Byla 2-1-889/2011
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Laurai Norvilaitei, Violetai Žalienei, dalyvaujant ieškovo G. J. ir bendraieškovių V. J., G. E. J., V. J. ir V. J. atstovei advokatei A. K., atsakovo R. G. atstovui advokatui H. M., teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo G. J. ir bendraieškovų V. J., G. E. J., V. J. ir V. J. ir ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinius atsakovams R. G., A. S. ir M. J. dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

22007 m. spalio 12 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. ( - ), nukentėjusiesiems G. J. ir civiliniam ieškovui Palangos miesto savivaldybei buvo pripažinta teisė į civilinio ieškinio patenkinimą, ieškinio dydžio klausimą perduodant nagrinėti civilinio proceso tvarka.

3Ieškovas G. J. 2008-11-19 teismui pateikė ieškinį atsakovams R. G., A. S. ir M. J. dėl žalos atlyginimo (t. 1, b. l. 3–4).

42009-11-20 ieškovas G. J. ir bendraieškės V. J., G. E. J., atstovaujamos pagal įgaliojimus G. J., V. J. ir V. J., atstovaujamos pagal įstatymą G. J., pateikė patikslintą ieškinį atsakovams R. G., A. S. ir M. J. dėl 1 500 000 Lt žalos atlyginimo. Juo teismo prašo priteisti iš atsakovų R. G., A. S. ir M. J. solidariai 1 500 000 Lt tokiu būdu: G. J. – 570 000 Lt; V. J. – 90 000 Lt; G. E. J. – 420 000 Lt; V. J. – 210 000 Lt, V. J. – 210 000 Lt ir bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 135–136). Reikalavimas priteisti iš atsakovų 1 500 000 Lt žalos atlyginimo grindžiamas tuo, kad 2002-08-25, apie 11 val., ieškovui G. J. priklausančios 43/100, trečiajam asmeniui Palangos miesto savivaldybei priklausanti ½ ir A. T. priklausiusios 7/100 administracinio pastato, unikalus Nr. ( - ),, ir kitų statinių, unikalus Nr. ( - ),, esančių adresu ( - ), Palangos m. sav., Palangos m., dalys, buvo apgadintos gaisro metu. Dėl gaisro fakto buvo iškelta baudžiamoji byla. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-10-12 nuosprendžiu, kuris buvo pakeistas Klaipėdos apygardos teismo 2008-07-04 nuosprendžiu, pripažino kaltu ir nuteisė pagal BK 24 str. 5d., 6 d., 187 str. 2 d. R. G., pagal BK 187 str. 2 d. A. S. ir M. J. už tai, kad jie, veikdami bendrininkų grupe, įvykdė didelės vertės, turinčio didelės istorinės ir kultūrinės reikšmės, svetimo turto – ( - ), – sugadinimą visuotinai pavojingu būdu. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad nukentėjusiesiems buvo padaryta 1 487 766 Lt žala. 2003-11-26 UAB „Auditoriai ir konsultantai“, atlikusi gaisro padarytos žalos administraciniam pastatui dydžio patvirtinimą, pastato rekonstravimui sunaudotų medžiagų ir atliktų darbų vertės apskaičiavimą bei prarastų pajamų dydžio už nuosavybės teise priklausančio ploto skaičiavimą, Nuostolių apskaičiavimo pažyma nustatė, kad bendra žalos ir nuostolių, suma sudaro 1 604 756,50 Lt, už pažymos surašymą sumokėta 1 180 Lt, t. y. G. J. ir kitiems bendraieškiams buvo padaryta nuostolių už 1 500 000 Lt (t. 1, b. l. 43).

5Ieškovė Palangos miesto savivaldybė 2011-06-28 patikslintu ieškiniu prašė iš R. G.,

6A. S., M. J. solidariai priteisti 789 796,25 Lt turtinę žalą, kurią sudaro 743 883 Lt žala, patirta dėl ieškovei priklausančios 1/2 pastato dalies sunaikinimo, ir 45 913,25 Lt gaisro metu pastato patalpose buvusio ieškovės turto sunaikinimo (t. 3, b. l. 71). Ieškinį grindė baudžiamojoje byloje esančiu nuosprendžiu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros apsaugos departamento 2003-01-14 dokumentu bei 2008-02-06 Palangos kultūros centro pažyma (baudž. b. t. 1, b. l. 100-129, t. 10, b. l. 53-64).

7Atsakovas R. G. teismui pateikė atsiliepimus į jam pareikštus ieškinius, su pareikštais ieškiniais R. G. sutinka iš dalies (t. 1, b. l. 82-83, 194). Sudegęs ( - ), pastatas buvo apleistas ir neprižiūrimas, pastato likutinė vertė 2002-08-24 – dieną iki gaisro – buvo 16 502 Lt, todėl pastato savininkai gali pretenduoti į proporcingai jų nuosavybės daliai tenkančių nuostolių atlyginimą. Atsiliepimas grindžiamas 2008-02-06 Palangos kultūros centro pažyma (baudž. b. 10 t., b. l. 52). Ieškovių ieškiniai kitose dalyse neįrodyti, nepagrįsti, todėl atmestini.

8Atsakovas M. J. atsiliepime į G. J. ir bendraieškovų ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka (t. 1, b. l. 154).

9Atsakovo A. S. atsiliepimai į ieškinius negauti.

10Į 2011-10-14 teismo posėdį neatvyko ieškovė Palangos miesto savivaldybė ir atsakovas

11M. J. – šalys apie posėdį informuotos tinkamai, apie neatvykimo priežastis nepranešė.

122011-10-14 teismo posėdžio metu ieškovo G. J. ir kitų bendraieškių atstovė advokatė

13A. K. palaikė 2009-11-20 patikslinto ieškinio reikalavimus. Papildomai paaiškino, kad jos atstovaujami ieškovai su ieškove Palangos miesto savivaldybe 2003-05-16 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi patvirtina taikos sutartimi nusistatė ( - ), pastato naudojimosi tvarką, pagal kurią G. J. ir kiti bendraieškoviai naudojasi pastato medine dalimi, o Palangos miesto savivaldybė naudojasi pastato mūrine dalimi. Abi naudojamos dalys atitinka po ½ ( - ) pastato dalį. Ieškovo G. J. ir kitų bendraieškių reikalaujama priteisti 1,5 mln. žalos atlyginimo dydį sudaro ( - ) pastato sunaikintos medinės dalies išorinių sienų bei virš medinės dalies esančio stogo atstatymo sąnaudos, suapvalintos iki 1,5 mln. Lt., kurios grindžiamos 2009-11-20 patikslintame ieškinyje nurodytais dokumentais. Vėliau proceso metu pateikti 2010-2011 metų dokumentai tik patvirtina pastato avarinę būklę ir būtinybę jį atstatyti, juose nurodytų sumų (pastato konservavimui, etc.) ieškovai priteisti neprašo.

142011-10-14 teismo posėdžio metu atsakovo R. G. atstovas advokatas H. M. prašė ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinį palikti nenagrinėtą, neatvykus jos atstovui. Nurodė, kad kitų ieškovų ieškinį pripažįsta iš dalies. Ieškovų patirti nuostoliai skaičiuotini pagal 2002-08-24 pažymoje nurodytą ( - ), pastato 16 502 Lt likutinę vertę prieš gaisrą, todėl ieškovo G. J. ir kitų bendraieškių ieškinys tenkintinas iš dalies – 8 251 Lt sumai, o kitoje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovai nepateikė duomenų, kokia buvo statinio vertė ir būklė iki gaisro, iki kokios būklės siekiama atstatyti medinę pastato dalį.

15Ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinys paliktinas nenagrinėtas

16Į 2011-10-14 teismo posėdį neatvyko ieškovės Palangos miesto savivaldybės atstovas, kurio dalyvavimas posėdžiuose 2011-07-05 nutartimi pripažintas būtinu (t. 3, b. l. 82-85). Ieškovės atstovas dalyvavo parengiamajame posėdyje, apie teismo posėdžio laiką ir vietą ieškovė informuota tinkamai – Palangos miesto savivaldybės atstovas pasirašė informaciniame lape prie parengiamojo posėdžio protokolo (t. 3, b. l. 102-111). Apie ieškovės Palangos miesto savivaldybės atstovo neatvykimo į bylos nagrinėjimą iš esmės teismo posėdyje priežastis teismas neinformuotas. Ieškovės prašymų negauta. Įstatymas numato ieškovui pareigą veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta greitai, pasirūpinti tinkamu atstovavimu ir pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje bei nurodyti nedalyvavimo priežastis (CPK 42 str. 5 d.). Atsakovo atstovas teismo posėdžio metui prašė ieškovės ieškinį palikti nenagrinėtą. Kadangi civilinė byla dėl žalos atlyginimo priteisimo yra nagrinėjama nuo 2008-12-08, teismas privalo imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti (CPK 7 str. 1 d., 72 str. 1 d.). Kadangi nagrinėjamu atveju yra pateikti tiek ieškovės Palangos miesto savivaldybės, tiek atsakovo R. G. įrodymai, sprendimas už akių yra negalimas, jo priimti neprašo ir atsakovo atstovas (CPK 285 str. 2 d.). Ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinio pagrindimas ir reikalavimai skiriasi nuo ieškovo G. J. ir kitų bendraieškių pareikšto reikalavimo, todėl juos galima išnagrinėti skyrium. Byla yra paruošta bylos išnagrinėjimui šiame teismo posėdyje, ieškovų atstovė ir atsakovo atstovas advokatas yra pasirengę teisminiams ginčams, įrodymai byloje surinkti, todėl atidėti teismo posėdį dėl vieno ieškovo (jo atstovo) neatvykimo, kai pasirengimas bylos nagrinėjimui teisme užtruko daugiau nei metus laiko, netikslinga. Atsižvelgus į CPK 246 straipsnio 1, 4 ir 5 dalyse nurodytą reglamentavimą, ieškovės Palangos miesto savivaldybės atstovui be svarbių priežasčių neatvykus į teismo posėdį, atsakovo atstovo prašymu ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinys paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 5 p.). Toks sprendimas neužkerta kelio ieškovei Palangos miesto savivaldybei kreiptis į teismą su ieškiniu dėl žalos atlyginimo ir suteikia teisę kitiems ieškovams bei atsakovams išspręsti jų ginčą šio posėdžio metu (CPK 7 str., 17 str.).

17Civilinės bylos dalis pagal ieškovo G. J. ir kitų bendraieškių ieškinio reikalavimus atsakovui A. S. nutrauktina

18Nustatyta, kad A. S. mirė 2011-05-01. Kadangi byloje dėl žalos, padarytos nusikaltimu, atlyginimo atsakovo A. S. materialinių subjektinių teisių perėmėjai negalimi, civilinė byla pagal ieškovo G. J. ir kitų bendraieškių ieškinio reikalavimus šio solidaraus atsakovo atžvilgiu yra nutrauktina (CPK 48 str. 1 d., 293 str. 1 d. 7 p.).

19Ieškovų G. J. ir kitų bedraieškių ieškinys atsakovams R. G. ir M. J. tenkintinas iš dalies

20Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-10-12 nuosprendžiu, pakeistu Klaipėdos apygardos teismo 2008-07-04 nuosprendžiu, pripažino kaltu ir nuteisė pagal BK 24 str. 5 d., 6 d., 187 str. 2 d. R. G., pagal BK 187 str. 2 d. A. S. ir M. J. už tai, kad jie, veikdami bendrininkų grupe, įvykdė didelės vertės, turinčio didelės istorinės ir kultūrinės reikšmės, svetimo turto – ( - ),, t. y. pastato, esančio ( - ),Palangoje, – 2002-08-25 sugadinimą visuotinai pavojingu būdu (padegant); taip pat pripažino nukentėjusiesiems teisę į civilinio ieškinio dėl turtinės žalos atlyginimo priteisimo patenkinimą ir perdavė šį klausimą spręsti civilinio proceso tvarka (t. 1, b. l. 11-34). Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai teismas nustato, kad yra sąlygos civilinei atsakomybei taikyti, pripažįsta civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o dėl žalos dydžio nustatymo perduoda ieškinį nagrinėti civilinio proceso tvarka esant įstatyminiams pagrindams (BPK 115 str. 2 d.), tai ieškinį nagrinėjant civilinio proceso tvarka nebegalima iš naujo spręsti dėl civilinės atsakomybės sąlygų buvimo ir tuo pagrindu atmesti ieškinį. Šioje civilinėje byloje spręstinas tik pastato, esančio ( - ), Palangoje, unikalus Nr. ( - ),, (toliau tekste – pastato) kurio pusė tam tikromis dalimis priklauso ieškovui G. J. ir kitiems bendraieškiams V. J., G. E. J., V. J. ir V. J. (toliau – ieškovams), padarytos žalos dydis.

21Ieškovai G. J. ir kiti bendraieškiai ieškiniu prašo priteisti iš solidarių atsakovų R. G., A. S. ir M. J. 1 500 000 Lt žalos atlyginimo. Kaip jau minėta, A. S. mirė, todėl civilinė bylos dalis dėl jam pareikšto ieškinio nutraukta. Dėl solidarios R. G. ir M. J. atsakomybės dėl jų nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo šioje byloje nėra ginčo. Kilo ginčas dėl žalos dydžio.

222002-08-25 ( - ), pastato gaisras iki pamatų sunaikino centrinį jungiamąjį korpusą. Medinėje šiaurinio korpuso dalyje išdegė stogas, perdengimai, išliko veranda ir trys korpuso sienos (šiaurinė, vakarinė ir rytinė). Pietinėje mūrinėje ( - ), dalyje nudegė stogas, išdegė antro aukšto medinės perdangos ir iš dalies perdengimai (baudž. b. Nr. 1-93-380/2007 – toliau – baudž. b., t. 1, b. l. 100-129).

23Ieškovai, prašydami priteisti jiems gaisro pastatui padarytą 1 500 000 Lt dydžio žalą, šią sumą grindžia UAB „Auditoriai ir konsultantai“ 2003-11-26 parengta nuotolių paskaičiavimo pažyma. Parengiamojo ir teismo posėdžio metu bei baigiamosiose kalbose ieškovų atstovė nurodė, kad ieškovai nereikalauja prarastų (nuomos) pajamų ir visą reikalaujamą priteisti sumą suapvalina iki 1 500 000 Lt. Taip pat ieškovai nesiremia 3-ajam tome pateiktais dokumentais apie pastato restauravimo ir konservavimo darbus, atliktus 2010 metais – šiais dokumentais ieškovai įrodinėja ne žalos dydį, o aplinkybę, kad rūpinasi daikto išsaugojimu (t. 3, b. l. 51-56, 61-68).

24Atsakovas R. G., pripažindamas ieškovų G. J. ir bendraieškių pareikšto ieškinio dėl žalos atlyginimo 8 251 Lt dalį, vadovaujasi 2008-02-06 Palangos kultūros centro pažyma apie pastato likutinę vertę dieną prieš gaisrą (baudž. b. 10 t., b. l. 52). Taip pat nurodo, kad byloje yra prieštaringi duomenys apie pastato vertę ir jam padarytą žalą: Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros apsaugos departamento 2003-01-14 dokumente Nr. ( - ), nurodyta pastatui padaryta žala – 1 487 766 Lt (baudž. b. t. 1, b. l. 100-129), VĮ Registrų centro 2011-10-04 pažymos duomenimis pastato vertė gaisro išvakarėse 2002-08-24 buvo 818 000 Lt, 2011-10-04 pastato vertė – 314 000 Lt.

25Teismo posėdžio metu tiek ieškovo G. J. ir bendraieškių, tiek atsakovų R. G. atstovams buvo pasiūlyta pateikti papildomų įrodymų apie pastatui padarytą žalą, tačiau šalys (jų atstovai) atsisakė, ir teismo skirti ekspertizės neprašė. Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, žalos pastatui dydis nustatytinas vertinant byloje esančius įrodymus.

26Atsakovas R. G. nurodo, kad pastato vertė prieš gaisrą buvo 16 502 Lt ir vadovaujasi Palangos kultūros centro 2008-02-06 pažyma, kurioje yra nurodyta Palangos miesto savivaldybės pastato ( - ),, Palanga, dalies 2002-08-24 likutinė vertė – 16 502 Lt (baudž. b. 10 t., b. l. 52). Ieškovai ieškiniu prašo priteisti nuostolius, susijusius su pastato atstatymu. Atkuriamoji vertė apskaičiuojama pinigų suma (kaštais), kurių reikėtų tokių pat fizinių ir eksploatacinių savybių objektui sukurti, pagaminti arba pastatyti. Biudžetinės įstaigos 2008-02-06 pažyma apie Palangos miesto savivaldybei priklausiusios pastato dalies likutinę vertę šiuo atveju nenustato pastato (ar jo dalies) atkuriamosios vertės.

27Atsakovo atstovo pateiktoje VĮ Registrų centro 2011-10-04 išduotoje pažymoje nurodyta, jog administracinio pastato 2002-08-24 vidutinė rinkos vertė buvo 818 000 Lt, 2011-10-04 –

28314 000 Lt. Vidutinė rinkos vertė nustatyta taikant atkuriamosios vertės metodiką, atsižvelgiant į normalų fizinį nusidėvėjimą. Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ( - ), patvirtintas nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisykles, statinio atkuriamoji vertė apskaičiuojama, iš atkūrimo kaštų (statybinės vertės) atėmus statinio nusidėvėjimo procentą, tačiau ne daugiau kaip 70 procentų, skaičiuojant pagal kasmetinį vertės sumažėjimą arba statinio nusidėvėjimo procentą, nustatytą ekspertiniu metodu pagal atskirų konstrukcinių elementų nusidėvėjimą, išreikštą pinigais (168 p.). Pažymėtina, jog VĮ Registrų centro pateikiamas turto vertinimas yra atliekamas pagal bendrus patvirtintus standartus ir jį atliekant nėra atsižvelgiama į konkretaus turto specifines ypatybes. Dėl to VĮ Registrų centro pažymos turi būti vertinamos kartu su kitais byloje esančiais įrodymais.

29Nagrinėjamu atveju pastatas yra nuo 2001-02-13 įrašytas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir tokio daikto vertė bei padaryta žala nustatinėtina pagal tam tikras taisykles (t. 3, b. l. 57-58). Nustatant nekilnojamosioms kultūros vertybėms padarytą žalą ir nuostolius, taikomas ypatingosios vertės metodas, kai skaičiuojama vertybės kultūrinės vertės požymių (vertingųjų dalių ir elementų), užfiksuotų vertybės apskaitos dokumentuose, praradimo arba atkuriamoji vertė ir neskaičiuojamas nusidėvėjimas. Vertinant žalą ir nuostolius atsižvelgiama į vertybių medžiagų bei sukūrimo technologijų autentiškumą. Šiuo metu sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdą ir nuostolių dydį nustato Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, vadovaudamasis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2006 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. Į-315 patvirtintu Sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių atkūrimo būdo ir nuostolių dydžio nustatymo tvarkos aprašu, kuris galioja nuo 2006-07-23. Nuo 2001-04-07 iki 2006-07-23 nekilnojamosioms kultūros vertybėms padaryta žala buvo nustatoma pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 097 patvirtintą Žalos, padarytos nekilnojamosioms kultūros vertybėms, nustatymo ir nuostolių atlyginimo laikinąją tvarką, kurios esminės nuostatos yra tokios pačios.

30Kultūros vertybių apsaugos departamento komisijos 2002-12-16 žalos nustatymo ir įvertinimo akto duomenimis gaisro pastatui padaryta žala įvertinta 1 487 766 Lt (baudž. b. t. 1, b. l. 95-96). Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 2002-09-13 įsakymu Nr. ( - ), ‚Dėl komisijos sudarymo gaisro padarytai žalai nekilnojamojoje kultūros vertybėje – ( - ), (reg. Nr. ( - ),) ( - ),, Palangoje“ sudaryta komisija 2002-12-16 aktu nustatydama ir įvertindama pastatui padarytą 1 487 766 Lt žalą, apžiūrėjo pastatą vietoje, išklausė pastato savininkų paaiškinimus, pavedė sąmatininkui atlikti darbų sąmatą, kuri buvo pridėta prie komisijos akto ir įvertinta – 2002-12-16 aktas atitinka tuo metu galiojusio Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 097 patvirtintos Žalos, padarytos nekilnojamosioms kultūros vertybėms, nustatymo ir nuostolių atlyginimo laikinosios tvarkos reikalavimus (baudž. b. t. 1, b. l. 95-98, 100-129).

31Ieškovas G. J. ir bendraieškiai, prašydami priteisti jiems 1 500 000 Lt žalą,

32remiasi UAB „Auditoriai ir konsultantai“ 2003-11-26 nuostolių apskaičiavimo pažyma (t. 1, b. l. 43, toliau – 2003-11-26 pažyma). 2003-11-26 pažymoje nurodyta, kad ji parengta G. J. užsakymu pagal 2003-11-18 pavedimo sutartį Nr. ( - ),. 2003-11-18 pavedimo sutarties 1 punktu G. J. pavedė UAB „Auditoriai ir konsultantai“ apskaičiuoti patirtą nuostolį, remiantis gaisro padarytos žalos sąmata bei rangos sutartimi nustatyta bendra statybinių darbų verte ir nustatyti negautų pajamų dydį, vadovaujantis pateikiamomis Palangos miesto savivaldybės sudarytomis negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimis bei pateikti nuostolių apskaičiavimo pažymą (t. 1, b. l. 45-46). 2003-11-26 pažymoje nurodytas nuostolių nustatymo objektas: „gaisro padarytos žalos administraciniam pastatui dydžio patvirtinimas, šiam pastatui rekonstruoti sunaudotų medžiagų ir atliktų darbų vertės patvirtinimas, prarastų pajamų dydžio už nuosavybės teise priklausančio ploto nuomą įvertinimas“. Auditoriui buvo pateikti vertinti: Kultūros vertybių apsaugos departamento komisijos 2002-12-16 protokolas ir žalos nustatymo ir įvertinimo aktas, kuriuo nustatyta

331 487 766 Lt žala pastatui, 2002-10-22 sąmata ir kiti dokumentai. Auditorius, įvertinęs jam pateiktus dokumentus, padarė išvadą: „( - ),, esančio ( - ),, nuosavybės teise G. J. ir A. T. priklausančios pastato dalys: G-238 kv. m, 2G – 173 kv. m, A – 28 kv. m, MN šiaurinė dalis – 96 kv. m, viso 609 kv. m, 2002 08 25 d. gaisro padarytos žalos suma sudaro 1 487 766 Lt, esant apribojimui, kai priešgaisrinės priežiūros inspekcijos gaisro priežasties tyrimo išvados pateiktos nebuvo“. Sistemiškai įvertinus 2003-11-18 pavedimo sutarties Nr. ( - ), turinį, 2003-11-26 pažymoje nurodyto nuostolių apskaičiavimo objekto turinį, bei 2003-11-26 pažymos pirmosios auditoriaus išvados sakinio gramatinę konstrukciją, konstatuotina, kad UAB „Auditoriai ir konsultantai“ įvertino visam pastatui, esančiam ( - ),, Palangoje, padarytą žalą ir nustatė, kad jos dydis yra 1 487 766 Lt (CPK 185 str.). Tokio paties dydžio visam pastatui gaisro padarytą žalą – 1 487 766 Lt – nurodo Kultūros vertybių apsaugos departamento komisija 2002-12-16 žalos nustatymo ir įvertinimo akte (1 485 880 Lt pastatui gaisro padaryta žala ir 1 886 Lt už sąmatos sudarymą, baudž. b. t. 1, b. l. 101-102, 105-106). Pažymėtina, kad baudžiamojoje byloje priimtais nuosprendžiais nustatyta, kad nukentėjusiems dėl pastato padegimo yra padaryta 1 487 766 Lt turtinė žala (CPK 182 str. 1 d. 2 p.).

342003-11-26 UAB „Auditoriai ir konsultantai“ pažymos 2 punkte nurodyta, kad stogo remonto darbų vertė, atliktų pagal 2000-10-16 statybos rangos sutartį, sudaro 19 800 Lt, tačiau šie darbai atlikti iki 2002-08-25 gaisro ir nustatant gaisro žalą, padarytą pastatui, yra įvertinti ir įskaičiuoti į 1 487 766 Lt sumą – stogo montavimo, medžiagų, įrangos ir darbo sąnaudos yra įskaičiuotos 2002 m. objektinėse ir lokalinėse sąmatose, todėl skaičiuoti juos kaip papildomus nuostolius nėra teisinio pagrindo (baudž. b. t. 1, b. l. 106, 108, 114, 118-119, 124, 127-129).

35Įvertinus visas nurodytas aplinkybes – kad ( - ), pastatas, esantis ( - ),, Palanga, yra nekilnojamoji kultūros vertybė, kuriai padarytą žalą ir nuostolius apskaičiuojant taikomas ypatingosios vertės metodas, teismas remiasi Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorės 2002-09-13 įsakymu Nr. 262 „Dėl komisijos sudarymo gaisro padarytai žalai nekilnojamojoje kultūros vertybėje – ( - ), (reg. Nr. ( - ), ( - ),, Palangoje“ sudaryto komisijos 2002-12-16 aktu ir konstatuoja, kad pastatui buvo padaryta 1 485 880 Lt žala (CPK 185 str.). Už sąmatos sudarymą užsakovas Kultūros vertybių apsaugos departamentas turėjo sumokėti 1 886 Lt iš valstybės biudžeto lėšų, todėl ieškovams G. J. ir kitiems bendraieškiams ši sumą neįskaičiuotina į jų patirtų nuostolių atlyginimą (baudž. b., t. 1. b. l. 105, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros vertybių apsaugos departamento direktoriaus 2001 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 097 patvirtintos Žalos, padarytos nekilnojamosioms kultūros vertybėms, nustatymo ir nuostolių atlyginimo laikinosios tvarkos 14 ir 15 p.).

36Ieškovas G. J. ir kiti bendraieškiai prašo priteisti jiems žalos atlyginimą proporcingai jų nuosavybės teise turimai pastato daliai. Bylos duomenimis, ½ dalis priklauso Palangos miesto savivaldybei, kita dalis – tam tikromis dalimis ieškovui G. J. ir bendraiieškiams. Ieškovai ir Palangos miesto savivaldybė yra sudarę susitarimą dėl pastato naudojimosi (t. 1, b. l. 120-122). Atsakovas R. G. nurodė, kad žalos atlyginimas savininkams priklauso nuo to, kuria dalimi pastato naudojasi. Kadangi ieškovai reiškia reikalavimą dėl nuostolių, padaryto jų turtui, atlyginimo, ir šį reikalavimą kildina iš nuosavybės teisės, nesant konkrečiai apibrėžtos ir įregistruotos ieškovams priklausančių pastato dalių nuosavybės, žala atlygintina proporcingai idealiajai jų nuosavybės teisės daikte daliai (CK 4.37 str. 1 d., 4.73 str. 1 d.).

37VĮ Registrų centro duomenims, ieškovui G. J. priklauso 19/100, G. E. J. – 14/100 pastato, V. J. – 7/100 pastato, V. J. – 7/100 pastato ir 3/100 pastato – V. J.. Ieškovui G. J. ir bendraieškiams iš atsakovų R. G. ir M. J. solidariai priteistina 742 940 Lt padarytos žalos atlyginimo: ieškovui G. J. – 282 317,20 Lt, ieškovei G. E. J. – 208 023,20 Lt, V. J. ir V. J. – po 104 011,60 Lt kiekvienai, V. J. – 44 576,40 Lt (CK 6.249 str. 1 d.).

38Ieškovas G. J. sumokėjo 1 180 Lt nuostolių atlyginimo pažymai parengti, 450 Lt už procesinių dokumentų įteikimą atsakovams viešo paskelbimo spaudoje būdu ir 1 200 Lt advokato teisinei pagalbai (t. 1, b. l. 42, 44, 57-58, 63, 95, t. 2, b. l. 44, t. 3, 45, 100-101). Proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovui G. J. priteistina 1 415 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo – po 707,50 Lt iš atsakovų R. G. ir M. J. iš kiekvieno (CPK 88 str., 93 str. 2 d.).

39Ieškovė V. J. turėjo 1 800 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai, proporcingai jos tenkintų ieškinio reikalavimų daliai, jai priteistinas 900 turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas – po 450 Lt iš atsakovų R. G. ir M. J. iš kiekvieno (t. 3, b. l. 99, CPK 93 str. 2 d.).

40Valstybei iš atsakovų R. G. ir M. J. priteistina 22 288 Lt žyminio mokesčio ir 92 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu – po 11 190 Lt iš kiekvieno (CPK 96 str. 1 d.).

41Laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-11 nutarties dalis, kuria areštuotas A. S. priklausantis turtas, naikintina; kitos 2008-12-11 nutarties, pakeistos Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-19 nutartimi, dalies arešto mastas mažintinas iki 742 940 Lt ir jos paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (t. 1, b. l. 63-64, 94-95, CPK 144 str. 1 d., 150 str. 2-3 d.).

42Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

43palikti nenagrinėtą ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinį dėl žalos atlyginimo priteisimo.

44Nutraukti civilinės bylos dalį pagal ieškovų G. J. bei bendraieškių V. J., G. E. J., V. J. ir V. J. ieškinio reikalavimus atsakovui A. S..

45Ieškovų G. J. ir bendraieškių V. J., G. E. J., V. J. ir V. J. ieškinį atsakovams R. G. ir M. J. tenkinti iš dalies.

46Priteisti solidariai iš atsakovų R. G. ir M. J. ieškovui G. J. – 282 317,20 Lt, V. J. – 44 576,40 Lt, ieškovei G. E. J. – 208 023,20 Lt, ieškovėms V. J. – 104 011,60 Lt ir V. J. – 104 011,60 Lt žalos atlyginimo.

47Kitą ieškovų G. J. ir bendraieškių V. J., G. E. J., V. J. ir V. J. ieškinio dalį atmesti.

48Priteisti ieškovui G. J. 1 415 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš atsakovų R. G. ir M. J. – po 707,50 Lt iš kiekvieno.

49Priteisti ieškovei V. J. 900 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš atsakovų R. G. ir M. J. – po 450 Lt iš kiekvieno.

50Priteisti Valstybei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš atsakovų R. G. ir M. J. – po 11 190 Lt iš kiekvieno.

51Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-11 nutarties dalį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui A. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ),, Kretinga.

52Pakeisti kitos Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-11 nutarties, pakeistos Klaipėdos apygardos teismo 2009-08-19 nutartimi, dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovams R. G., asmens kodas ( - ) adresas ( - ),, Klaipėda, ir M. J., asmens kodas ( - ) adresas ( - ),, Klaipėda, arešto mastą ir jį sumažinti iki 742 940 Lt, palikti galioti nurodytų nutarčių dalis iki teismo sprendimo įvykdymo.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. 2007 m. spalio 12 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžiu... 3. Ieškovas G. J. 2008-11-19 teismui pateikė ieškinį atsakovams R. G., A. S.... 4. 2009-11-20 ieškovas G. J. ir bendraieškės V. J., G. E. J., atstovaujamos... 5. Ieškovė Palangos miesto savivaldybė 2011-06-28 patikslintu ieškiniu prašė... 6. A. S., M. J. solidariai priteisti 789 796,25 Lt turtinę žalą, kurią sudaro... 7. Atsakovas R. G. teismui pateikė atsiliepimus į jam pareikštus ieškinius, su... 8. Atsakovas M. J. atsiliepime į G. J. ir bendraieškovų ieškinį nurodė, jog... 9. Atsakovo A. S. atsiliepimai į ieškinius negauti.... 10. Į 2011-10-14 teismo posėdį neatvyko ieškovė Palangos miesto savivaldybė... 11. M. J. – šalys apie posėdį informuotos tinkamai, apie neatvykimo... 12. 2011-10-14 teismo posėdžio metu ieškovo G. J. ir kitų bendraieškių... 13. A. K. palaikė 2009-11-20 patikslinto ieškinio reikalavimus. Papildomai... 14. 2011-10-14 teismo posėdžio metu atsakovo R. G. atstovas advokatas H. M.... 15. Ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinys paliktinas nenagrinėtas... 16. Į 2011-10-14 teismo posėdį neatvyko ieškovės Palangos miesto savivaldybės... 17. Civilinės bylos dalis pagal ieškovo G. J. ir kitų bendraieškių ieškinio... 18. Nustatyta, kad A. S. mirė 2011-05-01. Kadangi byloje dėl žalos, padarytos... 19. Ieškovų G. J. ir kitų bedraieškių ieškinys atsakovams R. G. ir M. J.... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2007-10-12 nuosprendžiu, pakeistu... 21. Ieškovai G. J. ir kiti bendraieškiai ieškiniu prašo priteisti iš... 22. 2002-08-25 ( - ), pastato gaisras iki pamatų sunaikino centrinį jungiamąjį... 23. Ieškovai, prašydami priteisti jiems gaisro pastatui padarytą 1 500 000 Lt... 24. Atsakovas R. G., pripažindamas ieškovų G. J. ir bendraieškių pareikšto... 25. Teismo posėdžio metu tiek ieškovo G. J. ir bendraieškių, tiek atsakovų R.... 26. Atsakovas R. G. nurodo, kad pastato vertė prieš gaisrą buvo 16 502 Lt ir... 27. Atsakovo atstovo pateiktoje VĮ Registrų centro 2011-10-04 išduotoje... 28. 314 000 Lt. Vidutinė rinkos vertė nustatyta taikant atkuriamosios vertės... 29. Nagrinėjamu atveju pastatas yra nuo 2001-02-13 įrašytas į Nekilnojamųjų... 30. Kultūros vertybių apsaugos departamento komisijos 2002-12-16 žalos nustatymo... 31. Ieškovas G. J. ir bendraieškiai, prašydami priteisti jiems 1 500 000 Lt... 32. remiasi UAB „Auditoriai ir konsultantai“ 2003-11-26 nuostolių... 33. 1 487 766 Lt žala pastatui, 2002-10-22 sąmata ir kiti dokumentai. Auditorius,... 34. 2003-11-26 UAB „Auditoriai ir konsultantai“ pažymos 2 punkte nurodyta, kad... 35. Įvertinus visas nurodytas aplinkybes – kad ( - ), pastatas, esantis ( - ),,... 36. Ieškovas G. J. ir kiti bendraieškiai prašo priteisti jiems žalos... 37. VĮ Registrų centro duomenims, ieškovui G. J. priklauso 19/100, G. E. J. –... 38. Ieškovas G. J. sumokėjo 1 180 Lt nuostolių atlyginimo pažymai parengti, 450... 39. Ieškovė V. J. turėjo 1 800 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai,... 40. Valstybei iš atsakovų R. G. ir M. J. priteistina 22 288 Lt žyminio mokesčio... 41. Laikinųjų apsaugos priemonių, pritaikytų Klaipėdos apygardos teismo... 42. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 43. palikti nenagrinėtą ieškovės Palangos miesto savivaldybės ieškinį dėl... 44. Nutraukti civilinės bylos dalį pagal ieškovų G. J. bei bendraieškių V.... 45. Ieškovų G. J. ir bendraieškių V. J., G. E. J., V. J. ir V. J. ieškinį... 46. Priteisti solidariai iš atsakovų R. G. ir M. J. ieškovui G. J. – 282... 47. Kitą ieškovų G. J. ir bendraieškių V. J., G. E. J., V. J. ir V. J.... 48. Priteisti ieškovui G. J. 1 415 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš... 49. Priteisti ieškovei V. J. 900 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo iš... 50. Priteisti Valstybei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš atsakovų R. G. ir... 51. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-11 nutarties dalį, kuria... 52. Pakeisti kitos Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-11 nutarties, pakeistos... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas Klaipėdos...