Byla B2-3476-577/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „CHEMPEKSAS“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su ieškovo UAB „Citreum“ pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „CHEMPEKSAS“,

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Citreum“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „CHEMPEKSAS“, bankroto administratoriumi prašė skirti UAB „Bankroto procesas“.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Ieškovas UAB „Citreum“ teismui pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, kuris, teismo vertinimu, neatitinka LR Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 str. 2 d. reikalavimų. LR Įmonių bankroto įstatymo 6 str. 2 d. nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Šia norma siekiama, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją.

5Iš su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktų rašytinių įrodymų turinio matyti, kad pranešimas dėl bankroto bylos iškėlimo pirmiausia buvo siųstas UAB „CHEMPEKSAS“ Žirmūnų g. 139, Vilnius. Šiuo adresu pranešimos įteiktas nebuvo, laiškas grįžo siuntėjui su atžyma „persikraustė“. Antrą kartą pranešimas buvo siųstas adresu Verkių g. 29- 13 korpusas, Vilnius. Šis laiškas taip pat grįžo siuntėjui kaip neįteiktas su atžyma „persikraustė“. Atkreiptinas ieškovo dėmesys, kad pagal ĮBĮ 6 str. 2 d. reikalavimus, jeigu registruotu laišku arba per antstolį pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius turi išsiųsti pranešimą dar kartą būtent įmonės buveinės adresu, t.y. tuo adresu, kuris yra nurodytas juridinių asmenų registre – Žirmūnų g. 139, Vilnius. Esant nurodytoms aplinkybėms, kai antrą kartą pranešimas buvo siųstas ne įmonės registracijos adresu, teismo vertinimu, pareiškėjas su pareiškimu nepateikė teismui tinkamų įrodymų, iš kurių turinio teismas galėtų spręsti, kad pareiškėjas bent formaliai tinkamai įvykdė savo pareigą įspėti skolininką apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6Be to, atkreiptinas pareiškėjo dėmesys ir į tai, kad kai į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo kreipiasi kreditorius, taikoma ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalis, kurioje nustatyta, kad pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus kreditorius privalo pateikti įmonei. Kaip matyti iš pareiškimo ir jo priedų, ieškovas teismui taip pat nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, kad jis laikėsi ir ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos pareigos, nors pareiškime ir nurodo, jog pareiškimas buvo išsiųstas įmonės registracijos adresu ir bus laikomas įteiktu 2014-02-07, tačiau šie teiginiai nėra pagrįsti jokiais įstatymo leistinais įrodymais. Pažymėtina, kad kreditoriaus pareiga pateikti pareiškimo ir jo priedų nuorašus įmonei svarbi tuo, jog yra susijusi su ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies reikalavimų įgyvendinimu, t.y. įmonės vadovo pareiga pateikti teismui reikiamą informaciją, kad jis operatyviai ir nepažeisdamas ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalyje nustatyto termino galėtų spręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą.

7Taigi, pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.). Nesant duomenų apie tai, kad atsakovui buvo tinkamai įteikti 2013 m. balandžio 8 d. ir 2013 m. balandžio 24 d. įspėjimai dėl bankroto bylos kėlimo bei pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų nuorašai, nėra pagrindo manyti, kad atsakovui yra žinoma apie inicijuojamą bankroto procesą.

8Taigi, teismo vertinimu, tokia ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurią pasirinko pareiškėjas, nėra tinkama. Nustačius šias aplinkybes, yra pagrindas atsisakyti priimti pareiškėjo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, nes teismui nėra pateikti tinkami įrodymai, iš kurių turinio teismas galėtų spręsti, kad atsakovui yra tinkamai pranešta apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, kas yra privaloma pagal ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, taip pat teismui nebuvo pateikta įrodymų, kad atsakovui yra tinkamai įteikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo ir jo priedų nuorašai (ĮBĮ 6 str. 4 d.).

9Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 3 p. numato, jog teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė įstatymų nustatytos tai bylų kategorijai išankstinės bylos sprendimo ne teisme tvarkos.

10Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą nekliudo pareiškėjui vėl kreiptis į teismą su tuo pačiu pareiškimu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (pareiškimą) (CPK 137 str. 4 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 3 p., 290-291 str.,

Nutarė

12atsisakyti priimti UAB „Citreum“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „CHEMPEKSAS“.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per nutartį priėmusį Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai