Byla B2-431-278/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ignalinos statyba“ ieškinį atsakovei UAB „Via Unica“ dėl bankroto bylos iškėlimo ir,

Nustatė

2UAB „Ignalinos statyba“ nurodė, kad atsakovė UAB „Via Unica“ yra skolinga įmonei 639 799,02 Lt pagal Statybos darbų rangos sutartį bei už papildomai atliktus darbus, tačiau 2011-11-10 tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktu pripažinusi skolos dalį, nevykdo atsiskaitymų. Mano, kad atsakovė yra nemoki, prašo teismą iškelti UAB „Via Unica“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultavimo biuras“.

3Atsiliepimu į ieškinį UAB „Via Unica“ ieškinį prašo atmesti ir ieškovei skirti 20 000 Lt baudą. Nurodo, kad UAB „Ignalinos statyba“ yra pareiškusi ieškinį UAB „Via Unica“ dėl 704 613,96 Lt skolos priteisimo, todėl esant ginčui dėl skolos ir jos dydžio, ieškovė negali būti laikoma įmonės kreditoriumi. Teigia jog UAB „Via Unica“ yra moki, nes 2012-01-15 duomenimis viso turimo turto vertė sudarė 9 012 364 Lt, o pradelsti įsipareigojimai tik 39 654,17 Lt.

4Ieškinys atmestinas.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010-12-06 UAB „Ignalinos statyba“ ir atsakovė UAB „Via Unica“ sudarė Statybos darbų rangos sutartį, kuria UAB „Ignalinos statyba“ įsipareigojo iki 2011-04-30 rekonstruoti atsakovei nuosavybės teise priklausantį viešbutį. Ieškovė nurodė, kad atlikus šalių sutartus bei papildomus darbus, atsakovė UAB „Via Unica“ pilnai neatsiskaitė ir yra skolinga 639 799,02 Lt.. Iš byloje esančio tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto matyti, jog 2011-11-01 atsakovė yra pripažinusi 551 308,02 Lt skolą ieškovei (1 t., b.l. 2-72). Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal UAB „Ignalinos statyba“ ieškinį atsakovei UAB „Via Unica“ dėl skolos priteisimo (2 t., b.l. 2-8). Iš atsiliepimo į minėtą ieškinį matyti, kad UAB „Via Unica“ nesutinka su ieškiniu, nurodydama, kad ieškovė UAB „Ignalinos statyba“ laiku ir tinkamai neatliko statybos darbų ir bendrovė patyrė nuostolių, kuriuos UAB „Via Unica“ įskaitė CK 6.130-6.140 str. nustatyta tvarka. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, nustatanti, kad tuomet, kai atsakovas ginčija ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo nurodytą skolą, ši skola neįskaičiuojama į bendrą pradelstų įsipareigojimų masę, o apie įmonės (ne)mokumą sprendžiama pagal kitus byloje esančius duomenis. Tai reiškia, kad atsakovui ginčijant ieškovo ieškinyje dėl bankroto bylos iškėlimo, dėl skolos priteisimo nurodytą atsakovo skolą ieškovui, reikia nustatyti, ar įmonės skolos, neįskaitant ginčijamos skolos dydžio, viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Byloje nustatyta, kad 2012-01-16 duomenimis atsakovė UAB „Via Unica“ buvo skolinga 194 149,38 Lt valstybės (savivaldybės) biudžetui (2 t., b.l. 37-38). Iš byloje esančio atsakovės teismui pateikto 2011-10-31 balanso matyti, kad minėtu metu UAB „Via Unica“ turėjo 8 495 204 Lt vertės turto, tame tarpe 7 449 018 Lt trumpalaikio ir 5 992 178 Lt vertės ilgalaikio turto, o įsipareigojimai kreditoriams sudaro 6 331 203 Lt, iš jų 322 740 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos. Balanse nurodoma, jog įmonės skola tiekėjams sudaro 170 007 Lt, o debitoriniai įsiskolinimai - 402 846 Lt (1 t., b.l. 135-136). Iš UAB „Via Unica“ pateikto 2012 m. preliminaraus balanso matyti, kad įmonės turimo turto vertė yra 9 012 364 Lt, jį sudaro 8 234 633 Lt vertės ilgalaikis turtas, kurio 3 608 049 Lt vertę sudaro pastatai ir statiniai, 2 434 189 Lt nebaigta statyba ir kt. bei 777 731 Lt vertės trumpalaikis turtas, o įsipareigojimai kreditoriams 6 242 427 Lt, iš jų 539 893 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos. Atsakovė nurodo, kad pradelsti įmonės įsiskolinimai sudaro 39 654,17 Lt. Bylos duomenys patvirtina, kad įmonė vykdo ūkinę veiklą ir dirba pelningai (2 t., b.l. 45-52).

6Įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis nustato, kad įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų ir kt.), o pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija puse į jos balansą įrašyto turto vertės. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui atlyginimą, arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Minėto įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, išskyrus šio įstatymo numatytas išimtis, todėl ieškovė, nurodžiusi, kad UAB „Via Unica“ yra nemoki, pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas šią aplinkybę turi įrodyti (CPK 178 str.). Ieškovė UAB „Ignalinos statyba“ nurodo, kad atsakovė slepia skolų dydį ir bendrovės įsipareigojimai yra didesni, tačiau sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teismas privalo nustatyti atsakovės turimo turto vertę ir kreditoriams pradelstų įsipareigojimų dydį. Iš atsakovės teismui pateiktų 2012-01-15 duomenų matyti, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai yra 39 657,17 Lt, o pradelsti debitoriniai įsiskolinimai – 80 287,56 Lt (2 t., b.l. 48-50). Už teismui pateiktų duomenų teisingumą yra atsakinga įmonė, todėl teismas neturi pagrindo konstatuoti, jog UAB „Via Unica“ direktorės D. K. pasirašyti preliminarus balansas, kreditorių, debitorių sąrašai ir kt. dokumentai yra neteisingi.

7Ieškovė UAB „Ignalinos statyba“ nepateikė teismui duomenų, paneigiančių atsakovės duomenis apie turimo turto vertę bei įmonės galimybę atsiskaityti su kreditoriais, todėl teismas daro išvadą, kad byloje esantys įrodymai nepatvirtina ieškovės nurodytų ieškinio faktinį pagrindą sudarančių aplinkybių ir nesudaro pagrindo pakankamai ir neabejotinai išvadai, kad atsakovė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p.). Kadangi atsakovės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra ženkliai mažesni nei UAB „Via Unica“ balansinė turto vertė, o dėl įsiskolinimo dydžio ieškovei tarp šalių yra kilęs ginčas, darytina išvada, kad UAB „Ignalinos statyba“ neįrodė, jog atsakovė yra nemoki. Ta aplinkybė, jog dalis atsakovės turto yra įkeista, taip pat nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovė negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

8Civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. UAB „Ignalinos statyba“, būdama įsitikinusi jog jos interesus pažeidžia atsakovė, turi teisę kreiptis į teismą, todėl pareikštas ieškinys UAB „Via Unica“ nesudaro pagrindo konstatuoti, jog ieškovė piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis ir dėl to jai skirtina bauda.

9Dėl paminėto, ieškinys atmestinas (CPK 178 str., ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.1 d.)

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 150 str. 2 d., 290-291 str., Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 5 d.1 p., 10 str. 1 d. teismas

Nutarė

11atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Via Unica” (į.k. 1482 58933, buveinė ( - ).

12Panevėžio apygardos teismo 2012 m. sausio 2 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Via Unica” taikytas laikinąsias apsaugos priemones, panaikinti.

13Nutartis per 10 d. nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai