Byla 2-1506/2012
Dėl akcininkų susirinkimo sprendimų, akcijų pasirašymo sutarties ir įstatų pripažinimo negaliojančiais ir nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Artūro Driuko, Virginijos Čekanauskaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų Įmonių grupės „Alita“, AB, V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo Plass Investments Limited ieškinį atsakovams Įmonių grupei „Alita“, AB, V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. dėl akcininkų susirinkimo sprendimų, akcijų pasirašymo sutarties ir įstatų pripažinimo negaliojančiais ir nuostolių priteisimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas, ar teismas pagrįstai atsisakė panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

7Ieškovas Plass Investments Limited kreipėsi į teismą su ieškiniu (pagal kurį iškeltai civilinei bylai Kauno apygardos teisme buvo suteiktas Nr. 2-1038-153/2012), prašydamas:

 1. pripažinti negaliojančiais atsakovo Įmonių grupės „Alita“, AB 2011 m. spalio 3 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus dėl: a) Įmonių grupės „Alita“, AB įstatinio kapitalo sumažinimo, sumažinant jį nuo 27 153 193 Lt iki 3 126 000 Lt, anuliuojant Įmonių grupės „Alita“, AB akcijas bei patvirtinant naują Įmonių grupės „Alita“, AB įstatų redakciją; b) Įmonių grupės „Alita“, AB įstatinio kapitalo padidinimo, padidinat jį nuo 3 126 000 Lt iki 20 000 000 Lt, išleidžiant naują Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų emisiją; c) Įmonių grupės „Alita“, AB akcininkų pirmumo teisės įsigyti Įmonių grupės „Alita“, AB naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo bei suteikimo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas FR&R Invest, IGA S.A.; d) V. J. išrinkimo Įmonių grupės „Alita“, AB stebėtojų tarybos nariu; e) pavedimo Įmonių grupės „Alita“, AB generaliniam direktoriui Įmonių grupės „Alita“, AB vardu pasirašyti su stebėtojų tarybos nariais sutartis dėl stebėtojų tarybos narių pareigų vykdymo, numatant stebėtojų tarybos nariams apmokėjimą už teikiamas paslaugas;
 2. priteisti ieškovui 299 423,80 Lt iš atsakovo V. J..

8Ieškovas Plass Investments Limited pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti:

 1. atsakovui V. J. ir trečiajam asmeniui FR&R Invest, IGA S. A. Luxemburg (dabartinė byloje dalyvaujančio asmens procesinė padėtis – atsakovas) kreiptis į Lietuvos banką dėl kainos priverstiniam Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų išpirkimui suderinimo;
 2. pateikti Įmonių grupei „Alita“, AB pranešimą apie akcijų išpirkimą;
 3. uždrausti Įmonių grupei „Alita“, AB, kiekvienam Įmonių grupės „Alita“, AB akcininkui, priežiūros institucijai ir reguliuojamos rinkos operatoriui registruotu laišku išsiųsti pranešimą apie akcijų išpirkimą;
 4. apie akcijų išpirkimą viešai paskelbti Įmonių grupės „Alita“, AB įstatuose nurodytame šaltinyje.

9Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino visiškai.

10Kauno apygardos teisme buvo priimta kitas ieškovo Plass Investments Limited ieškinys (pagal kurį iškeltai civilinei bylai Kauno apygardos teisme buvo suteiktas Nr. 2-1917-153/2012). Šiuo ieškiniu ieškovas prašė:

 1. pripažinti negaliojančia atsakovo Įmonių grupės „Alita“, AB 2011 m. spalio 3 d. įstatų redakciją, kurioje įstatinis kapitalas nurodytas 3 126 000 Lt;
 2. pripažinti negaliojančia atsakovo Įmonių grupės „Alita“, AB 2011 m. spalio 3 d. įstatų redakciją, kurioje įstatinis kapitalas nurodytas 20 000 000 Lt;
 3. pripažinti negaliojančia 2011 m. spalio 6 d. akcijų pasirašymo sutartį tarp atsakovų Įmonių grupės „Alita“, AB ir FR&R Invest, IGA S.A.

11Ieškovas Plass Investments Limited pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuriomis prašė:

 1. areštuoti visas Įmonių grupės „Alita“, AB akcijas, nuosavybės teise priklausančias atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. Luxemburg, apribojant jam teisę šias akcijas valdyti ir jomis disponuoti;
 2. uždrausti atsakovams FR&R Invest, IGA S.A. ir V. J. naudotis Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis, priimant sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo/ mažinimo, įstatų keitimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo;
 3. uždrausti atsakovui Įmonių grupei „Alita“, AB sudaryti visus sandorius, susijusius su vertybinių popierių (akcijų), kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, prekinių ženklų (įskaitant, bet neapsiribojant AB „Anykščių vynas“) perleidimu;
 4. uždrausti atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. naudotis bet kokiomis Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų suteikiamomis subjektinėmis teisėmis, kurių naudojimas sudaro sąlygas FR&R Invest įgyti naujų Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų;
 5. apie įmonių grupei „Alita“, AB bei FR&R Invest, IGA S.A. ir V. J. nustatytus draudimus informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją, Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumą, Lietuvos Banką.

12Ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad neuždraudus perleisti akcijų sąžiningiems tretiesiems asmenims, būtų apsunkintas jų grąžinimas Įmonių grupei „Alita“, AB. Neuždraudus Įmonių grupei „Alita“, AB sudaryti sandorių, sumažėtų bendrovės akcijų vertė. Atsakovai FR&R Invest, IGA S.A. ir V. J., pasinaudoję nurodytomis balsavimo teisėmis, gali priimti dar vienus jiems palankius įstatus, dar labiau sumažinti akcijų skaičių, atšaukti pirmumo teisę įsigyjant akcijas, padidinti įstatinį kapitalą. Įmonės pelno (nuostolių) paskirstymas lemia jos akcijų vertę, todėl neuždraudus atsakovams balsuoti dėl pelno (nuostolių) paskirstymo, gali dalis pelno būti išmokėta FR&R Invest, IGA S.A. Be to, būtina uždrausti atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. įsigyti naujų Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų, nes panaikinus ginčijamą akcijų pasirašymo sutartį, FR&R Invest, IGA S.A. vis tiek išliks akcininkas, o ginčijamų įstatų priėmimo metu FR&R Invest, IGA S.A. neturėjo nei vienos bendrovės akcijos.

13Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Arūno Rudzinsko 2012 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinės bylos Nr. 2-1308-153/2012 ir Nr. 2-1917-153/2012, iškeltos pagal aukščiau nurodytus ieškovo Plass Investments Limited ieškinius, buvo sujungtos į vieną į bylą, paliekant Nr. 2-1038-153/2012.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi tenkino ieškovo Plass Investments Limited prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo:

 1. areštavo visas Įmonių grupės „Alita“, AB akcijas, nuosavybės teise priklausančias atsakovui FR&R Invest, IGA S.A., apribojant jam teisę šias akcijas valdyti ir jomis disponuoti;
 2. uždraudė atsakovams FR&R Invest, IGA S.A. ir V. J. naudotis Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis, priimant sprendimus dėl įstatinio kapitalo didinimo/ mažinimo, įstatų keitimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo;
 3. uždraudė atsakovui Įmonių grupei „Alita“, AB sudaryti visus sandorius, susijusius su vertybinių popierių (akcijų), kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, prekinių ženklų (įskaitant, bet neapsiribojant AB „Anykščių vynas“) perleidimu;
 4. uždraudė atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. naudotis bet kokiomis Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų suteikiamomis subjektinėmis teisėmis, kurių naudojimas sudaro sąlygas FR&R įgyti naujų Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų.

16Teismas iš ieškinio turinio nustatė, kad ieškovas yra smulkus įmonių grupės „Alita“, AB akcininkas, prašantis panaikinti galimai neteisėtas įmonių grupės „Alita“, AB įstatų redakcijas bei pripažinti negaliojančia 2011 m. spalio 6 d. akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią atsakovas FR&R Invest, IGA S.A. įgijo nuosavybės teisę į 84 procentus įmonių grupės „Alita“, AB akcijų. Taigi, ieškiniu siekiama atkurti situaciją bendrovėje, kai FR&R Invest, IGA S.A. neturėjo nei vienos bendrovės akcijos. Teismas preliminariai įvertinęs ieškinyje nurodytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus, sprendė, kad galimas ieškovui palankus teismo sprendimas. Pripažinus minėtą akcijų pasirašymo sutartį būtų taikoma restitucija ir ginčijama akcijų pasirašymo sutartimi perleistos bendrovės akcijos būtų grąžinamos bendrovei. Todėl neuždraudus atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. disponuoti įsigytomis bendrovės akcijomis, galimybė įvykdyti palankų ieškovui teismo sprendimą būtų apsunkinta (CPK 145 str. 1 d. 3 p., CK 4.96 str.). Teismas nustatė, kad ieškovo ginčijamų bendrovės įstatų ir akcijų pasirašymo sutarties priėmimo pagalba atsakovai FR&R Invest, IGA S.A. ir V. J. įgijo akcijų kiekį, suteikiantį teisę į kvalifikuotą balsų daugumą bei galimybę priimti visuotiniame akcininkų susirinkime atsakovams palankius sprendimus, susijusius bendrovės įstatų keitimu, įstatinio kapitalo didinimu bei mažinimu, pelno (nuostolių) paskirstymu. Iš ieškovo pridėtų rašytinių įrodymų teismas nustatė, kad Įmonių grupės „Alita“, AB 2012 m. balandžio 27 d. vykusiame akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai dėl bendrovės metinių finansinių ataskaitų patvirtinimo, bendrovės pelno (nuostolių) patvirtinimo. Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimas ir didinimas yra susijęs su bendrovės įstatų keitimu, todėl atsakovų turimų kvalifikuotų balsų dauguma priėmus naujus bendrovės įstatus, ieškovas vėl juos privalės ginčyti. Bendrovės pelno paskirstymas yra susijęs su galimu bendrovės turto bei akcijų vertės mažėjimu. Palankaus ieškovui sprendimo priėmimo atveju be pagrindo išmokėta bendrovės pelno dalis turės būti sugrąžinta bendrovei. Dėl šių aplinkybių teismas nusprendė atsakovams FR&R Invest, IGA S.A. ir V. J. uždrausti naudotis įmonių grupės „Alita“, AB akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis, priimant sprendimus dėl įmonių grupės „Alita“, AB įstatinio kapitalo didinimo, įstatinio kapitalo mažinimo, įstatų keitimo ir pelno (nuostolių) paskirstymo (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Iš ieškovo pateikto skelbimo spaudoje teismas nustatė, kad Įmonių grupė „Alita“, AB, kontroliuojanti daugiau kaip 96 procentus AB „Anykščių vynas“ akcijų, ketina pradėti AB „Anykščių vynas“ pardavimo procesą. Atsižvelgiant į tai, kad akcijų vertė yra tiesiogiai susijusi su įmonės turimo turto verte, teismas uždraudė atsakovui iki teismo sprendimo įsiteisėjimo sudaryti sandorius, susijusius su bendrovei priklausančių vertybinių popierių (akcijų), kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, prekinių ženklų perleidimu (CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Iš pridėto įmonių grupės „Alita“, AB pranešimo teismas nustatė, kad akcininkas FR&R Invest, IGA S.A. svarsto galimybę supirkti likusias balsavimo teisę suteikiančias akcijas, dėl ko gali padidinti savo turimų bendrovės akcijų skaičių. Dėl šios priežasties atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. uždrausta naudotis bendrovės akcijų suteikiamomis tomis subjektinėmis teisėmis, kurių naudojimas sudaro sąlygas įgyti naujų bendrovės akcijų.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

18Atsakovai Įmonių grupė „Alita“, AB, V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovai atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

 1. ieškovas, kuris neturi net 1 procento Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų, drastiškom priemonėm siekia apriboti šios įmonės veiklą bei riboti sąžiningų akcininkų nuosavybės teisės įgyvendinimą. Kadangi V. J. iki ginčijamo akcijų perleidimo sandorio sudarymo valdė 93 procentus Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų, tenkinus ieškinį, V. J. vėl taptų šių akcijų savininku. Tokiu būdu V. J. atžvilgiu bei kitos pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra susijusios su ieškinio reikalavimų užtikrinimu bei pažeidžia proporcingumo ir ekonomiškumo principus;
 2. ieškovo argumentai apie atsakovų nesąžiningumą yra nepagrįsti, nes preziumuojama, kad visi asmenys yra sąžiningi, kol galutiniu teismo sprendimu neįrodyta priešingai;
 3. ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad atsakovai imsis kokių nors veiksmų, nuo kurių siekiant apsaugoti ieškovą ir buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Ieškovo nurodoma grėsmė, kad atsakovai, kurie yra akcininkai, atliks įstatų pakeitimą, pavesdami akcininkų susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus spręsti valdymo organams, neegzistuoja, nes tokių įstatų neregistruotų Juridinių asmenų registro tvarkytojas. Be to, visi akcininkų sprendimai priimami visuotiniame akcininkų susirinkime apie kurį būtų informuotas ir ieškovas. Todėl paaiškėjus, kad siūlomi akcininkų (atsakovų) sprendimų projektai pažeidžia ieškovo teises, pastarasis galėtų kreiptis į teismą dėl uždraudimo šiuos sprendimus priimti;
 4. uždraudus disponuoti Įmonių grupės „Alita“, AB turtu, bendrovė neteko galimybės realizuoti savo pagamintą produkciją. Be to, ieškovas neįrodė, kad sandoris dėl AB „Anykščių vynas“ akcijų perleidimo yra neatlygintinis bei nenaudingas bendrovei;
 5. ieškinys yra prima facie nepagrįstas, nes ginčijamais akcininkų sprendimais, įstatais bei akcijų pasirašymo sutartimis nebuvo pažeistos imperatyvios teisės normos, steigimo dokumentai ir protingumo bei sąžiningumo principai; ieškovo akcijų dalies sumažėjimas nesudaro pagrindo pripažinti negaliojančiais absoliučios bendrovės akcininkų daugumos balsais priimtų sprendimų; privalomas akcijų pardavimas yra įstatyme numatytas sandoris; nepaisant ieškinio patenkinimo, ieškovas nebūtų galėjęs daryti įtakos akcininkų susirinkimuose dėl sprendimų priėmimo.

19Ieškovas Plass Investments Limited pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Nurodo, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovų nesąžiningumas ar sąžiningumas bei ieškinio pagrįstumas nevertinamas. Pagal susiformavusią teismų praktiką ginčuose dėl akcijų visada yra apribojama disponavimo jomis teisė. Šiuo atveju atsakovas FR&R Invest, IGA S.A. interneto svetainėse informuoja apie ketinimą perleisti Įmonių grupės „Alita“, AB bei AB „Anykščių vynas“ akcijas. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovo yra susiklostę įtempti santykiai, atsakovų spekuliatyvūs teiginiai, kad jie nesiruošia keisti įstatų, tokios grėsmės nepaneigia. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų paskirstytas bendrovės pelnas atsakovui FR&R Invest, IGA S.A., dėl ko ieškovas inicijuotų naujus teisminius ginčus. Nepaisant to, kad atsakovas V. J. valdo 98 procentus bendrovės akcijų, įstatymas visus bendrovės akcininkus gina vienodai. Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 21 d. nutartimi buvo pakeista skundžiama nutarties dalis, nurodant, kad uždrausti sudaryti sandoriai tik su konkrečiu kilnojamuoju turtu, tai yra vertybinių popierių (akcijų) ir prekių ženklų perleidimu. Tikslas parduoti vertingas AB „Anykščių vynas“ akcijas atsirado tik tuomet, kai AB „Swedbank“ dukterinė įmonė - FR&R Invest, IGA S.A. tapo akcininku. Laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos, proporcingos ir susijusios su ieškinio reikalavimais, nes jos užtikrina galimybę, ieškinio tenkinimo atveju, taikyti restituciją. Ieškinys yra prima facie pagrįstas, nes ieškovas pasirinko tinkamiausią savo pažeistų teisių gynimo būdą bei ieškinyje išsamiai detalizavo faktines aplinkybes.

20Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. liepos 19 d. buvo gauti Ieškovo Plass Investments Limited rašytiniai paaiškinimai, nurodant, kad įsiteisėjo Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 15 d. ir 202 m. birželio 18 d. nutartys, kuriose nustatyti prejudiciniai faktai. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 15 d. nutartimi buvo konstatuota, kad laikinosios apsaugos priemonės nesukels Įmonių grupei „Alita“, AB nuostolių. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 18 d. nutartimi buvo atmestas atsakovų prašymas, kuriame dėstomi analogiški argumentai kaip ir atskirajame skunde, dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo. Ieškovas pabrėžia, kad atsakovo FR&R Invest, IGA S.A. kaip AB „Swedbank“ dukterinės įmonės tikslas ne Įmonių grupės „Alita“, AB išgelbėjimas, o paskolos grąžinimas AB „Swedbank“, dėl ko atsakovas FR&R Invest, IGA S.A. gali bandyti perleisti Įmonių grupės „Alita“, AB vertingą turtą.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

23CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šių teisinių nuostatų darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti ieškinio reikalavimų, kurie galimai bus patenkinti galutiniu teismo sprendimu, įvykdymą. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju prieš parenkant taikytinos laikinosios apsaugos priemonės rūšį ir taikymo mastą, visada yra įvertinamas konkretaus ieškinio materialinio reikalavimo pobūdis.

24Nagrinėjamu atveju iš ieškovo Plass Investments Limited ieškinyje išvardintų reikalavimų turinio darytina išvada, kad ieškovas iš esmės ieškinyje pateikia keturis reikalavimus. Pirma, ieškovas, ginčydamas Įmonių grupės „Alita“, AB 2011 m. spalio 3 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus (bei bendrovės įstatų pakeitimus, atliktus pagal ginčijamus sprendimus) siekia, kad būtų atstatytas Įmonių grupės „Alita“, AB, kiekvieno akcininko akcijų vienetų kiekis, kurį jie turėjo iki 2011 m. spalio 3 d. įvykusio Įmonių grupės „Alita“, AB visuotinio akcininkų susirinkimo. Antra, ieškovas siekia atstatyti savo kaip smulkaus akcininko teisinę padėtį, buvusią iki 2011 m. spalio 3 d. įvykusio Įmonių grupės „Alita“, AB, visuotinio akcininkų susirinkimo, kuomet ieškovo turimos akcijos negalėjo būti priverstinai išperkamos. Trečia, ieškovas siekia iš atsakovo V. J. prisiteisti 299 423,80 Lt nuostolių. Ketvirta, ieškovas siekia nuginčyti tarp atsakovų - Įmonių grupės „Alita“, AB akcininko V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. 2011 m. spalio 6 d. sudarytą akcijų pasirašymo sutartį bei grąžinti šias akcijas V. J..

25Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis yra užtikrintas antrojo ieškinio reikalavimo įvykdymas, tai yra sustabdytas priverstinis Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų išpirkimas iš smulkiųjų akcininkų, įskaitant ieškovą. Tuo tarpu skundžiama nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, turint tikslą užtikrinti pirmojo ir trečiojo ieškinio reikalavimų įvykdymą.

26Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškinio pirmojo ir trečiojo reikalavimų turinį ir pobūdį, daro išvadą, kad pagal šiuos ieškinio reikalavimus byloje vyksta ginčas dėl Įmonių grupės „Alita“, AB didžiosios dalies akcijų kaip vertybinių popierių grąžinimo pradiniams savininkams, kurios šiuo metu priklauso atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. Vadinasi, laikinosiomis apsaugos priemonėmis turi būti pašalintos grėsmės, kurios ieškinio tenkinimo atveju, apsunkintų ar padarytų neįmanomu akcijų grąžinimą pradiniams savininkams. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama nutartimi pritaikytas atsakovo FR&R Invest, IGA S.A. nuosavybės teise valdomų Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų areštas, uždraudžiant jam šias akcijas valdyti bei jomis disponuoti, yra tinkamai pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, atitinkanti savo paskirtį bei nepažeidžianti proporcingumo ir ekonomiškumo principų (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Todėl atsakovų atskirojo skundo argumentai dėl skundžiama nutartimi pritaikytos aukščiau minėtos laikinosios apsaugos priemonės netinkamumo atmetami kaip nepagrįsti (CPK 12 ir 178 str.).

27Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad aukščiau minėtos laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos pagrįstai, atmeta atskirojo skundo argumentus, jog dėl ieškinio reikalavimų užtikrinimui pagrįstai pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai patiria nuostolius. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas visuomet yra susijęs su tam tikrų suvaržymų atsiradimu, kurie gali sukelti atsakovui nuostolių atsiradimo grėsmę. Siekiant atsakovo turtinių interesų apsaugai suteikti tokias pačias teisines garantijas kaip ir ieškovo turtinių interesų apsaugai, CPK 146 straipsnyje įtvirtintas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutas. Taigi, atsakovams manant, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo kilo nuostolių atsiradimo grėsmė, jie įstatymo nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą su pagrįstu prašymu dėl tokių nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad atsakovai su tokiu prašymu į teismą jau yra kreipęsi. Tuo tarpu vien ta aplinkybė, kad egzistuoja nuostolių, galimų dėl pagrįstai pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, atsiradimo grėsmė, pati savaime nesudaro savarankiško pagrindo panaikinti laikinąją apsaugos priemonę. Todėl atsakovų atskirojo skundo argumentai apie patiriamus nuostolius dėl pagrįstai pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atmetami kaip neįtakojantys aukščiau minėtos skundžiamos nutarties dalies teisėtumo (CPK 12 str., 144 str. ir 178 str.).

28Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovų atskirojo skundo argumentus, jog laikinosios apsaugos priemonės naikintinos dėl to, ieškinys yra prima facie nepagrįstas. Ieškinio pagrįstumo preliminarus (prima facie) įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio akivaizdžiai mato, jog ieškinys yra netenkintinas. Tuo tarpu pats ieškinys ir jo reikalavimus patvirtinančių/paneigiančių įrodymų visetas, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra nagrinėjamas iš esmės. Todėl nesant akivaizdžių duomenų apie ieškinio nepagrįstumą, atsakovų argumentai dėl ginčo faktinių ir teisinių aplinkybių bei įrodymų pakankamumo atmetami kaip argumentai, nagrinėtini sprendžiant ginčą iš esmės, o ne taikant laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 str., 144 str. 1 d. ir 178 str.).

29Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktą, akcininkai turi neturtinę teisę balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bei tokiu būdu spręsti su bendrovės valdymu bei disponavimu jos turtu susijusius reikalus, pavyzdžiui, keisti bendrovės įstatus (Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 1 p.), rinkti stebėtojų tarybos narius (Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 3 p.), atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų (Akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 15 p.), priimti sprendimą padidinti/sumažinti įstatinį kapitalą (akcinių bendrovių įstatymo 20 str. 1 d. 16-17 p.). Visuotiniame akcininkų susirinkime sprendimas yra laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar bendrovės įstatai nenustato didesnė daugumos (Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 9 d.). Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1, 9 ir 10 punktais, sprendimams dėl bendrovės įstatų keitimo bei įstatinio kapitalo didinimo/mažinimo reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų. Tuo tarpu norint priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijas, reikalinga kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų (Akcinių bendrovių įstatymo 28 str. 2 d.). Bendrovės įstatai gali numatyti ir didesnę nei Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinta kvalifikuota balsų dauguma, reikalinga minėtiems sprendimams priimti (Akcinių bendrovių įstatymo 28 str. 3 d.).

30Nagrinėjamu atveju iš Kauno apygardos teismo papildomai gautos medžiagos nustatyta, kad 2011 m. spalio 3 d. įvykusiame Įmonių grupės „Alita“, AB neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo 3 akcininkai: ieškovas Plass Investments Limited, kuris tuo metu turėjo 169 209 vienetus akcijų, suteikiančių 169 209 balsus, atsakovas V. J., kuris tuo metu turėjo 25 150 413 vienetų akcijų, suteikiančių 25 150 413 balsus, bei V. G., kuris tuo metu turėjo 20 997 vienetus akcijų, suteikiančių 20 997 balsus. Iš viso tuo metu bendrovėje buvo 722 akcininkai, turintys 27 153 793 vienetus akcijų, kurios suteikia 27 153 793 balsus.

31Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuos duomenis, nustatė, kad 2011 m. spalio 3 d. įvykusio Įmonių grupės „Alita“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu atsakovo V. J. turimų akcijų suteikiami balsai sudarė daugiau kaip 92 procentus visų bendrovės akcijų suteikiamų balsų, o ieškovo Plass Investments Limited tik šiek tiek daugiau nei 0,6 procentus. Iš Įmonių grupės „Alita“, AB įstatų 27-29 punktų matyti, kad sprendimai visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimami pagal Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintas taisykles. Vadinasi, 2011 m. spalio 3 d. įvykusio Įmonių grupės „Alita“, AB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu atsakovo V. J. turimų akcijų suteikiamų balsų pakako priimti sprendimams, kuriems reikalingas pritarimas tiek paprasta, tiek kvalifikuota balsų dauguma. Tuo tarpu ieškovas pagal savo turimų akcijų suteikiamų balsų kiekį negalėjo daryti rimtesnės įtakos, priimant akcininkų sprendimus. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad net ir tuo atveju, jei būtų patenkinti pirmasis ir trečiasis ieškinio reikalavimai bei atitinkamai ieškovas ir atsakovas V. J. vėl turėtų tiek vienetų akcijų, kiek turėjo iki ginčijamų akcininkų sprendimų priėmimo bei akcijų pasirašymo sutarties sudarymo, ieškovas neturėtų galimybės įtakoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose priimamų sprendimų turinio. Kitaip tariant, ir iki ginčijamų visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų, ir po jų ieškovas lieka toje pačioje padėtyje, tai yra turi ne itin reikšmingą (skaičiuojant procentais) balsų skaičių bei, atitinkamai, tokią pat nedidelę galimybę balsuojant įtakoti akcininkų priimamus sprendimus. Be to, ir po ginčijamų sprendimų priėmimo ieškovui yra išlikusi teisė dalyvauti susirinkimuose, balsuoti juose, skųsti spendimus bei naudotis kitomis neturtinėmis teisėmis. Vadinasi nagrinėjamos civilinės bylos išsprendimas neturės esminės įtakos atsakovo galimybėms dalyvauti bendrovės valdyme. Todėl skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis uždrausta atsakovams V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. naudotis balsavimo teise bei tokiu būdu dalyvauti bendrovės valdyme, priimant sprendimus dėl įmonės turto pardavimo, stebėtojų tarybos sudarymo ir pan., naikintinos kaip nesusijusios su ieškinio reikalavimų užtikrinimu bei neatitinkančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslo (CPK 144 str. 1 d.). Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su atsakovų atskirojo skundo argumentais, kad skundžiama nutartimi pritaikytos, laikinosios apsaugos priemonės, kurias teisėjų kolegija įvardino kaip naikintinas, nepagrįstai suvaržo atsakovų kaip akcininkų teises ir neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo ir proporcingumo principų (CPK 12 ir 178 str.).

32Vadovaujantis CPK 323 straipsnyje ir 338 straipsnyje įtvirtintomis teisės normomis, pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskirąjį skundą yra draudžiama. Atsižvelgiant į CPK 17 straipsnyje įtvirtintą šalių procesinio lygiateisiškumo principą, pasibaigus atsiliepimo į atskirąjį skundą padavimo terminui, jį keisti (papildyti) taip pat yra draudžiama. Todėl teisėjų kolegija ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą papildyme nurodytų naujų argumentų, kuriais aiškinamos ir interpretuojamos pirmosios instancijos teismo nutartys dėl nuostolių atlyginimo ir laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, nenagrinėja bei atskirai jų pagrįstumo nevertina.

33Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovų Įmonių grupės „Alita“, AB, V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutarties, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. nuosavybės teise priklausančių Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų kaip civilinės apyvartos objektų areštą, tačiau nepagrįstai apribojo atsakovų V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. kaip akcininkų neturtines teises, susijusias su dalyvavimu įmonės valdyme. Todėl atsakovų Įmonių grupės „Alita“, AB, V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A. atskirasis skundas tenkinamas iš dalies ir skundžiama Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartis pakeičiama – paliekamas galioti atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. nuosavybės teise priklausančių Įmonių grupės „Alita“, AB akcijų areštas, uždraudžiant atsakovui šiomis akcijomis disponuoti bei jas valdyti kaip civilinės apyvartos objektus, o kitos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 3 p., 337 str. 1 d. 4 p.).

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 329 straipsnio 2 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

35pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį.

36Palikti galioti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi pritaikytą atsakovui FR&R Invest, IGA S.A. (juridinio asmens kodas B161760, buveinės adresas: 3a Rue Guillaume, Kroll L-1882, Liuksemburgas), nuosavybės teise priklausančių Įmonių grupės „Alita“, AB (juridinio asmens kodas 302444238, buveinės adresas: Miškininkų g. 17, Alytus) akcijų areštą, uždraudžiant atsakovui šiomis akcijomis disponuoti bei jas valdyti kaip civilinės apyvartos objektus.

37Panaikinti visas kitas Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones .

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Artūro Driuko, Virginijos Čekanauskaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas, ar teismas pagrįstai atsisakė panaikinti byloje... 7. Ieškovas Plass Investments Limited kreipėsi į teismą su ieškiniu (pagal... 8. Ieškovas Plass Investments Limited pateikė prašymą taikyti laikinąsias... 9. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 10. Kauno apygardos teisme buvo priimta kitas ieškovo Plass Investments Limited... 11. Ieškovas Plass Investments Limited pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų... 12. Ieškovas prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodė, kad... 13. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Arūno Rudzinsko... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Kauno apygardos teismas 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi tenkino ieškovo... 16. Teismas iš ieškinio turinio nustatė, kad ieškovas yra smulkus įmonių... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. Atsakovai Įmonių grupė „Alita“, AB, V. J. ir FR&R Invest, IGA S.A.... 19. Ieškovas Plass Investments Limited pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 20. Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m. liepos 19 d. buvo gauti Ieškovo Plass... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 23. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 24. Nagrinėjamu atveju iš ieškovo Plass Investments Limited ieškinyje... 25. Įsiteisėjusia Kauno apygardos teismo 2012 m. kovo 8 d. nutartimi buvo... 26. Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškinio pirmojo ir trečiojo reikalavimų... 27. Teisėjų kolegija, nustačiusi, kad aukščiau minėtos laikinosios apsaugos... 28. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atsakovų atskirojo skundo... 29. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktą,... 30. Nagrinėjamu atveju iš Kauno apygardos teismo papildomai gautos medžiagos... 31. Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuos duomenis, nustatė, kad 2011 m. spalio 3... 32. Vadovaujantis CPK 323 straipsnyje ir 338 straipsnyje įtvirtintomis teisės... 33. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovų Įmonių grupės „Alita“, AB,... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. pakeisti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartį.... 36. Palikti galioti Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi... 37. Panaikinti visas kitas Kauno apygardos teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartimi...