Byla T-63-950/2015
Dėl T. M. (asmens kodas: (duomenys neskelbtini) gyvenančio: (duomenys neskelbtini)) priverstinio gydymo ir stebėjimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Ridikas, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Laimai Adomaitienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, asmens kurio atžvilgiu taikyta priverčiamoji medicininio poveikio priemonė T. M. gynėjai adv. O. B., Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro atstovei A. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisijos priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktą dėl T. M. (asmens kodas: ( - ) gyvenančio: ( - )) priverstinio gydymo ir stebėjimo,

Nustatė

2Prienų rajono apylinkės teismo 2001 m. rugsėjo 21 d. nutartimi T. M. už visuomenei pavojingos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 118 str. 3 d. (1961 m. Lietuvos Respublikos BK redakcija), padarymą, buvo taikytos priverčiamojo medicininio pobūdžio priemonės - atidavimas į psichiatrijos ligoninę bendro stebėjimo sąlygomis. 2001 m. gruodžio 6 d. Kauno rajono apylinkės teismo nutartimi, T. M. priverčiamoji medicininio poveikio priemonė pakeista į griežtesnę - atidavimą į psichiatrijos ligoninę sustiprinto stebėjimo sąlygomis. 2005 m. birželio 16 d. Rokiškio apylinkės teismo nutartimi, T. M. priverčiamoji medicininio poveikio priemonė pakeista į ambulatorinio stebėjimo sąlygas, o 2008 m. kovo 7 d. Kauno rajono apylinkės teismas nutartimi, T. M. taikytas priverčiamąsias medicinos priemones – ambulatorinį stebėjimą pirminės sveikatos priežiūros sąlygomis, pakeitė į gydymą bendro stebėjimo sąlygomis Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. 2009 m. kovo 24 d. Rokiškio rajono apylinkės teismas nutartimi, T. M. priverčiamąją medicininio poveikio priemonę – stacionarinį stebėjimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis pakeitė į priverčiamąją medicinos priemonę - ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. 2010 m. birželio 2 d. Prienų rajono apylinkės teismas nutartimi, T. M. paskirtą priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis pakeitė į priverčiamąją medicinos priemonę – stacionarinį stebėjimą Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis. 2010 m. gruodžio 7 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis pratęstas. 2012 m. birželio 6 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi T. M. paskirta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje sustiprinto stebėjimo sąlygomis pakeista į priverčiamąją medicinos priemonė – stacionarinį stebėjimą bendro stebėjimo sąlygomis. 2012 m. gruodžio 7 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi T. M. paskirta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas bendro stebėjimo sąlygomis pratęstas. 2013 m. birželio 18 d. ir 2013 m. gruodžio 12 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimis, T. M. paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – stacionarinio stebėjimo bendro stebėjimo sąlygomis taikymas pratęstas. 2014 m. birželio 11 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi, T. M. paskirta priverčiamoji medicinos priemonė – stacionarinis stebėjimas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje bendro stebėjimo sąlygomis pakeista į priverčiamąją medicinos priemonę – ambulatorinį stebėjimą pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis. 2014 m. gruodžio 23 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi, 2014 m. birželio 11 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi T. M. paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis taikymas pratęstas 6 mėn.

32015-06-11 Prienų rajono apylinkės teisme gautas Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisijos 2015 m. birželio 9 d. priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo aktas dėl T. M. priverstinio gydymo ir stebėjimo, kuriuo prašoma T. M. nenutraukti priverstinio ambulatorinio gydymo ir stebėjimo. Pateiktame akte nurodoma, kad T. M. lankosi Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centre pas psichiatrą ir socialinį darbuotoją. Vaistus vartoja savo nuožiūra. Dažnai gydosi psichiatriniame stacionare. T. M. išlieka įtarus, dirglus, jo kritika savo būsenai formali. Kalbėtis su socialiniu darbuotoju labai vengia, yra įtarus, piktas, kaltina personalą. Nors teigia, kad alkoholio nevartoja, tačiau į psichiatrinį stacionarą dažnai papuola dėl alkoholio sukeltų problemų. Įvertinusi paciento psichinę būklę, nepakankamą kritiką savo veiksmų atžvilgiu, nenorėjimą vartoti paskirtų vaistų, dažną alkoholio vartojimą, Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisija prašo nenutraukti T. M. priverstinio ambulatorinio gydymo bei stebėjimo.

4Teismo posėdžio metu dalyvavusi Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro atstovė A. T. patvirtino 2015 m. birželio 9 d. komisijos akte dėl T. M. priverstinio gydymo ir stebėjimo nurodytas aplinkybes ir padarytas išvadas. Papildomai paaiškino, kad T. M. sveikatos būklė yra sudėtinga ir trapi, jis serga sunkia liga - šizofrenija, nereguliariai vartoja medikamentus, pats jų neperka, dėl ko jį būtina nuolat stebėti ir kontroliuoti. Todėl T. M. reikalinga pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės – priverstinio gydymo ambulatorinio stebėjimo sąlygomis - taikymą.

5Asmens kurio atžvilgiu taikyta priverčiamoji medicininio poveikio priemonė T. M. gynėja adv. O. B. prašymui dėl priverčiamosios medicinos priemonės – priverstinio gydymo ambulatorinio stebėjimo sąlygomis - tolesnio taikymo neprieštaravo. Nurodė, jog toks gydymas yra būtinas paties T. M., taip pat ir visuomenės, interesais.

6Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė Gita Kaupė prašė T. M. pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės - priverstinio gydymo ambulatorinio stebėjimo sąlygomis - taikymą.

7Teikimas tenkintinas.

8Išnagrinėjus baudžiamosios bylos Nr. 1-3-06/2001 dokumentus, gautą Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisijos 2015 m. birželio 9 d. aktą, teismo posėdyje išklausius specialistės išvadą, kitų proceso dalyvių pasisakymus, matyti, kad ir šiuo metu T. M. serga lėtine psichikos liga – paranoidine šizofrenija, vangia vartoti medikamentus, pozityvių pokyčių jo ligos eigoje nėra. Duomenų, kad T. M. sveikatos būklė būtų žymiai pagerėjusi, nei Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisija, nei teismo posėdyje dalyvavusi specialistė, nepateikė. Iš Prienų rajono PSPC Psichikos sveikatos centro komisijos 2015 m. birželio 9 d. akte nurodytų aplinkybių ir specialistės paaiškinimų teismo posėdžio metu matyti, kad T. M. pastaruoju metu nėra kritiškas savo ligos ir veiksmų atžvilgiu. Atsižvelgdamas į nurodytų aplinkybių visumą, teismas mano, kad T. M. psichinei sveikatos būklei nepagerėjus, jam nekritiškai vertinant savo veiksmus, vengiant vartoti medikamentus, jis ir toliau lieka pavojingu sau ir visuomenei, todėl tikslinga pratęsti priverčiamosios medicinos priemonės taikymą (Lietuvos Respublikos BPK 405 str. 3 d. 1 p.).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 98 str. 1 d. 1 p., Lietuvos Respublikos BPK 405 str. 2 d. ir 3 d. 1 p.,

Nutarė

10T. M. (asmens kodas: ( - ) gyvenančiam: ( - )) 2014 m. birželio 11 d. Rokiškio rajono apylinkės teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicinos priemonės – ambulatorinio stebėjimo pirminės psichikos sveikatos priežiūros sąlygomis - taikymą pratęsti 6 mėn. (šešiems mėnesiams).

11Nutartis per 7 d. (septynias dienas) nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai