Byla 2SA-308-275/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė D. M

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos UAB „Psyops Media“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotas asmuo antstolė D. M.,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Pareiškėjas pateikė 2013-04-29 skundus „Dėl antstolės nušalinimo ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dėl 2013-04-11 ir 2013-04-12 patvarkymų UAB „Psyops Media“ vykdomojoje byloje Nr.0012/13/00636, vykdymo sustabdymo“. Nurodė, jog antstolė D. M. yra šališka, nes anksčiau vykdė vykdomąją bylą A. D. naudai ir jos veiksmai pareiškėjo atžvilgiu buvo neteisėti bei tuo, jog pareiškėjas siekia iškelti antstolei drausmės bylą. Tikslinga sustabdyti vykdymo veiksmus, nes teisme yra priimtas UAB „Psyops Media“ prašymas dėl proceso atnaujinimo. Skolininkas 2013-05-06 skunde, skundžia antstolės veiksmus „Dėl patvarkymo areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą“. Skundas grindžiamas tuo, kad antstolė priėmė skundžiamą patvarkymą jau po išsiųsto ir galimai gauto UAB „Psyops Media“ skundo, todėl, kol nebus išspręstas antstolės nusišalinimo klausimas, patvarkymas turėtų būti naikintinas. Antstolė D. M. 2013-05-06 patvarkymu atsisakė patenkinti. Antstolė D. M. 2013-04-11 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo A. D. pateiktą vykdyti Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-03-21 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-8054-909/2012 dėl 7666,93 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Psyops Media“, antros eilės išieškotojo A. D. naudai. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą skolininkui 2013-04-16 pasirašytinai įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą. Per raginime nustatytą 10 dienų terminą skolininkui sprendimo neįvykdžius, 2013-04-30 patvarkymu areštuotos skolininko vardu atidarytos bankų sąskaitos. Nurodė, kad vykdymo normų nepažeidė, visi antstolio veiksmai gali būti skundžiami, todėl savo pažeistas teises skolininkas turi teisę ginti CPK 510 str. nustatyta tvarka.

4II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-06-12 nutartimi pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą dėl antstolės veiksmų atmetė. Konstatavo, kad skundo pagrindą sudarančios aplinkybės pareiškėjui buvo žinomos dar 2012 metais, todėl nušalinimą turėjo pareikšti nedelsiant, gavęs raginimą. Be to, pareiškėjas nepateikė jokių antstolio neteisėtus veiksmus pagrindžiančių įrodymų, todėl teigti, jog antstolė pažeidė pareiškėjo teises ar teisėtus interesus nebuvo jokio pagrindo. Teismas laikė teisėtu, jog skolininkui per raginime nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdžius, jis pradėtas vykdyti priverstinai, areštuojant jo bankų sąskaitas. 2013-04-29 skundas antstolių kontoroje gautas 2013-05-02, o skundžiamas patvarkymas priimtas 2013-04-30, todėl pareiškėjo vertinimai, jog antstolė priėmė patvarkymą jau po išsiųsto ir galimai gauto UAB „Psyops Media“ skundo atmesti kaip nepagrįsti.

6III. Atskirojo skundo argumentai

7Atskiruoju skundu pareiškėjas UAB „Psyops Media“ prašo panaikinti pirmos instancijos teismo 2013-06-12 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą tenkinti. Nurodo, kad antstolės D. M. patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo bei 2013-04-12 raginimas buvo gauti 2013-04-15. Pareiškėjas iškart pateikė 2013-04-29 skundą dėl antstolės nušalinimo ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, todėl nepagrįsti teismo teiginiai dėl antstolės nušalinimo pareiškimo 2012 metais. Antstolė tyčia ėmėsi vykdomosios bylos, nors žinojo, kad tarp pareiškėjo ir jos vyksta konfliktas. Pareiškėjas skunde nurodė visas aplinkybes dėl kurių antstolė yra šališka ir pridėjo visus įrodymus.

8Suinteresuotas asmuo atsiliepimu į apelianto atskirąjį skundą prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, palikti nepakeistą 2013-06-12 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį. Paaiškino, kad iki skundo gavimo jau buvo pritaikytos priverstinio išieškojimo priemonės, todėl pareiškėjas yra praradęs teisę nušalinti antstolį. Pareiškėjas nepateikė jokių antstolio neteisėtus veiksmus pagrindžiančių įrodymų.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Iš bylos ir vykdomosios bylos Nr. 0012/13/00636 medžiagos nustatyta, kad antstolė D. M. 2013-04-11 patvarkymu priėmė vykdyti išieškotojo A. D. pateiktą vykdyti Vilniaus m. apylinkės teismo 2013-03-21 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr.2-8054-909/2012 dėl 7666,93 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Psyops Media“, antros eilės išieškotojo A. D. naudai. Vykdant minėtą vykdomąjį dokumentą skolininkui 2013-04-16 pasirašytinai įteiktas raginimas įvykdyti sprendimą. Per raginime nustatytą 10 dienų terminą skolininkui sprendimo neįvykdžius, 2013-04-30 patvarkymu areštuotos skolininko vardu atidarytos bankų sąskaitos ir pradėtas priverstinio vykdymo procesas. CPK 636 str. 2 d. numato, kad nušalinimas antstoliui turi būti pareiškiamas prieš pradedant priverstinio vykdymo veiksmus. Apelianto skundas dėl antstolės nušalinimo antstolio kontoroje gautas 2013-05-02 (v.b.l. 40). Aplinkybių, kodėl nušalinimo apeliantas nepareiškė tik gavęs raginimą, apeliantas nepateikė, taip pat nepateikė jokių antstolio neteisėtus veiksmus pagrindžiančių įrodymų, t.y. įrodymų, jog antstolės priimti patvarkymai dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo priverstinio vykdymo yra neteisėti. Skunde apeliantas nurodo, kad antstolė turėjo nusišalinti tuo pagrindu, kad su dalyvaujančiu byloje asmeniu ji susijusi tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti neigiamos įtakos apelianto teisėms ar pareigoms, nes anksčiau vykdė vykdymo veiksmus A. D. naudai, bet vykdomoji byla buvo nutraukta dėl antstolės neteisėtų veiksmų. Pažymėjo, kad dėl pareiškėjo veiksmų šiuo metu antstolei gali būti iškelta drausmės byla, todėl antstolė yra neobjektyvi. Pagal teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenis apelianto ieškinys, kuriuo reiškiamas neturtinio pobūdžio reikalavimas dėl Lietuvos antstolių rūmų sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo svarstyti klausimą dėl drausminės bylos iškėlimo antstolei D. M., nėra išnagrinėtas, todėl nėra pagrindo teigti, kad antstolė yra neobjektyvi dėl galimai jai iškeltos drausmės bylos. Kitų įrodymų, kodėl antstolė turėtų būti neigiamai nusistačiusi apelianto atžvilgiu byloje nėra.

13Skunde taip pat buvo prašoma stabdyti vykdymo veiksmus, kol teismas išspręs proceso atnaujinimo klausimą civilinėje byloje Nr. A2-16577-852/2013. Aplinkybės, kai antstolis privalo ar turi teisę atidėti vykdymo veiksmus arba sustabdyti vykdomąją bylą, yra nurodytos CPK 626 ir 627 straipsniuose. CPK 626 str. apibrėžia atvejus, kai antstolis privalo stabdyti vykdomąją bylą. CPK 627 str. įtvirtina atvejus, kai antstoliui suteikiama teisė visiškai ar iš dalies sustabdyti vykdomąją bylą arba atidėti vykdymo veiksmus. Šis sąrašas yra baigtinis.

14Minėtuose straipsniuose nėra numatyta, kad antstolis privalo ar turi teisę atidėti vykdymo veiksmus ar sustabdyti vykdomąją bylą, kai vykdymo proceso šalis pateikia prašymą dėl proceso atnaujinimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-3-29/2007 taip pat išaiškino, kad paduotas prašymas atnaujinti procesą negali būti pagrindas antstoliui privalomai sustabdyti vykdomąją bylą pagal CPK 626 str.

15Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta ir teisėta, nes pagrindų, numatytų LR CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskiruosiuose skunduose nurodytais motyvais arba dėl absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta.

16Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai