Byla 2-1064-737/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims – išieškotojui UAB „Snoro lizingas“, antstolei R. M

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi pareiškėjo T. K. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims – išieškotojui UAB „Snoro lizingas“, antstolei R. M.,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo įpareigoti antstolę R. M. pakeisti vykdomojoje byloje Nr. 064/12/00012 priimtą patvarkymą Nr.S-2142, sumažinant vykdymo išlaidas iki 92,23 Lt. Skunde nurodo, jog 2012-03-19 UAB „Baldai Jums“ administracija informavo apie gautą patvarkymą Nr. S-2142 dėl 911,25 Lt, tame tarpe 428,58 Lt vykdymo išlaidų išieškojimo antstolei iš jo darbo užmokesčio. Jis asmeniškai tokio patvarkymo negavo, nors įmonės gautame patvarkyme nurodyta, kad kopija jam yra išsiųsta. Informuoja, kad sausio mėnesį gavo raginimą įvykdyti sprendimą, prie kurio buvo pridėtas vykdymo išlaidų apskaičiavimas, kur išlaidų suma nurodyta 92,23 Lt, kuriuo remiantis prašo vykdymo išlaidas sumažinti iki šios sumos.

3Atsiliepime į patvarkymą dėl skundo išnagrinėjimo pareiškėjas nurodo, jog pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, antstolė jam pakartotinai neišsiuntė vykdymo išlaidų apskaičiavimo. Darbovietei išsiųstame 2012-03-12 patvarkyme Nr.S-2142 taip pat nėra duomenų apie pakartotinį vykdymo išlaidų apskaičiavimą ir jo išsiuntimą pareiškėjui, todėl mano, kad antstolė grubiai pažeidė Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 p. Patvarkyme dėl skundo išnagrinėjimo nenurodyta iš kokių sumų susidaro 428,58 Lt vykdymo išlaidos, todėl jis neturi galimybės įrodinėti ar jos yra teisingos. Kad vykdymo išlaidos paskaičiuotos neteisingai, jo manymu, matyti iš 2012-01-09 vykdymo išlaidų apskaičiavimo, kur būtinos vykdymo išlaidos nurodytos 80 Lt, kai pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 p. jos turi būti 60 Lt.

4Antstolė 2012-03-23 patvarkymu Nr.S-2478/J-301 pareiškėjo skundą sumažinti vykdymo išlaidas iki 92,93 Lt atsisakė tenkinti. Nurodė, jog T. K. 2012-01-24 asmeniškai buvo įteiktas Raginimas įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas. 2012-01-24 skolininkas parašė prašymą skolą ir vykdymo išlaidas mokėti dalimis, pirma įmoką - vasario mėnesį ir pažymėjo, kad nedirba. Skolininkas per dešimt dienų nuo raginimo gavimo nesumokėjo 482,67 Lt skolos ir 92,23 Lt vykdymo išlaidų. 2012-03-09 patikrinus T. K. Sodros duomenis paaiškėjo, kad jis nuo 2004-01-23 dirba UAB „Baldai Jums" ir prašymo mokėti dalimis nevykdo. Vadovaujantis LR CPK 624 str. vykdomojoje byloje Nr.0064/12/00012 pritaikytos priverstinio vykdymo priemonės: išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio. Pradėjus priverstinį vykdymo procesą papildomai paskaičiuota Sprendimų vykdymo instrukcijoje nurodytos vykdymo išlaidos bei atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą (b.l.1).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Snoro lizingas“ atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

6Skundas atmestinas.

7Bylos bei vykdomosios bylos Nr.064/12/00012 medžiaga nustatyta, kad 2012-01-09 antstolė R. M. priėmė vykdyti išieškotojo UAB „Snoro lizingas“ 2011-01-03 pateiktą Jonavos r. apylinkės teismo 2011-10-04 išduotą vykdomąjį raštą Nr.L2-2872-217 dėl 482,67 Lt skolos ir palūkanų išieškojimo iš pareiškėjo T. K. (v.b.l.1). Skolininkui buvo surašytas 2012-01-09 raginimas Nr.S-627 įvykdyti sprendimą – sumokėti 482,67 Lt skolos ir 92,23 Lt vykdymo išlaidų, kuris skolininkui, kartu su vykdymo išlaidų apskaičiavimu asmeniškai įteiktas 2012-01-24 (v.b.l.2-3). Apskaičiavime nurodyta, jog būtinosios vykdymo išlaidos yra 80 Lt, raginimo/siūlymo parengimas – 7 Lt ir 5,23 Lt pašto išlaidų (v.b.l.4). Skolininkas 2012-01-24 antstolei pateiktu prašymu įsipareigojo skolą ir vykdymo išlaidas sumokėti dalimis po 200 Lt kas mėnesį, vasario mėnesį įnešant 100 Lt, kadangi nedirba (v.b.l.6). Skolininkui šio įsipareigojimo nevykdant, t.y. vasario mėnesį įsipareigotos sumos nesumokėjus, antstolė atliko 13 užklausų (v.b.l.7-10). Nustačiusi, kad skolininkas nuo sausio mėnesio dirba UAB „Baldai Jums“ ir sausio mėnesį jam išmokėtas atlyginimas, antstolė priėmė patvarkymą, skolą (482,67 Lt) ir vykdymo išlaidas (428,58 Lt) išieškoti iš skolininko darbo užmokesčio (v.b.l.11). Antstolė 2012-03-12 apskaičiavo 433,81 Lt vykdymo išlaidų (b.l.12): 60 Lt būtinųjų išlaidų, 15 Lt už raginimą įvykdyti sprendimą ir du patvarkymus, 39 Lt už 13 užklausimų (13x3=39), 1 Lt už 1 lapo kopiją, 200 Lt atlygio antstoliui bei 13,81 Lt pašto išlaidų.

8Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, taikant ir aiškinant vykdymo procesą reglamentuojančias Civilinio proceso kodekso bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normas, laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors iš proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius. Tokie neigiami padariniai skolininkui už vykdymo procesą reglamentuojančių normų netinkamą vykdymą nustatyti Sprendimų vykdymo instrukcijoje, pagal kurį skolininkas, įvykdęs sprendimą pasibaigus raginime (siūlyme) nustatytam terminui, turi atlyginti visas vykdymo išlaidas. Pareiškėjas T. K. gavęs 2012-01-09 anstolės raginimą sprendimą įvykdyti geruoju – sumokėti skolą bei 92 Lt vykdymo išlaidas, 2012-01-24 įsipareigojo skolą ir vykdymo išlaidas sumokėti dalimis, mokėjimus pradedant vasario mėnesį, tačiau įsipareigojimo nevykdė. Dėl ko, antstolei pradėjus priverstinį skolos išieškojimą bei padidėjus vykdymo išlaidoms, t.y. antstolei papildomai atlikus 13 užklausų (v.b.l.7-10), parengus patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio (v.b.l.11), papildomai apskaičiavus vykdymo išlaidas, įskaitant atlygį antstoliui (v.b.l.12) bei įskaitant papildomas pašto išlaidas, neigiamos pasekmės dėl netinkamo procesinių pareigų vykdymo kilo skolininkui.

9Nustatyta, kad atlikus būtinus priverstinio vykdymo veiksmus antstolės paskaičiuotos vykdymo išlaidos (433,81 Lt): 60 Lt būtinųjų išlaidų ir 200 Lt atlygio antstoliui (Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 p. 1 lentelė 4 p.), 15 Lt (5x3=15) už raginimą įvykdyti sprendimą ir du patvarkymus (Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelė 4,6,7 p.), 39 Lt už 13 užklausimų (13x3=39) (Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelė 5 p.), 1 Lt už 1 lapo kopiją (Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelė 1 p.), indeksuotos pagal tuo metu galiojusį ketvirčio vartotojų kainų indeksą bei 13,81 Lt pašto išlaidų yra pagrįstos, todėl įpareigoti antstolę jas sumažinti teismas neturi pagrindo.

10Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 41 p., antstolio patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos (pvz., patvarkymą areštuoti banko sąskaitoje esančias lėšas, patvarkymą atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir kt.), siunčiami skolininkui. Pasikeitus vykdymo išlaidų dydžiui, kartu su procesiniu dokumentu, pagal kurį išieškomos piniginės lėšos, antstolis skolininkui pakartotinai siunčia vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Duomenų, jog antstolė skolininkui išsiuntė 2012-03-12 vykdymo išlaidų apskaičiavimą nėra. Nustačius, jog vykdymo išlaidos apskaičiuotos teisingai, vien tai, jog antstolė skolininkui nepateikė 2012-03-12 vykdymo išlaidų apskaičiavimo nepripažintina esminiu pažeidimu dėl vykdymo proceso eigos.

11Pareiškėjo nurodytos faktinės aplinkybės ir argumentai dėl vykdymo išlaidų sumažinimo yra nepagrįsti, todėl skundas atmestinas.

12Teismo 2012-03-26 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – vykdymo išlaidų išieškojimo sustabdymas vykdomojoje byloje Nr.0064/12/00012 naikintinos nutarčiai įsiteisėjus.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 510 str., 513 str., 290 str., 291 str.,

Nutarė

14Pareiškėjo T. K. skundą dėl antstolės veiksmų atmesti.

15Nutarčiai įsiteisėjus teismo 2012-03-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – vykdymo išlaidų išieškojimo sustabdymą vykdomojoje byloje Nr.0064/12/00012 – panaikinti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai