Byla N2-1108-266/2009

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei , Dalyvaujant pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei Astai Palaimienei, Suinteresuotam asmeniui N. G. , Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos tarnybos pareiškimą dėl nuolatinės rūpybos nustatymo ir nuolatinio rūpintojo paskyrimo ir,-

Nustatė

2Pareiškėjo atstovė nurodė, jog nepilnametės S. Č., gim. ( - ), tėvas A. Č. mirė 1996m. sausio 4d., o motina R. Č. mirė 2009m. rugpjūčio 10d. Mirus motinai nepilnametę S. Č. globojo kaimynė N. G. . Dar motinai esant gyvai, jos prašymu , N. G. globojo S. Č. ir administracijos direktoriaus įsakymu N. G. buvo paskirta laikinąja S. Č. rūpintoja . Kitų asmenų , galinčių rūpintis S. Č. nėra . N. G. atitinka keliamus rūpintojui reikalavimus. Jos abi sutaria ir S. Č. nori, jog jos rūpintoja būtų paskirta kaimynė N. G.. S. Č. gyvena tėvų namuose. Motina testamentu turtą paliko dalį turto. Kadangi nepilnametei S. Č. teks dalis turto, todėl būtina N. G. paskirti ir paprastąja turto administratore. Prašė VTAS pareiškimą tenkinti.

3Suinteresuotas asmuo N. G. prašė tenkinti VTAS pareiškimą. Nurodė, jog jis yra S. Č. kaimynė . Dar esant gyvai motinai, kai ji sunkiai sirgo, motinos prašymu , ji padėti S. Č. ir ja rūpinosi. R. Č. prašė ir toliau dukrai padėti, todėl ji negali atsakyti jos prašymui. Su S. Č. sutaria gerai. Jos šeima neprieštarauja, jog ji taps nepilnametės rūpintoja, todėl sutiko būti paskirta Sigutės nuolatine rūpintoja ir jos turto administratore.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Bylos medžiaga, pareiškėjo atstovės, suinteresuoto asmens paaiškinimais nustatyta, jog nepilnametės S. Č. tėvai yra mirę. Motinai sunkiai sergant , 2009 m. gegužės 4d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-250 S. Č. , gim. ( - ), buvo nustatyta laikinoji rūpyba ir jos laikinąja rūpintoja buvo paskirta kaimynė N. G. . N. G. atitinka reikalavimus, keliamus rūpintojui. Iki šiol ji rūpinasi nepilnamete. S. Č. motina testamentu dukrai S. paiko dalį turto . Bus reikalinga tvarkyti paveldėjimą . Todėl vaiko teisių apsaugos tarnyba kreipėsi į teismą, prašydama D. G. paskirti S. Č. nuolatine rūpintoja ir jos turto paprastąja administratore.

6LR CK 3.248 str.1d., numato, jog vaiko globos(rūpybos) tikslas- užtikrinti vaiko auklėjimą, priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. LR CK 3.256 str. numato, jog vaiko nuolatinė globa( rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai.

7Kaip nustatyta S. Č. tėvai yra mirę . Šiuo metu ji likusi be tėvų globos neturi galimybės grįžti į šeimą ir viena gyventi . Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu N. G. yra paskirta nepilnametės laikinąja rūpintoja. Jos abi sutaria. S. Č. prašo jos rūpintoja skirti kaimynę D. G.. N. G. ir jos šeima sutinka, jog ji taptų nepilnametės rūpintoja. N. G. atsižvelgiant į visus jai keliamus reikalavimus yra tinkama paskirti vaiko rūpintoju, ji neteista, nebausta administracine tvarka . Kitų asmenų, galinčių rūpintis S. Č. , nėra. S. Č. motina testamentu paliko turto, todėl sutinkamai su LR CPK 504 str. nuostatomis teismas turi paskirti ir jos turto administratorių.

8Todėl, esant tokioms aplinkybėms, S. Č. nustatytina nuolatinė rūpyba, jos nuolatine rūpintoja ir jo turto administratore skirtina N. G. .

9Teismas, vadovaudamasis LR CPK 497- 504 str.,

Nutarė

10Pareiškimą patenkinti.

11Nustatyti nuolatinę rūpybą S. Č. .

12Nepilnametės S. Č. nuolatine rūpintoja jos turto paprastąja administratore paskirti N. G., gyv. ( - ).

13Nutartis per 7d. gali būti apskųsta atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui , paduodant skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai