Byla N1-898-1060/2018

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro A. B. pareiškimą dėl baudžiamojo proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei baudžiamosios bylos medžiagą, kurioje L. V., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ) Prienuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, faktinė ir deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), nevedęs, Prienų Revuonos pagrindinės mokyklos 10 klasės moksleivis, neteistas, 2018 m. sausio 22 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 1 dalį.

4Teismas

Nustatė

5L. V. pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis 2017 m. rugsėjo 29 d., apie 12.32 val., Prienų Revuonos pagrindinės mokyklos, esančios Prienuose, Dariaus ir Girėno g. 6, laiptinėje, nuo laiptų pagrobė V. V. priklausantį 300 eurų vertės mobiliojo ryšio telefoną “Samsung Galaxy J5”, kurio IMEI: ( - ), bei jame buvusią 5 eurų vertės išankstinio apmokėjimo kortelę “Tele2 pildyk” ir 8 eurų vertės microSd kortelę, tuo nukentėjusiajam V. V. padarydamas 313 eurų turtinę žalą.

6Šiais veiksmais L. V. padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką

7Be to, L. V. mušdamas asmenį padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, o būtent: jis 2018 m. gegužės 4 d., apie 10.00 val., Prienuose, J. Basanavičiaus g. 1, prie Žiburio gimnazijos, tarpusavio konflikto metu su D. T., tyčia rankos kumščiu sudavė vieną smūgį D. T. į veidą, tokiais savo veiksmais nukentėjusiajam D. T. padarydamas poodines kraujosruvas smakro dešinėje ir kairio žandikaulio kampo srityje ir nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį apatinio žandikaulio abipusiu lūžimu 43 danties ir kairio žandikaulio kampo srityje,

8Šiais veiksmais L. V. padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką.

9Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis L. V. visiškai pripažino padaręs jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas bei dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos parodė, kad tikslios dienos nepamena, bet sutinka, kad tai galėjo būti data nurodyta pranešime apie įtarimą, t.y. 2017 m. rugsėjo 29 d., būdamas Revuonos pagrindinėsmokyklos mokinys, tą dieną nėjo į istorijos pamoką, pamokos metu buvo prie valgyklos. Suskambėjus skambučiui lipant į trečią aukštą ant laiptų pamatė gulintį telefoną Samsung, kurį paėmęs iš kart paslėpė į kuprinę. Laiptinėje buvo daugiau vaikų, mergaitė, kuri mokosi Revuonos mokykloje, jam sakė, kad telefonas yra L. V.. L. V. ieškojo telefono, jis jam nieko nesakė. Kad tai L. V. telefonas sužinojo po pamokų, kai jį apžiūrėjo, išsigandęs telefono L. V. negrąžino. Supranta, kad paimdamas svetimą telefoną jis jį pavogė. Praėjus kuriam laikui sužinojo, kad parašytas pareiškimas, todėl pavogtą telefoną grąžino L. V.. Dėl padarytos nusikalstamos veikos savo kaltę pripažįsta visiškai ir nuoširdžiai gailisi (t. 2, b.l. 42-43).

10Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1dalyje, be jo visiško prisipažinimo įrodyta ir kita rašytine bylos medžiaga:

11Nukentėjusysis V. V. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017 m. rugsėjo 29 d., apie 12.50 val. jam į mobiliojo ryšio telefoną paskambinusi vaiko L. V. auklėtoja V. K. pasakė, kad iš sūnaus pavogė mobiliojo ryšio telefoną Samsung Galaxy J5, IMEI : ( - ), dėl vagystės padaryta 300 eurų turtinė žala. Papildomų apklausų metu V. V. parodė, kad 2017 m. spalio 26 d., apie 21 val. 30 val., į namus atėjo L. V. su seneliu ir atidavė pavogtą mobilaus ryšio telefoną SAMSUNG Galaxy J5, bei jo ir sūnaus Lino atsiprašė. L. V. pasakė, kad minėtą telefoną rado Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos koridoriuje ant laiptų ir telefoną pasiėmė, o kilus sujudimui jam buvo gėda sakyti, kad paėmė klasės draugo telefoną. Atneštas telefonas buvo tokios pat būklės kaip ir prieš vagystę, nebuvo tik SIM kortelės ir microSD kortelės 2 GB, kurią vertina 8 Eur. Kadangi kortelė buvo papildyta 5 Eur, ją vertina penkiais eurais (t.1, b.l. 23-24, 26).

12Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas L. V. parodė, kad 2017 m. rugsėjo 29 d., per ketvirtą istorijos pamoką pasižiūrėjo mobiliojo ryšio telefone valandas ir telefoną pasidėjo ant stalo, tuomet nunešė mokytojai sąsiuvin. Sugrįžęs prie savo stalo pasigedo juodos spalvos telefono SAMSUNG GALAXY J5. Po pamokos nuėjęs į trečią aukštą sutiko L. V., kuris iš pradžių jam sakė, kad nematė jo telefono, nes jos nebuvo pamokoje, vėliau L. V. pasakė, kad matė jo telefoną laiptinėje tarp trečio-antro aukštų. Jid ieškojo telefono, tačiau jo nerado ir apie telefono dingimą pranešė tėčiui (t.1, b.l. 37).

13Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. K. parodė, kad 2017 m. rugsėjo 29 d., apie 11.32 val., Prienų "Revuonos" pagrindinėje mokyklos po ketvirtos pamokos lipo iš trečio aukšto žemyn. Laiptinėje susitiko Edį, kurio pavardės nežino, jis mokosi toje pačioje mokykloje 10 klasėje ir E. Ž.. Ant laiptų kartu su minėtais mokiniais ji pamatė mobilaus ryšio telefoną SAMSUNG. Iš laiptinės apačios atėjo L. V., kuris paėmė nuo laiptų minėtą telefoną ir nuėjo į trečiąjį mokyklos aukštą. Prieš jam nueinant ji pasakė, kad telefonas priklauso L. V.. Kaip L. V. telefonas atsirado mokykloje ant koridoriaus laiptų, nežino (t.1, b.l. 41).

14A. S., apklaustas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d., pagrindais parodė, kad jis ir L. V. mokosi toje pačioje klasėje. Jis matė, kad L. V. turėjo mobilų telefoną Samsung Galaxy. Apie tai, kad pavpgė L. V. telefoną sužinojo, kai L. V. jam pasakė, kad atiduotų telefoną. Matė, kaip L. V. pamokos metu žaidė telefonu, ir po to pakeitė sėdėjimo vietą, persėdo į vidurinę eilę, į antrą nuo priekio suolą. Persėdęs ir toliau žaidė telefonu, po to pasidėjo telefoną ant krašto suolo ir nuėjo pas mokytoją U. Jis tuo metu sėdėjo savo suole, į nieką nekreipė dėmesio, nes pats žaidė savo telefonu. Pamokos pabaigoje L. V. pasakė, kad neranda savo telefono. Išeidamas iš klasės kartu su E. J. nusijuokė, nes galvojo, kad kažkas tyčia juokais paėmė L. V. telefoną (t.1, b.l. 56-57).

15E. J., apklaustas LR BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d., pagrindais parodė, kad su L. V. mokosi vienoje klasėje. L. V. telefonas dingo pertraukos metu apie 12 val., Jis ėjo į kitą pamoką, trečiame aukšte atėjęs L. V. visų pradėjo klausinėti kur jo telefonas, gal kas matė, bet niekas jo nematė ir klasės draugai padėjo ieškoti. L. V. pasakė apie telefono dingimą klasės auklėtojai V. K.. Jis nematė kaip dingo telefonas. Buvo kalbama, kad telefoną kažkas matė ant laiptų mokykloje iš antro aukšto į trečią aukštą (t. 1, b.l. 64).

16Atstovė pagal įstatymą S. V. apklausos metu parodė, kad L. V., yra jos sūnus, šeimoje auga jaunesnioji dukra Austė, su L. V. tėvu išsituokę. Ji su vaikais gyvena savivaldybės skirtame nuomojamame bute. L. su sese kartu turi atskirą kambarį. Sūnus L. turi savo mobilų telefoną, kompiuterį, visi jo poreikiai pagal galimybes yra tenkinami. Iš mokyklos dėl L. elgesio nusiskundimų iki 2017 m. rugsėjo negaudavo. Lukas pradėjęs lankyti dešimtą klasę pradėjo praleisti pamokas, konfliktuoti su mokytojais. Su sūnumi bendraudavo, kalbėdavo dėl jo elgesio. Dėl pamokų nelankymo pasiaiškindavo tuo, kad būdavo nepasiruošęs ir nenorėdavo eiti į tą pamoką. Nuo lapkričio mėnesio L. elgesys pasitaisęs, šiuo metu jis lanko mokyklą, su mokytojais nekonfliktuoja, mokosi gerai. Apie V. telefono vagystę sužinojo tą pačią dieną, kai jai paskambino V. V.. Tą pačią dieną kalbėjo su sūnumi apie telefono dingimą, tačiau jis neigė paėmęs telefoną. Po kiek laiko atvykus policijai, ir pasakius, kad yra liudytojų, kurie matė, kaip L. paėmė telefoną, ji supratusi, kad sūnus pavogė telefoną, L. seneliui pasakė, kad nuvežtų V. pinigus ir sumokėtų už telefoną. Šiuo metu žala V. dėl telefono vagystės atlyginta (t.1, b.l. 69-70).

172017 m. gruodžio 7 d. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole užfiksuota, kad V. V. savanoriškai pateikė apžiūrai mobiliojo ryšio telefoną Samsung Galaxy J5, kurio IMEI ( - ) (t.1, b.l. 77).

182017 m. gruodžio 7 d. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas V. V. mobiliojo ryšio telefonas Samsung Galaxy J5, kurio IMEI 358321076335320 (t.1, b.l. 80).

192017 m. gruodžio 7 d. pakvitavimu mobiliojo ryšio telefonas Samsung Galaxy J5, gražintas V. V. (t.1, b.l. 85).

202018 m. sausio 18 d. nukentėjusysis V. V. pateikė prašymą nutraukti ikiteisminį tyrimą, kadangi įtariamasis L. V. dėl nusikalstamos veikos padarymo savo kaltę pripažino, telefonas yra grąžintas, žala atlyginta, L. V. jo atsiprašė, jam pretenzijų neturi (t. 2, b.l. 16).

212018 m. sausio 18 d. įtariamasis L. V. pateikė prašymą, kuriuo prašo ikiteisminį tyrimą nutraukti, kadangi dėl nusikalstamos veikos padarymo kaltę pripažįsta visiškai, nuoširdžiai gailisi, pavogtą telefoną grąžino, žalą atlygino, nukentėjusiojo V. V. atsiprašė, su juo susitaikė, pasižada ateityje nedaryti naujų nusikalstamų veikų. (t. 2, b.l. 17).

222018 m. sausio 18 d. nukentėjusysis V. V. ir įtariamasis L. V., dalyvaujant advokatei Rasai Malinauskienei, pasirašė susitaikymo protokolą (t. 2, b.l. 18).

232018 m. sausio 22 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Rūta Šipkauskienė priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-50403-17, kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (t.2, b.l. 19-23).

242018 m. liepo 17 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Gitana Kaupė priėmė nutarimą atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-50403-17, nes L. V., nepraėjus vieneriems metams, padarė naują nusikalstamą veiką (t. 1, b.l. 9-10).

252018 m. liepos 24 d. Alytaus apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė patvirtino Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros 2018 m. liepos 17 d. nutarimą atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr. 01-1-50403-17 (t.1, b.l. 12).

26Dėl BK 138 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymo L. V. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 m. gegužės 4 d., ryto metu, kuri valanda buvo neprisimena, gal po dvejų pamokų, ėjo namo pro Prienų Žiburio gimnaziją, po to iš namų pro Prienų Žiburio gimnaziją ėjo atgal į miestą. Einant pro Žiburio gimnaziją prie kapinių pamatė su draugais stovintį D. T., kurie rūkė. Kas buvo kartu su D. T. įvardinti negali, neprisimena. Einant pro juos kažkuris iš vaikinų jį užkalbino ir jam kažką pasakė. Priėjus prie D. T. tarp jų kilo žodinis konfliktas, jis supykęs rankos kumščiu D. T. sudavė vieną smūgį į veidą. D. T. sudavė jam smūgį atgal į veidą. Dėl D. T. suduotų smūgių sužalojimai nepadaryti, todėl pas medikus ar į policiją nesikreipė, D. T. pretenzijų neturi. Pripažįsta sužalojęs D. T., dėl to gailisi. D. T. atsiprašė, atlygino žalą, nukentėjęs pretenzijų neturi (t.2, b.l. 42-43).

27Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 138 straipsnio 1 dalyje, be jo visiško prisipažinimo, įrodyta ir kita rašytine bylos medžiaga:

28Nukentėjusysis D. T. parodė, kad 2018 m. gegužės mėnesį, tikslios dienos ir laiko neprisimena, ryte dviese su klasės draugu T. K. buvo prie Žiburio mokyklos. Stovėdamas iš nugaros pajuto vieną smūgį į kairį žandikaulį. Jam sudavė vieną smūgį, nuo suduoto smūgio nenukrito. Atsisukęs pamatė prie jo stovintį L. V., kuris nesakė už ką sudavė smūgį. Gindamasis rankos kumščiu sudavė L. V. smūgį į galvą, kiek viso sudavė smūgių neprisimena. Už ką L. V. sudavė smūgį nežino. Dėl L. V. suduoto smūgio tuo metu nieko nejautė, maždaug po dienos jam pradėjo stipriai skaudėti žandikaulį, apie tris dienas gėrė vaistus nuo skausmo. Skausmas nepraėjo, todėl mama jį pristatė į ligoninę, kur peršvietė ir išsiuntė į Kauną. Kauno klinikose atliko žandikaulio operaciją, nes dėl L. V. suduoto smūgio lūžo žandikaulis. L. V. dėl šio įvykio jo atsiprašė, abu susitaikė, atlygino 400 eurų žalą, jam pretenzijų neturi (t.1, b.l. 111-112).

29Liudytoja V. T. parodė, kad nepilnametis sūnus D. T. 2018 m. gegužės 4 d., apie 20 val., užsiminė, kad jam skauda smakrą ir prašė nuo danties vaistų. Skausmas nepraėjo, todėl jis gėrė nuo skausmo vaistus dar dvi dienas. D. T. nenustojo skaudėti ir tada sūnus pasisakė, kad 2018 m. gegužės 4 d., netoli mokyklos iš matymo jam žinomas jaunuolis, kurio vardo ir pavardės nenurodė, iš nugaros ranka sudavė smūgį ir pataikė į smakrą. Dėl kokių priežasčių jaunuolis jam sudavė smūgį nežino, konflikto prieš tai nebuvo. 2018 m. gegužės 9 d., sūnų nuvežė į Prienų ligoninės priėmimo skyrių, kur nustatė, kad D. T. lūžęs žandikaulis ir jį išvežė į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikas Papildomos apklausos metu parodė, kad pretenzijų jį sužalojusiam L. V. neturi, kadangi sūnaus atsiprašė, kažkiek atlygino padarytą žalą. Civilinio ieškinio nereiškia (t.1, b.l. 118-119, 123).

30Liudytojas T. K. parodė, kad 2018 m. gegužės mėnesį, tikslios dienos ir valandos neprisimena, ryte per pertrauką tarp pamokų, gal po 2 pamokų, su draugu D. T. per mokyklos kiemą ėjo į kitą mokyklos pastatą. Einant pamatė, kad iš nugaros pusės staiga priėjo maždaug jų amžiaus, tamsių trumpų plaukų, neaukštas apie 1,69 m ūgio, vidutinio kūno sudėjimo vaikinas, kuris nieko nesakęs D. T. rankos kumščiu sudavė vieną smūgį į veidą. Į kurią veido pusę nespėjo įsidėmėti. Pamatęs, kad vyksta konfliktas, pasišalino, kas vyko toliau nežino. D. T. liko lauke su tuo vaikinu, jie abu grūmėsi, vienas kitam sudavė smūgius (t.1 b.l. 128-129).

31Valstybės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje Nr. G 557/2018(06) konstatuota, kad D. T. apatinio žandikaulio abipusis lūžimas 43 danties ir kairio žandikaulio kampo srityje, poodinės kraujosruvos smakro dešinėje ir kairio žandikaulio kampo srityje galėjo būti padaryti kieto buko daikto poveikyje. Sužalojimas kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas (t. 1., b.l. 108-109);

32BK 38 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu asmuo, atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, per vienerius metus padarė naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl tokio asmens baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas, todėl L. V. kaltinamasi pagal BK 178 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 20 straipsnio reikalavimais, išnagrinėjęs ir įvertinęs baudžiamosios bylos medžiagą, konstatuoja, kad kaltinamojo L. V. kaltė padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas BK 138 straipsnio 1 dalyje ir 178 straipsnio 1 dalyje visiškai įrodytos.

34Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla, be kita ko, ir tam, kas sužalojo ar susargdino žmogų, jeigu dėl to nukentėjęs asmuo prarado nedidelę dalį profesinio ar bendro darbingumo arba ilgai sirgo, bet jam nebuvo BK 135 straipsnio 1 dalyje nurodytų padarinių.

35Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis L. V. visiškai pripažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, kad tarpusavio konflikto metu su D. T. metu, tyčia rankos kumščiu sudavė vieną smūgį D. T. į veidą. Valstybės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje užfiksuota, kad D. T. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas.

36Pagal BK 178 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas pagrobė svetimą turtą.

37Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad L. V. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 178 straipsnio 1 dalyje, nes jis pagrobė V. V. priklausantį 300 eurų vertės mobiliojo ryšio telefoną "Samsung Galaxy J5", kurio IMEI: ( - ), bei jame buvusią 5 eurų vertės išankstinio apmokėjimo kortelę "Tele2 pildyk " ir 8 eurų vertės microSd kortelę.

38Kaltinamasis nukentėjusiesiems padarytą žalą atlygino (t. 1., b.l. 123, t 2., b.l. 18, ).

39Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo priėmimu. Teismas konstatuoja, kad yra BPK 418 straipsnyje nustatytų sąlygų visuma ir baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas yra galimas: už kaltinamajam inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymą baudžiamajame įstatyme gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvi bet kuri bausmė, bylos aplinkybės yra aiškios, teismas konstatuoja, kad L. V. padarė jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, ir proceso užbaigimui teismo baudžiamuoju įsakymu kaltinamasis neprieštaravo, sutiko su siūloma bausmės rūšimi ir jos dydžiu (t. 2., b.l. 53-54). Nukentėjusiojo atstovė V. T. prokuroro sprendimu užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu sutinka (t. 2., b.l. 55).

40Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

41Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumą – padaryti du tyčiniai nesunkūs nusikaltimai. Teismas atsižvelgia ir į byloje esančius duomenis, apibūdinančius kaltinamąjį L. V. – kaltinamasis neteistas, 2018 m. sausio 22 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro nutarimu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius (t. 1., b.l. 162-163), baustas administracine tvarka (t. 1., b.l. 161), VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros duomenimis L. V. diagnozuoti mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai (t. 1., b.l. 150), Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos skyriaus specialisto išvadoje nurodyta, kad L. V. netikslinga skirti teismo psichiatrijos ekspertizę (t.1., b.l. 147), L. V. nepilnametis, mokosi Revuonos pagrindinėje mokykloje, charakterizuojamas kaip gabus, stiprus ir energingas vaikinas, tačiau trūksta motyvacijos mokytis, linkęs praleisti pamokas (t. 1., b.l. 153-154). Šių aplinkybių pagrindu teismas sprendžia, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai bus pasiekti kaltinamajam už padarytą nusikalstamas veikas paskyrus įstatymo sankcijose numatytas ir prokuroro siūlomas bausmės rūšis.

42Byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis L. V. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl taikytinos BK 641 straipsnio nuostatos ir kaltinamajam L. V. paskirta bausmė mažinama vienu trečdaliu.

43L. V. paskirta kardomoji priemonė – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti (t.2., b.l. 45-46), paliktina galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

45L. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę.

46L. V. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1 dalyje ir skirti jam 1 metų laisvės apribojimo bausmę.

47Vadovaunatis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir L. V. paskirti subendrintą 1 metų ir 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant L. V. visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 21 val. iki 7 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, visą bausmės atlikimo laikotarpį tęsti mokslą ir nevartoti alkoholio at kitų prichiką veikiančių medžiagų.

48Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1 dalimi, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir L. V. skirti galutinę bausmę – 1 metų laisvės apribojimą, įpareigojant L. V. visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 21 val. iki 7 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, visą bausmės atlikimo laikotarpį tęsti mokslą ir nevartoti alkoholio at kitų prichiką veikiančių medžiagų.

49L. V. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti, palikti galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

50Įteikti kaltinamajam L. V. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą, išsiunčiant jį registruotu laišku.

51Išaiškinti kaltinamajam L. V. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.

52L. V. išaiškinti, kad:

53Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo dienos paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme.

54Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

55Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, t. y. išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

56Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

57Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė,... 2. išnagrinėjusi Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 straipsnio 1... 4. Teismas... 5. L. V. pagrobė svetimą turtą, o būtent: jis 2017 m. rugsėjo 29 d., apie... 6. Šiais veiksmais L. V. padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178... 7. Be to, L. V. mušdamas asmenį padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą, o... 8. Šiais veiksmais L. V. padarė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138... 9. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis L. V. visiškai pripažino... 10. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą... 11. Nukentėjusysis V. V. apklaustas ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2017 m.... 12. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas L. V. parodė, kad 2017 m. rugsėjo 29 d.,... 13. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. K. parodė, kad 2017 m. rugsėjo 29 d.,... 14. A. S., apklaustas BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d., pagrindais parodė, kad jis... 15. E. J., apklaustas LR BPK 80 str. 1 p. ir 82 str. 3 d., pagrindais parodė, kad... 16. Atstovė pagal įstatymą S. V. apklausos metu parodė, kad L. V., yra jos... 17. 2017 m. gruodžio 7 d. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokole... 18. 2017 m. gruodžio 7 d. Daiktų apžiūros protokolu apžiūrėtas V. V.... 19. 2017 m. gruodžio 7 d. pakvitavimu mobiliojo ryšio telefonas Samsung Galaxy... 20. 2018 m. sausio 18 d. nukentėjusysis V. V. pateikė prašymą nutraukti... 21. 2018 m. sausio 18 d. įtariamasis L. V. pateikė prašymą, kuriuo prašo... 22. 2018 m. sausio 18 d. nukentėjusysis V. V. ir įtariamasis L. V., dalyvaujant... 23. 2018 m. sausio 22 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės... 24. 2018 m. liepo 17 d. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės... 25. 2018 m. liepos 24 d. Alytaus apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė... 26. Dėl BK 138 straipsnio 1 dalyje numatytos veikos padarymo L. V. apklaustas... 27. Kaltinamojo kaltė padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą... 28. Nukentėjusysis D. T. parodė, kad 2018 m. gegužės mėnesį, tikslios dienos... 29. Liudytoja V. T. parodė, kad nepilnametis sūnus D. T. 2018 m. gegužės 4 d.,... 30. Liudytojas T. K. parodė, kad 2018 m. gegužės mėnesį, tikslios dienos ir... 31. Valstybės teismo medicinos tarnybos Alytaus poskyrio specialisto išvadoje Nr.... 32. BK 38 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu asmuo, atleistas nuo... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso... 34. Pagal BK 138 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla, be kita ko, ir... 35. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaltinamasis L. V. visiškai pripažino... 36. Pagal BK 178 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas pagrobė... 37. Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad L. V.... 38. Kaltinamasis nukentėjusiesiems padarytą žalą atlygino (t. 1., b.l. 123, t... 39. Prokuroras siūlo baudžiamąją bylą užbaigti teismo baudžiamojo įsakymo... 40. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, kad jis... 41. Skirdamas bausmę teismas taip pat atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 42. Byla užbaigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis L. V. prisipažino... 43. L. V. paskirta kardomoji priemonė – nepilnamečio atidavimą prižiūrėti... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 45. L. V. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 46. L. V. pripažinti kaltu, padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 47. Vadovaunatis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 ir 4... 48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 1... 49. L. V. paskirtą kardomąją priemonę – nepilnamečio atidavimą... 50. Įteikti kaltinamajam L. V. teismo baudžiamojo įsakymo nuorašą,... 51. Išaiškinti kaltinamajam L. V. apie paskirtos bausmės vykdymo ypatumus.... 52. L. V. išaiškinti, kad:... 53. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 54. Padavus prašymą reikalaujant surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 55. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą... 56. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme teismo... 57. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....