Byla 1-32-1008/2016

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Maneikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei I. D., J. D., dalyvaujant Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros prokurorui M. F., kaltinamojo A. T. gynėjui advokatui A. K., nukentėjusiesiems V. P., R. R.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3A. T., gimęs ( - ), a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( - ), ( - ) išsilavinimo, bedarbis, teistas 8 kartus, paskutinį kartą: 2015-11-09 Akmenės rajono apylinkės teismo, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 187 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 8 mėnesiams,

4kaltinamas pagal BK 187 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 286 straipsnį.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6A. T. 2015 m. kovo 11 d. apie 3.50 val. ( - ), rasta šaligatvio trinkele tyčia išdaužęs UAB ( - ) priklausančios parduotuvės ( - ) 96,32 € vertės plastikinio lango stiklo paketą, išdužusio stiklo šukėms sugadinus atvirame šaldytuve – vitrinoje buvusius įvairius 305,87 € vertės maisto produktus, pro išdaužtą langą įsibrovė į parduotuvės patalpas ir viduje sudaužė vieną 0,5 l talpos degtinės butelį „ozone“, kurio vertė 4,18 € ir vieną 0,75 l talpos vyno „Frontera Late Harvest“ butelį, kurio vertė 2,95 €, bei pagrobė svetimą UAB ( - ) priklausantį turtą: du 0,5 l talpos degtinės „Stumbro šimtmečio degtinė su kviečiu“ butelius, kurių vieno vertė – 4,68 €, o bendra vertė – 9,36 €, du 0,7 l talpos degtinės „Stumbro šimtmečio degtinė su kviečiu“ butelius, kurių vieno vertė – 6,39 €, o bendra vertė – 12,78 €, du 0,5 l talpos degtinės „Jamskaja Mjagkaja“ butelius, kurių vieno vertė 4,25 €, o bendra vertė 8,50 €, vieną 1 l talpos alaus „Tornado“ butelį, kurio vertė 1,32 €, tokiais savo veiksmais sugadino 409,32 € vertės turtą bei pagrobė 31,96 € vertės svetimą turtą, tuo padarydamas UAB ( - ) bendrą 441,28 € turtinę žalą;

7be to, panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojams, t. y. 2015 m. birželio 5 d. apie 17.50 val. ( - ), prie tvenkinio, esančio priešais namą Nr. ( - ), veikdamas kartu su M. B. ir vengdamas sulaikymo dėl administracinių teisės pažeidimų, numatytų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 187 straipsnio 2 dalyje ir 178 straipsnyje, padarymo, M. B. išsilaisvinus iš jį į tarnybinį automobilį vedusio Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio vyriausiojo patrulio V. P., po to M. B. tyčia iš nugaros ranka čiupus Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio vyresniajam patruliui R. R., vedusiam A. T., į tarnybinį automobilį, už kaklo ir pargriovus jį ant žemės, išsilaisvinęs iš jį laikiusio policijos pareigūno R. R., vieną kartą kumščiu smogė savo pareigas vykdžiusiam vyriausiajam patruliui V. P. į veidą, padarydamas jam odos nubrozdinimą kairėje kaktos pusėje, poodinę kraujosruvą kairės akies paviršiniame voke, sužalojimus, sukėlusius nežymų sveikatos sutrikdymą.

8Baudžiamoji atsakomybė už minėtas veikas yra numatyta BK 187 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 286 straipsnyje.

9Kaltinamasis A. T., apklaustas teisiamajame posėdyje apie jam pareikštus kaltinimus ir žinomas bylos aplinkybes, kaltu prisipažino visiškai ir parodė, jog 2015 m. kovo 11 d. buvo išgėręs raminamųjų tablečių, dėl to jautėsi apsvaigęs. Naktį šaligatvio trinkele išdaužė parduotuvės, esančios ( - ) stiklo paketą, įlindo į parduotuvę ir iš ten pavogė alkoholį. Visų įvykio aplinkybių tiksliai nepamena, tačiau pripažįsta pavogęs visus kaltinamajame akte nurodytus alkoholio butelius. Pripažino sudavęs vieną smūgį policijos pareigūnui. Gailisi, kad taip atsitiko, tačiau atsiprašyti nukentėjusiųjų nenori.

10Kaltinamojo A. T. kaltė padarius BK 187 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 286 straipsnyje numatytus nusikaltimus be kaltinamojo visiško prisipažinimo yra visiškai įrodyta teisiamajame posėdyje ištirtais įrodymais:

11nukentėjusiojo V. P. parodymais, jog 2015 m. birželio 5 d. ( - ) vyko šventė. Buvo gautas pranešimas, kad prie ( - ) namo esančio tvenkinio yra susirinkęs būrelis jaunų žmonių, kurie garsiai šūkauja, užkabinėja praeivius. Kai su kolega R. R. atvyko į įvykio vietą, už kalnelio girdėjo šūkavimus, ten pamatė jaunuolius. Priėję prie jų, paaiškino atvykimo priežastį ir bandė su jais pabendrauti. Du iš ten buvusių jaunuolių buvo agresyviai nusiteikę. Agresyviausias buvo kaltinamasis A. T.. Jis buvo nepatenkintas dėl to, kad pareigūnai jau buvo juos drausminę dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Su minėtais jaunuoliais norėjo pasikalbėti nuošalėje, tačiau jie atsisakė tai daryti, mosikavo rankomis, akivaizdžiai buvo priešiškai nusiteikę atvykusių pareigūnų atžvilgiu. Kai jaunuolius įspėjo, kad jie gali būti sulaikyti už viešosios tvarkos pažeidinėjimą, A. T. jiems atsakė, kad niekur nevyks. A. T. bandant vesti prie policijos tarnybinio automobilio, jis elgėsi agresyviai, vengė sulaikymo, prieš jį buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai, buvo bandyta užlenkti rankas, uždėti antrankius, tačiau tuo metu ten buvęs kitas jaunuolis siekdamas, kad A. T. nebūtų sulaikytas, šoko ant kolegos R. R. kaklo ir jį atitraukė. Tuo momentu A. T. dešinioji ranka liko laisva, todėl A. T., vengdamas sulaikymo sudavė jam smūgį, taip sukeldamas fizinį skausmą. Po suduoto smūgio paleido A. T. ranką ir jis pradėjo bėgti. Įvykio vietoje ant kalno stovėjęs vyriškis nubėgo nuo kalno ir parvertė A. T. ant žemės. Jam buvo uždėti antrankiai. Kadangi A. T. aktyviai priešinosi, spardėsi, prieš jį buvo panaudotas impulsinis prietaisas „Taser“, tačiau jis nebuvo veiksmingas, galimai dėl to, kad A. T. buvo apsvaigęs ir galimai panaudojęs narkotinių medžiagų;

12nukentėjusiojo R. R. parodymais, jog dirbant su kolega V. P. buvo gautas iškvietimas, kad prie ( - ) tvenkinio triukšmauja jaunuoliai. Nuvykus prie tvenkinio su kolega išsiskyrė, ėjo iš vienos tvenkinio pusės, o kolega iš kitos. Pamatė būrį jaunuolių, kurių buvo keturi ar penki, iš kurių vienas buvo A. T.. Jis buvo labai agresyvus, todėl jį įspėjo, kad nevartotų keiksmažodžių ir nekeltų triukšmo, nes aplink yra mažamečių vaikų, tačiau į perspėjimus A. T. nereagavo, toliau rėkavo ir keikėsi. Kolega A. T. pasakė, kad jeigu jis nenurims bus išvežtas į policijos komisariatą. Kai bandė A. T. sulaikyti, šis ėmė intensyviai muistytis, kartu bandė jį sulaikyti jėga, sučiupo už rankų, tačiau kai vienas A. T. draugas užšoko ant nugaros ir pradėjo smaugti, suimtą A. T. ranką paleido. Tuo tarpu A. T. smogė kolegai V. P. ir pradėjo bėgti. Pats sulaikė tik A. T. draugą, kuris buvo užšokęs ant nugaros;

13liudytojo A. K. parodymais, jog su žmona ir dviem vaikais parėjo iš šventės ir atsisėdo ant suoliuko prie tvenkinio. Pamatęs atvykusius policijos pareigūnus iš smalsumo užlipo ant kalno pažiūrėti kas vyksta. Nuo įvykio vietos buvo apie 50 m atstumu, gerai matė, kaip kaltinamasis A. T. priešinosi policijos pareigūnams, garsiai kalbėjo, mosikavo rankomis. Kai pareigūnai nusprendė vežtis kaltinamąjį į skyrių ir paėmę už rankų vedė link tarnybinio automobilio, kitas jaunuolis iš nugaros puolė ant vieno iš atvykusių pareigūnų. Tada A. T. išsisuko, trenkė pareigūnui ir pradėjo bėgti. Nusileidęs nuo kalno sulaikė A. T., padėjo pribėgusiam policijos pareigūnui uždėti jam antrankius. Įvykį stebėjo niekur neatsitraukdamas ir matė, kad pareigūnas A. T. jokių smūgių nesudavė;

14liudytojos O. K. parodymais, jog kartu su vyru, vaikais ir drauge parėjo iš šventės ir atsisėdo ant suoliuko prie miesto tvenkinio ( - ). Kai pro juos praėjo policijos pareigūnas, jos vyras A. K. nuėjo ant kalno pažiūrėti, kas vyksta. Paskui matė nuo kalno parbėgantį savo vyrą, kuris padėjo policijos pareigūnams sulaikyti kaltinamąjį A. T.;

15liudytojos L. R. parodymais, jog 2015 m. birželio 5 d. su drauge, draugės vyru ir vaikais buvo prie ( - ) tvenkinio. Už kalnelio girdėjo kažkokį triukšmą. Po to pamatė praeinančius policijos pareigūnus, vėliau – prabėgantį kažkokį vaikiną, kurį draugės vyras A. K. padėjo policijos pareigūnams sulaikyti;

16liudytojo R. S. parodymais, jog kartu su A. T. ir kitais asmenimis buvo prie ( - ) tvenkinio. Matė ten atvykusius policijos pareigūnus. Kodėl pareigūnai bandė sulaikyti A. T. nežino. Matė ant žemės gulintį policijos pareigūną. Patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus, jog A. T. nenorėdamas, kad jį sulaikytų ne mažiau kaip vieną kartą trenkė policijos pareigūnui;

17liudytojo M. B. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymai, vadovaujantis BPK 276 straipsnio 4 dalimi pagarsintais teisiamojo posėdžio metu, jog 2015 m. birželio 5 d. kartu su pažįstamu A. T. ir dar 3 ar 4 vaikinais sėdėjo ( - ). Visi buvo neblaivūs, tačiau tuo metu kieme alkoholio nevartojo. Po to nuėjo ir atsisėdo ant suoliuko prie tvenkinio priešais ( - ) namą Nr. ( - ), kur vyko šventė ir būriavosi daugiau žmonių. Neilgai trukus pamatė prie jų artėjančius du policijos pareigūnus, iš kurių vienas, priėjęs prie jų iš karto pasikvietė A. T. prieiti. Apie ką A. T. kalbėjosi su pareigūnais negirdėjo. Netrukus pamatė, kaip abu policijos pareigūnai sulaiko ant žemės paguldytą A. T.. Nenorėdamas, kad jie jį sulaikytų, priėjęs iš už nugaros ir užkišęs sulenktą per alkūnę ranką vienam iš policijos pareigūnų už kaklo, jį atitraukė nuo A. T.. Iš karto po to nusprendė nebesipriešinti ir pats atsigulė visai šalia, kad policijos pareigūnas jį sulaikytų. Ką tiksliai išsilaisvinęs darė A. T. nematė, ar jis smogė kitam pareigūnui nežino, tačiau matė A. T. bėgantį tolyn, o paskui jį nubėgantį vieną iš pareigūnų. Policijos pareigūnas, kurį jis atitraukė nuo A. T., jį sulaikė ir nuvedė prie policijos automobilio, kur buvo atvestas ir A. T. (2 t., 15 b. l.);

18liudytojo Š. V. parodymais, jog iš kaltinamojo A. T. per kelias dienas įsigijo 5 butelius įvairių alkoholinių gėrimų – degtinės „Maiskaja“, „Stumbro“. Iš kur A. T. gavo tuos butelius nežinojo, kai paklausė, ar iš kokio baliaus tie buteliai liko, A. T. jam paaiškino, kad panašiai;

19civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovo V. N. parodymais, jog bendrovei vagystės metu buvo padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta. Bendrovės turtas yra draustas „Ergo“ draudimu, todėl dalis žalos yra apmokėta. Neatlygintos žalos dalį sudaro 399,96 €, kurią prašo atlyginti iš kaltinamojo. Prašomą atlyginti žalą grindžia byloje pateiktais dokumentais, t. y. sugadintomis ir pavogtomis prekėmis, stiklo paketo sugadinimu;

202016 m. kovo 11 d. apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, jog ( - ), esančio penkiaaukščio daugiabučio gyvenamojo namo pirmo aukšto vakarinėje dalyje yra UAB ( - ) priklausančios parduotuvės ( - ) patalpos. Parduotuvės šiaurinėje sienoje išdaužtas plastikinis lango dvigubas stiklo paketas. Greta lango parduotuvės viduje stovi metalinė plautuvė, kurioje matyti stiklo duženos, kurių pilna ir ant plytelėmis kloto grindinio. Ten pat ant grindų 75 cm atstumu nuo išdaužto lango stiklo matyti sudužusio 0,5 l talpos degtinės butelio „Ozone“ šukės, pilnas 0,75 l talpos vyno butelis „Frontera“; <... sudužusio 0,75 l talpos vyno „Frontera“ butelio nuolaužos; išilgai sudužusiam langui, 130 cm atstumu nuo jo į pietų pusę, stovi stacionarus šaldytuvas – vitrina, kurio viduje ant rūkytos mėsos gaminių matyti stiklo duženų bei plyta. Prekybos salėje į pietus nuo išdaužto lango apie 5 m atstumu alkoholinių gėrimų lentynos (5 vnt.), kurių apatinėje bei antroje nuo apačios lentynose ties 1 l talpos alaus „Šnekorių“, „Šturmano“, „Blindos“, „Tornado“ buteliais priekyje matyti tuščios ertmės. Ant grindų ties lentynomis matyti besimėtantys 1 l talpos alaus buteliai „Tornado“ 7,5 %, “Šnekorių“ 6 %, “Blindos” 7,5 %, “Aludarių” 7,5 %. Lentynoje – vitrinoje su vyno, putojančio vyno, degtinės ir kitų stipriųjų alkoholinių gėrimų buteliais, trečioje nuo apačios lentynoje, ties degtinės buteliais „Ozone neclan“ 0,5 l talpos, „Ozone“ 0,5 l talpos, „Jamskaja Majskaja“ 0,5 l talpos, „S. Š.“ 0,7 l ir 0,5 l talpos, bei greta esančių vyno butelių „Frontera“ raudonojo ir baltojo, t. y. „cabernet savigna“ ir „late harnet“ 0,75 l talpos matyti tuščios ertmės (I t., 11-13 b. l.);

212015 m. kovo 11 d. apžiūros protokolo priedu – foto lentele Nr. 145, kurioje užfiksuoti parduotuvės ( - ), esančios ( - ) gyvenamojo namo pirmame aukšte, šios parduotuvės šiaurinės sienos ir šioje sienoje išdaužto lango stiklo, parduotuvės palangės iš išorės (išdaužto lango stiklo), parduotuvės prekybos salės, išdaužto lango stiklo, prekybos salės grindų ties išdaužtu lango stiklu, šaldytuvo – vitrinos, esančio lygiagrečiai išdaužtam lango stiklui, su jame esančia plyta, prekybos salėje išvartytų alaus butelių, lentynose esančių tuščių ertmių vaizdai (1 t., 14-22 b. l.);

222015-03-13 UAB ( - ) parduotuvės Nr. ( - ) pavogtų prekių sąrašu Nr. IN150311, sugadintų prekių sąrašu Nr. ATG06-1500, kuriame nurodyti sugadinti maisto produktai ir sudaužyti alkoholinių gėrimų buteliai, PVM sąskaitomis – faktūromis, liudijančiomis, kad sugadinti maisto produktai, sudaužyti ir pavogti alkoholinių gėrimai priklausė UAB ( - ) parduotuvei ( - ) (1 t., 34, 38-39, 48-155 b. l.);

232015-07-09 – 2015-07-20 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Šiaulių skyriaus specialisto išvada Nr. G 981/15(04), kurioje nurodyta, jog V. P. padaryti sužalojimai: odos nubrozdinimas kairėje kaktos pusėje, poodinė kraujosruva kairės akies viršutiniame voke. Sužalojimai galėjo būti padaryti tiek tiesioginio trauminio poveikio pasėkoje, tiek krentant be pašalinės jėgos poveikio arba krentant po gauto smūgio. Sužalojimai galėjo būti padaryti vieno trauminio poveikio pasėkoje kietu buku daiktu paveikus veido kairę pusę. Sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodyto įvykio aplinkybėmis ir laiku. V. P. buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. (1t., 207 b. l.);

242015-07-31 liudytojo A. K. parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriame užfiksuota, jog A. K. tarnybinėse Akmenės rajono policijos komisariato patalpose ant žmogaus muliažo parodė bei paaiškino, kad pasipriešinęs pareigūnui vaikinas trenkė pareigūnui kumščiu į kairę galvos, arčiau veido, pusę prie smilkinio bei šio protokolo priedu – foto lentele Nr. 419, kurioje užfiksuotas A. K. rodomas A. T. policijos pareigūnui suduoto smūgio, vaizdas (1 t., 237-237, 238 b. l.);

252015-10-30 parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriame užfiksuota, jog A. T. Akmenės rajono policijos komisariato tarnybinėse patalpose ant žmogaus muliažo parodė bei paaiškino, kad bandydamas ištrūkti, sukdamasis į pareigūną vieną kartą kumščiu jam trenkė į veido kairę pusę, bei šio protokolo priedu – foto lentele Nr. 579, kurioje ant žmogaus muliažo užfiksuoti A. T. rodomi suduoto smūgio vaizdai (1 t., 91-92, 93 b. l.);

26CD laikmenoje esančiu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas A. T. po pažastimi nešantis kartoninę prekių dėžę, kurioje matyti alkoholinių gėrimų buteliai, t. y. plastikiniai alaus buteliai, taip pat degtinės buteliai.

27BK 187 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą; BK 178 straipsnio 2 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą; BK 286 numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

28Vienas vagystę kvalifikuojančių požymių yra įsibrovimas (į patalpą, saugyklą ar saugomą teritoriją), tačiau įsibrovimu padarytos žalos BK 178 straipsnis neapima, todėl tokiu atveju veikos kvalifikuojamos atskirai kaip idealioji sutaptis.

29Įvertinus anksčiau nurodytus byloje surinktus ir ištirtus įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, teismui nekyla jokių abejonių dėl A. T. kaltės padarius BK 187 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje ir 286 straipsnyje numatytas nusikalstamas veikas – šaligatvio trinkele tyčia išdaužus parduotuvės ( - ) plastikinio lango stiklo paketą, išdužusio stiklo šukėms sugadinus atvirame šaldytuve – vitrinoje buvusius įvairius maisto produktus, pro išdaužtą langą įsibrovus į parduotuvės patalpas ir ten sudaužius vieną 0,5 l talpos degtinės „ozone“ butelį bei vieną 0,75 l talpos vyno „Frontera Late Harvest“ butelį; pagrobus du 0,5 l talpos degtinės „Stumbro šimtmečio degtinė su kviečiu“ butelius, du 0,7 l talpos degtinės „Stumbro šimtmečio degtinė su kviečiu“ butelius, du 0,5 litro talpos degtinės „Jamskaja mjagkaja“ butelius, vieną 1 l talpos alaus „Tornado“ butelį, taip pat panaudojant fizinį smurtą – vieną kartą smogus į veidą, pasipriešinus policijos pareigūnui, todėl jis baustinas už minėtų veikų padarymą.

30Kaltinamojo A. T. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytas veikas ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamų veikų padarymo metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui bei tai, kad nusikalstamas veikas, numatytas BK 187 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2 dalyje, padarė dėl savanaudiškų paskatų (BK 60 straipsnio l dalies 3 ir 9 punktai).

31Skirdamas kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir stadiją – du nesunkūs ir vienas apysunkis baigti nusikaltimai, kaltės formą ir rūšį – tiesioginė tyčia, padarytų nusikalstamų veikų tikslus ir motyvus, nusikaltimo padarymo būdą, laiką ir vietą. A. T., turėdamas neišnykusį ir įstatymo nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą už tyčinio nusikaltimo padarymą, vėl padarė tyčinius nusikaltimus, todėl jis pripažintinas recidyvistu (BK 27 straipsnio 1 dalis).

32Atsižvelgiant į teismo nustatytas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes – A. T. teisiamas devintą kartą, teistumas neišnykęs, baustas už įvairius administracinius teisės pažeidimus, 2012-12-12 paleistas iš įkalinimo vietos atlikus laisvės atėmimo bausmę penkis kartus baustas už įvairius administracinius teisės pažeidimus, BK 286 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką padarė nepraėjus nė mėnesiui po to kai 2015-05-13 buvo paleistas atlikus ankstesniu teismo nuosprendžiu paskirtą arešto bausmę (2 t., 20-39, 40-43, 44-46, 47-58 b. l.),VšĮ Akmenės rajono psichikos sveikatos centre nesilankė, priklausomybių ligų registre nėra (2 t., 61 b. l.), ankstesniais nuosprendžiais kaltinamajam paskirta laisvės atėmimo bausmė nesulaikė jo nuo naujų nusikalstamų veikų darymo, todėl teismas konstatuoja, kad kaltinamojo nusikalstamiems polinkiams pakeisti yra būtina skirti griežčiausią iš BK 187 straipsnio 1 dalies, 178 straipsnio 2 dalies, 286 straipsnio sankcijose numatytų alternatyvių bausmių – realų laisvės atėmimą, jo dydį nustatant artimą sankcijose numatytam šios bausmės vidurkiui, nes tik tokiu būdu gali būti pasiekti bausmės tikslai – sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti jam galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusį asmenį, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų bei užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą (BK 41, 50, 54 straipsniai).

33Kaltinamojo A. T. nusikalstamos veikos padarytos idealiąją ir realiąja nusikaltimų sutaptimi, todėl už jas paskirtos bausmės subendrintinos vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalies, 5 dalies 1 punkto nuostatomis, – taikant bausmių apėmimą, po to dalinį sudėjimą, prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę.

34Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis A. T. iki šio nuosprendžio priėmimo padarė kitų nusikalstamų veikų, dėl kurių yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis, šiuo nuosprendžiu paskirta subendrinta bausmė dalinio sudėjimo būdu subendrintina su 2015 m. lapkričio 9 d. nuosprendžiu paskirta bausme (BK 63 straipsnio 9 dalis).

35Į paskirtąją bausmę kaltinamajam A. T. įskaitytina 2015 m. lapkričio 9 d. nuosprendžiu iš dalies atlikta bausmė bei laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2015 m. birželio 5 d. iki 2015 m. birželio 6 d. (BK 63 straipsnio 9 dalis ir 66 straipsnis).

36Kaltinamajam A. T. 2015 m. birželio 6 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

37Daiktai, turintys reikšmės šioms nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti – 2 CD kompaktinės plokštelės, paliktinos byloje.

38Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį, o BPK 115 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas, remdamasis įrodymais dėl civilinio ieškinio pagrįstumo ir dydžio, visiškai ar iš dalies patenkina pareikštą civilinį ieškinį arba jį atmeta.

39Turtinės žalos samprata suformuluota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsnio 1 dalyje. Pagal šią teisės normą žala yra turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) ir negautos pajamos.

40Civilinio ieškovo UAB ( - ) ikiteisminio tyrimo metu pareikštas civilinis ieškinys tenkintinas visiškai priteisiant iš kaltinamojo žalos atlyginimą, nes iš byloje esančių duomenų akivaizdu, jog turtinė žala ieškovui yra padaryta kaltinamojo nusikalstamais veiksmais, civilinis ieškovas neteko turto bei jo turtas buvo sužalotas, žala priežastiniu ryšiu susijusi su byloje nustatytais kaltinamojo neteisėtais veiksmais (CK 6.247 ir 6.263 straipsniai, 6.279 straipsnio 1 dalis).

41Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu nukentėjusysis V. P. dėl kaltinamojo A. T. nusikalstamos veikos, numatytos BK 286 straipsnyje, buvo sužalotas ir už jam VšĮ Mažeikių ligoninėje, Dr. A. B. sveikatos centre suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto buvo sumokėta 33,63 € (1 t., 212 b. l.). Kaltinamąjį A. T. pripažinus kaltu pagal BK 286 straipsnį, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, atstovaujamai Šiaulių teritorinės ligonių kasos, iš kaltinamojo priteistina už nukentėjusiajam V. P. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas – 33,63 € (CK 6.263, 6.290 straipsniai).

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273, 297–307 straipsniais, teismas

Nutarė

43A. T. pripažinti kaltu:

44pagal BK 187 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 (vienerius) metus laisvės atėmimo;

45pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir paskirti 2 (dvejus) metus 9 (devynis) mėnesius laisvės atėmimo;

46pagal BK 286 straipsnį paskirti 1 (vienerius) metus 2 (du) mėnesius laisvės atėmimo.

47Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas bausmes pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir 187 straipsnio 1 dalį, subendrinti apėmimo būdu ir paskirti subendrintą bausmę – 2 (dvejus) metus 9 (devynis) laisvės atėmimo.

48Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti prie griežčiausios bausmės iš dalies pridedant švelnesnę bausmę ir paskirti galutinę subendrintą bausmę – 3 (trejus) metus 3 (tris) mėnesius laisvės atėmimo.

49Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą subendrintą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su 2015 m. lapkričio 9 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir nustatyti galutinę bausmę – laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

50Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

51Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2016 m. birželio 10 d.

52Į paskirtą bausmę įskaityti 2015 m. lapkričio 9 d. nuosprendžiu iš dalies atliktą bausmę bei laikinajame sulaikyme išbūtą laiką nuo 2015 m. birželio 5 d. iki 2015 m. birželio 6 d.

53Kaltinamajam A. T. 2015 m. birželio 6 d. nutarimu paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

54Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti – 2 CD kompaktines plokšteles, palikti byloje.

55Priteisti iš kaltinamojo A. T.:

56339,96 € (tris šimtus trisdešimt devynis eurus 96 ct) žalos atlyginimo UAB ( - );

5733,63 € (trisdešimt tris eurus 63 ct) Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos už nukentėjusiajam V. P. suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

58Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per nuosprendį priėmusį teismą. Suimtam nuteistajam terminas apeliaciniam skundui paduoti skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo jam dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Maneikienė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. A. T., gimęs ( - ), a. k. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis ( -... 4. kaltinamas pagal BK 187 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį, 286... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. A. T. 2015 m. kovo 11 d. apie 3.50 val. ( - ), rasta šaligatvio trinkele... 7. be to, panaudodamas fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojams, t.... 8. Baudžiamoji atsakomybė už minėtas veikas yra numatyta BK 187 straipsnio 1... 9. Kaltinamasis A. T., apklaustas teisiamajame posėdyje apie jam pareikštus... 10. Kaltinamojo A. T. kaltė padarius BK 187 straipsnio 1 dalyje, 178 straipsnio 2... 11. nukentėjusiojo V. P. parodymais, jog 2015 m. birželio 5 d. ( - ) vyko... 12. nukentėjusiojo R. R. parodymais, jog dirbant su kolega V. P. buvo gautas... 13. liudytojo A. K. parodymais, jog su žmona ir dviem vaikais parėjo iš... 14. liudytojos O. K. parodymais, jog kartu su vyru, vaikais ir drauge parėjo iš... 15. liudytojos L. R. parodymais, jog 2015 m. birželio 5 d. su drauge, draugės... 16. liudytojo R. S. parodymais, jog kartu su A. T. ir kitais asmenimis buvo prie (... 17. liudytojo M. B. ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymai, vadovaujantis BPK... 18. liudytojo Š. V. parodymais, jog iš kaltinamojo A. T. per kelias dienas... 19. civilinio ieškovo UAB ( - ) atstovo V. N. parodymais, jog bendrovei vagystės... 20. 2016 m. kovo 11 d. apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, jog ( - ),... 21. 2015 m. kovo 11 d. apžiūros protokolo priedu – foto lentele Nr. 145,... 22. 2015-03-13 UAB ( - ) parduotuvės Nr. ( - ) pavogtų prekių sąrašu Nr.... 23. 2015-07-09 – 2015-07-20 Valstybinės teismo medicinos tarnybos Šiaulių... 24. 2015-07-31 liudytojo A. K. parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriame... 25. 2015-10-30 parodymų patikrinimo vietoje protokolu, kuriame užfiksuota, jog A.... 26. CD laikmenoje esančiu vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas A. T. po pažastimi... 27. BK 187 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas sunaikino... 28. Vienas vagystę kvalifikuojančių požymių yra įsibrovimas (į patalpą,... 29. Įvertinus anksčiau nurodytus byloje surinktus ir ištirtus įrodymus pagal... 30. Kaltinamojo A. T. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis... 31. Skirdamas kaltinamajam bausmę teismas atsižvelgia į padarytų nusikalstamų... 32. Atsižvelgiant į teismo nustatytas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes... 33. Kaltinamojo A. T. nusikalstamos veikos padarytos idealiąją ir realiąja... 34. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis A. T. iki šio nuosprendžio priėmimo... 35. Į paskirtąją bausmę kaltinamajam A. T. įskaitytina 2015 m. lapkričio 9 d.... 36. Kaltinamajam A. T. 2015 m. birželio 6 d. nutarimu paskirta kardomoji priemonė... 37. Daiktai, turintys reikšmės šioms nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti... 38. Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109... 39. Turtinės žalos samprata suformuluota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso... 40. Civilinio ieškovo UAB ( - ) ikiteisminio tyrimo metu pareikštas civilinis... 41. Apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu nukentėjusysis V. P. dėl... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273, 297–307... 43. A. T. pripažinti kaltu:... 44. pagal BK 187 straipsnio 1 dalį ir paskirti 1 (vienerius) metus laisvės... 45. pagal BK 178 straipsnio 2 dalį ir paskirti 2 (dvejus) metus 9 (devynis)... 46. pagal BK 286 straipsnį paskirti 1 (vienerius) metus 2 (du) mėnesius laisvės... 47. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, paskirtas... 48. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtą bausmę subendrinti prie... 49. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą... 50. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 51. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – 2016 m.... 52. Į paskirtą bausmę įskaityti 2015 m. lapkričio 9 d. nuosprendžiu iš... 53. Kaltinamajam A. T. 2015 m. birželio 6 d. nutarimu paskirtą kardomąją... 54. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamoms veikoms tirti ir nagrinėti – 2... 55. Priteisti iš kaltinamojo A. T.:... 56. 339,96 € (tris šimtus trisdešimt devynis eurus 96 ct) žalos atlyginimo UAB... 57. 33,63 € (trisdešimt tris eurus 63 ct) Valstybinei ligonių kasai prie... 58. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...