ir

Nustatė

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono naudai už aplinkai padarytą žalą 4480,65 Lt.

3Nurodė, kad atsakovas A. J. 2010 m. rugpjūčio mėnesį savo motinai V. J. nuosavybės teise priklausančiame miškų ūkio paskirties sklype, esančiame ( - ), savavališkai, t.y., be nustatyta tvarka išduoto leidimo iškirto 254 medžius, kas sudaro 101,833 kub. m. medienos. Tokiais savo veiksmais jis pažeidė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo II skyriaus 9 str. 6 d., Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 20-21 punktus.

4LR miškų įstatymo 9 str. 6 d. nustatyta, kad draudžiama atlikti kirtimus ir naudoti kitus miško išteklius, negavus nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal galiojančius aktus toks leidimas reikalingas.

5Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 20 p. nustatyta, kad leidimai kirsti mišką privalomi visiems kirtimams, išskyrus tam tikras išimtis.

6Nuostatų 21 p. nustatyta, kad privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti šiuose nuostatuose numatytus kirtimus, privalo Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka prieš 14 dienų iki planuojamo kirtimo įteikti rašytinį pranešimą apie ketinimus kirsti mišką arba išsiųsti jį registruotu laišku regionų aplinkos apsaugos departamentams, kurių kontroliuojamose teritorijose yra jų numatyti kirsti miškai.

7LR miškų įstatymo 23 str. 1 d. nustatyta, kad neteisėta veika padarytą žalą atlygina fiziniai ir juridiniai asmenys, padarę žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, kitam turtui ir teisėtiems interesams ar miškui, kaip aplinkos objektui, privalo visiškai ją atlyginti arba jeigu yra galimybė, atkurti iki pažeidimo buvusią būklę. Nuostolių apskaičiavimo tvarką nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

8Atsakovas be leidimo iškirsdamas mišką, padarė žalą aplinkai, kuri paskaičiuota vadovaujantis LR Vyriausybės 2002-04-12 nutarimu Nr. 521 „Dėl fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos miško valdytojų, savininkų ir naudotojų miškui, turtui ar interesams atlyginimo dydžių patvirtinimo“ patvirtinta Fizinių ir juridinių asmenų neteisėta veika miškuose padarytos žalos aplinkai atlyginimo tvarka.

9Aplinkai padarytos žalos A. J. neatlygino.

10Atsakovas ieškinį pripažįsta, pateikė atsiliepimą į ieškinį (26 b.l.), tačiau prašo sumažinti priteistinos žalos dydį, nes jis jokio nekilnojamo turto neturi, gyvena motinai priklausančiame name. Pragyvena iš to, kad grybauja, renka sraiges. Kiek uždirba per vasarą, iš to ir pragyvena. Registruotas darbo biržoje. Bedarbio pašalpos negauna. Išsituokęs, turi didelį įsiskolinimą dviems nepilnamečiams vaikams, kuris prieš 3 metus buvo apie 15 000 Lt. Be to, už miško be leidimo išpjovimą, jam buvo paskirta 5000 Lt administracinė bauda, kurią jis šiuo metu kiek gali, tiek moka.

11Atlyginti tokią didelę žalą jis tikrai negalėtų. Jam tai būtų nepakeliama našta, kuri lydėtų jį iki gyvenimo pabaigos.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

132010-12-01 administraciniu teisės pažeidimo protokolu Nr. AM - 001962 (4 b.l. ) nustatyta, kad atsakovas A. J. 2010 m rugpjūčio mėnesį motinai V. J. priklausančiame miške, esančiame ( - ), savavališkai, neturėdamas leidimo miškui kirsti, iškirto 254 medžius, kurių bendras tūris 101,833 kub. m. medienos.

14Už administracinį teisės pažeidimą 2010-12-07 nutarimu (5 b.l.) A. J. nubaustas 5000 Lt bauda, kurią moka dalimis ir yra sumokėjęs 400 Lt ( 37-38 b.l. ). Padaryta gamtai žala įvertinta 4480,65 Lt. (5 b.l.).

15Žalą, padarytą turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.).

16Iš delikto civilinė atsakomybė atsiranda, jei yra šios sąlygos: 1) padaryta žala (CK 6.249 str.); žala padaryta neteisėtais veiksmais (CK 6.246 str.), 3) tarp atsiradusios žalos neteisėtų veiksmų yra priežastinis ryšys (CK 6.247 str. ), 4) yra asmens kaltė (CK 6.248 str. ).

17Bylos medžiaga nustatyta, kad yra visos keturios sąlygos deliktinei atsakomybei atsirasti.

18Aplinkos apsaugos įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad pripažįstama, jog žala aplinkai padaryta, kai yra tiesioginis ar netiesioginis veikiamas poveikis palaikomai ar siekiamai išlaikyti biologinės įvairovės, miškų, kraštovaizdžio, saugomų teritorijų būklei.

19Tokiu būdu, žala yra atitinkamų objektų sunaikinimas, jų vertės sumažėjimas, savybių pablogėjimas.

20Ieškovas, pareikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, įrodė atsakovo neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą ir dydį, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo.

21Žalos aplinkai atlyginimo specifika yra ta, kad įstatymų leidėjas yra įtvirtinęs vadinamosios griežtosios atsakomybės principą, kai atsakomybė atsiranda nesant kaltės (Aplinkos apsaugos įstatymo 34 str. 2 d.). Tokiu būdu, ieškovas turi įrodyti tik žalos padarymo faktą ir dydį.

22Žalos padarymo faktas ir dydis įrodytas 2010-12-01 administracinio teisės pažeidimo protokolu, šalių bei jų atstovų paaiškinimais ir atsakovo ieškinio pripažinimu, 2010-12-07 nutarimu dėl administracinio teisės pažeidimo byloje, padarytos žalos įvertinimo skaičiuote (8-12 b.l.), kuri patvirtina, kad atsakovas savo veiksmais (be leidimo iškirsdamas mišką) sukėlė neigiamą poveikį miškui, sumažindamas jo vertę.

23Dėl žalos dydžio sumažinimo.

24Įstatymas (CK 6. 283 str. 3 d.). numato, kad teismas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį, atsižvelgdamas į žalą padariusio asmens turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaryta tyčia.

25Atsakovas pateikė įrodymus ir įrodė, kad objektyviai jam nėra galimybių atlyginti visą padarytą žalą, nes atsakovo sunki turtinė padėtis yra nuolatinio ir ilgalaikio pobūdžio dėl didžiulių įsiskolinimų valstybei ir nepilnamečiams vaikams. Atsakovas- bedarbis (34 b.l.). Gaunamos pajamos tik iš atsitiktinių uždarbių. Išsituokęs (35 b.l.), turi 15 000 Lt įsiskolinimą savo nepilnamečiams vaikams (priteistas išlaikymas). Nekilnojamo ir kito registruotino turto neturi. Gyvena motinai priklausančioje sodyboje. Kito turto neturi. Tai reiškia, kad atsakovo turtinė padėtis, egzistuojanti bylos nagrinėjimo metu, šeiminė ir socialinė padėtis, nedaro įtakos jo turtinei padėčiai tiek bylos nagrinėjimo metu, tiek ateityje, t.y. atsakovo turtinė padėtis nesikeis (nepagerės) ir ateityje. Todėl žalos dydis mažintinas iki 600 Lt.

26Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė buvo atleista, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (CPK 96 str.) bei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

27Vadovaudamasis CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

28ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš A. J. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui 600 Lt už aplinkai padarytą žalą atlyginti.

30Priteisti iš A. J. 18 Lt žyminį mokestį ir 6 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, iš viso: 24 Lt.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo LR aplinkos ministerijos Alytaus... 3. Nurodė, kad atsakovas A. J. 2010 m. rugpjūčio mėnesį savo motinai V. J.... 4. LR miškų įstatymo 9 str. 6 d. nustatyta, kad draudžiama atlikti kirtimus ir... 5. Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų 20 p. nustatyta, kad... 6. Nuostatų 21 p. nustatyta, kad privačių miškų savininkai, norėdami vykdyti... 7. LR miškų įstatymo 23 str. 1 d. nustatyta, kad neteisėta veika padarytą... 8. Atsakovas be leidimo iškirsdamas mišką, padarė žalą aplinkai, kuri... 9. Aplinkai padarytos žalos A. J. neatlygino.... 10. Atsakovas ieškinį pripažįsta, pateikė atsiliepimą į ieškinį (26 b.l.),... 11. Atlyginti tokią didelę žalą jis tikrai negalėtų. Jam tai būtų... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. 2010-12-01 administraciniu teisės pažeidimo protokolu Nr. AM - 001962 (4 b.l.... 14. Už administracinį teisės pažeidimą 2010-12-07 nutarimu (5 b.l.) A. J.... 15. Žalą, padarytą turtui privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263... 16. Iš delikto civilinė atsakomybė atsiranda, jei yra šios sąlygos: 1)... 17. Bylos medžiaga nustatyta, kad yra visos keturios sąlygos deliktinei... 18. Aplinkos apsaugos įstatymo 32 str. 1 d. nustatyta, kad pripažįstama, jog... 19. Tokiu būdu, žala yra atitinkamų objektų sunaikinimas, jų vertės... 20. Ieškovas, pareikšdamas reikalavimą dėl žalos atlyginimo, įrodė atsakovo... 21. Žalos aplinkai atlyginimo specifika yra ta, kad įstatymų leidėjas yra... 22. Žalos padarymo faktas ir dydis įrodytas 2010-12-01 administracinio teisės... 23. Dėl žalos dydžio sumažinimo.... 24. Įstatymas (CK 6. 283 str. 3 d.). numato, kad teismas gali sumažinti... 25. Atsakovas pateikė įrodymus ir įrodė, kad objektyviai jam nėra galimybių... 26. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis,... 27. Vadovaudamasis CPK 268-270 str., teismas... 28. ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš A. J. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Alytaus... 30. Priteisti iš A. J. 18 Lt žyminį mokestį ir 6 Lt išlaidų, susijusių su... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Kauno...