Byla B2-1124-254/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „A&A technika“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi uždarosios akcinės bendrovės „Petrutė“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „A&A technika“,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su pareiškimu iškelti bankroto bylą UAB „A&A technika“ Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punkte nurodytu pagrindu. Nurodė, kad atsakovė jai skolinga 17 088,02 Lt, tačiau su ja susisiekti nepavyksta, jai adresuota pašto korespondencija grįžta neįteikta.

3Atsakovės UAB „A&A technika“ direktorius atsiliepimo į pareiškimą ir įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkinamas.

5Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų Įmonių bankroto įstatymo 4 ir 6 straipsniuose.

6Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Pažymėtina, kad atsakovės UAB „A&A technika“ buveinė nuo 2012 m. lapkričio 30 d. yra Marijampolės sav. Marijampolės sav. teritorija, todėl teismo 2012 m. gruodžio 7 d. nutartis, kuria bendrovės direktorius įpareigotas pateikti bendrovės finansinės atskaitomybės dokumentus, buvo siunčiamas direktoriui E. V. tiek VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro išrašuose nurodytais, tiek jo deklaruotu adresais, tačiau procesinių dokumentų įteikti nepavyko, pašto siuntos grįžo neįteiktos su žymomis „neatsiėmė“. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, teismas užklausė Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus apie atsakovės įsiskolinimą valstybės biudžetui bei rėmėsi VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre pateiktais įmonės finansinės atskaitomybės ir VĮ „Regitra“ duomenimis.

8VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „A&A technika“ finansinės atskaitomybės dokumentus yra pateikusi tik už 2010 metus, todėl teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ar atsisakymo ją iškelti, jais vadovaujasi. UAB „A&A technika“ balansinė turto vertė 2010 m. balanso duomenimis buvo 223 260 Lt, tame tarpe ilgalaikis materialus turtas – 9 464 Lt, trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 149 645 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 61 134 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 3 017 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 0 Lt. UAB „A&A technika“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 245 160 Lt, kuriuos sudaro per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2010 metais įmonė patyrė 31 900 Lt nuostolių. VSDFV duomenimis atsakovės įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra 27 010,86 Lt, VMI nurodė, kad bendrovė turi 4 758,48 Lt mokestinę nepriemoką ir 282,37 Lt t delspinigių. Nekilnojamojo turto ir įmonės vardu registruotų transporto priemonių atsakovė neturi. Bankroto bylos iškėlimo dienai UAB „A&A technika“ dėl įsiskolinimų iškeltų bylų teismuose nėra.

9Teismas, atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus, sprendžia, kad įmonė yra nemoki, nes nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir priteistų sumų, todėl yra pagrindas iškelti įmonei bankroto bylą pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktą.

10Pareiškėja pasiūlė UAB „A&A technika“ administratore skirti UAB „Genora“, pateikė jos sutikimą atsakovei teikti administravimo paslaugas ir kitus privalomus pateikti dokumentus. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2012-12-21 raštu Nr. (6.20) A2-4628 su pasiūlyta administratorės kandidatūra sutiko. Duomenų, kad siūloma administratorės kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi, todėl UAB „A&A technika“ administratore skiriama UAB „Genora“.

11Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

12iškelti uždarajai akcinei bendrovei „A&A technika“ (juridinio asmens kodas 302528152, reg. adresas Marijampolės sav. Marijampolės sav. teritorija) bankroto bylą.

13Paskirti uždarosios akcinės bendrovės „A&A technika“ administratore uždarąją akcinę bendrovę „Genora“ (juridinio asmens kodas 302330708, reg. adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. L. Giros g. 123-10, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 144).

14Nustatyti 30 dienų terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

15Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „A&A technika“ valdymo organai nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei ir administratorei.

17Pavesti administratorei atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jai taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai