Byla 2-1948-207/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Kazlauskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų uždarosios akcinės bendrovės „Serpantinas“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Aitra“ prašymą patvirtinti taikos sutartį, užkertančią kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, ir

Nustatė

3Pareiškėjai UAB „Serpantinas“ ir UAB „Aitra“ pateikė rašytinę 2010 m. sausio 26 d. taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir taip užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje. Šalys patvirtino, kad joms yra žinoma, kad teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis turi galutinio sprendimo galią, apeliacine tvarka neskundžiama ir įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos. Pareiškėjai prašo taikos sutartį patvirtinti supaprastinto proceso tvarka.

4Prašymas tenkintinas.

5Pateiktoji 2010 m. sausio 26 d. rašytinė taikos sutartis atitinka šalių interesus ir tvirtintina, kadangi šalys tarpusavio nuolaidų būdu išsprendė kilusį ginčą ir taip užkirto kelią teisminiam ginčui kilti ateityje. Taikos sutarties sąlygose išreikšta tikroji jos šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms ar viešajam interesui.

6Vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 579 - 582, 290-292 str., str. teismas

Nutarė

7Patvirtinti 2010 m. sausio 26 d. rašytinę taikos sutartį šiomis sąlygomis:

 1. Šia Sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą dėl skolos ir nuostolių pagal 2005 m. liepos mėn. 12 d. pirkimo-pardavimo kreditan sutartį Nr. 2005-35SL ir užkerta kelią kilti teisminiam ginčui dėl tų pačių reikalavimų ateityje.
 2. Šia Sutartimi Skolininkas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2010 m. vasario mėn. 15 d. sumokėti Kreditoriui mokestiniu pavedimu į šioje Sutartyje Kreditoriaus nurodytą sąskaitą 4.642,08 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus keturiasdešimt du litus 08 ct.) sumą.
 3. Be to, Skolininkas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo mėn. 15 d. sumokėti Kreditoriui mokestiniu pavedimu į šioje Sutartyje Kreditoriaus nurodytą sąskaitą 3.000 Lt (tris tūkstančius litų) sumą.
 4. Be to, Skolininkas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2010 m. balandžio mėn. 15 d. sumokėti Kreditoriui mokestiniu pavedimu į šioje Sutartyje Kreditoriaus nurodytą sąskaitą 3.000 Lt (tris tūkstančius litų) sumą.
 5. Be to, Skolininkas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės mėn. 15 d. sumokėti Kreditoriui mokestiniu pavedimu į šioje Sutartyje Kreditoriaus nurodytą sąskaitą 3.000 Lt (tris tūkstančius litų) sumą.
 6. Be to, Skolininkas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio mėn. 15 d. sumokėti Kreditoriui mokestiniu pavedimu į šioje Sutartyje Kreditoriaus nurodytą sąskaitą 4.251,54 Lt (keturis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt vieną litą 54 et.) sumą.
 7. Taikos Sutarties 2, 3, 4 ir 5 punkte nurodytas sumas Skolininkas sumoka mokestiniu pavedimu į Kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT19 7044 0600 0263 4664 esančią AB SEB BANKAS, banko kodas 70440.
 8. Šia Sutartimi Kreditorius atsisako nuo patirtų nuostolių, tame tarpe netesybų bei palūkanų ar kitų reikalavimų Skolininko atžvilgiu.
 9. Ateityje nei Kreditorius, nei Skolininkas įsipareigoja nereikšti vieni kitiems jokių pretenzijų dėl 2005 m. liepos mėn. 12 d. pirkimo-pardavimo kreditan sutartį Nr. 2005- 35SL, ir kitokių pretenzijų, dėl šios sutarties įsipareigojimų, nuostolių, palūkanų ar delspinigių, susijusių su minėta sutartimi.
 1. Teismo išlaidas dengia Skolininkas.
 2. Kiekviena šalis dengia savo turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos Sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalyje numatytą tvarką.
 2. Šalims Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str., 87 str. 2 d., 94 str., 293 str. 1 d. 5p., 584 str. turinys bei pasekmės yra žinomos, išaiškintos ir suprantamos.

8Nutartis neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai