Byla P2-80-901/2016
Dėl skolininko V. R. ir kreditoriaus UAB „Vilpra“ sudarytos taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolio Andriaus Liaškovo prašymą dėl skolininko V. R. ir kreditoriaus UAB „Vilpra“ sudarytos taikos sutarties patvirtinimo vykdymo procese,

Nustatė

2antstolis Andrius L. Š. apylinkės teismui pateikė tvirtinimui skolininko V. R. ir kreditoriaus UAB „Vilpra“ taikos sutartį, sudarytą vykdomojoje byloje Nr. 0159/12/00531. Antstolis prašo teismo patvirtinti šią taikos sutartį.

3Prašymas tenkintinas.

4Iš teismui pateiktos 2016-02-22 taikos sutarties, sudarytos vykdymo procese, matyti, kad šalys dėl visų sąlygų susitarė. Teisė sudaryti taikos sutartį šalims numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 595 str. Atsižvelgiant į tai, kad šalys, sudarydamos taikos sutartį, išreiškė abiejų šalių suderintą valią, sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), byloje nenustatyta kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negalėtų būti teismo patvirtinta, todėl ji tvirtintina, ištaisant taikos sutartyje padarytas nežymias klaidas, kurios nekeičia susitarimo esmės (antstolio vardą į teisingą, 11 įmokoje pagal grafiką įrašant teisingą sumą).

5Išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 str.).

6Patvirtinus taikos sutartį, vykdomoji byla grąžintina antstoliui, kuris ją nutraukia savo patvarkymu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 629 str. 1 d. 2 p., 630 str. 1 d.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 595 str., teismas

Nutarė

8patvirtinti skolininko V. R., asmens kodas ( - ) ir kreditoriaus UAB „Vilpra“, juridinio asmens kodas 110463186, atstovaujamo generalinio direktoriaus M. V., 2016 m. vasario 22 d. sudarytą taikos sutartį vykdymo procese šiomis sąlygomis:

9taikos sutarties šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

10- 2009 m. balandžio mėn. 23 d. Skolininkas pasirašė paprastą neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo Išieškotojui sumokėti 12 462,04 Eur (43 028,92 Lt) iki 2009 m. rugsėjo mėn. 8 d.;

11- nurodytu terminu Skolininkui skolos nesumokėjus, Išieškotojo prašymu 2010 m. rugpjūčio mėn. 26 d. notarė P. J. išdavė vykdomąjį įrašą, reikalaudama iš Skolininko išieškoti per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą sumą ir susidariusias 6 proc. metines palūkanas;

12- 2012 m. birželio mėn. 20 d. Išieškotojas pateikė vykdomąjį dokumentą antstoliui Andriui Liaškovui (( - )), kuris pradėjo vykdomąją bylą Nr. 531/2012;

13taikos sutarties šalys vykdomojoje byloje Nr. 531/2012 susitaria:

141. Skolininkas pripažįsta, kad jis yra skolingas Išieškotojui 7645,49 Eur sumą - 6215 Eur pagrindinės skolos bei 1430,49 Eur palūkanų (3 proc. metinės palūkanos skaičiuotos nuo 2009 m. balandžio mėn. 23 d. iki 2016 m. gruodžio mėn. 24 d.).

152. Skolininkas įsipareigoja sumokėti Išieškotojui 7645,49 Eur skolą, sumokant šią sumą į Išieškotojo atsiskaitomąją banko sąskaitą Nr. ( - ), AB Swedbank, banko kodas 73000, atskiromis dalimis tokia tvarka: Įmokos Nr.

16Įmokos mokėjimo data

17Įmokos dydis

181.

192016 m. vasario mėn. 29 d.

20695 Eur

212.

222016 m. kovo mėn. 30 d.

23695 Eur

243.

252016 m. balandžio mėn. 30 d.

26695 Eur

274.

282016 m. gegužės mėn. 30 d.

29695 Eur

305.

312016 m. birželio mėn. 30 d.

32695 Eur

336.

342016 m. liepos mėn. 30 d.

35695 Eur

367.

372016 m. rugpjūčio mėn. 30 d.

38695 Eur

398.

402016 m. rugsėjo mėn. 30 d.

41695 Eur

429.

432016 m. spalio mėn. 30 d.

44695 Eur

4510.

462016 m. lapkričio mėn. 30 d.

47695 Eur

4811.

492016 m. gruodžio mėn. 24 d.

50695,49 Eur

51Viso: 7645,49 Eur

523. Skolininkas sumoka šios Sutarties 2 punkte nurodytas sumas iki tame punkte nurodyto mėnesio 30 dienos, išskyrus gruodžio mėnesį, kuomet Skolininkas sumoka nurodytą sumą iki 24 dienos.

534. Skolininkas turi teisę mokėti didesnes įmokas nei nurodyta Sutarties 2 punkte. Tokiu atveju (esant permokai) ateinančio mėnesio periodinė įmoka gali būti atitinkamai mažinama Skolininko permokėta dalimi arba nemokama, jei Skolininko permoka siekia visos periodinės įmokos dydį.

545. Skolininkui nesumokėjus bent vienos visos mėnesinės įmokos, nurodytos Sutarties 2 punkte, arba sumokėjus tik dalį nurodytos mėnesinės įmokos, Išieškotojas turi teisę per 5 (penkias) darbo dienas nuo neįvykdyto mokėjimo dienos kreiptis į teismą dėl vykdomojo dokumento išdavimo bei į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo.

556. Skolininkas už kiekvieną uždelstą atsiskaityti su Išieškotoju dieną moka 0,2% dydžio delspinigius.

567. Skolininkas įsipareigoja padengti visas vykdymo išlaidas, patirtas antstolio Audriaus Liaškovo vykdomoje vykdomojoje byloje Nr. 531/2012.

578. Skolininkas įsipareigoja padengti teismo turėtas pašto išlaidas. Abi šalys pačios apmoka savo patirtas atstovavimo išlaidas.

589. Išieškotojas patvirtina, kad po tinkamai ir laiku atliktų mokėjimų, nurodytų šios Sutarties 2 punkte, Išieškotojas atsisako išieškojimo pagal 2009 m. balandžio mėn. 23 d. Skolininko pasirašytą paprastą neprotestuotiną vekselį.

5910. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties vykdymo procese sudarymo, jos patvirtinimo ir vykdomosios bylos Nr. 531/2012 nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CK 6.985 str. ir CPK 629 str., t.y. šalims yra žinoma, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas; vykdomąją bylą nutraukus, visos vykdymo priemonės, kurių ėmėsi antstolis, antstolio patvarkymu panaikinamos, nutraukta vykdomoji byla negali būti pradedama iš naujo.

6011. Šalys pareiškia, kad ši Sutartis atitinka šalių interesus, sudaryta laisva valia ir neprieštarauja geros moralės principams. Šalys patvirtina, kad prieš sudarant šią Sutartį jos turėjo galimybę pasitarti su advokatu ir sudaro šią Sutartį pilnai suprasdamos visas jos sukeliamas pasekmes.

6112. Šalys teismo prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį ir vykdomąją bylą Nr. 531/2012, kurią vykdo antstolis Andrius Liaškovas, nutraukti.

6213. Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta ir pasirašyta, sudaryta keturiais egzemplioriais, kurių vienas prijungiamas prie vykdomos vykdomosios bylos Nr. 531/2012, vykdomos antstolio Audriaus Liaškovo, antras pateikiamas Šiaulių apylinkės teismui, o kiti - po vieną įteikiami Šalims.

6314. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį bei pasekmes ir pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus.

64Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui dėl vykdomosios bylos nutraukimo patvarkymui priimti.

65Išsiųsti nutarties kopijas kreditoriui, skolininkui ir antstoliui.

66Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Laura Spalvienė, rašytinio proceso... 2. antstolis Andrius L. Š. apylinkės teismui pateikė tvirtinimui skolininko V.... 3. Prašymas tenkintinas.... 4. Iš teismui pateiktos 2016-02-22 taikos sutarties, sudarytos vykdymo procese,... 5. Išaiškintina, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi... 6. Patvirtinus taikos sutartį, vykdomoji byla grąžintina antstoliui, kuris ją... 7. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.,... 8. patvirtinti skolininko V. R., asmens kodas ( - ) ir kreditoriaus UAB... 9. taikos sutarties šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:... 10. - 2009 m. balandžio mėn. 23 d. Skolininkas pasirašė paprastą... 11. - nurodytu terminu Skolininkui skolos nesumokėjus, Išieškotojo prašymu 2010... 12. - 2012 m. birželio mėn. 20 d. Išieškotojas pateikė vykdomąjį dokumentą... 13. taikos sutarties šalys vykdomojoje byloje Nr. 531/2012 susitaria:... 14. 1. Skolininkas pripažįsta, kad jis yra skolingas Išieškotojui 7645,49 Eur... 15. 2. Skolininkas įsipareigoja sumokėti Išieškotojui 7645,49 Eur skolą,... 16. Įmokos mokėjimo data... 17. Įmokos dydis... 18. 1.... 19. 2016 m. vasario mėn. 29 d.... 20. 695 Eur... 21. 2.... 22. 2016 m. kovo mėn. 30 d.... 23. 695 Eur... 24. 3.... 25. 2016 m. balandžio mėn. 30 d.... 26. 695 Eur... 27. 4.... 28. 2016 m. gegužės mėn. 30 d.... 29. 695 Eur... 30. 5.... 31. 2016 m. birželio mėn. 30 d.... 32. 695 Eur... 33. 6.... 34. 2016 m. liepos mėn. 30 d.... 35. 695 Eur... 36. 7.... 37. 2016 m. rugpjūčio mėn. 30 d.... 38. 695 Eur... 39. 8.... 40. 2016 m. rugsėjo mėn. 30 d.... 41. 695 Eur... 42. 9.... 43. 2016 m. spalio mėn. 30 d.... 44. 695 Eur... 45. 10.... 46. 2016 m. lapkričio mėn. 30 d.... 47. 695 Eur... 48. 11.... 49. 2016 m. gruodžio mėn. 24 d.... 50. 695,49 Eur... 51. Viso: 7645,49 Eur... 52. 3. Skolininkas sumoka šios Sutarties 2 punkte nurodytas sumas iki tame punkte... 53. 4. Skolininkas turi teisę mokėti didesnes įmokas nei nurodyta Sutarties 2... 54. 5. Skolininkui nesumokėjus bent vienos visos mėnesinės įmokos, nurodytos... 55. 6. Skolininkas už kiekvieną uždelstą atsiskaityti su Išieškotoju dieną... 56. 7. Skolininkas įsipareigoja padengti visas vykdymo išlaidas, patirtas... 57. 8. Skolininkas įsipareigoja padengti teismo turėtas pašto išlaidas. Abi... 58. 9. Išieškotojas patvirtina, kad po tinkamai ir laiku atliktų mokėjimų,... 59. 10. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties vykdymo procese... 60. 11. Šalys pareiškia, kad ši Sutartis atitinka šalių interesus, sudaryta... 61. 12. Šalys teismo prašo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos... 62. 13. Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta ir pasirašyta, sudaryta... 63. 14. Šalys pareiškia, kad perskaitė Sutartį, suprato jos turinį bei... 64. Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą grąžinti antstoliui dėl... 65. Išsiųsti nutarties kopijas kreditoriui, skolininkui ir antstoliui.... 66. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos gavimo gali būti...