Byla e2VP-3712-336/2016
Dėl eksperto nušalinimo, suinteresuotieji asmenys antstolis Aleksandras Ščiukinas, išieškotojas UAB „Ajeras“

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo AB „Progresas“ pareiškimą dėl eksperto nušalinimo, suinteresuotieji asmenys antstolis Aleksandras Ščiukinas, išieškotojas UAB „Ajeras“,

Nustatė

2pareiškėjas AB „Progresas“ kreipėsi į antstolį Aleksandrą Ščiukiną su pareiškimu dėl eksperto nušalinimo, kuriame nurodė, kad reiškia nušalinimą eksperto įstaigai J. Akelio įmonei „Vertona“, kadangi neturi patirties tokio turto vertinimui, o turima kvalifikacija remtis tik iš viešų šaltinių „Google“ yra neteisinga ir kartu klaidinga informacija (v.b.l. 58, t.2).

3Antstolis Aleksandras Ščiukinas 2016-11-28 patvarkymu skolininko pareiškimo dėl eksperto nušalinimo netenkino, persiuntė Kėdainių rajono apylinkės teismui. Nurodė, kad eksperto nušalinimas yra pareikštas praleidus CPK 682 str. numatytą trijų darbo dienų terminą nušalinimui pareikšti. Patvarkymas dėl turto ekspertizės skyrimo AB „Progresas“ įteiktas 2016-11-21, o direktoriaus raštas dėl nušalinimo gautas 2016-11-25. Direktoriaus teiginys, kad paskirtas ekspertas neturi patirties tokio turto vertinimui yra atmestinas, kadangi ekspertas turi kilnojamojo turto vertinimo ekspertizės kvalifikaciją. AB „Progresas“ direktorius žinojo apie būsimą turto vertinimą, tačiau vykdymo proceso metu nesidomėjo šiuo klausimu, nesiūlė savo eksperto kandidatūros. Ekspertą pasiūlė išieškotojas UAB „Ajeras“.

4Pareiškimas dėl nušalinimo atmestinas

5Nustatyta, kad 2016-09-06 buvo priimtas antstolio patvarkymas dėl areštuoto turto vertės nustatymo ir pardavimo iš varžytinių. 2016-09-28 antstolio kontoroje gautas AB „Progresas“ prieštaravimas dėl kilnojamojo turto įkainavimo ir prašymas skirti ekspertizę turto verčių nustatymui, sustabdyti areštuoto turto pardavimą, kol nebus atlikta ekspertizė. Antstolio 2016-09-29 patvarkymu patenkintas AB „Progresas“ prašymas dėl areštuoto kilnojamojo turto ekspertizės skyrimo. Antstolio 2016-11-17 patvarkymu dėl turto ekspertizės skyrimo, ekspertizę pavesta atlikti eksperto įstaigai – J. Akelio įmonei „Vertona“ (v. b. l. 30-31, t. 2).

6CPK 682 str. 1 d. įtvirtinta, kad vykdymo proceso šalis (šalys) ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo antstolio patvarkymą paskirti ekspertizę, šio Kodekso 598 straipsnyje nustatyta tvarka gali pareikšti ekspertui nušalinimą. Patvarkymas dėl turto ekspertizės skyrimo AB „Progresas“ įteiktas 2016-11-21 (v. b. l. 57, t. 2), o AB „Progresas“ raštas dėl eksperto nušalinimo antstolio kontoroje gautas 2016-11-25 (v. b. l. 58, t. 2), t.y. praleidus CPK numatytą trijų darbo dienų terminą.

7Vykdymo proceso metu ekspertą nušalinti gali būti prašoma tokia pat tvarka kaip ir antstolį. Ekspertas turi nusišalinti, kai yra CPK 67 straipsnyje numatyti pagrindai. CPK 636 straipsnis numato, kad antstolis gali būti nušalintas esant CPK 65 straipsnyje nurodytiems pagrindams.

8Pareiškėjas, grįsdamas pareiškimą dėl eksperto nušalinimo, nurodė, kad paskirtas ekspertas neturi tokio turto vertinimo patirties. Šiuos pareiškėjo teiginius paneigia vykdomojoje byloje esantys rašytiniai įrodymai: turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimai, kuriuose nurodyta, kad Jonas Akelis išlaikė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertintojo egzaminą (v. b. l. 27, 28, t. 2); Turto vertinimo priežiūros tarnybos pažymėjimas Nr.000016, kuriuo įrodoma, kad J. Akelio įmonė „Vertona“ į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą įrašyta 2012-08-01 (v. b. l. 26, t. 2); Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013-04-26 įsakymu Nr. 1R-116, kuriuo Jonas Akelis įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, kilnojamojo ir nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizėms atlikti (v. b. l. 25, t. 2). Asmens gebėjimas atlikti tam tikroje srityje ekspertizę yra patikrinamas egzamino metu, kurį išlaikęs asmuo gauna kvalifikacijos pažymėjimą. Įstatymas nesieja eksperto galimybės atlikti ekspertizes su jo patirtimi, yra būtinas atitinkamos kvalifikacijos turėjimas (CPK 212 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju J. Akelis turi reikiamą kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, jis įrašytas į ekspertų sąrašą, J. Akelio įmonė „Vertona“ įrašyta į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą, todėl abejoti jo kompetencija nėra pagrindo.

9Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog nušalinimas ekspertui pareikštas praleidus CPK 682 str. numatytą trijų darbo dienų terminą, nėra CPK 65-67 straipsniuose numatytų nušalinimo pagrindų, nėra jokių objektyvių aplinkybių, leidžiančių manyti, kad prašoma nušalinti ekspertinė įstaiga būtų šališka ar nekompetentinga, todėl pareiškėjo pareiškimas dėl ekspertinės įstaigos J. Akelio įmonės „Vertona“ nušalinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 598 straipsniais,

Nutarė

11atmesti pareiškėjo AB „Progresas“ pareiškimą dėl ekspertinės įstaigos J. Akelio įmonės „Vertona“ nušalinimo.

12Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai