Byla 2-3764-797/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, sekretoriaujant Loretai Ščerbakovienei, dalyvaujant ieškovo BUAB ,,Valmena“ administratoriaus UAB ,,Forsina“ atstovui L. A., atsakovui D. Ž.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo ieškinį ieškovo BUAB ,,Valmena“ ieškinį atsakovui D. Ž. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

3ieškovo atstovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ir priteisti iš atsakovo D. Ž. 7342,08 Lt (septynis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt du litus ir aštuonis centus) žalos atlyginimo, 561,21 Lt (penkis šimtus šešiasdešimt vieną litą ir dvidešimt vieną centą) palūkanų sumą nuo padarytos žalos dydžio, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog Šiaulių apygardos teismas 2010-09-28 nutartimi įmonei UAB „Valmena“ iškėlė bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Forsina“, kuris, patikrinęs įmonės buhalterinės apskaitos dokumentus, išsiaiškino, kad vadovaujantis UAB „Valmena“ 2010-01-01-2010-12-03 balansu, įmonėje buvo 7342,08 Lt pinigų ir piniginių ekvivalentų. Patikrinus įmonės banko sąskaitas tokios sumos pinigų nerasta, buvęs įmonės vadovas D. Ž. tokios pinigų sumos taip pat neperdavė. Ieškinį grindžia sąskaitų išrašais, kurie, ieškovo teigimu, patvirtina, jog 7342,08 Lt, nurodytos įmonės balanse BUAB „Valmena“ banko sąskaitose nėra ir nebuvo bankroto dienai, todėl laiko, kad atsakovas neperdavė bankroto administratoriui minėto įmonės turto ir taip pažeidė įstatymų nustatytas pareigas, numatytas Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 8 d., CK 2.87 str. 1 ir 7 d., todėl privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai. Įmonės vadovas privalėjo žinoti, kur yra įmonės turtas, ypač atsižvelgiant į turto pobūdį, pinigines lėšas, taip pat įmonės vadovas turėjo aktyvią pareigą perduoti bankroto administratoriui turtą. D. Ž. buvo informuotas apie pareigą perduoti įmonės turtą bankroto administratoriui ir konkrečiai minėtą pinigų sumą 7342,08 Lt. 2011-08-29 išsiųstas pranešimas dėl piniginių lėšų perdavimo, šis pranešimas taip pat siųstas elektroniniu paštu 2011-09-01. Kadangi D. Ž. suteikė papildomą informaciją, kurios buvo prašoma minėtame elektroniniame laiške, darytina išvada, jog apie pareigą perduoti įmonės pinigines lėšas administratoriui jam buvo žinoma.

4Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, jog įmonės buhalterinei apskaitai tvarkyti buvo naudojama buhalterinės apskaitos programa ir balansas buvo sudarytas būtent minėtos programos duomenys, kurį pateikė teismui. Ieškovas turėjo sutikrinti bankuose esančias įmonės sąskaitas. Taip pat galėjo būti padaryta paties atsakovo klaida, suvedant duomenis ir laiku jos neatnaujinus, per klaidą neįtraukus padaryto nuskaitymo iš įmonės sąskaitų. Balanse esantis skirtumas galėjo atsirasti ir dėl kredito įstaigų padaryto vienašališko lėšų įskaitymo, kuris per klaidą nebuvo įtrauktas į įmonės balansą. Nurodo, jog vadovui taikoma atsakomybė tuomet, kai yra visos sąlygos: neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys bei kaltė, ko ieškovas neįrodo.

5Ieškinys atmestinas.

6Iš Šiaulių apygardos teismo 2010-09-28 nutarties matyti, jog UAB ,,Valmena“ iškalta bankroto byla ir įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB ,,Forsina“ (4-5 b. l.) Administratoriui bankrutuojančios įmonės direktorius - atsakovas šioje byloje - pateikė 2010-01-01 – 2010-12-03 balansą, kuriame nurodoma, jog įmonėje yra 7342,08 Lt pinigų ir pinigų ekvivalentų (6-9 b. l.). Ieškovas grindžia ieškinį kelių bankų sąskaitų išrašais ir nurodo, jog minėtos sumos banko sąskaitose nėra ir nebuvo bankroto dienai, todėl teigia, kad atsakovas, neperduodamas pinigų sumos, pažeidė ABĮ 19 str. 8d. ir Civilinio kodekso 2.87 str. 1 d. Įmonės vadovas privalėjo žinoti, kur yra įmonės turtas ir perduoti jį, to jis nepadarė ir dėl ko įmonei padaryta 7342,08 Lt žala, kurią prašo atlyginti atsakovą.

7Atsakovas nurodo, jog įmonės buhalterinei apskaitai tvarkyti buvo naudojama buhalterinės apskaitos programa ir balansas buvo sudarytas būtent pagal minėtos programos duomenis. Teismui pateikti duomenys iš programos (t. 2 1-92 b. l.), kurioje yra fiksuoti pinigų gavimai per bankus ir pinigų mokėjimai per bankus.

8Bendrovės administracijos vadovo darbo pareigas ir jų turinį nustato DK, ABĮ, CK ir kiti įstatymai, bendrovės įstatai, administracijos vadovo pareiginiai nuostatai. Pagal CK 2.87 straipsnį juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu privalo veikti sąžiningai ir protingai. AB įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais.

9Ieškovas ieškinyje teisinį pagrindą civilinei atsakomybei kilti nurodo iš sutartinės atsakomybės (CK 6.189, 6.200, 6.260 str.), kurios šiuo atveju netaikytinos, tačiau iš ieškinio turinio ir ieškovo atstovo paaiškinimų matyti, jog civilinę atsakomybę kildina iš delikto. Vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246-6.249 str.). Ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovui nekiltų pareiga įrodinėti kaltės.

10Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos ir šis faktas yra ne tik viena iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas veiksmus kvalifikuoti kaip neteisėtus, o faktinę aplinkybę, kad bendrovės vadovas - atsakovas šioje byloje D. Ž. - atliko neteisėtus veiksmus, dėl ko atsirado žala, privalo įrodyti ieškovas (CPK 178 str.). Atsakovui kiltų atsakomybė už įstatymų pažeidimus tada, kad šiais veiksmais padaroma žalos.

11CK 2.87 straipsnyje, ABĮ 19 straipsnyje ir kituose įstatymuose nustatytų pareigų pažeidimas kaip pagrindas turtinei atsakomybei konstatuojamas tada, jeigu dėl pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo padaryta žala, tačiau byloje šios aplinkybės nenustatytos, ieškovas tik deklaratyviai nurodo, bet žalos neįrodo.

12Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad dalį sąskaitų išrašų patikrino, bet kai kurių operacijų neįmanoma patikrinti neatlikus įmonės dokumentų audito, o patikrinus visas įmonės sąskaitas pinigų nebuvo, nebuvo ir kasoje, neaišku, ar kažkas buvo nupirkta, ar atiduota kreditoriui, t neatmeta galimybės, kad balanse gali būti padaryta klaida, nes įmonės apskaita buvo tvarkoma aplaidžiai. Nurodo, kad yra kažkokios operacijos, bet nėra jos pavadinimo, prie komentaro nurodyta sąskaita, kurios įmonėje nėra, pirminiuose dokumentuose tokių sąskaitų nėra arba jos neperduotos administratoriui,. Paaiškino, kad atsakovas apskaitą vedė ne vienas, nuo kada klaida padaryta ir apskaita vedama aplaidžiai ieškovas nenustatė.

13Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad tvarkė buhalteriją pagal programą, kuri rodė, kad tokia pinigų suma yra banko sąskaitose, pateikė tik išrašus iš programos. Nurodo, kad prieš tai buvo dar keli direktoriai, jau tuomet duomenys į programą buvo pradėti vesti, o atsakovas priėmė programą, pinigų neėmė. Mano, kad buvo įsivėlusi klaida programoje. Perdavė visą turtą, tikėjosi, kad administratorius peržiūrės ir pasidomės, radęs klaidas, ištaisys, nes turi profesionalius buhalterius, o įmonė neturėjo buhalterio tuo metu kai buvo iškelta bankroto byla.

14Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2006) numatyta, jog bankroto administratorius – ieškovas šioje byloje - turi pareigą išsiaiškinti ir patikrinti, koks turtas iš tikrųjų priklauso bankrutuojančiai įmonei. Tai jis atlieka pagal Įmonių bankroto įstatymo nuostatas.

15Pats ieškovas neatmeta galimybės, kad balanse galėjo būti padaryta klaida, nes teigė, kad buhalterinė apskaita buvo vedama netinkamai. Šioje byloje vien atsakovo balanso pasirašymas ir pateikimas, kuriame nurodoma, jog įmonėje yra 7342,08 Lt pinigų, nėra padarytos žalos įrodymas įmonei atsakovo veiksmais, tai, kad žala yra reali ir ji padaryta, turi įrodyti ieškovas, atlikdamas savo, kaip bankroto administratoriaus funkcijas ir tik nustačius, kad įmonei buvo padaryta žala, kreiptis į teismą dėl jos atlyginimo. Atsižvelgiant į įrodymų visumą, teismas sprendžia, jog ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas (CPK 178, 185 str.).

16Kadangi atmestinas ieškinys dėl žalos atlyginimo, atmestini reikalavimai ir dėl palūkanų priteisimo (CPK 178, 185 str.).

17Kadangi ieškinys atmestinas o ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo valstybei, todėl jos valstybei nepriteistinos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80, 83, 96 str.).

18Ieškovo prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo D. Ž. turtui (55-56 b. l.). Civilinio proceso kodekso 150 straipsnio 2 dalis numato, kad ieškinį atmetus, laikinosios apsaugos priemonės paliekamos iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, o sprendimui įsiteisėjus – naikintinos ir tai turi būti išspręsta sprendime.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 150, 259 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

20ieškinį atmesti.

21Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones – areštą, taikytą 2012-05-16 pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo nutartį atsakovo D. Ž. (a. k. ( - ) turtui.

22Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant skundą Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovo atstovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti ir priteisti iš... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, jog įmonės... 5. Ieškinys atmestinas.... 6. Iš Šiaulių apygardos teismo 2010-09-28 nutarties matyti, jog UAB... 7. Atsakovas nurodo, jog įmonės buhalterinei apskaitai tvarkyti buvo naudojama... 8. Bendrovės administracijos vadovo darbo pareigas ir jų turinį nustato DK,... 9. Ieškovas ieškinyje teisinį pagrindą civilinei atsakomybei kilti nurodo iš... 10. Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako... 11. CK 2.87 straipsnyje, ABĮ 19 straipsnyje ir kituose įstatymuose nustatytų... 12. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad dalį sąskaitų... 13. Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad tvarkė buhalteriją pagal... 14. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutartyje (civilinėje... 15. Pats ieškovas neatmeta galimybės, kad balanse galėjo būti padaryta klaida,... 16. Kadangi atmestinas ieškinys dėl žalos atlyginimo, atmestini reikalavimai ir... 17. Kadangi ieškinys atmestinas o ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo... 18. Ieškovo prašymu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo D. Ž.... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 150, 259 - 270... 20. ieškinį atmesti.... 21. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones –... 22. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui,...