Byla 2VP-8817-375/2016
Dėl teismo nutarties nevykdymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, sekretoriaujant Ingridai Gailevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjos antstolės A. A. atstovei G. K., nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui K. M., dalyvaujant jo atstovo Asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ atstovui P. M., nedalyvaujant advokatei L. G. nedalyvaujant suinteresuotam asmeniui I. K. C., dalyvaujant jos atstovui advokatui K. J., dalyvaujant išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei G. D. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės A. A. prašymą suinteresuotiems asmenims K. M., K. I. C., išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos VTAS , dėl teismo nutarties nevykdymo.

2Teismas

Nustatė

3pareiškėja antstolė A. A. pateikė pareiškimą spręsti I. K. C. atsakomybės klausimą dėl Kauno apylinkės teismo nutarties Nr.2-1114-375/2014 nevykdymo.

42016-03-09 pareiškime ( 10 b.l. 1 t.) antstolė nurodė, jog 2016-03-02 jai buvo pateikta Kauno apylinkės teismo nutartis Nr.2-1114-375/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – laikinojo bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo. 2016-03-03 K. I. C. advokatui K. J. buvo įteiktas pranešimas, kuriuo ji buvo informuota, kad privalo leisti K. M. bendrauti su sūnumi penktadienį nuo 15 val. iki 18 val., šeštadienį ir sekmadienį iš ryto nuo 10 iki 12 val., ir nuo 15 iki 18 val. vaiko gyvenamojoje vietoje bei kitose vietose dalyvaujant K. I. C. ir bendrauti kas antrą dieną nelyginėmis dienomis nuo 19 iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant „Skype“ programą. Antstolė nustatė, kad vaiko motina dirba tarptautinėje kompanijoje „( - )“, o dėl darbo funkcijų dažnai vyksta į Didžiąją Britaniją. Kadangi 2016 m. kovo mėn. 4-6 dienomis buvo išvykusi, nesudarė sąlygų K. M. bendrauti su sūnumi. 2016-02-24 bei kovo 6 d. laiškais K. I. C. informavo K. M. apie numatomo matymosi su sūnumi savaitgalį 2016 m. kovo mėn. 25-28 dienomis. K.os I. C. advokato paaiškinimu, mažametis šalių sūnus dėl savo amžiaus bei dėmesio stokos yra sugadinęs du jos nupirktus kompiuterius. K. M. atsiųstame kompiuteryje nėra operacinių programų, kad būtų galima instaliuoti „Skype“ pokalbių programą, todėl bendravimas per „Skype“ nevyksta. Už nutarties nevykdymo kiekvieną uždelstą dieną antstolė prašo skirti po 50 Eur baudą išieškotojo naudai, skaičiuojant nuo 2016-03-03.

52016-04-08 antstolė pateikė papildomą prašymą (17 b.l.1 t.), nes 2016-03-25 antstolės pranešimu buvo numatytas bendravimas 2016 m. balandžio mėnesio 2-4 dienomis. 2016-03-31 antstolė iš K.os I. C. advokato gavo informaciją, kad Londono teismo nutarimu iš jos ir sūnaus buvo paimti asmens dokumentai ir numatytas bendravimas neįvyko. Bendravimas per „Skype“ programą ir toliau nevyksta, todėl antstolė prašo skirti 50 Eur baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti nutartį dieną t.y. už 17 dienų, išieškotojo naudai, skaičiuojant nuo 2016-03-09.

62016-05-11 gautame papildomame prašyme (72 b.l.1 t.) antstolė nurodė, jog 2016-04-26 antstolės pranešimu buvo numatytas bendravimas 2016 m. gegužės mėnesio 7-8 dienomis, tačiau gauta informacija, kad K. I. C. turi artimųjų suplanuotas šventes ir bendravimas neįvyko. „Skype“ programa bendravimas taip pat nevyksta, todėl prašo skirti 50 Eur baudą už kiekvieną uždelstą nutarties nevykdymo dieną t.y už 18 dienų išieškotojo naudai skaičiuojant nuo 2016 m. balandžio 5 d. .

7Suinteresuotas asmuo K. I. C. (35-39 b.l. 1 t.) nurodė, jog su antstolės pareiškimu nesutinka.

8Nesutikimą grindžia tuo, jog ji tinkamai ir pilna apimti vykdo teismo nutartimi numatytą bendravimo tvarką bei suteikia galimybes K. M. matytis su mažamečiu sūnumi. Jam yra puikiai žinoma, kad ji dirba didelėje Anglijos tarptautinėje kompanijoje „( - )“. Dėl darbo funkcijų dažnai tenka būti Anglijoje, kur ji sudarė sąlygas vaiko tėvui matytis su sūnumi Londone 2015 m. birželio 25-26 dienomis, rugsėjo 26-27 dienomis, lapkričio 21 dieną, o likusiu laiku jis atskrisdavo į Lietuvą. Atsakydama į 2016-03-03 antstolės reikalavimą ji pateikė įrodymus, kad vykdo nutartį t.y. 2016-03-03 elektroninį laišką, kuriame siūloma pasirinkti matytis su sūnumi vasario 6-8 dienomis arba vasario 19-21 dienomis. K. M. su vaiku matėsi būtent vasario 6-8 dienomis. Po šio vizito 2016-02-24 K. I. C. elektroniniu laišku informavo K. M., kad siūlomas savaitgalis bus 2016 m. kovo 25-28 dienomis. Jis, žinodamas apie K.os I. C. darbą Anglijoje bei apie 2016-02-19 skubiai vykdytiną nutartį , panaikinančią bet kokius draudimus išvykti su sūnumi iš Lietuvos, artėjant sutartam bendravimo su vaiku savaitgaliui, pateikė Londono teismui akivaizdžiai melagingą pranešimą apie sūnaus grobimą iš Lietuvos, ko pasekoje Londono teismo 2016-03-23 nutarimu buvo paimti K.os I. C. ir sūnaus dokumentai su tikslui, kad jie negalėtų palikti Anglijos. Išimtinai dėl vaiko tėvo iniciatyva pateikto akivaizdžiai melagingo pranešimo apie jo sūnaus pagrobimą iš Lietuvos bendravimas kovo 25-28 dienomis neįvyko.

9Atgavusi pasus ir žinodama apie K. M. planus apsilankyti Lietuvoje balandžio 22-24 dienomis K. I. C. skubiai grįžo į Lietuvą ir 2016-04-18 el. laišku informavo vaiko tėvą apie sūnaus savijautą bei pažymėjo, kad jis gali atvykti pasimatyti su sūnumi balandžio 22-24 dienomis. Tačiau jis ne tik nesiteikė pasimatyti su vaiku, bet nei karto nesusisiekė. Nesulaukus tėvo balandžio 22d. K. I. C. kreipėsi į K. M., kad jis patvirtintų susitikimą Megoje kitos dienos 10 val. ryte, tačiau jis nesiteikė net informuoti apie pasikeitusius planus, nors sūnus laukė tėvo visą savaitgalį.

102016-03-03 antstolė buvo informuota, kad dėl mažo amžiaus (vaikui 2 metukai) berniukas dėl suprantamos dėmesio bei susikaupimo stokos maigydamas ir kitaip trankydamas kompiuterio klaviatūrą yra sudaužęs (sugadinęs) jau du K.os I. C. nupirktus kompiuterius. Ji toliau finansiškai nepajėgi viena pirkti tokius įrenginius, todėl kreipėsi į vaiko tėvą, kad jis nupirktų sūnui kompiuterį su atitinkama programa. Vaiko tėvas atsiuntė kompiuterį, tačiau jame nėra jokių operacinių programų, kad būtų galima instaliuoti „Skype“ programą tinkamam nutarties įvykdymui. Po 2016-02-19 pranešimo nei vasario, nei kovo, nei balandžio mėnesius K. M. niekaip nesureagavo į vaiko mamos prašymą ir nesiteikė išspręsti susidariusios situacijos, todėl konstatuotina, kad jis savo veiksmais sąmoningai sąlygojo nutarties nevykdymą.

11Pareiškimas atmestinas.

12Iš prijungtos vykdomosios bylos Nr.( - )nustatyta, jog 2016-03-02 K. M. atstovaujanti Asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ bei advokatė L. G. pateikė antstolei vykdyti 2014-12-05 Kauno apylinės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nutartyje buvo numatyta vaiko tėvo K. M. ir mažamečio sūnaus L. L. C. bendravimo tvarka: vieną mėnesio savaitgalį : penktadienį nuo 15 iki 18 val., šeštadienį, sekmadienį iš ryto nuo 10 iki 12 val. ir nuo 15 iki 18 val. vaiko gyvenamojoje vietoje bei kitose vietose dalyvaujant K.i I. C., taip pat nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant „Skype“ programą. 2016-03-03 antstolė įteikė K.os I. C. advokatui K. J. reikalavimą nedelsiant pradėti vykdyti nutartį. 2016-03-03 antstolė el. laišku informavo K. M. atstovaujančią asociaciją, kad tėvo susitikimas su vaiku kovo 4-6 dienomis neįvyks, kadangi turėjo informaciją, jog K. I. C. ji bus išvykusi į užsienį darbo reikalais kartu su vaiku, o apie negalėjimą bendrauti vaiko tėvas informuotas el. laišku 2016-02-24. 2016-03-08 antstolė surašė Nevykdymo aktą, kuriame nurodė, jog 2016 m. kovo 4-6 dienomis K. M. ir sūnaus bendravimas neįvyko, kadangi K. I. C. darbo reikalais yra išvykusi į Didžiąją Britaniją. Bendravimas „Skype „ programa nevyksta, kadangi mažametis vaikas yra sugadinęs du K.os I. C. nupirktus kompiuterius, o vaiko tėvo atsiųstame kompiuteryje nėra jokių operacinių programų, kad būtų galima instaliuoti „Skype „ programą. . Šią aplinkybę antstolė nustatė kontaktuodama su skolininkės advokatu.

132016-03-21 antstolė užklausė K.os I. C. apie bendravimo galimybę kovo 25-28 dienomis. Ji savo advokatui nurodė, kad vaikas nėra pasveikęs, todėl grįš į Lietuvą 2016-04-02. Ši informacija 2016-03-22 el. laišku buvo persiųsta K. M. atstovui. 2016-03-22 Asociacija “Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ el. laišku informavo antstolę, kad vaiko tėvas atvyks pasimatyti balandžio 1-4 dienomis.

142016-03-31 advokatas K. J. informavo antstolę, kad 2016-03-23 Londono teisme buvo gautas K. M. pareiškimas , kad vaikas yra pagrobtas, kad jam nežinoma sūnaus buvimo vieta ir jokios nutartys , leidžiančios išvykti motinai su vaiku iš Lietuvos, todėl 2016-03-28 vietinės policijos pareigūnai įteikė K.i I. C. 2016-03-23 nutarimą, kuriuo buvo paimti jos ir sūnaus pasai, kad ji negalėtų išvykti iš Anglijos. Dėl melagingo vaiko tėvo pranešimo K. I. C. negali vykdyti nutarties. Vykdomojoje byloje yra pateikti bilietai 2016-04-02 K.os I. C. ir sūnaus skrydžiui į Lietuvą. 2016-04-04 antstolė surašė nevykdymo aktą, kuriame konstatavo, kad 2016 m. balandžio 1-4 d. bendravimas neįvyko. Nevyksta ir bendravimas „Skype“ programa. 2016-04-14 Aukštojo Teismo Šeimos bylų skyrius K. M. leido atsiimti 2016-03-23 prašymą , o K.i I. C. buvo grąžinti kelionės dokumentai.

152016-04-26 antstolė informavo šalis, jų atstovus bei vaiko teisių apsaugos skyrių, kad numatomas bendravimas gegužės 7-8 dienomis. 2016-04-29 K.os I. C. advokatas informavo antstolę, kad gegužės 7-8 d. vaiko motina su sūnumi turi artimųjų asmenų suplanuotas šventes, todėl pasiūlė kitą datą - gegužės 21-22 d. K. M. atstovas informavo, kad siūloma data netinka. 2016-05-02 antstolė buvo informuota, kad vaiko tėvas atvyksta pasimatyti gegužės 7-8 d. 2016-05-09 antstolė surašė nevykdymo aktą, kad gegužės 7-8 d. bendravimas neįvyko bei kad nevyksta bendravimas „Skype“ programa.

16Dėl bendravimo vieną mėnesio savaitgalį.

17Tėvų, negyvenančių kartu su vaiku, teisė bendrauti ir dalyvauti jį auklėjant, yra asmeninio pobūdžio tėvų teisė, kurią įgyvendinti galima, kai kitas iš tėvų nekliudo šiam bendravimui. Šios teisės įgyvendinimas reiškia ir įstatymu nustatytos pareigos bendrauti su vaiku bei dalyvauti jį auklėjant, įvykdymą. Ši tėvų asmeninė teisė ir pareiga turi būti vykdoma tik vaiko interesais. Tėvų dalyvavimas vaiko auklėjime yra būtinas, kad vaikas pilnaverčiai vystytųsi. Mažamečio vaiko teisę bendrauti su antruoju iš tėvų pirmiausiai turi užtikrinti patys tėvai: tas, kuris gyvena su vaiku – nekliudydamas bendrauti antrajam, o tas , kuris gyvena atskirai – įgyvendindamas savo teisę ir vykdydamas pareigą bendrauti su vaiku ir auklėti jį.

18Savanoriškas teismo nutarties dėl bendravimo tvarkos nustatymo vykdymas geriausiai atitinka abiejų tėvų , o ypač mažamečio vaiko interesus. Tuo atveju, kai įpareigota šalis nutarties savanoriškai nevykdo, ji vykdoma priverstinai – skolininkas įpareigojamas atlikti tam tikrus vykdymo veiksmus (CPK 624 str. 2 d. 8 p.). Įstatymų leidėjas numatė, kad tuo atveju, jei asmuo, kuris yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su lėšų perdavimu, savo iniciatyva jų neatlieka, taikomos CPK 771 str. numatytos priemonės: antstolis surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktas , kuris perduodamas antstolio kontoros buveinės vietos apylinkės teismui, kuris ir išsprendžia sprendimo nevykdymo klausimą. Antstolė pateikė 3 Nevykdymo aktus, kuriuos konstatavo, jog K. M. ir jo sūnaus bendravimas neįvyko 2016 m. kovo mėn. 25-28 dienomis, balandžio 2-4 dienomis bei gegužės 7-8 dienomis ir kad visiškai nevyksta bendravimas „Skype“programa. Antstolė prašė skirti po 50 Eur už kiekvieną uždelstą įvykdyti dieną. Bauda būtų išieškota išieškotojo K. M. naudai.

19Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas baudos vykdymo procese institutą, turėjo tikslą ne tik finansiškai nubausti asmenį už teismo sprendimo ar nutarties nevykdymą, bet pirmiausiai skatinti proceso šalis tinkamai ir savalaikiai įvykdyti teismo sprendimą ar nutartį. Įvertinus vykdomosios bylos medžiagą, aplinkybes, paaiškėjusias šio proceso metu, darytina išvada, kad nebuvo nustatyta pagrindų kilti K.os I. C. atsakomybei už nutarties nevykdymą ir skirti jai baudą. K. M. atstovas bylos metu neneigė, kad tėvas su vaiku matėsi 2015 m. birželio, rugsėjo, lapkričio mėnesį Londone, o 2016 m. vasario mėnesį Lietuvoje. Vykdomosios bylos medžiaga rodo, kad po bendravimo su vaiku K. I. C. el.laišku pasiūlė matytis su vaiku 2016 m. kovo 25-28 dienomis. 2016-03-03 ji dar kartą informavo apie numatomą matymosi savaitgalį. Nežiūrint į tai vaiko tėvas, žinodamas kad K. I. C. su sūnumi dėl darbo reikalų yra Anglijoje ir gavęs pasiūlymą susitikti su vaiku kovo 25-28 dienomis, , 2016-03-23 Londono teisme inicijavo teisminį procesą dėl vaiko pagrobimo. Teismo nutarimu atvykęs policijos pareigūnas paėmė jos ir vaiko kelionės dokumentus , kad jie negalėtų išvykti iš Anglijos. Vaiko tėvas, atstovaujamas Asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ žinojo, kad 2016-02-05 Kauno apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-874-375/2015 , kuria K.i I. C. buvo uždrausta be vaiko tėvo sutikimo išvykti Lietuvos , 2016-02-19 nutartimi buvo panaikinta leidžiant ją skubiai vykdyti, todėl ji su sūnumi ir išvyko darbo reikalais į Angliją. Policijos pareigūnams Londono teismo nutarimo pagrindu paėmus kelionės dokumentus K. I. C. galėjo parvykti į Lietuvą tik balandžio mėnesį, todėl pasimatymas su vaiku neįvyko ne dėl jos , o dėl K. M. inicijuoto visiškai nepagrįsto teisminio proceso Londone, kuris 2016-04-14 buvo nutrauktas (40-51 b.l. 1 t.).

20Susitikimas su vaiku 2016 m. kovo 4,5,6 dienomis neįvyko dėl to, kad K. I. C. darbo reikalais su sūnumi buvo Anglijoje. Kad netrukdyti K.i I. C. , kaip faktiškai vieninteliam asmeniui, išlaikančiam mažametį šalių sūnų, atlikti savo darbines pareigas Kauno apylinkės teismas 2016-02-19 nutartimi panaikino 2016-02-05 nutartimi taikytą draudimą išvykti be vaiko tėvo notarinio sutikimo ir ji išvyko. Apie negalėjimą susitikti K. M. buvo informuotas 2016-02-24 el. laišku. Vaiko tėvui yra žinoma, kad K. I. C. dirba tarptautinėje kompanijoje „( - )“ ir dėl darbo funkcijų turi dažnai išvykti, tačiau nežiūrint į tai jis teikė prašymą uždrausti jai išvykti su sūnumi, o besikreipdamas į įvairias institucijas tai įvardija kaip vaiko pagrobimą.

21Atgavusi dokumentus K. I. C. su sūnumi grįžo į Lietuvą ir žinodama, kad K. M. turi bilietus balandžio 22-24 d. el. laišku informavo jį apie vaiko savijautą ir nurodė, kad tėvas gali atvykti pas sūnų. Tačiau bendravimas neįvyko, nes vaiko tėvas į susitikimą neatvyko. Akivaizdu, jog K. M. nesupranta, jog bendravimas su vaiku yra ne tik jo, kaip tėvo teisė, tačiau ir pareiga. Juolab, kad tokia bendravimo tvarka jau yra įtvirtinta teismo nutartyje ir ją privalu vykdyti ne tik K.i I. C., bet ir jam.

22Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų, susitikimų datą vaiko tėvas nusistato pats, pranešdamas apie tai antstolei ir nederindamas su vaiko motina. Kaip matyti iš 2016-05-02 atstovo el.laiško antstolei, ir gegužės 7-8 d. susitikimą nustatė tik vienas K. M., motyvuodamas tuo, kad vaiko motinos pasiūlytą savaitgalį jis prižiūrės savo sergančią motiną. Tačiau ir K. I. C. turi savo asmeninį gyvenimą, ją supančius artimus žmones, su kuriais ji ir sūnus bendrauja, švenčia šventes, todėl nemanytina, kad K. M. sprendimas būtent K.os I. C. pasiūlytą savaitgalį neatvykti pas sūnų, o prižiūrėti sergančią savo motiną yra viršesnis už vaiko dalyvavimą jo mamos artimųjų šventėje ir ji už tai turi būti baudžiama..

23Dėl bendravimo „Skype“ programa.

24Antstolė savo aktuose nurodė ir K. I. C. neneigia, kad bendravimas per „Skype“ programą nevyksta. Nebendravimo priežastis , kaip nurodė vaiko mama, yra tai, kad sūnus sugadino jau du kompiuterius ir ji neturi finansinių galimybių pirkti trečią. K. M. nupirktas kompiuteris buvo be reikalingos įrangos, būtinos „Skype“ programai instaliuoti.

25K. M. pateikti rašytiniai įrodymai ( 20-22 b.l.2 t.) neįrodė, kad K.i I. C. buvo nupirktas ir atsiųstas kompiuteris su atitinkama programine įranga, tinkama instaliuoti „Skype“ programą , nes iš faktūros to nenustatyta. Įrodymu nelaikytinas ir neaišku kokio specialisto ir, kaip nurodyta, iš pokalbio, nustatytos kompiuterio sugadinimo priežastys.

26K. M. pozicija dėl to, kas turi pasirūpinti kompiuteriu rodo, kad jis suabsoliutino savo , kaip tėvo teisę matytis, bendrauti su sūnumi visiškai nepaisydamas ir tinkamai nevykdydama kitos pareigos - teikti materialinį išlaikymą savo sūnui. Jis teigia, kad užtikrinti ryšio priemonę jam bendrauti su sūnumi privalo vaiko motina, nes nutartyje jam tokio įpareigojimo nėra. Tačiau tokio įpareigojimo nėra ir K.i I. C..

27Kritiškai vertintini ir net nesvarstytini K. M. atstovo argumentai, kad vaikas gali bendrauti ir darbiniu K.os I. C. kompiuteriu arba su vaiku turi būti einama į mieste esančias interneto kavines. K.os I. C. skaičiavimu (tą patvirtina jos pateikti banko sąskaitų išrašai, pačio K. M. skaičiavimai – 104, 105 b.l. 1 t.) per visą laikotarpį vaiko išlaikymui tėvas skyrė vidutiniškai tik po 57 Eur į mėnesį. Jo mokamas išlaikymas nėra nei sistemingas, nei pastovaus dydžio (11-14 b.l.2 t.) . Visiškai tikėtina, kad tokio amžiaus vaikas, kaip šalių sūnus L.as L. C., kuriam tik balandžio 12 d. suėjo 3 metai, kas antrą dieną praleisdamas po valandą laiko prie kompiuterio, todėl sunkiai išlaikydamas dėmesį ir žaisdamas, galėjo jį sugadinti ar sudaužyti, todėl įvertinus tai, kad praktiškai vaiką išlaiko ir jo kasdieninius būtiniausius poreikius tenkina tik viena K. I. C., pareigos bendravimui reikalingą įrenginį su atitinkamomis programomis perkėlimas tik jai vertintinas kaip nepagrįstas nei teisės, nei moralės požiūriu.

28Taip pat neigiamai vertintinas ir kitas argumentas, kad K. I. C., nusprendusi su sūnumi gyventi ne Norvegijoje, o Lietuvoje, turi prisiimti padidėjusias išlaidas tenkinant vaiko poreikius, kurie ,K. M. įsitikinimu, apima ir vaiko prigimtinį poreikį bendrauti su tėvu, kurio kelionės išlaidos jis priskiria prie vaiko išlaikymo skirtų išlaidų. Tačiau iš jo pačio teismui pateiktos skaičiuotės matyti, kad K. M. , vykdamas į susitikimą su sūnumi, savo poreikių neriboja: gyvena pakankamai geruose viešbučiuose, tokiuose kaip Europa Royal, važinėja taksi ir pan., ( 104-105 b.l. 1 t.). Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina , kad K.os I. C. nurodyta priežastis - du sugadinti kompiuteriai ir neturėjimas finansinių galimybių įsigyti naują įrenginį –vertintina kaip pagrindas nebausti jos dėl nevykstančio bendravimo „Skype“ programa.

29Bylos duomenys rodo, kad K. M. nuolat rašo pareiškimus apie, neva, pagrobtą vaiką, jo palikimą pavojingoje aplinkoje ir pan. ir nerodo jokių pastangų gerinti santykius su sūnaus motina, kitaip spręsti dalyvavimo sūnaus gyvenime ir auklėjime klausimą, tuo pačiu užtikrinant ir tinkamą vaiko fizinį, protinį, dvasinį, socialinį vystymąsi. Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė pateikė išvadą, kad nežiūrint į tai, kad tėvai nesuranda kompromiso ir konfliktuoja, tačiau vaikas yra prisirišęs prie tėvo, jo laukia, tėvo ir vaiko emocinis ryšys nėra nutrūkęs ar silpnas. Būdamas su juo vaikas yra geros nuotaikos, nuolat šypsosi, aktyviai bendrauja ir žaidžia, nežiūrint į tai, kad aplinkoje yra ir kiti jam artimi žmones, todėl nėra jokio pagrindo bausti vaiko motiną, nes tai rodo, kad nežiūrint į blogus tėvų santykius vaikas nėra įtakojamas .

30Įvertinus nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, VTAS išvadą, sutiktina su K.os I. C. atstovo argumentais, kad šiuo atveju baudos skyrimas neatliktų savo, kaip procesinės sankcijos paskirties ir net sudarytų galimybę K. M. , teikiančiam nepastovų ir nedidelį išlaikymą, dar ir gauti piniginių lėšų iš vaiko motinos, kuri šiai dienai faktiškai viena užtikrina vaiko kasdieninių ir būtiniausių poreikių tenkinimą, todėl pareiškimas skirti baudą atmestinas CPK (178, 185, 185 str.).

31Vadovaudamasi LR CPK 290, 291 str. teismas

Nutarė

32pareiškimą atmesti.

33Nutartis gali būti skundžiama atskirtuoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė, sekretoriaujant Ingridai... 2. Teismas... 3. pareiškėja antstolė A. A. pateikė pareiškimą spręsti I. K. C.... 4. 2016-03-09 pareiškime ( 10 b.l. 1 t.) antstolė nurodė, jog 2016-03-02 jai... 5. 2016-04-08 antstolė pateikė papildomą prašymą (17 b.l.1 t.), nes... 6. 2016-05-11 gautame papildomame prašyme (72 b.l.1 t.) antstolė nurodė, jog... 7. Suinteresuotas asmuo K. I. C. (35-39 b.l. 1 t.) nurodė, jog su antstolės... 8. Nesutikimą grindžia tuo, jog ji tinkamai ir pilna apimti vykdo teismo... 9. Atgavusi pasus ir žinodama apie K. M. planus apsilankyti Lietuvoje balandžio... 10. 2016-03-03 antstolė buvo informuota, kad dėl mažo amžiaus (vaikui 2... 11. Pareiškimas atmestinas. ... 12. Iš prijungtos vykdomosios bylos Nr.( - )nustatyta, jog 2016-03-02 K. M.... 13. 2016-03-21 antstolė užklausė K.os I. C. apie bendravimo galimybę kovo 25-28... 14. 2016-03-31 advokatas K. J. informavo antstolę, kad 2016-03-23 Londono teisme... 15. 2016-04-26 antstolė informavo šalis, jų atstovus bei vaiko teisių apsaugos... 16. Dėl bendravimo vieną mėnesio savaitgalį.... 17. Tėvų, negyvenančių kartu su vaiku, teisė bendrauti ir dalyvauti jį... 18. Savanoriškas teismo nutarties dėl bendravimo tvarkos nustatymo vykdymas... 19. Įstatymų leidėjas, įtvirtindamas baudos vykdymo procese institutą, turėjo... 20. Susitikimas su vaiku 2016 m. kovo 4,5,6 dienomis neįvyko dėl to, kad K. I. C.... 21. Atgavusi dokumentus K. I. C. su sūnumi grįžo į Lietuvą ir žinodama, kad... 22. Kaip matyti iš vykdomosios bylos duomenų, susitikimų datą vaiko tėvas... 23. Dėl bendravimo „Skype“ programa.... 24. Antstolė savo aktuose nurodė ir K. I. C. neneigia, kad bendravimas per... 25. K. M. pateikti rašytiniai įrodymai ( 20-22 b.l.2 t.) neįrodė, kad K.i I. C.... 26. K. M. pozicija dėl to, kas turi pasirūpinti kompiuteriu rodo, kad jis... 27. Kritiškai vertintini ir net nesvarstytini K. M. atstovo argumentai, kad vaikas... 28. Taip pat neigiamai vertintinas ir kitas argumentas, kad K. I. C., nusprendusi... 29. Bylos duomenys rodo, kad K. M. nuolat rašo pareiškimus apie, neva, pagrobtą... 30. Įvertinus nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, VTAS išvadą,... 31. Vadovaudamasi LR CPK 290, 291 str. teismas... 32. pareiškimą atmesti.... 33. Nutartis gali būti skundžiama atskirtuoju skundu Kauno apygardos teismui per...