Byla e2VP-37887-734/2017
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal antstolio Irmanto Gaidelio prašymą dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą.

2Teismas

Nustatė

3pareiškime antstolis nurodė, kad vykdant vykdomąją bylą, priimti patvarkymai dėl turtinių teisių arešto Nr. S1-1312B bei Nr. S1-13121A, kuriais prievolės skolininkai UAB „Megatenis“ ir G. M. įpareigoti prievoles pagal suėjusius mokėjimo terminus įvykdyti antstoliui – pinigines lėšas, išmokėtinas UAB „Kasinta“ per tris dienas nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Minėtais patvarkymais prievolės skolininkai taip pat įpareigoti pranešti raštu antstoliui – ar prievolės skolininkai privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas bei nurodyti, kokiu pagrindu ir per kokį terminą, o jeigu skolininkui mokėtinų piniginių lėšų neturi, informuoti ar per paskutinius 5 metus jie yra išmokėję skolininkui pinigines lėšas, pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. 2016 m. rugpjūčio 17 d. patvarkymas dėl turtinių teisių arešto Nr. S1-13121B UAB „Megatenis“ įteiktas 2016 m. rugpjūčio 25 d., 2016 m. rugpjūčio 17 d. patvarkymas dėl turtinių teisių arešto Nr. S1-13121A persiųstas G. M. per darbovietę ir įteiktas 2016 m. spalio 1 d.

4Antstolis nurodė, kad iki šios dienos pagal siųstus patvarkymus dėl turtinių teisių arešto jokių piniginių lėšų pervedimų nėra atlikta. Nėra pateikta informacija apie tai, ar prievolės skolininkai privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas bei nurodyti, kokiu pagrindu ir per kokį terminą, o jeigu skolininkui mokėtinų piniginių lėšų neturi, informuoti ar per paskutinius 5 metus jie yra išmokėję skolininkui pinigines lėšas, nėra pateikti tai pagrindžiantys įrodymai.

52017 m. gegužės 15 d. patvarkymais dėl informacijos pateikimo Nr. S1-27412, S1-27414 UAB „Megatenis“ ir G. M. įpareigoti per 5 dienų terminą nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui motyvuotą pranešimą, dėl kokių priežasčių antstolio patvarkymas nėra vykdomas bei kodėl antstolis apie tai nebuvo informuotas. Patvarkymai įteikti 2017 m. gegužės 19 d., tačiau nevykdomi, todėl antstolis prašo G. M. skirti 300,00 Eur baudą.

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Iš į bylą pateiktos medžiagos nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis vykdo vykdomąją bylą Nr. 0008/15/06568, dėl 12 274,36 Eur skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Kasinta“. Vykdymo proceso metu priimti patvarkymai dėl turtinių teisių arešto Nr. S1-1312B bei Nr. S1-13121A, kuriais prievolės skolininkai UAB „Megatenis“ ir G. M. įpareigoti prievoles pagal suėjusius mokėjimo terminus įvykdyti antstoliui – pinigines lėšas, išmokėtinas UAB „Kasinta“ per tris dienas nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Minėtais patvarkymais prievolės skolininkai taip pat įpareigoti pranešti raštu antstoliui – ar prievolės skolininkai privalo išmokėti skolininkui pinigų sumas bei nurodyti, kokiu pagrindu ir per kokį terminą, o jeigu skolininkui mokėtinų piniginių lėšų neturi, informuoti ar per paskutinius 5 metus jie yra išmokėję skolininkui pinigines lėšas, pateikti tai pagrindžiančius įrodymus. 2016 m. rugpjūčio 17 d. patvarkymas dėl turtinių teisių arešto Nr. S1-13121B UAB „Megatenis“ įteiktas 2016 m. rugpjūčio 25 d., 2016 m. rugpjūčio 17 d. patvarkymas dėl turtinių teisių arešto Nr. S1-13121A persiųstas G. M. per darbovietę ir įteiktas 2016 m. spalio 1 d.

8Nustatyta, kad 2017 m. gegužės 15 d. patvarkymais dėl informacijos pateikimo Nr. S1-27412, S1-27414 UAB „Megatenis“ ir G. M. įpareigoti per 5 dienų terminą nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti antstoliui motyvuotą pranešimą, dėl kokių priežasčių antstolio patvarkymas nėra vykdomas bei kodėl antstolis apie tai nebuvo informuotas. Patvarkymai įteikti 2017 m. gegužės 19 d. Byloje nėra duomenų apie minėto reikalavimo įvykdymą.

9Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.). Todėl, remiantis aukščiau nustatytomis aplinkybėmis bei vadovaujantis CPK 585 str. nuostatomis, UAB „Megatenis“ vadovui G. M. skirtina 50,00 Eur bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą, nes savo veiksmais kliudoma antstoliui atlikti vykdymo veiksmus bei užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą.

10Pažymėtina, jog skiriama bauda savo dydžiu turi pasiekti tikslą – užtikrinti realų antstolio teisėtų reikalavimų vykdymą. Kartu išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolio reikalavimus (CPK 106 str. 3 d., 585 str. 2 d.).

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 291 str.,106-107str., 593 str., 645 str.,

Nutarė

12antstolio Irmanto Gaidelio pareiškimą patenkinti iš dalies.

13Paskirti UAB „Megatenis“, į. k. 302559742, vadovui G. M., a. k( - ) 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą Valstybės naudai, išieškant baudą iš G. M. asmeninių lėšų.

14Likusioje dalyje antstolio prašymą atmesti.

15Išaiškinti UAB „Megatenis“ vadovui G. M., kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo antstolio reikalavimo vykdymo.

16Išaiškinti, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, per 14 dienų nuo nutarties priėmimo, gali prašyti teismą, paskyrusį baudą, ją panaikinti ar sumažinti.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai