Byla TA-143-3-13
Dėl neturtinės žalos atlyginimo padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. P. prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. P. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl neturtinės žalos atlyginimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjo R. P. (toliau – pareiškėjas) skundą.

5Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2012 m. spalio 4 d. gautas pareiškėjo apeliacinis skundas dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimo.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 19 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo apeliacinį skundą ir kartu su priedais grąžino jį padavusiam asmeniui.

7Teismas nurodė, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ)

8127 straipsnyje numatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Teismas nustatė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijamą sprendimą priėmė ir paskelbė 2012 m. rugsėjo 14 d., todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo pateikimo teismui diena, vadovaujantis ABTĮ 127 straipsnio 1 dalimi, buvo 2012 m. rugsėjo 28 d. Pareiškėjas apeliacinį skundą teismui padavė tik 2012 m. spalio 2 d. (pagal pašto spaudą ant voko), t. y. praleidęs įstatyme numatytą apeliacinio skundo padavimo terminą. Teismas pažymėjo, jog ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą numatytas kaip būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti praleisto termino atnaujinimo klausimą. Pareiškėjas prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nepareiškė, todėl teismas jo apeliacinio skundo nepriėmė ir kartu su priedais grąžino jį padavusiam asmeniui (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p.). Teismas pažymėjo, jog ši nutartis neužkerta galimybės asmeniui pakartotinai pateikti teismui apeliacinį skundą kartu su prašymu atnaujinti praleistą terminą jam paduoti, prašyme nurodant ir įrodymais pagrindžiant termino praleidimo priežastis iki skundo pateikimo dienos.

9Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2012 m. lapkričio 12 d. gautas pareiškėjo prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti.

10Pareiškėjas nurodo, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas nežymiai. Pirma, toks faktas parodo jo, kaip asmenybės, nebesugebėjimą aktyviai ir aiškiai susikaupti, o, antra, jis turi teisę rašyti laiškus, prašymus, skundus ir kt. tik laisvu laiku (lanko mokyklą, sporto būrelį ir pan.). Be to, pareiškėjo nuomone, skundą išsiųsti padavė laiku, tačiau jo laiku galėjo neišsiųsti atsakingas Alytaus pataisos namų pareigūnas. Prie prašymo prideda Nuteistojo susirašinėjimo apskaitos kortelę. Teigia, jog dėl žinių nepakankamumo nepareiškė prašymo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12II.

13Prašymas tenkintinas.

14Pareiškėjas skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimą.

15Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 19 d. nutartimi konstatavo, kad pareiškėjas praleido apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimo padavimo terminą (paskutinė apeliacinio skundo padavimo diena buvo 2012 m. rugsėjo 28 d., o apeliacinis skundas paduotas 2012 m. spalio 2 d. (pagal pašto spaudą ant voko)) (b. l. 72–73).

16Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis <...> teismas, <...>, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

17Jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo surašymo dienos bylos šalims ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims, kurie nedalyvavo teismo posėdyje, išsiunčiami administracinio teismo sprendimo nuorašai (ABTĮ 93 str.). Pagal bylos duomenis, pareiškėjui, nedalyvavusiam paskelbiant teismo sprendimą (b. l. 44), neįsiteisėjusio teismo sprendimo nuorašas buvo išsiųstas paštu pagal 2012 m. rugsėjo 14 d. lydraštį Nr. I-3020-331/2012 (b. l. 52), tačiau nuo 2012 m. rugsėjo 18 d. perkėlus pareiškėją iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo į Alytaus pataisos namus (b. l. 54), t. y. pasikeitus jo buvimo vietai, teismo sprendimo nuorašas jam įteiktas 2012 m. rugsėjo 25 d. (b. l. 55, 56), likus tik trims dienoms iki teismo sprendimo apskundimo termino pabaigos. Tai laikytina nepakankamu laiko tarpu surašyti bei paduoti apeliacinį skundą. Ši aplinkybė objektyviai sutrukdė pareiškėjui laiku kreiptis į teismą. Pareiškėjui gavus teismo sprendimo nuorašą, jo apeliacinis skundas iš Alytaus pataisos namų išsiųstas 2012 m. spalio 2 d. (b. l. 69), t. y. per keturiolika dienų.

18Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimo paduoti praleido dėl svarbios priežasties, todėl terminas atnaujintinas (ABTĮ 127 str. 2 d.).

19Be to, nustatyta, kad pareiškėjas, pateikdamas prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti, nepateikė apeliacinio skundo (Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2012 m. spalio 19 d. nutartimi atsisakius priimti pareiškėjo apeliacinį skundą, jis kartu su priedais grąžintas pareiškėjui (b. l. 74)). Taigi pareiškėjas turi pateikti apeliacinį skundą, atitinkantį ABTĮ 130 straipsnio reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, nustatytinas terminas šiam trūkumui pašalinti. Per teismo nustatytą terminą nurodyto trūkumo nepašalinus, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu (ABTĮ 134 str. 2 d.).

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi,

21134 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

22Pareiškėjo R. P. prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti patenkinti.

23Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimo paduoti.

24Nustatyti pareiškėjui R. P. terminą iki 2013 m. sausio 18 d. nurodytam trūkumui pašalinti.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. sprendimu... 5. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2012 m. spalio 4 d. gautas... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 19 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, jog Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau –... 8. 127 straipsnyje numatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai,... 9. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2012 m. lapkričio 12 d. gautas... 10. Pareiškėjas nurodo, kad terminas apeliaciniam skundui paduoti praleistas... 11. Teisėjų kolegija... 12. II.... 13. Prašymas tenkintinas.... 14. Pareiškėjas skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m.... 15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 19 d. nutartimi... 16. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis... 17. Jeigu įstatymas nenustato kitaip, per tris dienas nuo sprendimo surašymo... 18. Išdėstytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia daryti išvadą,... 19. Be to, nustatyta, kad pareiškėjas, pateikdamas prašymą atnaujinti terminą... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2... 21. 134 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija... 22. Pareiškėjo R. P. prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti... 23. Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos... 24. Nustatyti pareiškėjui R. P. terminą iki 2013 m. sausio 18 d. nurodytam... 25. Nutartis neskundžiama....