Byla 2-5188-570/2014
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovui R. V., tretiesiems asmenims UAB ,,Marijampolės butų ūkis“, UAB „Litesko“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo nutraukti 2005 m. gruodžio 22 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį ( - ),, sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ ir R. V., gyvenančio ( - ), iškeldinti atsakovą R. V. iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt, teisme atsiliepimai negauti, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

4Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

5Trečiasis asmuo UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ pateiktu atsiliepimu teismui ieškovo ieškinį prašo tenkinti, nutraukti su atsakovu sudarytą gyvenamosios patalpos nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovą nesuteikiant kitos gyv. patalpos, nes atsakovas nemoka nuomos mokesčio ir kitų mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas, taip pažeidžiant Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 1p., 5p., 7 p. punktus.

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad dviejų kambarių butas, esantis ( - ),nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos 2002-05-08 sprendimu Nr.84 ,,Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo“ ir vėliau jį keitusiu 2006-09-08 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-865 ,,Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“ bei 2009-06-29 Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-849 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio – kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Butas esantis V. K. 45-1, Marijampolė, pagal pavedimą su UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ 2005-11-24 sudarytą Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, išnuomotas atsakovui R. V.. Tačiau atsakovas nevykdo pareigos mokėti nuompinigius ir mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas. Atsakovas įspėtas geruoju iki 2014-10-24 susidariusio įsiskolinimo nesumokėjo, trečiajam asmeniui UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ likęs skolingas 2001,32 Lt.

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina pateikti teismui dokumentai – UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ įspėjimas (b.1.4), UAB ,,Marijampolės butų ūkis“ patikrinimo aktas (b.1.5), 2005 m. gruodžio 22 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.29-192 (b.1.5-7), Buto apyvartos žiniaraštis (b.1.8), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.1.9-10).

10Sutinkamai su LR CK 6.611 str., jeigu nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas ir kt., nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Kadangi atsakovas R. V. nuomos mokesčio ir mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas nemoka, apie numatomą sutarties nutraukimą ir iškeldinimą įspėjimas jam išsiųstas paskutiniu žinomu adresu 2014-09-24 (b.l. 4), ieškinys tenkintinas ir 2005 m. gruodžio 22 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.29-192, sudaryta tarp UAB ,,Marijampolės būtų ūkis“ ir atsakovo R. V. nutrauktina, iškeldinant atsakovą R. V. iš gyvenamųjų patalpų esančių ( - ),, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos ( LR CPK 6.575 str. 1 d. 2 p., 6.576 str., 6.583 str., 6.584 str., 6.611 str.).

11Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, sutinkamai su LR CPK 93 str. 1 d., iš atsakovo valstybei priteistina 144 Lt žyminio mokesčio (LR CPK 96 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios mažiau nei 10 Lt dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

13Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 258, 307 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Nutraukti 2005 m. gruodžio 22 d. gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp UAB ,,Marijampolės būtų ūkis“, juridinio asmens kodas 151005356, Šaulių 4, Marijampolė ir atsakovo R. V., a.k. ( - ), paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ).

16Iškeldinti atsakovą R. V., a.k. ( - ) iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ),nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

17Priteisti valstybei iš R. V., a.k. ( - ), bylinėjimosi išlaidų 144 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt keturis litus) (41,71 Eur) žyminio mokesčio, sumokant jas į VMI prie LR FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno Apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai