Byla e2YT-3727-1067/2019
Dėl nepilnamečio vaiko nuolatinio rūpintojo, rūpybos vietos ir turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys Klaipėdos vaikų globos namai „(duomenys neskelbtini)“, L. I., V. Z. (V. Z.)

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė Visakavičienė, sekretoriaujant Ritai Bružinskienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei A. V., suinteresuotam asmeniui L. I., suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „( - )“ atstovei R. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl nepilnamečio vaiko nuolatinio rūpintojo, rūpybos vietos ir turto administratoriaus paskyrimo, suinteresuoti asmenys Klaipėdos vaikų globos namai „( - )“, L. I., V. Z. (V. Z.).

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama: 1) paskirti suinteresuotą asmenį Klaipėdos vaikų globos namus „( - )“, nuolatiniu J. I. rūpintoju; 2) nustatyti J. I. gyvenamąją vietą nuolatinio rūpintojo buveinės vietoje, adresu ( - ); 3) paskirti suinteresuotą asmenį Klaipėdos vaikų globos namus „( - )“, nepilnamečio vaiko, J. I., turto administratoriumi.

5Nurodė, kad J. I. gimė ( - ) L. I. ir V. Z. šeimoje. J. gyveno su motina L. I. Mergaitės tėvas V. Z. yra sukūręs kitą šeimą, gyvena ir dirba Olandijoje. Vyriškis teigia, kad jis neturi galimybės priimti dukrą gyventi pas save.

6Šeima BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro žinioje yra nuo 2009 m. sausio 21 d. dėl nepakankamos vaiko priežiūros. Dažnai gaunami pedagogų nusiskundimai, kad tėvai nekontroliuoja J. pamokų lankomumo, nesidomi mergaitės ugdymu, nebendrauja su mokytojais, neatvyksta į susirinkimus. Mergaitės įvertinimų vidurkis nuo 6,92 sumažėjo iki 5,38 balo. Nepilnametė praleidžia daug pamokų, nesistengia mokytis, yra apatiška, pamokų metu žaidžia mobiliuoju telefonu, išeina iš pamokų be mokytojo leidimo.

7Motina L. I. buvo įpareigota labiau kontroliuoti dukrą. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras 2018 m. rugpjūčio 29 d. sudarė šeimai pagalbos planą. Šio plano L. I. nevykdė. Motina yra nusišalinusi nuo dukros auklėjimo ir priežiūros, nesidomi ir nežino kaip vaikas leidžia laisvalaikį, su kokiomis problemomis duktė susiduria. Motinai trūksta tėvystės įgūdžių tinkamai rūpintis dukra. Nurodė, kad su šeima dirbo keli specialistai, tačiau padėtis šeimoje pablogėjo. L. I. nemato problemų savo šeimoje, griežtai atsisako vykdyti įsipareigojimus, vaiko auklėjimo klaidų nepripažįsta, atsisako lankyti bet kokius kursus. Pastebimas moters neadekvatus elgesys. Specialistai mano, kad mergaitei kyla grėsmė gyvenant pas mamą, nes ji nesiima jokių priemonių dėl dukros saugumo ir ugdymo užtikrinimo, atsisako vykdyti įpareigojimus.

82018 m. lapkričio 8 d. J. I. buvo nustatytas antras grėsmės lygis ir tą pačią dieną J. I. paimta iš mamos L. I. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi, teismas patenkino pareiškėjos prašymą paimti J. I. iš šeimos. Skyrius, gavęs minėtą teismo nutartį, kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją dėl laikinosios rūpybos J. I. nustatymo. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ( - ), patenkino pareiškėjos prašymą ir nustatė nepilnametei J. I. laikinąją rūpybą nuo 2018 m. lapkričio 30 d., BĮ Klaipėdos globos namuose „( - )“, ten nustatant ir vaiko gyvenamąją vietą.

9Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė ir prašė jį tenkinti pilna apimtimi, davė paaiškinimus.

11Suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „( - )“ atstovė pareiškimą palaikė, davė paaiškinimus. Nurodė, kad mergaitė gyvena bendruomeniniuose vaikų globos namuose, adresu ( - ). Mergaitės mama vaiku nesidomi, jos neaplanko. Tarp mergaitės ir jos mamos nėra emocinio ryšio. Pažymėjo, kad mergaitė apie tėvus kalbėti nenori. Ant tėčio pyksta, kadangi jis nepasiėmė J. gyventi kartu su savimi į Olandiją.

12Suinteresuotas asmuo L. I. su pareiškimu nesutiko. Teismo posėdžio metu salę paliko nenorėdama duoti paaiškinimų. Nesutinka mokėti išlaikymo, nurodė, kad ir taip skiria dukrai pinigų.

13Suinteresuotas asmuo V. Z. teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos nagrinėjimą jam pranešta įstatymų nustatyta tvarka.

14Teismas

konstatuoja:

15Iš pareiškėjos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimo ir pateiktų dokumentų nustatyta, kad J. I., gim. ( - ) tėvai yra suinteresuoti asmenys byloje L. I. ir V. Z. (el. b. psl. 4). Dėl nuolatinės vaiko nepriežiūros, nesugebėjimo dukrai užtikrinti saugių ir sveikų gyvenimo sąlygų, kasdieninių poreikių tenkinimo bei ugdymo specialistai 2018 m. lapkričio 8 d. užpildė grėsmės vaikui lygio nustatymo anketą Nr. ( - ), bei nustačius antrą grėsmės lygį vaikui, J. I. buvo paimta iš nesaugios aplinkos (el. b. psl. 37-52). 2018 m. lapkričio 8 d. surašytas Vaiko paėmimo iš jam nesaugios aplinkos aktas Nr. ( - ), kuriuo vaikas buvo paimtas iš šeimos ir laikinai apgyvendintas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre (el. b. psl. 53-54). Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2018 m. lapkričio 15 d. nutartimi, teismas patenkino pareiškėjo prašymą paimti J. I. iš šeimos (el. b. psl. 56-58). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ( - ), nustatyta J. I. laikinoji rūpyba nuo 2018 m. lapkričio 30 d., Klaipėdos globos namuose „( - )“ (el. b. psl. 60).

16Byloje pateiktas Klaipėdos globos namų „( - )“ sutikimas būti J. I. nuolatiniu globėju (el. b. psl. 69). Byloje taip pat pateikta ir nepilnametės mergaitės rašytinė nuomonė. Mergaitė nurodė, kad jai patinka gyventi Klaipėdos globos namuose „( - )“, ten mergaitei sudarytos geros gyvenimo sąlygos. Išreiškė norą globos namuose gyventi iki pilnametystės (el. b. psl. 169).

17Byloje esančiais duomenimis nenustatyta aplinkybių, kad mergaitei būtų galimybė grįžti pas mamą. Pažymėtina, kad nors suinteresuotas asmuo ir nesutiko su pareiškimu, tačiau byloje neteikė jokių įrodymų, kad stengiasi susigrąžinti dukrą. Priešingai, byloje esantys duomenys patvirtina, kad suinteresuotas asmuo L. I. dukra nesirūpino ir nesirūpina, globos namuose jos nelanko, tėvystės įgūdžių kursų nelankė, specialistų pagalbos nepriėmė, jų parengto plano nevykdė. Esant šių aplinkybių visumai teismas neturi pagrindo sutikti su suinteresuoto asmens pozicija. Kitų asmenų galinčių globoti nepilnametę mergaitę byloje nėra.

18Spręsdamas nuolatinės rūpybos, rūpintojo ir turto administratoriaus paskyrimo ir gyvenamosios vietos nustatymo klausimą teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.256 straipsniu, 3.257 straipsniu, 3.263 straipsniu, 3.264 straipsnio 3 dalimi.

19Vaikui nustatoma nuolatinė rūpyba, kai vaikas įstatymų nustatyta tvarka atskirtas nuo tėvų (CK 3.257 straipsnio 3 punktas). Teismas privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų apsaugotos rūpybos reikalingų asmenų teisės ir teisėti interesai, aiškintis, kas geriausiai atitinka rūpybos reikalingų vaikų interesus. Vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje, nustatyta, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios įstaigos, teismai, administracijos ar įstatymų leidimo organai, svarbiausia yra vaiko interesai. Vaikui turi būti užtikrinama tokia auklėjimo ir priežiūros aplinka, kurioje jis galėtų saugiai ir tinkamai augti, vystytis ir tobulėti (CK 3.248 straipsnis). Vaiko interesų pirmumas yra pagrindinis ir svarbiausias rūpybos nustatymo principas (CK 3.249 straipsnio 1 dalis). Rūpyba nustatoma vaikams, sulaukusiems keturiolikos metų (CK 3.251 straipsnio 2 dalis).

20Nustatant nepilnamečiui vaikui globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje, vadovaujamasi vaikų interesais – atsižvelgiama į tą aplinkybę, kad nėra artimųjų giminaičių, kurie galėtų ir sutiktų rūpintis vaikais, bei nėra galimybės vaikais rūpintis šeimoje, nes to niekas nepageidavo, o Klaipėdos globos namai „( - )“ suteikia geras gyvenimo sąlygas vaikui tinkamai vystytis ir tobulėti.

21Atsižvelgiant į išdėstytą, į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus prašymą, byloje esančius rašytinius duomenis, šalių paaiškinimus sutinkamai su CK 3.263 straipsniu siekiant užtikrinti nepilnamečio vaiko teises augti tinkamose sąlygose, turėti pastovią gyvenamąją vietą, J. I. nustatytina nuolatinė rūpyba, nuolatiniu jos rūpintoju paskiriant Klaipėdos globos namus „( - )“. Ten nustatant ir nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą. Pažymėtina, kad pareiškėja prašė nustatyti, vaiko gyvenamąją vietą Klaipėdos globos namuose „( - )“, adresu ( - ). Bylos duomenimis nustatyta, kad mergaitė šiuo adresu negyvena. Mergaitė gyvena bendruomeniniuose namuose, adresu ( - ). Byloje proceso šalys nurodė, kad įtakos nutarties vykdymui nurodytas mergaitės gyvenamosios vietos adresas neturės, todėl jos gyvenamoji vieta gali būti nurodyta rūpintojo buveinės adresu.

22Pagal CK 3.255 straipsnį vaiko laikinoji rūpyba pasibaigia, kai nustatoma nuolatinė rūpyba. Kadangi nepilnamečiam vaikui J. I. nustatytina nuolatinė rūpyba, tai įsiteisėjus šiai nutarčiai laikytina, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ( - ), nustatyta J. I. laikinoji rūpyba pasibaigė.

23Nuolatiniu J. I. rūpintoju paskyrus Klaipėdos globos namus „( - )“, remiantis CK 3.202 straipsniu, rūpintojas skirtinas ir J. I. turto administratoriumi, tai apima ir piniginių lėšų tvarkymą uzufrukto teise (CK 3.185 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 504 straipsnio 3 dalis).

24CPK 504 straipsnio 4 dalis numato, kad paskirtam globėjui ar rūpintojui, teismas išaiškina jo teises ir pareigas, todėl suinteresuotam asmeniui Klaipėdos globos namams „( - )“ išaiškintinos rūpintojos teises, rūpintojo veiksmų apribojimai ir atsakomybė, numatyti CK 3.239 straipsnyje, 3.271 - 3.276 straipsniuose. Rūpintojui taip pat išaiškintina, kad jis rūpinamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis privalo disponuoti išimtinai tik vaiko interesais ir CK IV knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka (CK 3.275 straipsnis); vaiko rūpintojas neįgyja turtinių teisių į rūpinamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą (CK 3.276 straipsnio 2 dalis).

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, 442 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 443 straipsnio 8 dalimi, 502 - 504 straipsniais, teismas

Nutarė

26pareiškimą tenkinti.

27Paskirti J. I., a. k. ( - ) nuolatine rūpintoja Klaipėdos globos namus „( - )“, į. k. ( - ).

28Nustatyti J. I., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nuolatinio rūpintojo buveinės vietoje, adresu ( - ).

29Paskirti Klaipėdos globos namus „( - )“, į. k. ( - ), nepilnamečio vaiko J. I., a. k. ( - ) priklausančio turto administratoriumi.

30Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Justė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydama: 1) paskirti... 5. Nurodė, kad J. I. gimė ( - ) L. I. ir V. Z. šeimoje. J. gyveno su motina L.... 6. Šeima BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro žinioje yra nuo... 7. Motina L. I. buvo įpareigota labiau kontroliuoti dukrą. BĮ Klaipėdos miesto... 8. 2018 m. lapkričio 8 d. J. I. buvo nustatytas antras grėsmės lygis ir tą... 9. Suinteresuoti asmenys per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė.... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė pareiškimą palaikė ir prašė... 11. Suinteresuoto asmens Klaipėdos vaikų globos namų „( - )“ atstovė... 12. Suinteresuotas asmuo L. I. su pareiškimu nesutiko. Teismo posėdžio metu... 13. Suinteresuotas asmuo V. Z. teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylos... 14. Teismas... 15. Iš pareiškėjos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos... 16. Byloje pateiktas Klaipėdos globos namų „( - )“ sutikimas būti J. I.... 17. Byloje esančiais duomenimis nenustatyta aplinkybių, kad mergaitei būtų... 18. Spręsdamas nuolatinės rūpybos, rūpintojo ir turto administratoriaus... 19. Vaikui nustatoma nuolatinė rūpyba, kai vaikas įstatymų nustatyta tvarka... 20. Nustatant nepilnamečiui vaikui globą (rūpybą) vaikų globos institucijoje,... 21. Atsižvelgiant į išdėstytą, į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir... 22. Pagal CK 3.255 straipsnį vaiko laikinoji rūpyba pasibaigia, kai nustatoma... 23. Nuolatiniu J. I. rūpintoju paskyrus Klaipėdos globos namus „( - )“,... 24. CPK 504 straipsnio 4 dalis numato, kad paskirtam globėjui ar rūpintojui,... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 26. pareiškimą tenkinti.... 27. Paskirti J. I., a. k. ( - ) nuolatine rūpintoja Klaipėdos globos namus „( -... 28. Nustatyti J. I., a. k. ( - ) gyvenamąją vietą nuolatinio rūpintojo... 29. Paskirti Klaipėdos globos namus „( - )“, į. k. ( - ), nepilnamečio vaiko... 30. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Klaipėdos...