Byla 1-4-393/2016

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitiennė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant prokurorei Linai Eviltienei, nukentėjusiems V. M., T. B., S. S., S. L., P. P., R. R., A. J., jo atstovui advokatui L. P., ieškovo ( - ) atstovui advokatui L. P., civilinio atsakovo ( - ) atstovui advokatui D. R., civilinio atsakovo AB ( - ) atstovui G. T., kaltinamajam A. N. ir jo gynėjui advokatui D. R., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. N., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, specialaus vidurinio išsilavinimo, vedęs, dirba ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 281 str. 1 d. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3A. N. 2012 m. lapkričio 8 d. apie 17.25 val., kelio ( - ) kilometre, ( - ) kaimo teritorijoje, vairuodamas kelių transporto priemonę – autobusą ( - ) valst. Nr. ( - ), pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 132, 133, 134 punktų reikalavimus, o būtent privalėdamas laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, tamsiu paros metu pasirinkdamas važiavimo greitį, neatsižvelgė į meteorologines sąlygas, eismo intensyvumą, esant blogam matomumui, iškilus grėsmei eismo saugumui laiku nesulėtino greičio ir atsižvelgdamas į greitį nesilaikė tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę - mikroautobusą ,,Mercedes Benz 410“, valst. Nr. ( - )“, vairuojamą A. B., kuris vengdamas susidūrimo su kliūtimi (kelio važiuojamosios dalies dešinėje pusėje gulinčio, prieš tai partrenkto, briedžio pervažiavimo) stabdė vairuojamą transporto priemonę, jis (A. N.) laiku nesulėtino greičio ir nesustabdė vairuojamos transporto priemonės - autobuso ( - ) valst. Nr. ( - ), dėl ko atsitrenkė į priekyje važiuojančio mikroautobuso ,,Mercedes Benz 410“, valst. Nr. ( - ) galinę dalį, kuris nuo smūgio sukosi laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi ir slysdamas šonu judėjo iš kairės į dešinę ir virsdamas per šoną nuslydo nuo kelio, kol sustojo ant ratų, dėl to įvyko eismo įvykis, kurio metu mikroautobuso ,,Mercedes Benz 410“, valst. Nr. ( - )“ keleiviams: A. J. dėl muštinės galvos srities žaizdos, juosmeninio I stuburo slankstelio suspaustinio lūžimo buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, nes dėl juosmeninio I stuburo slankstelio suspaustinio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui, V. M. dėl daugybinės kraujosruvos odoje ir poodyje kaklo, krūtinės kairės pusės, rankų ir kojų odoje, hematomos (kraujo išsiliejimo ir susikaupimo) dešinės blauzdos minkštuosiuose audiniuose buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, nes dėl supūliavusios dešinės blauzdos hematomos sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui, S. L. dėl odos nubrozdinimo dešiniame skruoste, kraujosruvos odoje ir poodyje dešinėje alkūnėje, krūtinės ląstos kairės pusės sumušimo buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, S. S. dėl odos nubrozdinimo nugaros ir juosmens srityje, muštinės žaizdos apatinės lūpos gleivinėje buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, R. R. dėl galvos srities muštinės žaizdos bei krūtinės ląstos dešinės pusės sumušimo buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, P. P. dėl galvos srities muštinės žaizdos bei dešinio peties sąnario ir krūtinės ląstos kairės pusės sumušimo buvo nežymiai sutrikdyta sveikata, T. B. dėl kairės blauzdos ir juosmens srities sumušimo buvo nežymiai sutrikdyta sveikata.

4Tuo padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 str. 1 d.

5Kaltinamasis A. N. kaltu neprisipažino. Jis parodė, kad 2012-11-08 važiavo iš Druskininkų vežė darbuotojus į Alytų. Seirijuose busiuką pasivijo ir važiavo link Alytaus busiukas priekyje, jis iš paskos apie 20 metrų atstumu nuo busiuko. Pravažiavus apie kilometrą pamatė, kad užsidegė busiuko stabdymo žibintai. Jis pasižiūrėjo į kairę automobilių nebuvo, parodė posūkį pasuko į kairę išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir važiavo tiesiai. Lenkiant susilygino su busiuku ir beveik busiuko nematė. Nematė busiuko ir pajautė smūgį. Nematė, kad busiuką metė. Privažiavo jo galą. Pradėjo lenkti, numetė gazą ir kai prie jo privažiavo paspaudė gazą ir pajuto smūgį. Susilyginus su busiuku buvo smūgis. Smūgis buvo iš dešinės. Smūgiavo busiukas, kuris važiavo prieš jo autobusą. Smūgiavo į dešinės pusės priekį. Sustojo, paleido žmones, ir laukė policijos. Mercedes Benz busiuką užmetė, nes jis pervažiavo briedį, todėl ir užmetė. Jis briedžio ant kelio nematė. Audi automobilis stovėjo kelkraštyje. Važiavo maždaug 85 km/val. N. M. Benz važiavo atstumu per 10-20 metrų, tiksliai neprisimena. Buvo tamsu ir lijo. Kairėje kelio pusėje stovėjo du automobiliai. Kai išėjo ant lenkimo, matė stovėjo ir mirksėjo tų dviejų automobilių žibintai. Ašinė linija kelyje buvo paženklinta. Smūgio metu visi 4 ratai autobuso buvo priešingoje eismo juostoje. Visas automobilis buvo kitoje eismo juostoje. Iki smūgio ne stabdė autobuso, tik gazą numetė. Po eismo įvykio sustojo kairėje kelio pusėje žiūrint Alytaus kryptimi, vėliau perstatė autobusą. Trukdė eismui, todėl perstatė. Žino, kad negalima po įvykio perstatyti transporto priemonės. Vairuoja su akiniais ir eismo įvykio metu vairavo su akiniais. Atsitrenkė autobuso priekiu, buvo apgadintas autobuso dešinys kampas. Užsidegė priekyje važiuojančio autobusiuko stabdymo žibintai, važiavo tiesiai iki pradėjo lenkimo manevrą sekundę, dvi, tiksliai nežino. Lenkimo manevrą pradėjo dėl to, kad užsidegė stabdymo žibintai, kad autobusiukas stabdė. Lenkimo metu kokiu greičiu važiavo negali atsakyti. Susidūrimo metu jis kairėje kelio pusėje, o busiukas dešinėje pusėje buvo. Artėdamas prie autobusiuko važiavo visą laiką dešine kelio puse. Iš užfiksuotų schemoje objektų pirmiausia pamatė, kad užsidegė busiuko viršuje stabdžių žibintai. Pamatė ir automobilius kairėje kelio pusėje ir autobusiuką, jie stovėjo beveik vienoje linijoje. Neprisimena ar automobilius ar autobusiuko stabdymą pirmiau pamatė. Prieš kiek metrų pamatė negali pasakyti. Matė gabaritines šviesas. Matė pažibinčius degant, po to užsidegė stabdymo žibintai. Lenkimo metu automobiliai kairėje pusėje buvo kelkraštyje, kaip išsidėstę kelio pločio atžvelgiu nežino. Nuo savo autobuso dešiniojo šono iki kito autobusiuko kairiojo šono kai lenkė, koks buvo tarpas negali pasakyti. Pamačius transporto priemones ir pradėjus stabdyti kiek metrų atstumas buvo tarp automobilių negali pasakyti. Stabdantis automobilis važiavo prie ašinės linijos, buvo tamsu, negali pasakyti kokiu atstumu. Pradėjęs lenkti kiek padidino greitį nežino. Stabdymo žibintai ar visą laiką švietė nežino. K. M. Benz galas metėsi į jo vairuojamo autobuso pusę šviesų nematė. Briedį pamatė kai išlipo iš autobuso. Jo vairuojamas autobusas per briedį nepervažiavo.

6Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis A. N. davė tokius parodymus: kad 2012-11-08, darbo metu, vairavo autobusą ,,Setra“, valst. Nr. ( - ), priklausantį UAB ( - ), vežė apie dvylika ( - ) darbuotojų. Apie 17.20 val. važiavo keliu Seirijai - Alytus, Alytaus kryptimi. Pravažiavęs Seirijų miestelį, pamatė prieš save, ta pačia kelio puse važiuojantį autobusiuką ,,Mercedes Benz“. Jis važiavo apie 10 metrų atstumu nuo autobusiuko ,,Mercedes Bendz“, apie 60 km/h greičiu. Staiga pamatė, kad autobusiukas ,,Mercedes Bendz“ pradėjo stabdyti, nes gale užsidegė stabdymo žibintas. Jis parodė posūkį ir bandė minėtą autobusiuką aplenkti, nes jis pradėjo mėtytis po važiuojamąją kelio dalį. Norėdamas išvengti susidūrimo, norėjo apvažiuoti minėtą autobusą, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir bandant aplenkti šį autobusiuką, staiga jo galą užmetė į priešingos krypties eismo juostą ir jis susidūrė su jo vairuojamu autobusu. Jo vairuojamas autobusas priekine dalimi atsitrenkė į autobusiuko ,,Mercedes Benz“ kairės pusės galą ir nuo smūgio ,,Mercedes Benz“ autobusiukas nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė. Jis savo vairuojamu autobusu ant važiuojamosios kelio dalies gulinčio briedžio nepervažiavo. Susidūrimas su mikroautobusu ,,Mercedes Benz“ įvyko priešingos krypties eismo juostoje. Iš karto po susidūrimo autobusą sustabdė kairės pusės kelkraštyje. Išleido žmones, o paskui, kad autobusas netrukdytų eismo saugumui, jį perstatė į dešinę pusę. Prieš pradedant lenkimo manevrą, nematė kuriuo metu autobusiukas ,,Mercedes Benz“ užvažiavo ant briedžio, jis pats ant kelio gulinčio briedžio nematė. Prieš jam pradedant lenkimo manevrą, priešinga eismo juosta buvo laisva, tai yra iš priekio atvažiuojančių automobilių nebuvo. Išlipęs iš autobuso pamatė, kad ant važiuojamosios kelio dalies guli negyvas briedis, o autobusiukas „Mercedes Bendz“ stovi griovyje. Matė, kad dalis autobusiuko keleivių sužaloti, greitosios medicinos pagalbos automobilis du vyrus išvežė į ligoninę. Jo vairuojamame autobuse sėdėję žmonės nenukentėjo ( 2 t., b. l. 125-126, 127-128, 132-133 ).

72012-11-08 Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono PK VPS OVP specialisto Ž. P. tarnybinis pranešimas, patvirtina, kad Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono PK buvo gautas tarnybinis pranešimas, kad Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Gervėnų k., kelio Alytus – Seirijai – Lazdijai 23 km įvykęs eismo įvykis, užmuštas žvėris, galimai yra sužeistų žmonių. Tikslinant informaciją nustatyta, kad apie 17.25 val., automobilis „MB Vito“ valst. Nr. ( - ) vairuojamas K. B., šoniniu veidrodėliu kliudė staiga į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį briedį, kuris po susidūrimo pabėgo. Iš karto po to, paskui šį automobilį važiavęs R. K., vairuodamas automobilį „Audi A6 Avant“, valst. Nr. ( - ), partrenkė staiga į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį antrą briedį, kuris nuo smūgio buvo nublokštas į priešpriešinio eismo juostą ir pervažiuotas priešpriešine eismo juosta atvažiuojančio automobilio „MB 410“, valst. Nr. ( - ), vairuojamo A. B., o jo vairuojamą automobilį kliudė ta pačia juosta iš paskos važiavęs autobusas „Setra“, valst. Nr. ( - ), vairuojamas A. N.. Automobilis „MB 410“ nuo smūgio nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. Eismo įvykio metu nukentėjo automobiliu „MB 410“ važiavę keleiviai - A. J., R. R., S. S. ir T. B. ( 1 t., b. l. 1 ).

82012-11-08 įvykio vietos apžiūros protokolas bei įvykio vietos planas, patvirtina, kad įvykio vietoje, Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Gervėnų k., kelio Alytus – Seirijai – Lazdijai 23 km, kelio ruožas tiesus, kelio danga – asfaltas, asfaltas šlapias, važiuojamoji dalis paženklinta siaura brūkšnine linija. Apžiūros protokole užfiksuota automobilio „Mercedes Benz 410“ , valst. Nr. ( - ) ir autobuso „Setra S309“, valst. Nr. ( - ) padėtis važiuojamosios kelio dalies ir atžvilgiu. Automobilio „Mercedes Benz 410“, valst. Nr. ( - ), intensyvaus stabdymo pėdsakų pradžios ir pabaigos padėtis nenurodyta matmenimis kelio pločio atžvilgiu, o grafiškai atvaizduota kelio važiuojamosios dalies dešinėje pusėje ir yra lygiagretūs išilginei važiuojamosios dalies ašiai. Situacija eismo įvykio vietoje ir transporto priemonių išorinių sugadinimų pobūdis užfiksuotas fotonuotraukose ( 1 t., b. l. 20-32 ).

92012-11-15 apžiūros protokole apžiūrėti objektai – autobusas „Setra S309“, valst. Nr. ( - ) ir automobilis „Mersedes Benz 410“ , valst. Nr. ( - ). Apžiūros metu nustatyta, kad autobuso „Setra S309“ priekinis stiklas dešinėje suskilęs, priekyje dešinėje pusėje suskilę apdailos detalės, posūkio žibintas, sulankstyta žibinto apdaila, įlenktas priekinis buferis-visi apgadinimai yra priekinėje dešinėje pusėje. Automobilio „Mercedes Benz 410“ priekinis buferis dešinėje nuskeltas, nėra priekinio stiklo, dešiniam šone iš trijų esančių langų pirmas ir trečias langai išdaužti, galinis sparnas sulankstytas, automobilio gale esančių dvivėrių durų kairės pusės durų stiklas išdužęs, durys sulankstytos, sulankstyta kairės pusės galinė dalis, galinis sparnas, sulankstytas stogas ( 1 t., b. l. 33-49 ).

10Transporto priemonės registracijos liudijimo ( - ) kopija patvirtina, kad transporto priemonės „Setra S309“, valst. Nr. ( - ) savininkas yra ( - ) ( 1 t., b. l. 65 ).

11Transporto priemonės registracijos liudijimo ( - ) kopija, patvirtina, kad transporto priemonės „Mercedes Benz 410“, valst. Nr. ( - ) savininkas yra ( - ) (1 t., b. l. 68 ).

12Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 126/13 (06), patvirtina, kad A. J. kliniškai nustatyta muštinė galvos srities žaizda, juosmeninio I stuburo slankstelio suspaustinis lūžimas. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl juosmeninio I stuburo slankstelio suspaustinio lūžimo sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ( 1 t., b. l. 81-83 ).

13Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 27/13 (06), patvirtina, kad V. M. kliniškai nustatyta daugybinės kraujosruvos odoje ir poodyje kaklo, krūtinės kairės pusės, rankų ir kojų odoje, hematoma (kraujo išsiliejimas ir susikaupimas) dešinės blauzdos minkštuosiuose audiniuose. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl supūliavusios dešinės blauzdos hematomos sveikata sutrikdyta ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui ( 1 t., b. l. 85-87 ).

14Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 25/13 (06), patvirtina, kad T. B. kliniškai nustatyta kairės blauzdos ir juosmens srities sumušimas. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas ( 1 t., b. l. 89-91 ).

15Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 26/13 (06), patvirtina, kad S. S. kliniškai nustatyta odos nubrozdinimai nugaros ir juosmens srityje, muštinė žaizda apatinės lūpos gleivinėje. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas ( 1 t., b. l. 93-95 ).

16Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 24/13 (06), patvirtina, kad S. L. kliniškai nustatyta odos nubrozdinimas dešiniame skruoste, kraujosruva odoje ir poodyje dešinėje alkūnėje, krūtinės ląstos kairės pusės sumušimas. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas ( 1 t., b. l. 97-99 ).

17Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 23/13 (06), patvirtina, kad P. P. kliniškai nustatyta galvos srities muštinė žaizda bei dešinio peties sąnario ir krūtinės ląstos kairės pusės sumušimas. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t., b. l. 101-104 ).

18Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 18/13 (06), patvirtina, kad R. R. kliniškai nustatyta galvos srities muštinė žaizda bei krūtinės ląstos dešinės pusės sumušimas. Sužalojimas kvalifikuojamas kaip nežymus sveikatos sutrikdymas ( 1 t., b. l. 106-108).

192013-11-29 specialisto išvada Nr. 11-1759(13), nustatyta tokia eismo įvykio eiga: eismo įvykio eiga (žiūrint kelio Alytus – Seirijai – Lazdijai 23 kilometro ruožo kryptimi nuo Seirijų link Alytaus). Kelio Alytus – Seirijai – Lazdijai 23 kilometro ruožo kryptimi nuo Seirijų link Alytaus, važiuojamosios dalies dešine puse važiavo, A. N. vairuojamas, autobusas „Setra S309“, valst. Nr. ( - ) ir artėjo prie jam priekyje važiavusio automobilio „Mercedes Benz 410“, valst. Nr. ( - ). Automobilio „Mercedes Benz 410“ vairuotojas A. B., vengdamas susidūrimo su kliūtimi (kelio važiuojamosios dalies dešinėje pusėje gulinčio, prieš tai partrenkto, briedžio pervažiavimo), intensyviai stabdė vairuojamą transporto priemonę (važiuojamojoje dalyje gulintis briedis, kelio ilgio atžvilgiu buvo pervažiuotas ruože tarp vietos, kurioje stabdymo pėdsakai keičia kryptį „užlinksta“ į dešinę ir vietos, kurioje prasideda šoninio slydimo pėdsakai). Autobuso „Setra S309“ vairuotojas A. N., atsižvelgdamas į greitį, nesilaikė tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį automobilį „Mercedes Benz 410“, jeigu jis būtų stabdomas bei laiku nestabdė vairuojamos transporto priemonės ir dėl to nesumažino judėjimo greičio iki priekyje važiuojančio automobilio judėjimo greičio, ir tokie jo veiksmai techniniu požiūriu buvo nepriimtini. Automobilis „Mercedes Benz 410“, važiavęs kelio važiuojamosios dalies dešine puse, buvo intensyviai stabdomas ir judėjo palikdamas apie 33 m ilgio ratų stabdymo pėdsakus, ir šiai transporto priemonei esant minėtų stabdymo pėdsakų pabaigoje į automobilį „Mercedes Benz 410“ atsitrenkė autobusas „Setra S309“. Susidūrimo metu autobusas „Setra S309“ savo priekinės dalies dešine puse (frontaline plokštuma) turėjo smūginio pobūdžio sąlytį su automobilio „Mercedes Benz 410“ užpakalinės dalies kaire puse (užpakalinės dalies plokštuma), o susidūrimo metu autobuso „Setra S309“ priekinės dalies plokštuma ir automobilio „Mercedes Benz 410“ užpakalinės dalies plokštuma buvo lygiagrečios arba artimos lygiagrečiomis. Dėl šio sąlyčio automobilis „Mercedes Benz 410“ sukosi laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi, ir slysdamas šonu judėjo iš kairės į dešinę ir virsdamas per šoną nuslydo nuo kelio, kol sustojo ant ratų vietoje ir padėtyje, užfiksuotoje 2012-11-08 eismo įvykio vietos plane.

20- Autobuso „Setra S309“ ir automobilio „Mercedes Benz 410“ susidūrimas įvyko automobiliui „Mercedes Benz 410“ važiuojant kelio Alytus – Seirijai – Lazdijai važiuojamosios dalies dešine puse ir esant stabdymo pėdsakų pabaigoje.

21- Buvusioje kelio eismo situacijoje autobuso „Setra S309“ vairuotojo A. N. veiksmai - atsižvelgdamas į greitį, nesilaikė tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį automobilį „Mercedes Benz 410“, jeigu jis būtų stabdomas bei laiku nestabdė vairuojamos transporto priemonės ir dėl to nesumažino judėjimo greičio iki priekyje važiuojančio automobilio judėjimo greičio, dėl ko atsitrenkė į jam priekyje važiavusį ir intensyviai stabdomą automobilį „Mercedes Benz 410“, techniniu požiūriu sąlygojo transporto priemonių susidūrimą.

22- Buvusioje kelio eismo situacijoje autobuso „Setra S309“ vairuotojas A. N., atsižvelgiant į greitį, laikydamasis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį automobilį „Mercedes Benz 410“, jeigu jis būtų stabdomas bei laiku stabdydamas vairuojamą transporto priemonę ir tokiu būdu sumažindamas judėjimo greitį iki priekyje važiuojančio automobilio judėjimo greičio, turėjo techninę galimybę išvengti susidūrimo su automobiliu „Mercedes Benz 410“.

23- Jeigu buvusioje kelio eismo situacijoje automobilio „Mercedes Benz 410“ vairuotojas A. B. turėjo objektyvią galimybę pamatyti kliūtį (ant kelio gulėjusį briedį), būdamas ne mažesniu nei 85,2 m atstumu iki jos, tai tokiu atveju automobilio „Mercedes Benz 410“ vairuotojas A. B., važiuodamas 70 km/h greičiu, laiku stabdydamas vairuojamą transporto priemonę turėjo techninę galimybę sustabdyti automobilį iki kliūties (ant kelio gulėjusio briedžio).

24- Prieš pat stabdymo pėdsakų susidarymą automobilis „Mercedes Benz 410“ važiavo ne mažesniu nei 68 km/h greičiu.

25- Po susidūrimo automobilis „Mercedes Benz 410“ judėjo apie 39 km/h greičiu.

26- Susidūrimo metu autobuso „Setra S309“ judėjimo greitis buvo didesnis negu 39 km/h.

27- Apskaičiuoti tiksliau, kokiu greičiu eismo įvykio metu judėjo autobusas „Setra S309“, važiuodamas paskui automobilį „Mercedes Benz 410“, negalima.

28- Jeigu buvusioje kelio eismo situacijoje automobilio „Mercedes Benz 410“ vairuotojas A. B., važiuodamas 70 km/h greičiu, turėjo objektyvią galimybę pamatyti kliūtį (ant kelio gulėjusį briedį ), būdamas ne mažesniu nei 85,2 m atstumu iki jos, tai tokiu atveju automobilio „Mercedes Benz 410“ vairuotojo A. B. veiksmai - laiku nestabdė vairuojamos transporto priemonės ir dėl to nesustojo iki kliūties ( ant kelio gulėjusio briedžio )- techniniu požiūriu buvo nepriimtini.

29- Buvusioje kelio eismo situacijoje autobuso „Setra S309“ vairuotojo A. N. veiksmai - atsižvelgdamas į greitį, nesilaikė tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį automobilį „Mercedes Benz 410“ jeigu jis būtų stabdomas bei laiku nestabdė vairuojamos transporto priemonės ir dėl to nesumažino judėjimo greičio iki priekyje važiuojančio automobilio judėjimo greičio, dėl ko atsitrenkė į jam priekyje važiavusį ir intensyviai stabdomą automobilį „Mercedes Benz 410“ - techniniu požiūriu buvo nepriimtini ( 1 t., b. l. 128-136 ).

30Kaltinamojo A. N. pateiktoje ir prijungtoje prie bylos 2014-08-01 specialisto V. M. išvadoje MV 2014-39 nurodyta, kad eismo įvykio pagrindine priežastimi buvo automobilio MB 410, valst. Nr. ( - ) vairuotojo A. B. padarytas ( - ) p. reikalavimų pažeidimas, kad jis buvusiomis prieš eismo įvykį sąlygomis, viršijo saugų, pagal matomumą, greitį, nes nesugebėjo išvengti užvažiavimo ant važiuojamoje kelio dalyje buvusios kliūties. Taip pat šioje specialisto išvadoje nurodyta, kad „darytina išvada, kad autobuso SETRA susidūrimas su automobiliu MB įvyko, šiam automobiliui esant ties jo stabdymo pėdsakų pabaiga“ (3 t., b. l. 40-50 ).

31Eksperimento protokole yra užfiksuota, kad pradedant eksperimentą pirmas vairuotojas K. B. vairuodamas automobilį „Mercedes Benz 410“ apie 20 kilometrų per valandą greičiu, vairuotojui pastebėjus kliūtį bei sušukus matau, per dešinės pusės automobilio langą buvo išmestas maišelis su žvyru. Išlipus iš automobilio buvo pamatuotas atstumas nuo maišelio iki imituotos kliūties ir jis buvo 24,3 metro. Analogiškai kartojant šį veiksmą už automobilio vairo sėdo vairuotojas A. R. ir po pastebėjimo kliūties (nuo išmesto maišelio su žvyru) iki imituotos kliūties atstumas buvo 41,3 metro. Trečią kartą kartojant šį veiksmą ir automobilį vairuojant A. B., išmatavus atstumą nuo maišelio iki imituotos kliūties, jis buvo 42,8 metro (T. 4, b. l. 132-134).

32AB „Lietuvos draudimas 2015-04-01 raštu Nr. 1316275-4, konstatuota, kad AB „Lietuvos draudimas“ kaip civilinės atsakomybės draudiko atsakomybė yra išvestinė iš transporto priemonės valdytojo deliktinės civilinės atsakomybės, todėl AB „Lietuvos draudimas“ pozicija negali prieštarauti transporto priemonės valdytojo (A. N.) procesinei pozicijai. Kaltinamasis savo kaltės nepripažįsta, todėl AB „Lietuvos draudimas“ taip pat nepripažįsta civilinių ieškinių. Tam atvejui jei kaltinamasis būtų pripažintas kaltu dėl ginčo įvykio, AB „Lietuvos draudimas“ yra pasiruošęs neginčo tvarka išmokėti tokias išmokas:

33AUB ( - ) – 6 235 Lt (dėl automobilio MB410 v/n ( - ) sunaikinimo) (1805,78 Eur) sunaikinimo;

34A. J. 5 452,01 Lt (1579,01Eur) (tame tarpe 5 000 Lt (1448.10 Eur) dėl neturtinės žalos, 452 ,01 Lt (130,91 Eur) dėl gydymo ir reabilitacijos išlaidų;

35P. P. 70,27 Lt (20,35 Eur)(dėl negautų pajamų); 1 081,31 Lt (313,17 Eur) (tame tarpe 1 000 Lt (289,62 Eur) dėl neturtinės žalos, 81,31 Lt (23,55 Eur) dėl gydymo išlaidų);

36R. R. 1 000 Lt (289,62 Eur) (dėl neturtinės žalos);

37T. B. 1 000 Lt (289,62 Eur) (dėl neturtinės žalos);

38V. M. 3 023,55 Lt (875,68 Eur) (tame tarpe 3 000 Lt (868,86 Eur) dėl neturtinės žalos, 19,95 Lt (5,78 Eur) gydymo išlaidų ir 3,60 Lt (1,04 Eur) kelionės išlaidų);

39S. S. 800 Lt (231,70 Eur) (dėl neturtinės žalos);

40AB „Lietuvos draudimas“ nesutinka su ( - ) reikalavimu neva tai dėl negautų pajamų už autobusiuko MB410 v/n ( - ) nuomą, nes toks reikalavimas akivaizdžiai neatitinka CK 1.5 str. ir 6.38 str. nuostatų, nes neprotinga, neekonomiška ir nelogiška būtų patirti keliasdešimt tūkstančių litų nuostolį dėl kelių tūkstančių vertės autobusiuko neturėjimo.

41AB „Lietuvos draudimas“ nesutinka su ( - ) reikalavimu neva tai dėl negautų pajamų už autokrautuvo Bobcat SW185 nuomą, nes: autokrautuvas Bobcat SW185 nagrinėjamame autoįvykyje nenukentėjo ir neįtikėtina, kad Alytaus regione tik A. J. turi tokio autokrautuvo valdymo teises. Toks reikalavimas akivaizdžiai neatitinka teismų praktikos ir teisės doktrinos dėl CK 6.249 str. 1 d. taikymo, nes „negautos pajamos“ šioje teisės normoje yra suprantamos kaip negautas pelnas (t. y. iš tikėtinų gauti pajamų turi būti atimtos tikėtinos sąnaudos (šiuo atveju autokrautuvo kuras, darbuotojo darbo užmokestis, mokesčiai ir pan.). Civilinis ieškovas ieškinyje nenurodo kokios galėtų būti patirtos sąnaudos dėl minėto autokrautuvo eksploatacijos. Iš pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad autokrautuvas Bobcat SW185 kiekvieną mėnesį buvo nuomojamas skirtingą valandų kiekį, kuris visada buvo mažesnis už tų mėnesių darbo dienų valandų kiekį, o jau skaičiuojant neva tai negautas pajamas, nurodoma, kad jis būtų buvęs nuomojamas nenutrūkstamai kiekvieną darbo dieną po 8 valandas.

42Byloje nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai pareiškė civilinius ieškinius: nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. J. pareiškė ieškinį dėl 442,07 litų dydžio turtinės žalos ir 10000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimo (1 t. b. l. 143-161); nukentėjusysis ir civilinis ieškovas V. M. pareiškė ieškinį dėl 3000 litų dydžio turtinės žalos ir 10000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimo (1 t. b. l. 174-180); nukentėjusysis ir civilinis ieškovas T. B. pareiškė ieškinį dėl 10000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimo (1 t. b. l. 186-192 ); nukentėjusysis ir civilinis ieškovas S. S. pareiškė ieškinį dėl 2000 litų dydžio turtinės žalos ir 8000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimo (1 t. b. l. 197-198); nukentėjusysis ir civilinis ieškovas S. L. pareiškė ieškinį dėl 10000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimo (2 t. b. l. 6-12); nukentėjusysis ir civilinis ieškovas P. P., ieškinį dėl 1062,13 litų dydžio turtinės žalos ir 10000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimo ( 2 t. b. l. 18-31); nukentėjusysis ir civilinis ieškovas R. R. pareiškė ieškinį dėl 10000 litų dydžio neturtinės žalos atlyginimo (2 t. b. l. 37-43);

43Ieškovas ( - ), pareiškė ieškinį dėl 45197,00 žalos atlyginimo ir patikslintą ieškinį (2 t. b. l. 55-75, 3 t. b. l. 106-120) ).

44Nukentėjusysis P. P. paaiškino, kad dirba ( - ). 2012-11-08 baigė darbą ir apie 17 val. važiavo iš darbo. Vairavo automobilį Mercedes Benz A. B.. Važiavo per Seirijus į Alytų. Jis sėdėjo prieš paskutinėje sėdynėje, buvo prisnūdęs ir pajuto smūgį. Paskui važiavo autobusas, vėliau pasakė, kad autobusas ( - ). Pabudo, kai autobusiukas vartėsi. Nesuprato kas darosi, tik matė, kad keičiasi dangus, žemė. Susižalojo galvą, petį, turbūt į sėdynes. Ikiteisminio tyrimo metu davė teisingus parodymus. Briedį matė, kai gulėjo ant asfalto. Briedis gulėjo nuo kelkraščio beveik iki vidurio važiuojamosios dalies. Autobusas stovėjo už briedžio link Alytaus. Autobusas buvo arčiau nei 50 metrų atstumu nuo briedžio. Įspėjamo ženklo, kad gyvūnai pasirodys, nėra. Ribojančio greitį ženklo nėra. Vairuotojas daugiau kaip 60 km/val. nevažiuodavo. Nejautė ar buvo stabdoma transporto priemonė. Diržo nebuvo prisisegęs, nes jo nėra. Buvo šlapdriba, šlapia kelio danga, matomumas blogas. Toje vietoje kelias tiesus, matomumas pagal kelią geras, tik oro sąlygos buvo blogos. Turtinė žala padaryta 1062,13 Lt už vaistus, už važinėjimą. Prašo 5000 Lt neturtinės žalos. 1062 Lt už vaistus, keliones. Po eismo įvykio skaudėjo, ranką dar ir dabar skauda. Po įvykio skaudėjo apie 3 mėnesius galvą, skausmą ir dabar jaučia. Intensyviau skaudėjo apie pusę metų. Kai baigėsi nedarbingumo laikas dirbo. Kitokių nepatogumų dėl sužalojimų nebuvo. Kiek nesumokės draudimas prašo likusią dalį priteisti iš ( - ).

45Nukentėjusysis A. J. paaiškino, kad 2012 m. lapkričio 8 d. dirbo Veisiejuose, apie 16.30 vyko į namus, snūduriavo. Sėdėjo dešinėje autobuso pusėje, ne toje kur vairuotojas sėdi. Pajuto stabdymą, autobusas čiuožė nemažai, atstumo nežino, autobusas sustojo gal po 4 sekundžių. Pajuto smūgį ir atsibudo ant išlaužtos sėdynės, pajuto nugaros, krūtinės skausmus. Atvykus greitajai medicinos pagalbai išvažiavo į ligoninę. Pirmiau pajautė stabdymą, paskui smūgį pajuto. Jautė, kad verčiasi autobusas. Jų transporto priemonė suko į kairę link ašinės linijos. Per kairę pusę suko ir metė į kelio vidurį pagal laikrodžio rodyklę. Vertėsi kelkraštyje, atsibudo griovyje. Susižalojo krūtinę į sėdynę. Diržų autobusiuke nėra. Galvą į stiklą susimušė. Autobusas daugiau 70 km/val. nevažiuoja, nes yra lėtas, daugiau netraukia. Matomumas prastas, nes jau buvo tamsu ir dulksna buvo. Pats vairuoja, mano, kad tinkamas pasirinktas vairuotojo buvo greitis, neatrodė, kad per greitai važiuoja. Briedį vairuotojas pamatė ir stabdė, čiuožė gal 20 metrų. Smūgį į galą autobuso pajuto kai jau sustoję buvo, visiškai stovėjo. Prieš smūgį į priekį žvilgtelėjo, matėsi kelias. Autobusas sustojo, nė kiek neriedėjo. 4-5 sekundės ir smūgis, tik sustojo ir smūgis. Užvažiavo autobusas ant kažko, sustojo, tada trenkėsi transporto priemonė ir sukti autobusą pradėjo. Autobusą pradėjo sukti kai atsitrenkė kita transporto priemonė. Ikiteisminio tyrimo metu nedetalizuotos šios aplinkybės, nes nepaklausė. Dėl užvažiavimo ant briedžio būtų nuo kelio autobusas nenuvažiavęs. Iš toli vairuotojas pamatė briedį. Šalikelėje stovėjo dar ir kiti automobiliai. Automobilius matė prieš įvykį, o po įvykio jau nematė. Civilinį ieškinį palaiko. Buvo juosmens stuburo slankstelis lūžęs, galvos, krūtinės sutrenkimai. Ligoninėje beveik mėnesį laiko gulėjo, buvo lovos rėžimas, nepatogu buvo. Reabilitacijos iš viso buvo 3 mėnesiai Alytuje, važinėjo į šildymus, mankštas. Namuose irgi lovos rėžimas buvo, specialių priemonių pagalba galėjo patekti į kitas patalpas. Dabar jaučiasi nugaros skausmai, ant nugaros negali miegoti. Naudoja vaistus „Diclac“ gydytojai rekomenduoja. Po eismo įvykio buvo trumpam praradęs sąmonę. Ieškinį palaiko visą. Dirbo auto krautuvo vairuotoju. Įmonėje daugiau tos profesijos darbuotojų nėra. 3 mėnesius auto krautuvas nedirbo ir nežino, kad buvo nuomojamas.

46Nukentėjusysis S. S. paaiškino, kad 2012-11-08 dirbo Veisiejų miestelyje. Apie 16.30 val. išvažiavo į namus keliu Alytus Seirijai. Važiuojant pajautė, kad autobusas čiuožia, po to stabdymą, čiuožė maždaug 20-30 metrų. Pajautė nedidelį dunktelėjimą, automobilio nesuko, o po 3-4 sek. pajautė, kad į autobusą atsitrenkė, automobilis pradėjo suktis į dešinę pagal laikrodžio rodyklę, ir tada vertėsi. Jautė skausmus stubure. P. A. negalintį pajudėti. Išlipęs iš autobuso paskambino į darbovietę, pasakė apie eismo įvykį vadovui. Atvažiavo greitoji medicinos pagalba ir išsivežė labiausiai nukentėjusius. Autobusas važiavo 70 km/val. greičiu. Stabdė, jautė kad čiuožia ir pervažiuoja kažką priekiniais ratais. Labai greitai pajautė nedidelį dunkstelėjimą. Sukimas autobuso buvo nuo to, kad atsitrenkė į autobusą kitas autobusas. Sėdėjo autobuse už vairuotojo antroje sėdynėje vienas, arčiau vidurio. Briedis ant važiuojamosios kelio dalies gulėjo. Vidutinio dydžio briedis. Briedis gulėjo ant kelkraščio ir važiuojamos dalies. Vienu ratu buvo pervažiuotas briedis, dešinės pusės. Ar galiniai ratai pervažiavo negali pasakyti. Autobusas į juos atsimušęs stovėjo dešiniam kelkraštyje link Alytaus, jų autobusas link Seirijų. Matomumas buvo 60 metrų. Iš priekio automobilių nematė. Buvo ( - ) autobusas, kas vairavo nežino. Ieškinį pareiškęs dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo ir jį palaiko. Ligoninėje negulėjo, gydėsi namuose apie mėnesį, turėjo nedarbingumo pažymėjimą. Dvi savaites jautė skausmus, sutemus bijojo važiuoti didesniu greičiu, gydėsi randus. Po įvykio jautė skausmingą deginimą. Po lūpa buvo sumušta, gleivinė gijo apie 2 savaites. Maitintis trukdė, skaudėjo, nemalonu buvo, sportuoti negalėjo. Nepatogumai buvo apie mėnesį laiko. Šiuo metu pasekmių nejaučia. Prieš metus dar jautė baimę važiuojant.

47N. T. B. paaiškino, kad 2012-11-08 dirbo Veisiejų miestelyje. Apie 16.30 val. baigė darbą ir važiavo į Alytų. Autobusiuke sėdėjo ne vairuotojo pusės antroje sėdynėje ir miegojo. Išgirdo, kad kažkas iš keleivių šūktelėjo „briedis“. Vairuotojas stabdė autobusiuką. Šiek tiek rūkas ir dulksna buvo. Važiuojama kelio dalis buvo šlapia. Vienu ratu autobusiukas pervažiavo briedį ir pajuto smūgį į autobusiuko galą. Po briedžio pervažiavimo lygtai sukosi autobusas, po to pajuto barkštelėjimą stiprų. Smūgį pajuto į galą autobusiuko. Autobusiukas sukosi pervažiavus per briedį. Atsitrenkė autobusas pervažiavus per briedį. Briedis, buvo nedidelis, jauniklis briedžiukas. Atsibudęs gulėjo po A. J. kojom. Po to išlipo iš autobuso Mercedes Benz. Buvo sustojus balta mašina ir dvi moterys atbėgo davė vandens. Atvažiavo greitoji medicinos pagalba išvedė A. per galines duris. Kitu autobusu parvažiavo namo ir kreipėsi į gydytojus. Peršvietė koją, buvo blauzdos stiprus sumušimas, koja buvo 3 savaites įtvare, po 3 savaičių išėjo į darbą. Ir dabar kai blogi orai koją skauda. Civilinį ieškinį palaiko 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti. 3 savaites gydėsi, su ramentais vaikščiojo, dukrai buvo 3 metai nieko negalėjo padėti žmonai, motina invalidė negalėjo ja rūpintis, negalėjo išeiti į parduotuvę, įstaigas. Į darbą sugrįžus dar dvi savaites skaudėjo.

48Nukentėjusysis V. M. paaiškino, kad 2012-11-08, apie 16.30 val. po darbo važiavo namo, snaudė. Už Seirijų išvažiavo ant gero, tiesaus kelio, pasijautė lyg stabdymas autobusiuko, prabudo ir smūgis. Susirietė į kamuoliuką, A. kraujas bėgo, daiktai išmėtyti. Atvažiavo greitoji, policija. Pervažiuojant briedį buvo pašokimas. Tarp pervažiavimo per briedį ir smūgio buvo kažkoks laiko tarpas. Pervažiavus briedį autobusas kirto į autobusiuko galą. Kada autobusas pradėjo suktis ar pervažiavus briedį ar kai autobusas atsitrenkė į galą, negali pasakyti. Sukosi autobusas gal po smūgio. Prie briedžio nebuvo priėjęs. Matomumas buvo blogas, nes lijo, dulksna, tamsu, šlapia. Vairuotojas negreitai važiuoja, nes veža žmones. ( - ) autobusas atvažiavo ir parvežė į namus. Kitą dieną kreipėsi į šeimos gydytoją, padarė kojos nuotrauką buvo sumušimas, chirurgas išoperavo, nes reikėjo išvalyti sukrešėjusį kraują. Turėjo nedarbingumo pažymėjimą mėnesį laiko, gėrė antibiotikus. Iki dabar koją skauda, bijo mašina važiuoti. Civilinį ieškinį pareiškė dėl turtinės žalos 3000 Lt, 10000 Lt neturtinės žalos. Turtinė žala dėl gydymo. Mokėjo pats už vaistus, pirko antibiotikus. Vaistams išleido apie 200 litų. Dėl nedarbingumo turėjo nuostolių, nes mėnesį laiko nedirbo. Kvitų dėl išlaidų neturi, kiek turėjo pateikė draudimui.

49Nukentėjusysis S. L. paaiškino, kad 2012-11-08 apie 17 valandą važiavo iš darbo namo ir įvyko avarija. Jis sėdėjo autobuso priekyje keleivio pusėje. Pravažiavus Seirijus už dviejų kilometrų įvyko avarija. Pamatė ant kelio gulintį briedį ir užrėkė - briedis, vairuotojas pradėjo stabdyti, gavosi toks kaip smūgis kaip per kažką pervažiavo. Atrodo, kad autobusiukas po briedžiuko pervažiavimo buvo sustabdytas. Toks jausmas, kad prieš pasakant briedis, vairuotojas pradėjo stabdyti autobusą. Stabdymo metu per briedį pervažiavo. Autobusas čiuožė ir pervažiavus briedį pabaigė stabdymą. Pervažiavo kaip per pagalį, nestipriai krestelėjo. Viena puse pervažiavo kliūtį, keleivio puse. Peršokus briedį, atėjo mintis, kad viskas gerai ir į autobusiuko galą stiprokas smūgis ir po to autobusiukas vertėsi. Kiek kartų vertėsi nežino. Autobusiuko posūkio nepajuto. Autobusiukas buvo apsisukęs atgal į Seirijus, o važiavo į Alytų. Iki įvykio matė stovintį automobilį kairėj kelio pusėje. Automobilis stovėjo ir kažkas buvo įjungta šviesos ar avarinis. Kai pamatė briedį jis buvo 20 metrų iki autobusiuko. Stabdant autobusiukas čiuožė gal kokia 20 metrų. Autobusiukas iki 70 km/val. greičiu važiavo, daugiau jis netraukdavo. Dėl briedžio pervažiavimo autobusiukas nebūtų vertęsis, o po smūgio į galą autobusiukus vertėsi į griovį. Briedis gulėjo važiuojant į Alytų kojom į kelią, o galva į Seirijų pusę, kelio dešinėj pusėj, daugiau link kelkraščio. Neturtinei žalai atlyginti prašo 10000 Lt. Draudimui nepateikė dokumentų dėl žalos atlyginimo. Savaitę nedarbingumo pažymėjimą turėjo, po to lankėsi pas kitą gydytoją. Gėrė vaistus nuo skausmo. Jautė skausmus apie mėnesį laiko. Antrą kartą kai kreipėsi į gydytojus nedarbingumo pažymėjimo neturėjo. Į draudimą nesikreipė, nusprendė, kad nieko negaus. Iki dabar ir važiuojant jaučiasi nesaugumas.

50Nukentėjusysis R. R. paaiškino, kad 2012-11-08 baigę darbą važiavo iš Veisiejų per Seirijus į Alytų. Buvo užmigęs, bet pajuto stabdymą, nesuprato dėl ko, vėliau po 2-3 sekundžių buvo smūgis. Išmetė iš automobilio. Sėdėjo autobusiuko gale dešinėj pusėj. Pabudo su galva sužalota, bėgo kraujas, atbėgo moterys davė tvarstį. Atvykus greitosios medicinos pagalbos automobiliui išvežė į ligoninę. Jautė, kad autobusiukas buvo stabdomas. Pervažiavus per kliūtį lyg susivartė ir paskui buvo stiprus smūgis. Iš tos vietos, kur sėdėjo, kelio nematyti. Pajuto stabdymą ir vėliau smūgį. Sužalotas buvo po smūgio. Prabudo pievoj. Nedarbingumą turėjo nuo 2012-11-09 iki 2012-12-21. Prašo 10000 Lt neturtinei žalai atlyginti ir palaiko ieškinį. Dar ir dabar visą skauda, sauso maisto valgyti negali. Krūtinės ląsta, galva sužalota po įvykio buvo. Gydėsi ambulatoriškai. Liekamuosius reiškinius jaučia ir dabar. Vaistus nuo skausmo vartojo mėnesį skaudėjo petį. Darbui trukdo dar ir dabar, dirba apdailininku, darbas sunkus, fizinis. Po įvykio žmona išėjo nemokamų atostogų ir slaugė nedarbingumo laikotarpiu. Sauso maisto valgyti negali, yra guzas prie krūtinės ląstos. Gydytojai nenustatė kodėl taip yra. Ankščiau taip nebuvo, po avarijos krūtinę skauda, peršvietė sakė nelūžę.

51Liudytojas D. K., paaiškino, kad važiavo iš Druskininkų į Alytų autobusu, kurį vairavo A. N.. Važiavo įmonės darbuotojai. Jis sėdėjo už vairuotojo kairėj pusėje pirmoje eilėje. Už Seirijų miestelio nuvažiavus 2-3 kilometrus pamatė autobuso priekyje važiuojantį autobusiuką Mercedes Benz ir pamatė kai autobusiukas pervažiavo partrenktą briedį. Jų autobusui pradėjus lenkti priekyje važiavusį autobusiuką, jis metėsi į jų autobuso pusę ir kabino jį. Jų autobusas jau buvo visiškai kitoj eismo juostoje. Autobusiukas vertėsi ne vieną kartą. Jų autobuso greitis buvo apie 80 km/val. Autobusiukas važiavo lėčiau, ar buvo stabdomas nematė. Briedį pirmas kliudė nuo Alytaus atvažiuojantis lengvasis automobilis. Išlipęs iš autobuso matė vairuotoją ir jis sakė, kad jie pirmi kliudė briedį. Atstumas iki autobusiuko kai pamatė jį buvo apie 10 metrų. Jų autobuso( - ) vairuotojas iki atsitrenkimo autobuso nestabdė. ( - ) autobuso apgadinimus tą patį vakarą apžiūrinėjo, buvo dešinės pusės pats kampas apgadintas, stiklas kampe trūkęs, autobuso apačia iki pusę metro sugadinta. Ir autobusiuką apžiūrėjo, buvo jo galas apgadintas, kokie tiksliai sugadinimai nežino. Oro sąlygos prastos buvo tamsu, lijo. Po įvykio išlipęs briedį iš toliau matė, per 10 metrų. Briedis gulėjo ant kelio, dalis jo buvo kelkraštyje, žiūrint nuo Seirijų link Alytaus toje eismo juostoje. Ar buvo po eismo įvykio judinamas briedis nematė.

52Liudytojas G. Č. paaiškino, kad važiavo iš darbo, vairavo jų autobusą ( - ) A. N.. Išvažiavo iš Seirijų sankryžos link Alytaus ir pasivijo autobusiuką. Nuo Seirijų važiuojant autobusai važiavo vienas paskui kitą. Tarp abiejų autobusų iki įvykio prieš lenkimą atstumas buvo apie 20-30 metrų. Jų autobuso buvo didesnis greitis ir todėl lenkė autobusiuką. Kelias buvo laisvas. Kai susigretino su autobusiuku jų autobusas pilnai visas buvo išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą. Tik susigretinus autobusiuką metė į priekį ir pačiu kampu autobusas atsitrenkė į autobusiuką. Autobuso vairuotojas stabdė tada kai įvykis buvo. Įvykus avarijai gavosi smūgis ir stabdė, lenkiant nestabdė. Sumėtė priekyje važiuojantį autobusiuką, kadangi ant kelio gulėjo užmuštas briedis. Briedį jau buvo numušęs lengvasis automobilis. Kai išlipo pasižiūrėti matė briedį ant kelio jau už įvykio vietos. Briedis buvo dešinėj eismo juostoje, žiūrint Alytaus kryptimi, netoli ašinės linijos gulėjo. Kai pradėjo lenkimą Setra ar Mercedesas stabdė nematė, tik matė, kad Mercedesas pasidavė į jų pusę, kai tai pamatė buvo likę nuo Setros iki Mercedeso apie 1-2 metrai. Setros autobuso priekinis dešinys kampas susidūrė su Mercedeso galiniu kairiu kampu. Mercedesas 40-30 laipsnių kampu pasisuko, pasikėlė jo užpakalinė dalis ir metėsi į šoną. Mercedesas po smūgio sukosi į dešinę pusę ir vertėsi. Mercedesas gavo smūgį ir tada vertėsi.

53Liudytojas L. R. (dirbo Alytaus apskrities VPK Lazdijų PK viešosios policijos skyriaus patrulio būrio vyresniuoju patruliu) paaiškino, kad 2012-11-08 buvo tarnyboj į pabaigą pamainos, vakare gavo pranešimą, kad kelyje Alytus-Seirijai-Lazdijai už Seirijų miestelio yra eismo įvykis, kad su laukiniu gyvuliu susidūrė automobilis. Buvo stiprus vėjas ir labai lijo. Atvažiavus įvykio vietoje rado lengvąjį automobilį, autobusiuką ir autobusą Setra. Lengvąjį automobilį baltos spalvos AUDI vairavo K., kuris važiavo nuo Alytaus link Lazdijų. Buvo busiukas ir autobusas, vyriškiai su specialia apranga, po darbo važiavo namo. Kai atvažiavo K. automobilis stovėjo šalikėlėje link Lazdijų priekiu link Seirijų, buso ir autobuso neprisimena kur jie buvo, lygtai kažkuris apvirtęs, gal didesnis autobusas ir buvo daug daiktų išsimėtę. Buvo greitoji atvažiavus, briedis užmuštas. K. kliudė briedį ir permetė į priešpriešinę eismo juostą. Eismo įvykio vietoje kelio ženklų „Greičio ribojimas“, „Laukiniai žvėrys“ - nėra. Briedis gulėjo kelkraštyje nuo K. automobilio priešpriešinėje juostoje. Jis automobilyje sėdėjo ir pildė dokumentus, nes lijo. L. T. švietė prožektorium ir pasakinėjo duomenis. Vėliau atvyko J. Č. su porininku. Dokumentų pildytų juodraštį jis paliko P.. P. sakė, kad perbraižė schemą. Įvykio vietoje buvo medžiotojas V. G.. Ar briedis po autoįvykio buvo judinamas duomenų neturėjo. Kai jie atvažiavo medžiotojai jau buvo. Stabdymo pėdsakų nesimatė, lijo lietus. K. sakė, kad jam važiuojant iš dešinės pusės išbėgo 2 briedžiai, vienas prabėgo, o kitą kliudė. Kiti vairuotojai pasakojo, kad autobusas tuo metu kai kliudė briedį buvo ant lenkimo. Prieš posėdį eismo įvykių žurnale pasižiūrėjo, kad prisimintų įvykį. Dabar toks žurnalas nenaudojamas, jis buvo vedamas kaip juodraštis.

54Liudytojas L. T. paaiškino, kad 2012-11-08 dirbo Alytaus apskrities VPK Lazdijų PK viešosios policijos skyriaus patrulių būrio vyresniuoju patruliu. Buvo gautas pranešimas iš budėtojų dalies, kurį gavo kolega L. R., kad už Seirijų link Alytaus buvo eismo įvykis. Nuvykus už Seirijų, Gervėnų kaime, buvo trys transporto priemonės, du autobusai ir lengvasis automobilis. Buvo užmuštas briedis. Vienas autobusas buvo apvirtęs. Lengvasis automobilis važiavo nuo Alytaus link Seirijų. Briedis gulėjo nuo Seirijų link Alytaus važiuojant dešinėje kelio pusėje. Eismo įvykio kilimo priežastis briedžio staigus išbėgimas į kelią. Įvykio vietoje buvo jis, L. R. budėtojas Ž. P., vėliau pakeitė J. Č. su porininku. L. R. braižė įvykio schemą. Tada buvo didelis vėjas ir lijo lietus, todėl L. R. schemą braižė automobilyje. Matavimus vietoje atliko jis. Stabdymo kelią ar matė neprisimena. Buvo medžiotojas V. G.. Liudytojas pažiūrėjęs į byloje esančią įvykio vietos schemą, paaiškino, kad stabdymo pėdsakus matė, bet tiksliai jų neprisimena. Atsimena, kad didelio autobuso priekinis kampas atrodo dešinys buvo apgadintas, o mažesnis autobusas apvirtęs buvo. Ar stiklo šukių buvo atsakyti negali.

55Liudytojas J. K. paaiškino, kad 2012 m. lapkričio 8 d. apie 18 val. važiavo iš darbo autobusiuku Mersedes Benz link Alytaus ir pravažiavus Seirijus, už dviejų kilometrų gavo smūgį į mašinos galą ir apsivertė autobusiukas. Buvo tamsu, lietus lijo, kelio danga šlapia. Vairavo autobusiuką A. B.. Važiavo link Alytaus ir pravažiavus Seirijus už dviejų kilometrų įvyko eismo įvykis. Gavo smūgį į užpakalinę mašinos dalį ir nusivertė nuo kelio. Iš kalbų žino, kad lengva mašina numušė briedžiuką, o jų autobusiuko vairuotojas pamatęs kliūtį stabdė ir gavo smūgį į autobusiuko galą. Pajuto tik smūgį, į galą autobusiuko, pervažiavimo per kliūtį nejuto. Kas iš paskos važiavo nežino.

56Liudytojas A. B. paaiškino, kad dirba vairuotoju ( - ). 2012 m. lapkričio 8 d. vakare prieš 18 val. vairavo Mersedes Benz autobusiuką. Bevažiuojant iš Veisiejų link Alytaus už Seirijų pamatė priekyje stovinčias dvi mašinas. Vėliau sužinojo, kad viena su veidrodėliu užkabino briedį, o kita už jos stovinti numušė briedžiuką. Jis pamatęs automobilius numetė gazą. Stabdė kai pamatė briedžiuką. Greičio nebuvo, sustojus gavo smūgį, skrido į griovį. Po skridimo mašina atsistojo ant ratų griovyje. Lijo lietus, matomumas prastas, kelias šlapias. Greičio ribojimo toje vietoje nebuvo. Važiavo 72 km/val. greičiu. Briedį pamačius čiuožta iki jo apie 30 metrų. Kai pamatė dvi stovinčias mašinas įtarimas kilo, kad kažkas atsitiko ir todėl numetė gazą. Privažiavo iki briedžio ir sustojo. Dešiniu priekiniu ratu užvažiavo ir gal šiek tiek pastūmė briedį, bet mašina jau praktiškai nejudėjo. Jis autobusiuko užpakaliniais ratais nepervažiavo briedžio. Prieš 40 metrų pamatė briedį, o stabdymo kelias apie 30 metrų Į priešingą kelio pusę nebuvo išvažiavęs. Kai užvažiavo ant briedžio pajuto į galą autobusiuko smūgį, vertimą automobilio įtakojo smūgis į galą. Gavo į kairį kampą tada ir pasuko autobusiuką nuo smūgio. Iš priekio niekas nevažiavo. Automobilis, kuris nutrenkė briedį, po smūgio stovėjo kairėje kelio pusėje, po to pervažiavo į dešinę kelio pusę. Matė automobilį kabinusį briedį, jis stovėjo prie kelio krašto. Kai jie važiavo kiti automobiliai nevažiavo. Kai pamatė briedžiuką jis gulėjo ant važiuojamosios dalies, šiek tiek daugiau į kelkraštį, netoli asfalto krašto. Iš paskos važiuojančių automobilių nematė. Po eismo įvykio išlipęs iš automobilio matė ( - ) autobusą kairėje kelio pusėje stovintį, o vėliau jis pervažiavo į kitą pusę. Pervažiavo į kitą kelio pusę, kai dar nebuvo policijos pareigūnų. Jis buvo blaivus. Mechanikas nustatė, kad važiavo 72 km/val. greičiu iki stabdymo pradžios. Prieš įvykį nemanevravo, pamatęs kliūtį stabdė. Važiuojant jam iš paskos nematė jokio automobilio. Jam numetus gazą, autobusas truputį priartėjo ir kai stabdė jis nesustojo, sakė bandė lenkti, bet nepavyko.

57Liudytojas Ž. P., paaiškino, kad dirba Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono PK specialistu. Atvykus į įvykio vietą apsiklausė įvykio liudytojus ir buvo nustatyta, kad Audi automobilis važiavo link Lazdijų buvo kontaktas su briedžiu. Briedis atsidūrė priešingoje eismo juostoje ir jį pervažiavo autobusiukas, o į jį iš paskos atsitrenkė kitas autobusas. Atvykus į įvykio vietą, žiūrint Lazdijų kryptimi Audi automobilis stovėjo, autobusiukas stovėjo griovyje priekis Lazdijų kryptimi. Briedis kai atvažiavo buvo patemtas į kelkraštį. Ar briedis lietė asfaltuotą kelio dangą neprisimena. Kas judino ir kodėl briedį nežino. Įvykio vietoje su autobusų vairuotojais kalbėjo. Vairuotojai kaip aiškino, įvykio aplinkybes, neprisimena. Įvykio vietoje ribojančių greitį ženklų nebuvo. Leistinas 90 km/val. Seniai įvykis buvo prašo vadovautis ankščiau duotais parodymais. Kur briedis gulėjo liudytojai parodė, pavardžių nežino. A. B. pamena kaip autobusiuko vairuotoją. Į įvykį važiavo dar du pareigūnai L. R., L. T., jie padėjo matuoti, braižyti schemą, girtumus nustatinėti, dirbo visi bendrai.

58R. K. paaiškino, kad 2012-11-08 važiavo iš Alytaus į Lazdijus. Likus iki Seirijų apie 2 kilometrams prieš jį važiuojančiam automobiliui Mercedes, sidabrinės spalvos, išbėgo briedis jam kliudė tik veidrodėlį. Jam į kelio važiuojamąją dalį išbėgo jaunesnis briedis ir jį jis patrenkė. Briedis iššoko prieš 5 metrus, jį dešine automobilio puse kliudė. Briedis užkrito ant kapoto ir nukrito į priešpriešinę važiuojamąją kelio dalį. Jis sustojo šalikelėje ir matė kai mažesnis autobusiukas stabdė, paties susidūrimo nematė, nes jo automobilio priekinis stiklas buvo sudaužytas. Jis stabdė automobilį staiga, kai tik pamatė pirmą briedį. Važiavo 70-80 km/val. greičiu. Sustojo kai numušė briedį per 3-5 metrus. Kitoje eismo juostoje matė kai mažesnis autobusas staigiai stabdė ir jis turbūt pervažiavo briedį, o kaip didelis autobusas važiavo nematė. Išlipęs pamatė autobusus. Važiavo du autobusai. Matė tą mažą autobusiuką kai pro jį pravažiavo, didelio autobuso nematė. Numušęs briedį važiavo savo juosta tik dešiniau pasuko. Su autobusu mėlynu prasilenkė. Lenkimas nebuvo įmanomas, didelis autobusas negalėjo lenkti, nes mažesnis autobusas stabdė pro jį pravažiuodamas. Įjungto autobuso posūkio nematė. Išlipęs iš automobilio pamatė, kad didelis autobusas buvo už 100 metrų, o mažasis autobusiukas nuvažiavęs nuo kelio ir apsivertęs. Didysis autobusas stovėjo kelio dešinėje priekiu į Alytų. Briedis buvo nuo automobilio per 10 metrų, važiuojamos dalies kelio atžvilgiu gulėjo kitoje eismo juostoje, nukritęs galva į Alytų. Gulėjo nuo ašinės linijos per 20 centimetrų. Po įvykio prie briedžio jis pirmas priėjo. Buvo įvykio vietoje iki atvyko policijos pareigūnai. Atvykę medžiotojai šiek tiek patempė briedį, bet kažkas pasakė nejudinti ir daugiau netempė. Jis turi telefone nuotraukas, susijusias su eismo įvykiu. Sutinka jas pateikti. Kai vėliau priėjo prie briedžio jau briedis prie šalikelės buvo patrauktas apie pusę metro. Automobilių stabdymo pėdsakų nematė. Mercedes Benz automobilio važiavimo krytis truputį keitėsi. Jis arba staigiai stabdė arba bandė apvažiuoti kliūtį. Pavažiavo link ašinės linijos truputį, ašinės linijos nekirto. Tai įtakojo staigus stabdymas. Briedis nebuvo sužalotas, negalima teikti, kad jį pervažiavo, bet per langą buvo toks vaizdas, kad pervažiavo. Nepervažiuotas briedis buvo, tik kraujas bėgo iš galvos. Pagal briedžio dydį mano, kad turėjo kliudyti važiuojant, negalėjo apvažiuoti briedžio.

59Liudytojas V. M. paaiškino, kad datos tiksliai neprisimena, apie 17 val. važiavo namo buvo ruduo lijo, rūkas. Pravažiavus Seirijus, autobusas susiruošė lenkti. Važiavo autobusu „Setra“, o Mersedes Benz prieš juos važiavo. Jungė vairuotojas posūkį norėjo lenkti ir staiga autobusiukas metėsi į kairę ir jų autobusas užkabino autobusiuko kampą. Autobusiukas metėsi į šoną, o autobusas atsitrenkė į kampą. Autobusas ruošdamasis lenkti išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą. Autobusas dešine puse kabino autobusiuko kairę pusę. Autobusas važiavo gal 60 km/val.

60Liudytojas J. Č. paaiškino, kad 2012 lapkričio mėnesį ir šiuo metu dirba Lazdijų r. PK patrulių būrio vyriausiu patruliu. Su briedžiu eismo įvykis buvo. Du autobusai buvo apgadinti ir briedis buvo užmuštas. Kartu su juo buvo pareigūnas P.. Pamaina keitėsi, jie atvyko pakeisti buvusių pareigūnų. Įvykio vietoje padėjo eismo įvykio vietą išmatuoti. Buvo tamsu, lijo. Ar buvo stabdymo pėdsakas ant kelio nepamena. Schemą braižė budėtojas. Briedis gulėjo ant kelio tiksliai kur nepamena.

61Liudytojas V. G. paaiškino, kad jis yra medžiotojų būrelio pirmininkas ir po avarijos briedį pasiėmė. Gamtosaugininkai paskambino pranešė, kad užmuštas netoli Seirijų miestelio briedis. Buvo tamsu. Įvykio vietoje buvo atrodo 3 autobusai. Įvykis buvo gal prieš 2-3 metus, metų laiko neprisimena. Kai atvyko į vietą policijos pareigūnai jau buvo. Briedis kelkraštyje gulėjo. Briedis buvo vidutinio amžiaus apie 200 kg. svorio, lengvojo automobilio priekaboj tilpo. Pervažiavimo žymių ant briedžio nebuvo. Apie autoįvykį nieko nežino.

62Liudytojas R. B., paaiškino, kad jis dirba įmonės ( - ) pagalbinės gamybos vadovu. Eismo įvykio metu dirbo įmonės( - ) direktoriumi. Nuotraukos, kurias pateikė teismo posėdžio metu advokatas L. P. jo darytos. Kitą dieną po įvykio fotografavo ir sekretorė įkėlė į kompiuterį ir jos buvo užmirštos. Dabar iš kompiuterio nuotraukas išėmė. Fotografuota Olimpus fotoaparatu 2012-11-09 ryte apie 9 val. Fotografuojant dalyvavo mechanikas V. M.. Iš vakaro jis ir V. M. buvo įvykio vietoje, sekančią dieną atvažiavo apžiūrėti įvykio vietos, buvo pasiėmę fotoaparatą ir fotografavo. Buvo matyti stabdymo pėdsakas, jis matėsi ir iš vakaro ir atvažiavus kitą dieną. Jis su mechaniku dalyvavo apžiūrint įvykio vietą. Apžiūrėjo autobusiuką Mercedes Benz, kurį sudaužė. Nuotraukose užfiksavo ašinę liniją, stabdymo pėdsaką. Pirmoje nuotraukoje užfiksuota slydimo pradžia, antroje nuotraukoje - slydimo pabaiga, stabdymo pėdsako linkimas į dešinę nufotografuotas. Trečioje nuotraukoje matyti, kai autobusą traukė iš griovio ant tralo, dešinėj matosi kur blizga stiklai prie žolių, žemė suardyta. Ketvirtoje nuotraukoje nuo ašinės linijos užfiksuotas stabdymo pėdsakas. Nuo vidurio ašinės linijos kairysis stabdymo pėdsakas fiksuotas. Penkta nuotrauka – ties viduriu stabdymo, šeštoje - irgi stabdymo pėdsakas, nufotografuotas keliose slydimo vietose. Kad šios nuotraukos yra sužinojo po eksperimento atlikimo. Ankščiau nemanė, kad nuotraukos svarbios ir nežinojo, kad nuotraukos įdėtos į kompiuterį. Po įvykio, kai atvyko į įvykio vietą buvo policijos pareigūnai ir medžiotojai. Briedis gulėjo skersai ir vyrai jau traukė jį. Matavime nedalyvavo, eismo įvykio vietą matė ir atitinka nuotraukose. Iš vakaro įvykio vietoje ant asfalto šukių nematė, griovyje buvo šukių, bet neįsidėmėjo tiksliai kur, nes lijo, tamsu buvo. Kitą dieną su vairuotoju kalbėjo apie įvykį, sakė pamatė kliūtį, stabdė ir pajautė, kad skrenda. Vairuotojas A. B. sakė, kad važiavo 60 - 70 km/val. greičiu. Pateiktame diskelyje yra ir daugiau nuotraukų, ketvirtoje nuotraukoje nuo ašinės linijos iki kairio rato pėdsako pamatuotas mažiausias atstumas. Pėdsakas yra Mercedes Benz, matosi iš ratų pločio. Be to tą patį pėdsaką matė ir iš vakaro po eismo įvykio. Darbe yra tachografo diskelis - šaiba, mechanikas turėjo pas save pasidėjęs, policija neprašė, todėl nepateikta, bet ji išlikusi. Darė nuotraukas kai kurias, bet jos visos yra pateiktos diskelyje, todėl galima jas apžiūrėti. Mechanikas buvo V. M..

63Ekspertas I. G. - savo duotą išvadą palaiko. I. G. paaiškino, kad - stabdymo pėdsakai jų pabaigoje yra šiek tiek pasisukę ašinės linijos atžvilgiu, tokie duomenys tiksli pėdsakų konfigūracija turi būti pradinėje apžiūroje. Išvadoje paminėjo, kad pėdsakai pažymėti vizualiai nei pradžia nei pabaiga nefiksuota kelio atžvilgiu, krypties pasikeitimo apibūdinančių duomenų taip pat nebuvo pateikta. Kiek buvo pateikta duomenų Mercedes Benz pėdsakai pažymėti važiuojamojoje dešinėje kelio pusėje. Trūksta matmens pločio atžvilgiu kur baigiasi ir prasideda pėdsakai, trūksta duomenų kurioje vietoje keičia kryptį, jie užlinksta žiūrint Mercedes Benz krytimi į dešinę, tokiu atveju jeigu pėdsakai pavaizduoti tiesiai tai tiesiai, jeigu pasisuka iš kairės į dešinę jis važiuoja link dešinio kelkraščio. Transporto priemonės susidūrė autobusui Setra važiuojant iš paskos, kadangi pėdsakų išsidėstymas nėra fiksuotas matmenimis pločio atžvilgiu, kairysis pėdsakas gali būti prie pat linijos, tai dešinys prie pat važiuojamosios dalies dešinio krašto, būtų viso labo tik spėlionė, nes matmenų nėra pavaizduota ir nepateikta. Lenkiant nėra būtina išvažiuoti į priešpriešinę eismo juostą tik turi būti saugus tarpas dėl transporto priemonės lenkiamo objekto ir išvažiavimas gali būti tiek pilnai tiek dalinai. Priklausomai nuo išsidėstymo, o pėdsakai nėra fiksuoti, nėra pagrindinių matmenų pateikta. Mercedes Benz stabdymo pėdsakai priskirti šitam įvykiui. Ant šlapio asfalto stabdymo pėdsakai ne visada lieka ne visada nelieka, priklauso nuo lietaus intensyvumo, sluoksnio storio, kiek rodo praktika, kad ant šlapios dangos lieka. Ryškumas pėdsakų priklauso nuo padangų minkštumo, nuo dangos šiurkštumo, nuo stabdymo intensyvumo. Sprendžiant pagal schemą, kadangi pėdsakai dešinėj pusėj pavaizduoti, kaltinamojo aplinkybės nepagrįstos, įvairių aplinkybių ikiteisminiam tyrime nurodė ir kad mėtėsi automobilis, dabar tokių aplinkybių nenurodo. Dabar aiškina važiavo, lenkė ir kito automobilio galas staiga atsirado jo važiuojamojoje dalyje, tokia versija nepagrįsta. Pagal turėtą medžiagą kiek kontaktavo automobiliai nebuvo užduotas toks klausimas. Nebuvo persidengimo per pusę autobuso Setra pločio, mažiau nei per pusę. Kiek kontaktavo Mercedes Benz nebuvo tinkamų fotografijų, papildomos informacijos nebuvo tyrimui pateikta. Yra standartinio tyrimo procedūra, kurioje apspręsta distancija, intervalas tarp transporto priemonių šonų. Distancija tai atstumas viena paskui kitą važiuojančių transporto priemonių tuo pačiu greičiu. 70 km/h važiuojant intervalas iš galo koks atstumas neskaičiavo, nebuvo prasmės skaičiuoti, nes duomenys neatspindi situacijos, nebuvo užduotas klausimas, pagal situaciją skaičiuojama ir išvados pagrindimui skaičiuotės nereikėjo. Mercedes Benz postūmį į dešinę kas sąlygojo, kad jis apvirto, pasakyti negali, neaiškūs kontaktai transporto priemonių ir su briedžiu. Mercedes Benz stabdymo pabaigoje buvo kontaktas su briedžiu. Pravažiavus briedį Mercedes Benz atsitrenkė Setra – nėra duomenų kiek briedis pervažiuotas tyrimo medžiagoje nebuvo pateikta. Mercedes Benz pervažiavus per briedį ar būtų virtęs nežino, neaišku per kur pervažiavo briedį. Sąlygojo susidūrimą ir vertimąsi nuvažiavimas nuo kelio. Pagal pateiktą medžiagą esant Mercedes Benz stabdymui atsitrenkė autobusas, briedžio pervažiavimas ir atsitrenkimas buvo tuo pačiu metu. Nebuvo pavaizduota kaip briedis buvo išsidėstęs. Rašoma išvada pagal turimą medžiagą. Kad transporto priemonės susidūrė kairėje kelio pusėje duomenų nėra. Pėdsakai užfiksuoti dešinėje kelio pusėje. Atsitrenkė greičiau važiuojanti transporto priemonė į lėčiau važiuojančią transporto priemonę. Setra prieš pat susidūrimą transporto priemonėms važiavo tiesiai, pėdsakai užfiksuoti lygiagrečiai, loginė išvada transporto priemonės važiavo lygiagrečiai ašiai, jeigu pėdsakai būtų išsidėstę kitaip situacija būtų kitokia. Setra vairuotojo nurodytas atstumas 20 metrų, kad savalaikiai sustabdyti transporto priemonę pastebėjus kliūtį tai jeigu padidina greitį kalbėti apie distanciją nekorektiška. Mercedes Benz vairuotojas ar turėjo techninę galimybę stabdymo būdu išvengti užvažiavimo ant briedžio, kad sustot prieš kliūtį reikia ją pastebėti. Pateiktoje medžiagoje apie briedžio matomumą nebuvo pateikta duomenų. Yra 2 ekspertų išvados eksperto V. M. ir jo, jos skirtingos. Kito eksperto išvados komentuoti negali, nes atsako kiekvienas už savo išvadą. Duomenų apie kelio matomumą nebuvo pateikta, kliūties ir kelio matomumas nėra vienas ir tas pats, jeigu tokių duomenų nėra išvada sąlyginė. Susidūrus su kliūtimi mažėja kinetinės energijos kiekis, mažėja greitis. Dėl susidūrimo su kliūtimi transporto priemonės greitis mažėja.

64Papildomai apklaustas ekspertas I. G. paaiškino, kad savo išvadą tvirtina. Paaiškino, kad jo išvadoje buvo pasakyta, kad buvusioje kelio situacijoje autobuso „Setra“ vairuotojas A. N. atsižvelgiant į greitį, nesilaikė tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį automobilį Mercedes Benz, jeigu jis būtų stabdomas bei laiku nestabdė vairuojamos transporto priemonės ir nesumažino judėjimo greičio iki priekyje važiuojančio automobilio judėjimo greičio, dėl ko atsitrenkė į priekyje važiavusį ir intensyviai stabdomą automobilį Mercedes Benz techniniu požiūriu sąlygojo transporto priemonių susidūrimą. Mitunevičiaus išvadoje veiksmai konkrečiau neįvardijami. Nurodytas ( - ) str. sako, kad reikia pasirinkti greitį atsižvelgiant į važiavo sąlygas, kad galėtum esant kliūčiai sustabdyti. Paskutinis sakinys pabrauktas kaip esminis, kad pasirinkdamas greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Išvadoje nurodyta, kad darytina išvada, kad eismo įvykis įvyko neva dėl to, kad Mercedes Benz autobuso vairuotojas nepasirinko priimtino greičio atsižvelgiant į kelio matomumą. Tyrimui pateikti kelio matomumo skirtingi parametrai, kliūties matomumas tai yra briedžio matomumas. Nei vieno matomumo nėra pateikta medžiagoje, todėl neaišku kokiu pagrindu M. prieš punktą 2.4 nurodo atstumą 50,8 m., ir laiko jį kelio važiuojamosios dalies elementų matomumo atstumu buvusiomis prieš eismo įvykį sąlygomis. Kaip jis tai nustato neaišku. Tai gali būti nustatyta eksperimento būdu, kitokie būdai nėra aiškūs. Kita vertus jeigu išvadoje laikoma, kad abi transporto priemonės važiavo viena paskui kitą vienodu greičiu, tai jeigu priekyje važiuojančio autobuso veiksmai techniniu požiūriu nepriimtini tai ir iš paskui važiuojančio, o rašoma, kad priežastiniame ryšyje, negali paaiškinti tokio dalyko, tokie duomenys eksperimento būdu nustatinėjami. Pagrindinis skirtumas tarp transporto priemonių vairuotojų veiksmų ir dėl šio įvykio kilimo yra šiam teiginyje. Atkreiptinas dėmesys, kad ant Mercedes Benz yra pritvirtintas atsarginis ratas, tas ratas yra tvirtinamas prie rėmo, rėmas tvirtinamas prie vyrių kairės pusės durelių, tai smūgis tenka į Mercedes Benz užpakalinę dalį veikiami vyriai ties sandūra prie durelių, visi sugadinimai Mercedes Benz išsidėstę užpakalinėje dalyje, taip pat autobuso priekinės dalies dešinė pusė ties galu nėra giliau deformuota nei esanti arčiau, tokiu požiūriu darytina išvada, kad plokštumos buvo lygiagrečios. Ekspertas paminėjo kur briedis buvo pervažiuotas, pėdsakai nebuvo tiksliai nurodyti, kad briedis pervažiuotas, tai tik subjektyvūs duomenys nustatyti iš eismo įvykio dalyvių nurodytų aplinkybių, kitų objektyvių duomenų nėra. Iš praktikos ekspertas nurodė, kad būna atvejų jog vienas nutrenkia kitas pervažiuoja. Atlikdamas užduotį koks buvo Setra greitis prieš susidūrimą buvo toks klausimas ir atsakymas, kad Setra automobilio buvo didesnis greitis negu 39 km/val., susidūrimo metu Mercedes Benz greitis buvo apie 39 km/val., o apskaičiuoti tiksliau kokiu greičiu važiavo Setra paskui Mercedes Benz negalima, nes nepaliko pėdsakų pagal kuriuos būtų galima nustatyti judėjimo rėžimą. Autobuso greitis turėjo būti didesnis, nes jis atsitrenkė. Kuo greitesniu greičiu susiduria važiuojančios transporto priemonės tuo labiau jos sugadinamos. Mercedes Benz greitis prieš užvažiuojant ant briedžio nebuvo skaičiuojamas, pervažiavimo vieta per briedį nebuvo nustatyta ir negalima skaičiuoti. Duomenų, kad autobusas Setra tiek kairės tiek dešinės pusės ratais kaire puse važiavo nėra, Mercedes Benz stabdymo pėdsakai pavaizduoti dešinėj kelio pusėj nėra fiksuoti kaip kelio pločio atžvilgiu išsidėstę, jeigu Setra išvažiuotų į kairę pusę, tai pėdsakas būtų kairėj pusėj. Setra ir Mercedes Benz susidūrė dešinėj kelio pusėje, nes taip užfiksuoti pėdsakai. Atsakydamas išvadoje į 9 klausimą, atsakymai nurodyti dvejuose punktuose. 85,2 m atstumas yra Mercedes Benz važiuojančio 78 km/val. greičiu yra sustabdymo kelias buvusioje kelio situacijoje tai yra reaguojant į kliūtį, į gulintį briedį. Transporto priemonių susidūrimas - tai viena važiuojanti iš paskos transporto priemonė atsitrenkė į priešais važiuojančią transporto priemonę tiesiog važiavo ir pataikė priekine dalim, dešiniu šonu atsitrenkė į kito automobilio užpakalinės dalies kairę dalį, neprasilenkė, o atsitrenkė į priekyje važiuojantį. Stabdymo pėdsakai nėra fiksuoti ar Setra važiavo nevisai dešine kelio puse nebuvo tokio klausimo ir neakcentavo, atsakė į pateiktus klausimus. Liudytojo R. K. nuotraukas užfiksuotas matė, bet ne visada ir eismo dalyviai nurodo tikras aplinkybes, gal kiti nesuvokia, kitaip atrodo, briedis užfiksuotas, matosi briedis, bet stabdymo pėdsakų nėra.

65E. V. M. palaiko savo išvadą. V. M. paaiškino, kad surašant išvadą vadovavosi pateikta medžiaga nustatant įvykio mechanizmą už pagrindą buvo imami objektyvūs duomenys abiejų transporto priemonių sugadinimo pobūdis ir intensyvumas, taipogi eismo įvykio schemos duomenys. Buvo įvertintas automobilio Mercedes Benz greitis betarpiškai po susidūrimo, kad jis atsidurtų galutinėj vietoj ir tas greitis buvo panašiai apie 42 km/h. Remiantis nustatytu greičiu, transporto priemonės apgadinimu buvo įvertinta, kad susidūrimo metu galutinis greitis Mercedes Benz buvo apie 12 km/h., o autobuso Setra tuo metu turėjo būti maždaug apie 44 km/h. Pagal stabdymo pėdsakus nustatyta Mercedes Benz greitis prieš vairuotojui pradedant stabdyti buvo 71 km/h. Kalbama apie minimalius greičius, kadangi 12 km/h smūgio metu Mercedes Benz greitis vertinamas kaip minimalus. Tokiu būdu nustatytas greitis 71 km/h buvo vertinamas saugus Mercedes Benz greitis. Buvo tuo momentu tamsus paros metas, stovėjo dar trečias automobilis tas matymo atstumas, kurį įvertino minimalus matymo atstumas, saugus greitis 59 km/h. Taigi važiuojant 71 km/h buvo viršytas saugus greitis. Tarp transporto priemonių minimali distancija, priimant tą prielaidą, kuri taikoma eismo įvykių ekspertizių metodikoje, imamas minimalus laikas vairuotojo reakcijai 0,3 s. minimali distancija yra 6,9 metro. Vadovaujantis tais duomenimis automobilio Mercedes Benz judėjimo procesas prieš užvažiuojant ant briedžio yra apskaičiuojamas pagal stabdymo pėdsako ilgį, nustatoma kokiu maždaug greičiu iki užvažiavimo turėjo užsidegti automobilio Mercedes Benz stabdžiai ir nustatyta, kad tikėtinas atstumas nuo automobilio Setra iki automobilio Mercedes Benz buvo apie 14,2 metrai. Atliko tyrimą ir padarė išvadas. Viena iš išvadų, kad eismo įvykio kilimo pagrindinė priežastis yra, kad automobilio Mercedes Benz vairuotojas viršijo saugų greitį ir dėl to nesugebėjo sustabdyti automobilio iki buvusios kliūties ir užvažiavimas ant tos kliūties sąlygojo tai, kad Mercedes Benz pasisuko galine dalimi į kairę ir tas galėjo sąlygoti autobuso atsitrenkimą ir šį įvykį. Pagrindinė eismo įvykio kilimo priežastis, kad automobilio Mercedes Benz vairuotojas viršijo greitį, nepastebėjo laiku kliūties ir nesugebėjo sustabdyti automobilio iki kliūties. Pats faktas užvažiavimas ant kliūties reiškia, kad buvo viršytas saugus greitis, reikia važiuoti tokiu greičiu pagal matymo atstumą, kad galėtų dėl kliūties sustoti, jei matymo atstumas 20 metrų pamatęs kliūtį per 20 metrų sustoji. Greitį reikia pasirinkti tokį, kad per tą matymo atstumą galima būtų sustoti. Šiuo atveju, kadangi užvažiavo ant briedžio, tai reiškia viršytas greitis, užvažiavimas ant briedžio sąlygoja staigų automobilio Mercedes Benz greičio sumažėjimą ir buvo užvažiuota priekine dešine puse ir pasisukimas į kairę yra eismo įvykio logiška seka. Galima stabdyti ir ne dėl kliūties, jeigu yra pavojus saugiam eismui. Stabdo ir jam iš paskos atsitrenkia iš paskos važiuojantis automobilis, tai tokioje situacijoje iš paskos važiavusio vairuotojo veiksmai yra priežastiniame ryšyje su pasekmėmis ir eismo įvykio pagrindinė priežastis, kad jis šiuo atveju nesilaikė minimalios distancijos, jeigu taip būtų, kad pirmas automobilis sustoja iki kliūties. Jeigu nėra užvažiavimo ant kliūties tai iš paskos važiavusio yra kaltė. Tyrimui pateiktoje medžiagoje yra nuotraukos. Persidengimo centimetrus įvertino pagal vaizdus kaip yra sugadintas autobusas, pusiau vizualiai pusiau panaudojant kompiuterinę techniką buvo įvertinta, kad persidengimas maždaug 70-80 cm. Nuotraukose matyti, kad užpakalinio kairio stovo vidinė pusė yra įlenkta daugiau nei išorinė pusė, vadinasi smūginis poveikis žiūrint automobilio Mercedes Benz buvo nukreiptas kryptim iš dešinės žiūrint pagal automobilio Mercedes Benz tiesią padėtį. Tai tokiomis sąlygomis autobuso pasisukimas 10-15 laipsnių kampu tokioj situacijoje neįmanomas, tai vadinasi panašiu kampu turėjo būti prieš susidūrimą pasisukęs automobilis Mercedes Benz. Stabdymo procesas yra bent 4 sekundės arba 5 sekundės, per tokį laiką briedis negalėjo įeiti. Galimai vairuotojas sureagavo stabdymu į kitą pavojų, sakykim mirktelėjo kito automobilio žibintai ar dar kažkas ir jis jau pradėjo stabdyti ir tik tada briedis atsirado jo eismo juostoje, parašė išvadoje šią pastraipą priimant tokią prielaidą. Minimali distancija tarp automobilių važiuojant 71 km/h įvertinus abiejų automobilių stabdžių sistemų savybes yra 6,9 metro. Tokiomis sąlygomis skaičiuojant minimalią distanciją imama vairuotojo reakcija 0,3 sek. Duomenų, kad transporto priemonės judėjo nevienodu greičiu nėra, o jeigu buvo greitis skirtingas, tai koks vienos ir koks kitos, tokių duomenų įvertinti negalima, tai šiuo atveju atliekamas tyrimas imant prielaidą, kad abi transporto priemonės viena kitos atžvilgiu važiuoja vienodu greičiu 71 km/h. Susidūrimo metu greitis žaibiškai sumažėja, jeigu nėra kliūties, tai iš paskos važiuojantis kaltas, jeigu pirmojo stabdymas buvo reikalingas. Mercedes Benz išeina iš tokių duomenų, visų pirma tai subjektyvūs liudytojų parodymai, kad buvo užvažiavimas ant briedžio, po to smūgis, kitas dalykas objektyvūs duomenys, kad Mercedes Benz stabdymo pėdsakai buvo tiesūs po to užsilenkė į dešinę. A. E. Sąjungos dokumentai sako, kad stabdant automobilį negali blokuotis užpakaliniai ratai šis pėdsakas yra būtent automobilio Mercedes Benz priekinių ratų pėdsakas ir užsilenkimas pėdsakų į dešinę reiškia priekinės dalies smūgis priekine dešine dalimi automobilio priekis užsilenkia į dešinę, o galas sukasi pagal laikrodžio rodyklę ir išsikiša į priešpriešinę eismo juostą ir tas pėdsakų užsilenkimas rodo, kad užvažiavimas ant kliūties pėdsakų užsilenkimas, staigus greičio sumažėjimas ir vertinama kaip priežastis šio eismo įvykio. Smūginis poveikis sprendžiant pagal transporto priemonių sugadinimą daugiau 32 km/h greitis, po tokio smūgio Mercedes Benz automobilį nupūtė, pėdsakas nenutrūkstamas tai įvyko iki Setra atsitrenkimo. Pėdsakai atspindi nublokšto automobilio Mercedes Benz judėjimą, stabdymo pėdsako nusilenkimas pasikeitimas į dešinę paaiškinamas tik automobilio Mercedes Benz užvažiavimu ant kliūties. Užsilenkimas kiek buvo negali vertinti, nes matmenimis nepažymėta, yra pažymėtas principinis pėdsako vaizdas, kad jis iš pradžių yra tiesus po to užsilenkia. Faktas yra toks, kad susidūrimo atveju padėtys tokios kaip pavaizduota 2 paveikslėlyje 4 puslapis autobuso kampinis pasisukimas galėtų būti labai nedidelis, Mercedes Benz turėjo būti pasisukęs tuo nurodytu 10-15 laipsnių kampu į dešinę. Pėdsakai pasidarė nuo Mercedes Benz priekinių ratų, jie nėra pririšti skersinių matmenų atžvilgiu. 15 laipsnių pasisukimas gaunamas dauginant Mercedes Benz ilgį 6 metrų 1,60 m poslinkis, gaunasi persidengimas 70-80 cm. Pėdsakai palikti Mercedes Benz priekinių ratų. Viskas priklauso nuo to kaip buvo išsidėstę pėdsakai, jeigu kairys pėdsakas 80 centimetrų nuo ašinės linijos, tai vadinasi autobusas Setra dešiniuoju šonu važiavo pagal ašinę liniją ir gaunasi 80 cm persidengimas. Setra važiuoja dešiniu šonu pagal ašinę liniją lygiagrečiai, o Mercedes Benz atitinkamai 80 cm. Jeigu atstumas pėdsakų ne 80 cm, o daugiau ar mažiau tai matmenys bus kitokie. Ekspertas subjektyviais duomenis gali vadovautis tik tiek kiek yra pavedimas, kai duomenys neprieštarauja objektyviems duomenims. Ekspertas vadovavosi būtent objektyviais duomenimis: pėdsako ilgiais, greičiais nustatytais susidūrimo metu ir nustatė pvz. išvados 7 puslapis, automobilio Mercedes Benz vairuotojas sureagavo stabdymui, esant jo vairuojamo automobilio priekiui ne mažesniu kaip 50,8 m atstumu iki užvažiavo ant briedžio buvimo vietos. Nustatyta pagal pėdsakų ilgį, pagal greitį 71 km/h ir paimti minimalūs laikai. Tokais duomenimis vadovaujantis nustatyta kurioje vietoje sureagavo automobilio Mercedes Benz vairuotojas, po to apskaičiuojama kurioje vietoje užsidegė stabdžiai, o po to Setra vairuotojas turėjo sureaguoti stabdyti. Kliūtis staiga atsiradusi ir kliūtis pastoviai matoma, vertinimo požiūriu skirtingi atvejai. Pėsčiasis stovi sakykim jis pažeidė KET, bet tai yra kliūtis, vairuotojas turi mažinti greitį, jeigu vairuotojas partrenkė pėsčiąjį jis kaltas, kad negalėjo sustoti. Kita situacija staiga kliūtis atsiranda ir vertinama kokiu atstumu buvo ta kliūtis ar galima sustabdyti, yra skirtingos situacijos. Šioje situacijoje specialistai negali vertinti staigi ar nestaigi kliūtis, yra pėdsakas vadinasi jau automobilis stabdomas ir specialistai skaičiuoja kuriam taške vairuotojas sureagavo. Šioje situacijoje tai pamatė gulintį briedį. Atstumas 14,2 m tarp transporto priemonių važiuojant 71 km/h esant šlapiai kelio dangai pakankamas, yra paskaičiuota.

66G. T. ( - ) atstovas paaiškino, kad suvestinę pateikęs, jeigu kaltinamasis būtų pripažintas kaltu, tai draudimo bendrovės atsakomybė yra išvestinė. Dėl asmens sužalojimo yra apskaičiuota A. J. 5000 litų neturtinės žalos, 352, 01 Lt gydymui ir reabilitacijai. Gydytoja išvadoje yra išdėliojusi kas kompensuojama. 5000 Lt suma priimtina atsižvelgiant į sužalojimų mastą ir teismų praktiką, sumos yra nuo 3000-10000 Lt vertinant kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, todėl nustatyta 5000 Lt suma atitinka teismų praktikai. P. P. nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas, neturtinė žala 1000 Lt, 81,31 Lt dėl gydymosi išlaidų, patikslinus duomenis priimta, kad tiek reikia kompensuoti, dėl negautų pajamų per tą laiką 70,27 Lt. Taip pat buvo R. R. nežymiai sutrikdyta sveikata 1000 Lt priimtina. T. B. taip pat 1000 Lt, V. M. 3000 Lt nesunkus sveikatos sutrikdymas, teisiniu požiūriu nesunkus pagal turimus duomenis tai iš esmės formaliai neginčija išvados dėl neturtinės žalos, kelionės ir gydymosi išlaidų. S. S. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, gydytoja atsižvelgia į pasekmes nustatė 800 Lt dėl neturtinės žalos atlyginimo.

67Taip pat ( - ) automobilio Mercedes Benz apskaičiuota rinkos vertė 6235 Lt. ( - ) patikslino ieškinį dėl negautų pajamų. Kaip ir prašyme raštu yra išdėstyta, kad negautos pajamos suprantama pelnas tais atvejais žiūrima dėl to, kad įvyko neteisėtas veiksmas ir patirta išlaidų. Jeigu transporto priemonė nevažiuoja tai negauna pajamų, tačiau važiuodama patiria išlaidų eksploatacijai, kuro, vairuotojo atlyginimui, tai yra sąnaudų. Iš pateikto reikalavimo Mercedes Benz autobusui nėra nurodyta kiek patirta sąnaudų, reikalavimas pateiktas keliasdešimt tūkstančių. Paties autobuso vertė pakankamai nedidelė apie 8000 Lt, todėl visiškai nelogiška tokia situacija versle, kad naudoja, uždirba pajamas ir visą laiką patirtų didžiulius nuostolius dėl autobusiuko, kurio vertė nesiekia 10000 Lt. Neįtikėtina, kad neįmanoma nusipirkti panašios vertės autobusiuko ir vykdyti veiklą. Prievolės turi būti vykdomos ekonomiškiausiu būdu ir nelogiška, kad neperkama kito autobusiuko, o specialiai patiriama daug nuostolio. Taip pat pateikta ( - ) dėl autokrautuvo Bobcat nuomos, kad buvo negautos pajamos, nes eismo įvykyje sužalotas asmuo A. J. neva vienintelis turi teisę dirbti su autokrautuvu. Kas matę tokius krautuvus, kad Alytaus regione vienas žmogus moka dirbti su autokrautuvu Bobcat, vėlgi toks pareiškimas neįtikina. Iš pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matosi, kad autokrautuvo nuomos buvo labai skirtingas valandų kiekis, sudėjus per mėnesį 21 darbo dieną po 8 val. gautūsi 168 val. iki įvykio autokrautuvas buvo nuomojamas mažesniais laikotarpiais, o kai reiškiamas reikalavimas dėl autokrautuvo nuomos, tai nurodoma, kad neva po įvykio jis būtų dirbęs visą laiką, reikalavimas nelogiškas. Formalus dalykas, tiek autobusas, tiek krautuvas nuomojami, tai koks nuomojimas jei administracijos vadovų pavardės kelia abejonių ir ieškovai to neslepia, kad iš esmės įmonės susijusios, akcininkai yra tėvas ir sūnus, nuomos daugiau formalaus pobūdžio, labiau susijusios su verslo vykdymo specifika, o ne rinka. Todėl šitoj situacijoje dėl negautų pajamų reikalavimo šioje dalyje nepripažįsta. Dėl nuomojimo autobusiuko neįrodyta, nepateikti įrodymai, o dėl krautuvo nuomos neįtikina tokia situacija. Nukentėjusiojo S. L. sąraše nėra, nes jis nesikreipė ir nepateikė įrodymų, jeigu reikalavimo nėra tai ir negalėjo nagrinėti. Jeigu būtų toks reikalavimas, nežymiai sutrikdyta sveikata dėl neturtinės žalos būtų pripažinta nuo 800 iki 1000 Lt, kaip ir kitiems kuriems apskaičiuota už nežymų sveikatos sutrikdymą. Dėl turtinės žalos draudikų suma yra 5000 Lt, tai reikalavimai neviršytų, kadangi 2 asmenys yra sužaloti nesunkiai, esant nesunkiam sveikatos sutrikdymo mastui teismai priteisia nuo 3000 -10000 Lt. Jeigu teismas manys, kad siūloma suma per maža, tai bendra suma teoriškai galėtų viršyti, bet nelabai žymiai, realiai yra galimybės draudimo sumoje tilpti dėl visų nukentėjusiųjų. Dėl turtinės žalos, jeigu teismas manys, kad reikia priteisti, tai priteistina iš AB Lietuvos draudimas. Mercedes Benz sužalojimo ginčo nėra dėl 6235 Lt. Gydytojo eksperto išvadoje yra nurodyta gydymo ir kelionės išlaidos sumos pakankamai neženklios, o dėl negautų pajamų visiškai nepripažįsta dėl autobusiuko yra neįrodyta nepateiktos sąnaudos, o dėl krautuvo visiškai nesutinka. Dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo tai yra administracinės teisės pažeidimas ir teismas žalos atlyginimo klausimo nesprendžia, draudikai vertina pagal poįstatyminį aktą yra pradinė versija vyriausybės nutarimas Nr. 795, po to kitas nutarimas Nr. 122 numato, kad vertinant neturtinę žalą yra po 20 Lt už kiekvieną nedarbingumo dieną dabar po 6 eurus, kai nežymiai sutrikdyta sveikata iki 10 dienų, tačiau teismų praktikoje priteisiama 500-1500 Lt. Draudimas nevertina po 20 Lt už kiekvieną dieną, draudimas vertina reikšmingesnėmis sumomis kiek įmanoma teisingiau. Vidurkis būtų 6000 Lt, kadangi jie dirba su nelaimėmis ekspertė apžiūrėjo sužalojimą, tos pasekmės gali labai skirtis, medicininiu požiūriu ir teisiniu sužalojimai skiriasi. Būtent gydytoja ekspertė įvertina neturtinės žalos dydį, ji rašo kokie kriterijai, jeigu teismas manys daugiau jie priims. Gydymo trukmė aktualu ar iki 10 ar virš 10 dienų, iš esmės, jeigu žmogus ilgai gydosi atsispindi per turtinę žalą, jeigu žmogui paskiria reabilitaciją nekompensuoja pats žmogus moka draudimas. Dėl neturtinės žalos daugiau žiūrima į patį sužalojimą koks jis gavosi dėl eismo įvykio. Žmonės yra skirtingi gyja skirtingai todėl labiau įtakoja sužalojimai gauti įvykio metu.

68Advokatas L. P. – nurodė, kad dėl civilinių ieškinių ieškovų ir atsakovų sumos skiriasi. Malonu išgirsti, kad draudimo kompanija žiūri liberaliau, žiūri į sužalojimo mąstą ir žmogaus padėtį. J. neturtinės žalos dydį kompanija ketina atlyginti 5000 Lt, atsižvelgiant į sužalojimo mąstą per mažai, nes žemiau nei numatytas vidurkis teismų praktikoje dėl analogiškų kūno sužalojimų. Manau pareikštas J. ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo pagal tuo metu esančią situaciją 3000 Lt protingas bei pagrįstas tai vertins teismas ir priims teisingą sprendimą. Dėl turtinės žalos klausimų nekyla, atlygina ta apimtimi kuri suformuluota. ( - ) kas liečia pozicijos kardinaliai skiriasi. Nekyla ginčo nes Mercedes Benz sugadinta nepataisomai 6235 Lt, su šia suma sutinka. Klausimų kyla dėl negautų pajamų, nuomos Mercedes Benz ir autokrano. Draudimo atstovas sieja ( - ) bendroves per akcininkų sudėtį, tačiau B. pavardė vienos ir kitos įmonės vadovus sieja tik pavardės, negiminės tiesiogiai. Bet bet kokiu atveju susidarė nuomonė, jeigu asmenys susiję ir padaroma žala vien tik giminystės ryšio faktas lygtai sudaro teisines prielaidas žalos neatlyginti, tai nebūtų pagrindas nereikalauti ir atmesti ieškinį, arba žala yra arba jos nėra, klausimas tik kiek. Ieškinys pareikštas dėl Bobcat autokrano nuomos, tai iš teismui pateiktos pažymos matyti, kad autokranistas vienas A. J., autokranistų Lietuvoje labai daug, tačiau įvertinus statybinių organizacijų kiekį Lietuvoje ir Alytuje, kai asmuo susijęs su statybinėmis įmonėmis, tai nėra taip lengva surasti kranistą jį apmokyti reikalinga finansinių išteklių. J. apklausinėjant paaiškėjo, kad tai specifinis statybos įrankis reikalaujantis tam tikros kvalifikacijos. Akivaizdu A. J. nedarbo metu, kuris truko 3 mėn., surasti, paruošti ir išmokyti žmogų dirbti su tuo autokranu nėra paprasta. Draudimo kompanija išanalizavo sutartis, atitinkamais laikotarpiais autokranas iki eismo įvykio nebuvo maksimaliai išnaudojamos civilinio ieškinio apimtyje jis pareikštas pagal darbo dienų ir valandų skaičių, jeigu maksimaliai būtų naudojamas, šioje dalyje pasilieka prie kliento pozicijos, ieškinio nekeičia t. y. už 56 darbo dienas, įvertinus, kad dirba 8 val. susidaro 448 val. rinkos kaina 70 Lt, 31360 Lt suma. Draudimo kompanija su įrenginio nuomos kaina nesutinka, kaina protinga, nesutika su Lietuvos draudimo atstovo pozicija, kad šioje dalyje ieškinys nepagrįstas ir atmestinas. Žalos faktas akivaizdus, transporto įrenginys autokrautuvas nedirbo dėl to, kad nebuvo kas jį vairuoja. Dėl autobusiuko byloje pateikta eilė dokumentų, kurie patvirtina, kad iki eismo įvykio minėta transporto priemonė buvo naudojama, nuomojama tretiesiems asmenims ir buvo gaunamos pajamos. Draudimo kompanijai kyla abejonių, kad reikalavimas nėra pagrįstas vėl sąsajos daromos su akcininkų sąstatu, nors nieko bendro neturi su žalos atlyginimu. Civilinio ieškinio dydis per didelis, bet ne ( - ) kalta, kad bylinėjimosi procesas vyksta daugiau nei 2 metai. Jei draudimo kompanija būtų atlyginus žalą tai gautomis lėšomis būtų galima įsigyti autobusą. Nenorėtų pateikti civilinio ieškovo ūkinės veiklos finansinių dokumentų, yra komercinės paslaptys, bet kokiu atveju ( - ) nėra, kad blizgėtu pelnais. Taigi ar įmonė turėjo galimybę įsigyti kitą transporto priemonę ne šios bylos objektas, turtinės neturtinės žalos atlyginimas, bet kokiu atveju nukentėjusysis turi teisę į tinkamą žalos atlyginimą. Šiuo atveju dėl transporto priemonės sužalojimų patyrė žalą, nes transporto priemonė buvo nuomojama tretiesiems asmenims. Ieškinys suformuojamas nuo transporto priemonės apgadinimo, praėjo 531 diena, nuomos kaina yra 50 Lt parai, taigi bendra turtinės žalos suma ( - ) sudaro 64147 Lt. Vėlgi galutinį verdiktą išneš teismas atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir tik tuo atveju jeigu teismas pripažins kaltu Setra vairuotoją. Visi civiliniai ieškovai norime maksimumo, reikalavimas yra suformuotas tokioje apimtyje ir jeigu teismas sumažintų protingai problemos nebūtų, bet kokiu atveju žalos atsiradimo pagrindas akivaizdus. Atsakyti dėl ( - ) apyvartos - šiam klausimui nepasiruošęs, jeigu būtų toks prašymas ar įpareigojimas be abejo būtų pateikti dokumentai. Iš įmonės Apdaila gaunama apie 25000 Lt pajamų į mėnesį tik iš nuomos. Dėl ko neperka autobuso, sunku pasakyti, žiūrint iš žmogiškos logikos neperkama, kad nėra už ką, bet tik subjektyvi nuomonė. Mercedes Benz sąnaudos pagal pateiktą dokumentą papildomų įrodymų neteiks. Nemano reikia pateikti dokumentus dėl sąnaudų, reikalavimus grindžia dokumentais kuriuos jau pridėti nuomos sutartys ir buhalteriniai dokumentai, nes faktas iki eismo įvykio pajamos buvo, po įvykio nebuvo, o į laikotarpį teismas atsižvelgs. Šiai dienai ( - ) iškelta bankroto byla.

69Įrodymų vertinimas

70Kaip matyti iš nuosprendyje aukščiau aptartų įrodymų kaltinamasis A. N. nepripažįsta savo kaltės dėl kilusio eismo įvykio ir jo pasekmių bei tvirtina, kad dėl šio eismo įvykio kaltas autobusiuko „Mercedes Benz 410“ vairuotojas A. B.. Todėl norint pripažinti kaltinamąjį kaltu būtina paneigti kaltinamojo ir kartu su juo važiavusių nukentėjusiųjų nurodytas eismo įvykio aplinkybes ir neabejotinai nustatyti, kad surinkti įrodymai leidžia daryti vienintelę ir neabejotiną išvadą, jog eismo įvykis kilo tik dėl A. N. kaltų veiksmų, o ne dėl kitos transporto priemonės vairuotojo A. B. veiksmų.

71BK 281 str. 1 d. yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už Kelių eismo taisyklių pažeidimus, jeigu dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta kito žmogaus sveikata. Šiame straipsnyje numatyta nusikaltimo sudėtis yra materialioji, todėl, kvalifikuojant nusikalstamą veiką pagal minėtą BK specialiosios dalies straipsnį, būtina nustatyti ne tik pavojingą veiką - Kelių eismo taisyklių pažeidimą, bet ir padarinius (žmogaus nesunkų sveikatos sutrikdymą), o taip pat - kas šiuo atveju būtina - ir priežastinį ryšį tarp eismo taisyklių pažeidimo ir pasekmių, šiuo atveju - žmogaus sveikatos sutrikdymą, bei kaltę. Asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn tik tada, kai byloje esančių įrodymų pagrindu yra konstatuota jam inkriminuojamo nusikaltimo sudėtis, t. y. įstatyme numatytų požymių, apibūdinančių priešingą teisei veiką kaip tam tikrą nusikaltimą, visuma. Jei nėra bent vieno šių požymių, nėra ir nusikaltimo sudėties. Pagal teismų praktiką, kadangi priežastinis ryšis yra BK 281 str. 1 d. numatyto nusikalstamos veikos sudėties objektyvusis požymis, išvadą apie jo buvimą daro teismas, o ne ekspertai, kurie sprendžia tik techninius priežastinio ryšio buvimo klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis 2K-6/2008).

72Nagrinėjamu atveju eismo įvykyje dalyvavo du vairuotojai – kaltinamasis A. N. ir autobusiuko „Mercedes Benz 410“ vairuotojas A. B.. Kiekvienam iš jų keliami reikalavimai laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų, todėl sprendžiant kaltinamojo kaltės klausimą negali būti apsiribojama vien tik jo veiksmų vertinimu. Eismo įvykio kilimo priežasčiai nustatyti privalo būti vertinami ir kito eismo dalyvio, šiuo atveju – A. B., veiksmai.

73Teismų praktikoje pripažįstama, kad kai eismo įvykyje dalyvauja dvi transporto priemonės, išvadai apie priežastinio ryšio buvimą tarp padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir kilusių padarinių padaryti reikia nustatyti, kurio vairuotojo padaryti Kelių eismo taisyklių pažeidimai buvo būtinoji baudžiamajame įstatyme nustatytų padarinių kilimo sąlyga. Lietuvos A. T. praktikoje konstatuota, kad kai kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisykles pažeidžia eismo dalyviai, kaltininko (kaltininkų) veika yra priežastiniu ryšiu susijusi su kilusiais padariniais, jeigu nustatoma, kad analogiškoje situacijoje jam (jiems) laikantis kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių, o kitam (kitiems) eismo dalyviui jas pažeidus, eismo įvykis, dėl kurio kilo BK 281 straipsnyje numatyti padariniai, neįvyktų. Be to, A. T. nurodo, kad tais atvejais, kai transporto priemonę vairuojantis asmuo sukelia BK 281 straipsnyje numatytus padarinius patekęs į avarinę situaciją, susidariusią dėl kito eismo dalyvio padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų (pvz.: netikėtai sudaroma kliūtis jo vairuojamai transporto priemonei), teismas sprendžia, ar konkrečioje situacijoje iš minėto vairuotojo buvo galima reikalauti įstatymus atitinkančio elgesio (pvz.: ar jo veiksmai buvo adekvatūs kilusiam pavojui, ar jis turėjo realią galimybę išvengti nusikalstamų padarinių) (Teismų praktikos apžvalga dėl BK 281 straipsnio taikymo baudžiamosiose bylose, 2009 m. Teismų praktika Nr. 30, išvadų 15.5 punktas 584).

74Atsižvelgiant į tokią teismų praktiką, byloje būtina nustatyti ar Kelių eismo taisyklių reikalavimus pažeidė kaltinamasis A. N., ar juos pažeidė A. B., ar tą padarė abu vairuotojai. Taip pat būtina nustatyti ar eismo įvykio pasekmės kilo dėl abiejų vairuotojų padarytų pažeidimų ar tik dėl kurio nors vieno vairuotojo padarytų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

75Kaltinamasis A. N. savo kaltės dėl eismo įvykio ir jo pasekmių nepripažįsta ir tvirtina, kad šis įvykis įvyko dėl to, kad jam lenkiant automobilį „Mercedes Benz 410“, jam išvažiavus į priešpriešinę eismo juostą ir susigretinus su automobiliu „Mercedes Benz 410“ šio automobilio galinė dalis atsidūrė truputį jo eismo juostoje todėl įvyko susidūrimas.

76Atkreiptinas dėmesys, kad kaltinamasis savo parodymuose yra nenuoseklus. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis parodė, kad „Mercedes Benz 410“ autobusiukas pradėjo stabdyti, nes užsidegė stabdymo žibintai. Jis parodė posūkį ir bandė jį aplenkti, nes jis pradėjo mėtytis po važiuojamąją dalį. Kaltinamasis A. N. norėjo apvažiuoti autobusiuką, išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir bandant aplenkti „Mercedes Benz 410“ autobusiuko galą užmetė į priešingos krypties eismo juostą. Jo vairuojamas autobusas priekine dalimi atsitrenkė į autobusiuko „Mercedes Benz 410“ galą ir nuo smūgio autobusiukas nuvažiavo nuo kelio ir apsivertė.

77Teismo posėdžio metu A. N. jau nenurodė, kad „Mercedes Benz 410“ pradėjo mėtytis po važiuojamąją dalį. Jis nurodė, kad kai pamatė jog „Mercedes Benz 410“ užsidegė stabdymo žibintai pradėjo lenkimą ir jam jau būnant visais keturiais ratais priešpriešinėje eismo juostoje „Mercedes Benz 410“ galą užmetė į jo eismo juostą ir tada jis atsitrenkė į autobusiuko galą.

78Tokius A. N. parodymus vertinant visų įrodymų kontekste akivaizdu, kad tokia eismo įvykio situacija negalima, tai paneigia liudytojo R. K. parodymai, kuris nurodė, kad matė priešais atvažiuojančias transporto priemones ir jam susilyginus su autobusiuku „Mercedes Benz 410“ beveik būnant lygiagrečiai įvyko susidūrimas prieš tai prieš jį prabėgo briedis kitą briedį jis kliudė. Lenkimas nebuvo įmanomas, didelis autobusas (Setra) negalėjo lenkti, nes mažesnis autobusas (Mercedes Benz 410) stabdė pro jį pravažiuodamas. Todėl akivaizdu, kad jo važiuojamoji eismo juosta (Setra autobusui priešpriešinė eismo juosta) buvo užimta ir negalėjo važiuoti kita transporto priemonė. Kaltinamojo parodymus paneigia R. K. parodymai, įvykio vietos apžiūros protokolas, jame užfiksuotos ratų stabdymo slydimo pėdsakas, taip pat ir liudytojų pateiktos papildomos fotonuotraukos, apklaustų liudytojų, kurie dalyvavo eismo įvykio apžiūroje parodymai, taip pat „Mercedes Benz 410“ autobusiuku važiavusių asmenų parodymai, kad „Mercedes Benz 410“ važiavo dešine juosta, liudytojų Matulionio bei R. B. parodymai, kuriais netikėti nėra pagrindo. Tai patvirtina, kad „Mercedes Benz 410“ ratų stabdymo slydimo pėdsakas yra dešinėje pusėje, jokio mėtymosi nėra, pėdsakas vientisas, lygus.

79Nei apžiūros protokole, nei eismo įvykio vietos plane nei ekspertų išvadose nenustatyta automobilių susidūrimo vieta. Išanalizavus ekspertų išvadas ir jų paaiškinimus teismo posėdžio metu, matyti, kad savo tyrimams jie turėjo nevienodos apimties medžiagą ir davė skirtingas išvadas.

80E. V. M. specialisto išvadą surašė vien tik iš kaltinamojo A. N. advokato D. R. pateiktų duomenų, tarp kurių nebuvo atspausdintų spalvotų eismo įvykio vietos nuotraukų kurias vėliau teismo posėdžiuose pateikė liudytojai R. K. ir liudytojas R. B.. Tuo tarpu R. B. pateiktose atspausdintose nuotraukose, o dar aiškiau diskelyje pateiktose nuotraukose (T. 4 b. l. 159-162) matosi automobilio „Mercedes Benz 410“ stabdymo pėdsakai. Stabdymo pėdsakas yra dešinėje kelio pusėje, stabdymo pėdsakas tolygus ir jokių mėtymosi požymių nėra. Todėl eksperto išvada, kad prieš susidūrimą „Mercedes Bens 410“ su autobusu buvo pasisukęs apie 10-15 laipsnių kampu pagal laikrodžio rodyklę yra akivaizdžiai neteisinga, nes ji padaryta neturint visų objektyvių duomenų apie šio automobilio paliktus pėdsakus. Todėl ir išvadoje eismo įvykio mechanizmas detalizuotas tiriamojoje dalyje ir apibendrintas 2.6 p. yra netikslus.

81Eksperto V. M. išvadoje taip pat nurodyta, kad A. B. prieš eismo įvykį viršijo saugų greitį, nes nesugebėjo išvengti užvažiavimo ant važiuojamojoje dalyje buvusios kliūties, taip pat akivaizdžiai neteisinga. Teismui paskyrus eksperimentą, eksperimento protokole yra užfiksuota, kad pradedant eksperimentą pirmas vairuotojas K. B. vairuodamas automobilį „Mercedes Benz 410“ apie 20 kilometrų per valandą greičiu, vairuotojui pastebėjus kliūtį bei sušukus matau, per dešinės pusės automobilio langą buvo išmestas maišelis su žvyru. Išlipus iš automobilio buvo pamatuotas atstumas nuo maišelio iki imituotos kliūties ir jis buvo 24,3 metro. Analogiškai kartojant šį veiksmą už automobilio vairo sėdo vairuotojas A. R. ir po pastebėjimo kliūties (nuo išmesto maišelio su žvyru) iki imituotos kliūties atstumas buvo 41,3 metro. Trečią kartą kartojant šį veiksmą ir automobilį vairuojant A. B., išmatavus atstumą nuo maišelio iki imituotos kliūties, jis buvo 42,8 metro (T. 4, b. l. 132-134). Išvedus aritmetinį šių matavimų vidurkį jis būtų 36,13 m. Todėl akivaizdu, kad jei važiuojant 20 km/h greičiu kliūčiai pamatyti iki kliūties reikėjo apie 36,13 metrų, tai važiuojant 72 km/h greičiu, (ginčo dėl greičio iki stabdymo pėdsako nei tarp ekspertų nei tarp vairuotojų nėra), reikėjo tris kartus ilgesnio atstumo. Abiejų ekspertų išvadose nurodyta, kad jei buvusioje eismo situacijoje automobilio „Mercedes Benz 410“ vairuotojas turėjo objektyvią galimybę pamatyti kliūtį (ant kelio gulėjusį briedį) būdamas ne mažesniu nei 85 m atstumu iki jos, tai tokiu atveju jis būtų turėjęs techninę galimybę laiku stabdyti vairuojamą transporto priemonę iki kliūties. Todėl akivaizdu, kad A. B. važiuojant 72 km/h greičiu, jis neturėjo objektyvios galimybės pamatyti kliūtį (ant kelio gulėjusį briedį) ir neturėjo techniniu požiūriu galimybės sustabdyti iki kliūties vairuojamos transporto priemonės „Mercedes Benz 410“. Todėl ir eismo įvykio pagrindine priežastimi nebuvo automobilio „Mercedes Benz 410“ vairuotojo A. B. veiksmai, prieštaravę KET 133 p. reikalavimams.

82V. M. išvadoje, analizuojami „Mercedes Benz 410“ vairuotojo veiksmai ir išvadoje nurodoma, kad „Mercedes Benz 410“ autobusiukas buvo pasisukęs, o nebuvo lygiagrečiai autobusui Setra ir tai pagrindžia „Mercedes Benz 410“ sugadinimais. Šiuos V. M. argumentus paneigė ekspertas I. G., apklaustas teisiamojo posėdžio metu, ir jis nurodė, kad ant „Mercedes Benz 410“ galo yra pritvirtintas atsarginis ratas prie rėmo, rėmas tvirtinamas prie vyrių kairės pusės durelių, tai kai smūgis tenka į „Mercedes Benz 410“ užpakalinę dalį, veikiami vyriai ties sandūra prie durelių, visi sugadinimai „Mercedes Bens 410“ išsidėstę užpakalinėje dalyje, taip pat autobuso Setra priekinės dalies dešinė pusė ties galu nėra giliau deformuota negu esanti arčiau, todėl seka išvada, kad plokštumos buvo lygiagrečios. Duomenų, kad Setra įvažiavo kaire puse nėra.

83Vertinant kito eksperto I. G. duotą išvadą, ji atitinka V. M. duotai išvadai dalyje dėl A. N. veiksmų. Neatitinka, tik A. B. veiksmų dalyje, tačiau aukščiau minėtų sugretintų aplinkybių ir įrodymų viseto prasme V. M. duotos išvados dalis dėl A. B. veiksmų atmetama.

84Ekespertizės aktas (specialisto išvada) BPK 20 straipsnio prasme gali būti priskirtas prie įrodymų, nustatant kaltę asmens, kaltinamojo padarius BK 281 straipsnio atitinkamoje dalyje numatytą nusikaltimą, tačiau tai yra tik vienas iš įrodymų baudžiamojoje byloje, jie neturi didesnės įrodomosios galios ir turi būti vertinami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Be to eismo įvykio ekspertizės akte pateikiamos išvados yra tik prielaida teisinei išvadai. Pažymėtina, kad baudžiamojoje byloje, vykstančios dėl BK 281 straipsnyje numatytų nusikalstamų veikų galimo padarymo, įvykio faktinės aplinkybės dažnai itin tiksliai negali būti nustatomos. Tačiau tai nereiškia, kad baudžiamosios atsakomybės taikymas tokiose situacijose yra neįmanomas, kad nuosprendžiai tokiais atvejais turi būti pripažinti neteisėtais dėl jų grindimo prielaidomis. Baudžiamojo proceso principai nėra pažeidžiami, jei apkaltinamasis nuosprendis tokiose bylose yra priimamas patikimai nustačius esmines teisingam bylos išsprendimui aplinkybes.

85Kadangi eismo įvykyje dalyvavo du eismo dalyviai su dviem automobiliais, reikalinga itin didelį dėmesį sutelkti kiekvieno eismo dalyvio padarytų veiksmų teisiniam vertinimui kelių eismo taisyklių pažeidimo požiūriu, t. y. nustatyti kokias kelių eismo saugumo taisykles pažeidė kiekvienas eismo dalyvis, nustatyti priežastinio ryšio tarp padarytų pažeidimų ir atsiradusių padarinių. Konstatuojant priežastinį ryšį tarp veikos ir padarinių būtina nustatyti, dėl kokių konkrečių Kelių eismo taisyklių pažeidimo atsirado BK 281 straipsnio 1 dalyje nurodyta žala. Būtinosios sąlygos taisyklė, būtinoji padarinių kilimo sąlyga nustatoma sprendžiant, ar eismo įvykis būtų įvykęs jei nebūtų pažeistos Kelių eismo taisyklės. Jei A. B. būtų turėjęs objektyvią galimybę pamatyti kliūtį anksčiau, tai jis būtų suspėjęs laiku sustabdyti automobilį. Tačiau tokios galimybės jis neturėjo. A. B. veiksmai aktyvus stabdymas pastebėjus kliūtį, patys savaime nebūtų sukėlę kokių nors pasekmių, jei šių Kelių eismo taisyklių būtų nepažeidęs A. N.. Jei A. B. kliūtį būtų pastebėjęs anksčiau ir dar anksčiau būtų pradėjęs stabdyti tai A. N. dar anksčiau būtų atsitrenkęs į „Mecedes Benz 410“ autobusiuką, nes jis nepasirinko saugaus greičio, laiku nesulėtino greičio, ir nesilaikė tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojančią transporto priemonę. A. N. nenumatė, kad priekyje važiuojanti transporto priemonė, atsiradus netikėtai kliūčiai, gali staigiai stabdyti, todėl nesilaikė pakankamai saugaus atstumo, nors pagal eismo sąlygas bei situaciją, kitų eismo dalyvių veiksmus turėjo ir galėjo tai numatyti. Jis matė nuo pat Seirijų miestelio važiuojančią transporto priemonę, neįvertino oro sąlygų, neatsižvelgė į tai, kad kaip jis pats aiškino, kad matė kairėje kelio pusėje sustojusiais transporto priemones su mirksinčiais žibintais, tačiau to neįvertino, jis net nestabdė savo vairuojamos transporto priemonės ir atsitrenkė į priekyje važiavusią transporto priemonę, kuri nuo smūgio sukosi pagal laikrodžio rodyklę ir apvirto. Autobusiukas „Mercedes Benz 410“ nebūtų virtęs, nes jis betarpiškai iki kliūties (prieš briedį) jau buvo beveik sustojęs. Tai patvirtina „Mercedes Benz 410“ važiavę nukentėjusieji, ekspertizės akte ir tachografo diagramoje užfiksuotas važiavimo greitis.

86Dėl automobilyje „Mercedes Benz 410“ važiavusių nukentėjusiųjų parodymuose esančių prieštaravimu, ar „Mercedes Benz 410“ užvažiavo ant briedžio ar ne. Asmenų parodymai subjektyvūs, tačiau neginčijama, kad pamačius kliūtį automobilis buvo stabdomas, tik vieni juto, kiti to nejuto, nes miegojo. Vertinant šių asmenų parodymus gretinant su įvykio vietos schema, kad stabdymo žymės nutrūksta dar iki kliūties, medžiotojas liudytojas V. G. nenurodė briedžio sužalojimų, atstumas nuo stabdymo pėdsako pabaigos iki briedžio gulėjimo vietos yra 7 metrai, pateiktos R. K. nuotraukos, kuriose matosi nesužalotas briedis, leidžia daryti išvadą, kad „Mercedes Benz 410“ iki kliūties (briedžio) buvo priartėjęs ir buvo beveik sustojęs, bet ar buvo užvažiavęs ant briedžio objektyvių duomenų nėra. A. B. ir nukentėjusių asmenų parodymai bei aukščiau aptarti duomenys, prieš atsitrenkiant į autobusiuko galą Setra autobusui autobusiukas Mercedes Benz 410“ buvo beveik sustojęs arba sustojęs, todėl virsti jis negalėjo, jei nebūtų atsitrenkęs A. N. vairuojamas autobusas.

87Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad A. N. jam inkriminuojamą nusikaltimą padarė dėl nusikalstamo nerūpestingumo (BK 16 straipsnio 3 dalis), nes jis nenumatė, kad dėl jo veikimo gali atsirasti Baudžiamajame kodekse numatyti padariniai, tačiau pagal nustatytas veikos padarymo aplinkybes (važiavimo aplinką) ir savo asmenines savybes (gyvenimišką ir darbinę patirtį, įžvalgumo laipsnį, adekvatų situacijos vertinimą) jis turėjo ir galėjo tai numatyti. Byloje nustatytos eismo sąlygos, priešpriešinio eismo dalyvių buvimas rodo, kad kaltinamasis šiuo atveju turėjo važiuoti mažesniu greičiu, laikytis didesnio atstumo iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir būti atsargesnis valdydamas didesnio pavojaus šaltinį.

88Bausmės skyrimas

89BK 281 str. 1 d. sankcijoje numatytos bausmės rūšys - bauda, areštas, laisvės atėmimas iki 2 metų.

90Parenkant bausmę būtina atsižvelgti į BK 54 str. 2 d. nustatytus bausmės skyrimo pagrindus bei į BK 41 str. nustatytą bausmės paskirtį. Kaltinamasis padarė neatsargią nusikalstamą veiką. Nusikalto pirmą kartą. Jis nebaustas administracine tvarka. Charakterizuojamas gerai, dirba. Jo atsakomybę lengvinančių ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Teisėja atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes prieina prie išvados, kad kaltinamajam skirtina švelniausia bausmės rūšis bauda bus pakankama sulaikyti jį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti už padarytą veiką, apribos jam galimybę daryti naujas veikas ir nepažeis teisingumo principo. Atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, į tai, kad jis šiuo metu dirba ir turi pajamas, sprendžiant dėl bausmės dydžio atsižvelgtina į pareikštų civilinių ieškinių dydį, į tai, kad nukentėjo 7 asmenys, dviem iš jų padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, kitiems nežymus, į padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus, kurie nėra šiurkštūs, į teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, A. N. skirtina mažesnio dydžio nei vidurkis, bauda. Nusikalstamos veikos padarymo metu – 2012 m. galiojo BK 47 str. 3 d. 5 p. redakcija, kurioje nurodyta, kad už neatsargų nusikaltimą nustatoma iki 75 MGL dydžio bauda.

91Civilinių ieškinių išsprendimas.

92Nukentėjusiems A. J. ir V. M. padaryti nesunkūs sveikatos sutrikdymai, kitiems nukentėjusiems nežymiai sutrikdyta sveikata, tai patvirtina teismo medicinos išvados. Ginčo dėl pasekmių nėra. P. A. teismo praktiką nukentėjusiems eismo įvykio metu patyrusiems nesunkų sveikatos sutrikdymą paprastai priteisiama nuo 2000 iki 10 000 Lt neturtinei žalai atlyginti, t. y. nuo 579 - 2869 eurų neturtinės žalos atlyginimui.

93Atsižvelgiant į tokią formuojamą A. T. praktiką dėl neturtinės žalos atlyginimo, nukentėjusiajam A. J. priteistina 2896 eurų turtinės ir neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam V. M. priteistina 2027 eurų turtinės ir neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam S. L. 434 eurų neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam S. S. priteistina 347 eurų neturtinės žalos, atlyginimui, nukentėjusiajam T. B. priteistina 521 euras neturtinei žalai atlyginti, nukentėjusiajam R. R. priteistina 579 eurų neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam P. P. priteistina turtinės ir neturtinės žalos atlyginimui 521,31 eurų. Nukentėjusiųjų ir civilinių ieškovų ieškiniai priteistini solidariai iš KET 133 ir KET 133

94Byloje yra pareikštas ir ( - ) civilinis ieškinys, kuriuo prašoma priteisti solidariai iš atsakovų ( - ) ir AB „Lietuvos draudimas“ 64 147 Lt (18 578,25 Eur). Prašoma priteisti už sugadintą Mercedes Benz 410“ autobusiuką 6237 Lt (1806,36 Eur), už autokrautuvo Bobcat SW 185 nuomą 31 360 Lt (9082,48 Eur) ir už sugadinto „Mercedes Benz 410“ autobusiuko nuomą negautų pajamų, nes įmonė nuomojo šį autobusiuką ir negautos pajamos iš autobusiuko nuomos už 531 dieną būtų 26 550 Lt (7689,41 Eur), nes viena diena nuomos kainuoja 50 Lt, iš viso prašoma priteisti už 531 dieną.

95Teismų praktikoje pripažįstama, kad darbuotojas, kuris valdė didesnio pavojaus šaltinį dėl darbo santykių su didesnio pavojaus šaltinio valdytoju, nelaikomas didesnio pavojaus šaltinio valdytoju ir tiesiogiai neatsako už padarytą žalą. Teismas žalos atlyginimą turi priteisti iš kaltinamojo darbdavio. Automobilis Setra, valst. Nr. ( - ), eismo įvykio metu buvo apdraustas transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu AB „Lietuvos draudimas“ draudimo sutarties liudijimas Nr. ( - ), todėl eismo įvykio metu padarytą turtinę ir neturtinę žalą privalo atlyginti draudimo bendrovė.

96Civilinio ieškovo ( - ) civilinis ieškinys dėl automobilio Mercedes Benz sunaikinimo tenkintinas visiškai priteistina ieškovo prašoma 6237 Lt (1806,36 Eur) suma.

97Kitoje dalyje ieškinio suma mažintina.

98Dalyje dėl autokrautuvo Bobcat nuomos, ieškinyje nurodoma, kad įmonė negalėjo gauti pajamų iš autokrautuvo Bobcat nuomos, nes darbuotojas A. J. negalėjo dirbti, nedirbo 56 darbo dienas, o jis vienas įmonėje turėjo teisę valdyti autokrautuvą.

99Vadovaujantis protingumo kriterijais civilinis ieškinys dėl negautų nuomos pajamų turėtų būti mažintinas, kadangi ( - ) gaudama kiekvienais metais po eismo įvykio pelną, galėjo įsigyti transporto priemonę atitinkamą prarastai transporto priemonei, atsižvelgiant į transporto priemonės vertę ji nėra didelė ir neturėti tokių neprotingų išlaidų. Įmonė pati įtakojo tokio dydžio negautų pajamų atsiradimą, todėl netekta suma mažintina ir priteistina suma kuri būtų gauta per vieną mėnesį, nuomojant transporto priemonę (20 darbo dienų per mėnesį x 50 Lt ) iš viso 289,62 Eur.

100Taip pat mažintina ir prašoma priteisti suma už autokrautuvo Bobcat nuomą, ji taip pat priteistina tokio dydžio, kuri būtų gauta per vieną mėnesį, nes iki eismo įvykio autokrautuvas dirbo ne visas darbo dienas per mėnesį ir po mėnesio laiko įmonė jau galėjo surasti kitą asmenį turintį teisę vairuoti autokrautuvą ir taip sumažinti negautas pajamas (21 x 8 val. lygu 168 val. x iš 70 Lt lygu 11 760 Lt (3 405,93 Eur).

101Iš viso priteisti solidariai iš( - ) ir AB „Lietuvos draudimas“ ( - ) 1806,36 Eur už sugadintą „Mercedes Benz 410“ autobusiuką ir 3695,55 Eur negautų pajamų.

102Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas

103BPK 106 str. 1 d. yra nurodyta, kad teismas pripažinęs kaltinamąjį kaltu priimdamas nuosprendį turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo kaip nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo atstovas paslaugoms apmokėti. Todėl advokato L. P. prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus dokumentus tenkintinas. Bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš kaltinamojo A. N. pagal pridėtas sąskaitas faktūras ir išrašus iš banko (T. 4 b. l. 81-82) A. J. 290 Eur ir 2 756,90 Eur ( - ) (T. 4 b. l. 84-102, 151-157, T. 5 b. l. 4-8).

104Byloje kaltinamojo A. N. ir jo advokato prašymu dalyvavo ekspertas V. M., kuris davė išvadą. Proceso dalyvio, kuris savo nuožiūra pakvietė dalyvauti ekspertą, išlaidas apmoka pats iš savo lėšų (BPK 104 str.2 d.).

105Iš kaltinamojo A. N. priteistinos ir eksperto turėtos išlaidos už dalyvavimą teismo posėdyje pagal sąskaitą pateiktą eksperto V. M. (T. 4 b. l. 39) 338,80 Eur.

106Vadovaudamasi BPK 297, 302, 303, 304, 305, 307 straipsniais, teisėja

Nutarė

107A. N. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 281 str. 1 d. ir nuteisti 25 MGL 941,50 (devynių šimtų keturiasdešimt vieno euro 50 ct) eurų bauda.

108Priteisti solidariai iš ( - ) ir ( - ) nukentėjusiajam A. J. 2896 (du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt šešis) eurus turtinės ir neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam V. M. 2027 (du tūkstančius dvidešimt septynis) eurus turtinės ir neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam S. L. 434 (keturis šimtus trisdešimt keturis) eurus neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam S. S. 347 (tris šimtus keturiasdešimt septynis) eurus neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam T. B. 521 (penkis šimtus dvidešimt vieną) eurą neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam R. R. 579 (penkis šimtus septyniasdešimt devynis) eurus turtinės ir neturtinės žalos atlyginimui, nukentėjusiajam P. P. 521,31(penkis šimtus dvidešimt vieną eurą 31 ct) eurų neturtinės žalos atlyginimui.

109Civilinio ieškovo ( - ) civilinį ieškinį tenkinti dalinai. Priteisti solidariai iš ( - ) ir AB „Lietuvos draudimas“ ( - ) 1806,36 (vieną tūkstantį aštuonis šimtus šešis eurus 36 ct) Eur už sugadintą „Mercedes Benz 410“ autobusiuką ir 3695,55 (tris tūkstančius šešis šimtus devyniasdešimt penkis eurus 55 ct) Eur negautų pajamų.

110Iš kaltinamojo A. N. priteisti A. J. 290 (du šimtus devyniasdešimt) Eur ir 2 756,90 (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt šešis eurus 90) ct) Eur ( - ) turėtų proceso išlaidų už advokato pagalbą.

111Iš kaltinamojo A. N. priteisti ir proceso išlaidų už eksperto V. M. dalyvavimą teismo posėdyje, 338,80 (tris šimtus trisdešimt aštuonis eurus 80 ct) Eur.

112Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitiennė, sekretoriaujant... 2. A. N., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos... 3. A. N. 2012 m. lapkričio 8 d. apie 17.25 val., kelio ( - ) kilometre, ( - )... 4. Tuo padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 5. Kaltinamasis A. N. kaltu neprisipažino. Jis parodė, kad 2012-11-08 važiavo... 6. Ikiteisminio tyrimo metu įtariamasis A. N. davė tokius parodymus: kad... 7. 2012-11-08 Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono PK VPS OVP specialisto Ž. P.... 8. 2012-11-08 įvykio vietos apžiūros protokolas bei įvykio vietos planas,... 9. 2012-11-15 apžiūros protokole apžiūrėti objektai – autobusas „Setra... 10. Transporto priemonės registracijos liudijimo ( - ) kopija patvirtina, kad... 11. Transporto priemonės registracijos liudijimo ( - ) kopija, patvirtina, kad... 12. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 126/13 (06), patvirtina, kad A. J.... 13. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 27/13 (06), patvirtina, kad V. M.... 14. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 25/13 (06), patvirtina, kad T. B.... 15. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 26/13 (06), patvirtina, kad S. S.... 16. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 24/13 (06), patvirtina, kad S. L.... 17. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 23/13 (06), patvirtina, kad P. P.... 18. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 18/13 (06), patvirtina, kad R. R.... 19. 2013-11-29 specialisto išvada Nr. 11-1759(13), nustatyta tokia eismo įvykio... 20. - Autobuso „Setra S309“ ir automobilio „Mercedes Benz 410“ susidūrimas... 21. - Buvusioje kelio eismo situacijoje autobuso „Setra S309“ vairuotojo A. N.... 22. - Buvusioje kelio eismo situacijoje autobuso „Setra S309“ vairuotojas A.... 23. - Jeigu buvusioje kelio eismo situacijoje automobilio „Mercedes Benz 410“... 24. - Prieš pat stabdymo pėdsakų susidarymą automobilis „Mercedes Benz 410“... 25. - Po susidūrimo automobilis „Mercedes Benz 410“ judėjo apie 39 km/h... 26. - Susidūrimo metu autobuso „Setra S309“ judėjimo greitis buvo didesnis... 27. - Apskaičiuoti tiksliau, kokiu greičiu eismo įvykio metu judėjo autobusas... 28. - Jeigu buvusioje kelio eismo situacijoje automobilio „Mercedes Benz 410“... 29. - Buvusioje kelio eismo situacijoje autobuso „Setra S309“ vairuotojo A. N.... 30. Kaltinamojo A. N. pateiktoje ir prijungtoje prie bylos 2014-08-01 specialisto... 31. Eksperimento protokole yra užfiksuota, kad pradedant eksperimentą pirmas... 32. AB „Lietuvos draudimas 2015-04-01 raštu Nr. 1316275-4, konstatuota, kad AB... 33. AUB ( - ) – 6 235 Lt (dėl automobilio MB410 v/n ( - ) sunaikinimo) (1805,78... 34. A. J. 5 452,01 Lt (1579,01Eur) (tame tarpe 5 000 Lt (1448.10 Eur) dėl... 35. P. P. 70,27 Lt (20,35 Eur)(dėl negautų pajamų); 1 081,31 Lt (313,17 Eur)... 36. R. R. 1 000 Lt (289,62 Eur) (dėl neturtinės žalos);... 37. T. B. 1 000 Lt (289,62 Eur) (dėl neturtinės žalos);... 38. V. M. 3 023,55 Lt (875,68 Eur) (tame tarpe 3 000 Lt (868,86 Eur) dėl... 39. S. S. 800 Lt (231,70 Eur) (dėl neturtinės žalos);... 40. AB „Lietuvos draudimas“ nesutinka su ( - ) reikalavimu neva tai dėl... 41. AB „Lietuvos draudimas“ nesutinka su ( - ) reikalavimu neva tai dėl... 42. Byloje nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai pareiškė civilinius... 43. Ieškovas ( - ), pareiškė ieškinį dėl 45197,00 žalos atlyginimo ir... 44. Nukentėjusysis P. P. paaiškino, kad dirba ( - ). 2012-11-08 baigė darbą ir... 45. Nukentėjusysis A. J. paaiškino, kad 2012 m. lapkričio 8 d. dirbo... 46. Nukentėjusysis S. S. paaiškino, kad 2012-11-08 dirbo Veisiejų miestelyje.... 47. N. T. B. paaiškino, kad 2012-11-08 dirbo Veisiejų miestelyje. Apie 16.30 val.... 48. Nukentėjusysis V. M. paaiškino, kad 2012-11-08, apie 16.30 val. po darbo... 49. Nukentėjusysis S. L. paaiškino, kad 2012-11-08 apie 17 valandą važiavo iš... 50. Nukentėjusysis R. R. paaiškino, kad 2012-11-08 baigę darbą važiavo iš... 51. Liudytojas D. K., paaiškino, kad važiavo iš Druskininkų į Alytų autobusu,... 52. Liudytojas G. Č. paaiškino, kad važiavo iš darbo, vairavo jų autobusą ( -... 53. Liudytojas L. R. (dirbo Alytaus apskrities VPK Lazdijų PK viešosios policijos... 54. Liudytojas L. T. paaiškino, kad 2012-11-08 dirbo Alytaus apskrities VPK... 55. Liudytojas J. K. paaiškino, kad 2012 m. lapkričio 8 d. apie 18 val. važiavo... 56. Liudytojas A. B. paaiškino, kad dirba vairuotoju ( - ). 2012 m. lapkričio 8... 57. Liudytojas Ž. P., paaiškino, kad dirba Alytaus apskrities VPK Lazdijų rajono... 58. R. K. paaiškino, kad 2012-11-08 važiavo iš Alytaus į Lazdijus. Likus iki... 59. Liudytojas V. M. paaiškino, kad datos tiksliai neprisimena, apie 17 val.... 60. Liudytojas J. Č. paaiškino, kad 2012 lapkričio mėnesį ir šiuo metu dirba... 61. Liudytojas V. G. paaiškino, kad jis yra medžiotojų būrelio pirmininkas ir... 62. Liudytojas R. B., paaiškino, kad jis dirba įmonės ( - ) pagalbinės gamybos... 63. Ekspertas I. G. - savo duotą išvadą palaiko. I. G. paaiškino, kad -... 64. Papildomai apklaustas ekspertas I. G. paaiškino, kad savo išvadą tvirtina.... 65. E. V. M. palaiko savo išvadą. V. M. paaiškino, kad surašant išvadą... 66. G. T. ( - ) atstovas paaiškino, kad suvestinę pateikęs, jeigu kaltinamasis... 67. Taip pat ( - ) automobilio Mercedes Benz apskaičiuota rinkos vertė 6235 Lt. (... 68. Advokatas L. P. – nurodė, kad dėl civilinių ieškinių ieškovų ir... 69. Įrodymų vertinimas... 70. Kaip matyti iš nuosprendyje aukščiau aptartų įrodymų kaltinamasis A. N.... 71. BK 281 str. 1 d. yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už Kelių eismo... 72. Nagrinėjamu atveju eismo įvykyje dalyvavo du vairuotojai – kaltinamasis A.... 73. Teismų praktikoje pripažįstama, kad kai eismo įvykyje dalyvauja dvi... 74. Atsižvelgiant į tokią teismų praktiką, byloje būtina nustatyti ar Kelių... 75. Kaltinamasis A. N. savo kaltės dėl eismo įvykio ir jo pasekmių... 76. Atkreiptinas dėmesys, kad kaltinamasis savo parodymuose yra nenuoseklus.... 77. Teismo posėdžio metu A. N. jau nenurodė, kad „Mercedes Benz 410“... 78. Tokius A. N. parodymus vertinant visų įrodymų kontekste akivaizdu, kad tokia... 79. Nei apžiūros protokole, nei eismo įvykio vietos plane nei ekspertų... 80. E. V. M. specialisto išvadą surašė vien tik iš kaltinamojo A. N. advokato... 81. Eksperto V. M. išvadoje taip pat nurodyta, kad A. B. prieš eismo įvykį... 82. V. M. išvadoje, analizuojami „Mercedes Benz 410“ vairuotojo veiksmai ir... 83. Vertinant kito eksperto I. G. duotą išvadą, ji atitinka V. M. duotai... 84. Ekespertizės aktas (specialisto išvada) BPK 20 straipsnio prasme gali būti... 85. Kadangi eismo įvykyje dalyvavo du eismo dalyviai su dviem automobiliais,... 86. Dėl automobilyje „Mercedes Benz 410“ važiavusių nukentėjusiųjų... 87. Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti, kad A. N. jam inkriminuojamą... 88. Bausmės skyrimas... 89. BK 281 str. 1 d. sankcijoje numatytos bausmės rūšys - bauda, areštas,... 90. Parenkant bausmę būtina atsižvelgti į BK 54 str. 2 d. nustatytus bausmės... 91. Civilinių ieškinių išsprendimas.... 92. Nukentėjusiems A. J. ir V. M. padaryti nesunkūs sveikatos sutrikdymai,... 93. Atsižvelgiant į tokią formuojamą A. T. praktiką dėl neturtinės žalos... 94. Byloje yra pareikštas ir ( - ) civilinis ieškinys, kuriuo prašoma priteisti... 95. Teismų praktikoje pripažįstama, kad darbuotojas, kuris valdė didesnio... 96. Civilinio ieškovo ( - ) civilinis ieškinys dėl automobilio Mercedes Benz... 97. Kitoje dalyje ieškinio suma mažintina.... 98. Dalyje dėl autokrautuvo Bobcat nuomos, ieškinyje nurodoma, kad įmonė... 99. Vadovaujantis protingumo kriterijais civilinis ieškinys dėl negautų nuomos... 100. Taip pat mažintina ir prašoma priteisti suma už autokrautuvo Bobcat nuomą,... 101. Iš viso priteisti solidariai iš( - ) ir AB „Lietuvos draudimas“ ( - )... 102. Bylinėjimosi išlaidų atlyginimas... 103. BPK 106 str. 1 d. yra nurodyta, kad teismas pripažinęs kaltinamąjį kaltu... 104. Byloje kaltinamojo A. N. ir jo advokato prašymu dalyvavo ekspertas V. M.,... 105. Iš kaltinamojo A. N. priteistinos ir eksperto turėtos išlaidos už... 106. Vadovaudamasi BPK 297, 302, 303, 304, 305, 307 straipsniais, teisėja... 107. A. N. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 281 str. 1 d. ir... 108. Priteisti solidariai iš ( - ) ir ( - ) nukentėjusiajam A. J. 2896 (du... 109. Civilinio ieškovo ( - ) civilinį ieškinį tenkinti dalinai. Priteisti... 110. Iš kaltinamojo A. N. priteisti A. J. 290 (du šimtus devyniasdešimt) Eur ir 2... 111. Iš kaltinamojo A. N. priteisti ir proceso išlaidų už eksperto V. M.... 112. Nuosprendis per 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos gali būti...