Byla e2-6777-964/2020
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ ieškinį atsakovui UAB „Gedimino ūkis“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Agro“ (toliau UAB) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Gedimino ūkis“ 3 834,28 Eur skolą, 169,65 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp šalių 2016 m. spalio 25 d. buvo sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. GK/161025/EŠ-85 d4l perki7 pirkimo – pardavimo. Vadovaudamasis sutarties nuostatomis ieškovas pardavė atsakovui prekes ir išrašė PVM sąskaitas-faktūras, kurias pateikė apmokėjimui: pagal 2019 m. spalio 1 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SS397801, 2019 m. spalio 3 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SS398085, 2019 m. lapkričio 12 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SS402976. Atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 4 252,98 Eur, tačiau prievolę įvykdė iš dalies, likusi nesumokėta suma 3 834,28 Eur. Ieškovas žodžiu kelis kartus ragino atsakovą padengti susidariusį įsiskolinimą už prekes, taip pat informavo, kad atsakovui neatsiskaičius su ieškovu, imsis teisinių priemonių dėl skolos ir delspinigių išieškojimo, tačiau iki šio ieškinio pateikimo dienos atsakovas neatsiskaitė.

5Ieškinys tenkinamas visiškai.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų viseto nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys 2016 m. spalio 25 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. GK/161025/EŠ-85, kurios 1.1 p. pagrindu ieškovas įsipareigojo parduoti prekes ir suteikti užsakytas paslaugas, o atsakovas nupirkti suderinto asortimento prekes bei užsakytas paslaugas ir sumokėti už jas šioje sutartyje nustatytą kainą, nurodytais terminais ir tvarka. Sutarties pagrindu ieškovas perdavė atsakovui prekes ir išrašė 3 PVM sąskaitas – faktūras: 2019 m. spalio mėn. 1 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SS397801; 2019 m. spalio mėn. 3 d. PVM sąskaitą – faktūrą SS398085; 2019 m. lapkričio mėn. 12 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. SS402976. Iš viso pagal šias sąskaitas atsakovas turėjo sumokti ieškovui 4 252,98 Eur sumai. Atsakovas šių PVM sąskaitų – faktūrų pilnai neapmokėjo, atsiskaitė iš dalies, todėl liko skolingas 3 834,28 Eur, nors ir buvo ne kartą paragintas atsiskaityti. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas iki ieškinio pateikimo būtų sumokėjęs ieškovui skolą (CPK 178 straipsnis).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 straipsnis nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas būtų ginčijęs savo prievolę atsiskaityti už jam parduotas prekes ar reiškęs pretenzijas dėl prekių kokybės, taip pat kad būtų sumokėjęs įsiskolinimą, nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Taigi, atsakovas savo pareigos tinkamai atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 3 834,28 Eur skolą yra pagrįstas ir tenkinamas.

9Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties 3.3 punkte šalys susitarė, kad už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną mokami 0,08 procento dydžio delspinigiai. Remdamasis minėta sutarties nuostata ieškovas atsakovui paskaičiavo 169,65 Eur delspinigių bei išrašė 2020 m. sausio mėn. 17 d. Nr. SOD108320 delspinigių sąskaitą. Kadangi atsakovas savo sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, o šalys laisvai gali susitarti dėl sutarties sąlygų (CK 6.156 straipsnis), ieškovo reikalavimas priteisti jo naudai iš atsakovo 169,65 Eur delspinigius, ieškovo paskaičiuotus taikant 0,08 % dydžio delspinigių normą už kiekvieną dieną už neatsiskaitymo laikotarpius pagal PVM sąskaitas faktūras, yra pagrįstas, todėl tenkinamas.

10Tenkinus ieškinio reikalavimą dėl piniginių lėšų priteisimo, tenkinamas ir ieškinio reikalavimas dėl procesinių palūkanų. Ieškovui iš atsakovo priteisiamos 8 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (4003,93 Eur), skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2020 m. vasario 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalis).

11Ieškinį tenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 185,17 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 45,00 Eur žyminis mokestis bei 140,17 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424-428 straipsniais,

Nutarė

13ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Agro“ tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Agro“, j. a. k. 111547089, iš atsakovo UAB „Gedimino ūkis“, j. a. k. 303384107, 3 834,28 Eur (tris tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt keturis eurus 24 ct) skolos, 169,65 Eur (vieną šimtą šešiasdešimt devynis eurus 65 ct) delspinigių, 8 (aštuonis) proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4003,93 Eur), skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 3 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 185,17 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis eurus ir 17 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

16Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

17Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai