Byla 2SP-14871-199/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „BALTO print“, į.k. 125408740 ir UAB „ARX Reklama“, į.k. 302412817 prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2Pareiškėjai prašymu prašo patvirtinti taikos sutartį.

3Prašyme nurodo, kad pareiškėjai, siekdami taikiai išspręsti kilusį ginčą dėl skolos, abipusių nuolaidų būdu, vadovaujantis CK 6.983- 6.985 str. susitarė sudaryti šią taikos sutartį žemiau nurodytomis sąlygomis ir kreiptis į Kauno apylinkės teismą su prašymu ją patvirtinti.

4Prašymas tenkintinas.

5Pareiškėjai pateikė sudarytą taikos sutartį, kuria siekiama išvengti ateityje tarp šalių galinčio kilti teisminio ginčo.

6Šalių sudaryta ir pasirašyta taikos sutartimi yra išreikšta abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitokių aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama, todėl taikos sutartis, kuri galimai užkirs kelią kilti teisminiams ginčams ateityje, tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 293 str. 5 p., 296 str. 1 d. 2-4 p., CK 6.983 str.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 579-582 str., 100 str., 290 str., 291 str.,

Nutarė

8Pareiškėjų UAB „BALTO print“, į.k. 125408740 ir UAB „ARX Reklama“, į.k. 302412817 sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį patvirtinti taip:

9„UAB „BALTO print“, įmonės kodas 125408740, adresas Utenos g. 41 A, Vilnius, atstovaujama direktoriaus A. K., toliau vadinama Kreditoriumi, ir UAB „ARX Reklama“ įmonės kodas 302412817, adresas Miško g. 23-1, Kaunas 44313, atstovaujama direktoriaus R. D., toliau vadinamas Skolininku, toliau Kreditorius ir Skolininkas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, remdamosios Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalimi Šalys susitaria prievolinių teisinių santykių pagrindu atsiradusį ginčą tarp Kreditoriaus ir Skolininko dėl skolos sumokėjimo užbaigti taikiai, tokiu būdu užkertant kelią kilti teisminiam ginčui ateityje; Šalys susitaria, XXXIX skyriuje nustatyta supaprastinta proceso tvarka, prašyti Kauno miesto apylinkės teismo (toliau - Teismas) prašyti patvirtinti sudarytą Taikos sutartį šiomis sąlygomis: 1. Skolininkas pripažįsta, kad yra skolingas Kreditoriui:

 1. 2003,00 Eur už suteiktas paslaugas pagal PVM sąskaitą-faktūrą: 2015-12-08 Nr. BP12671.
 2. 686,58 Eur delpinigių už vėlavimą atsiskaityti, paskaičiuotų remiantis Sutarties Nr. BP 663, sudarytos 2015 m. gegužės mėn. 14 dieną, pagrindu.
2. Kreditorius tam neprieštarauja, o Skolininkas, išvardintą Taikos sutarties 1.1.-1.2. punktuose 2689,58 Eur įsiskolinimą įsipareigoja sumokėti Kreditoriui tokia tvarka ir terminais:

102.1. 2003,00 Eur skola pagal PVM sąskaitą-faktūrą Nr. BP12671 apmokama tokia tvarka ir terminais:

 1. 300 Eur iki 2016-05-19;
 2. 300 Eur iki 2016-05-26;
 3. 300 Eur iki 2016-06-02;
 1. 300 Eur iki 2016-06-09;
 2. 300 Eur iki 2016-06-16;
 3. 300 Eur iki 2016-06-23;
 4. 203 Eur iki 2016-06-30;

112.2. 686,58 Eur delspinigiai sumokami tokia tvarka ir terminais:

 1. 343,29 Eur iki 2016-07-15;
 2. 343,29 Eur iki 2016-07-30.
 1. Skolininkas mokėjimus nurodytus Taikos sutarties 2 punkte vykdo mokėjimo pavedimu į Kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), AB SEB bankas. Apmokėjimo diena yra pinigų gavimo į Kreditoriaus sąskaitą diena.
 2. Skolininkui dėl savo veiksmų ar neveikimo ilgiau kaip 5 (penkias) dienas uždelsus įvykdyti Taikos sutarties 2 punkte numatytus įsipareigojimus, Kreditorius turi teisę, pranešęs apie tai Skolininkui raštu prieš 3 (tris) dienas, kreiptis į Teismą su pareiškimu išduoti vykdomąjį raštą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš Skolininko.
5.Įvykdžius visus šios Taikos sutarties įsipareigojimus, Šalys jokių pretenzijų viena kitai nebeturės. 6.Visas bylinėjimosi išlaidas šalys pasilieka sau ir viena kitai jų neatlygina. 7.Šalys konstatuoja, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiai Taikos sutarčiai pasirašyti, patvirtinti ir garantuoti, kad šioje sutartyje nurodyta informacija atitinka tikrovę. 8.Taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 9. Šalys patvirtina, kad Taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisme pasekmės joms yra žinomos. Šalims yra žinoma, kad įsiteisėjusia teismo nutartimi kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. 10. Taikos sutartis abiejų Šalių perskaityta, suprasta ir atitinkanti Šalių valią, sudaroma trim egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai ir Teismui.“

12Nutartis apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai