Byla I-3497-365/2013
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 11 d. sprendimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Gintaras Dzedulionis, susipažinęs su E. M. skundu dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 11 d. sprendimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. gegužės 9 d. gautas E. M. skundas, kuriame skundžiamas Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymas.

3Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi nustatė E. M. terminą iki 2013 m. birželio 1 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui skundą, kuris atitiktų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23, 24 straipsnio reikalavimus ir galėtų būti realizuojamas ABTĮ 88 straipsnio nustatyta tvarka.

4Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 1 d., jeigu skundas neatitinka ABTĮ 23 str. reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

5Pareiškėjas E. M. Vilniaus apygardos administracinis teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, todėl skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui.

6Teismas išaiškina, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjui ir pakartotinai kreiptis į teismą, laikantis ABTĮ nustatytų reikalavimų.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 1 d.,

Nutarė

8E. M. skundą laikyti nepaduotu.

9Nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais grąžinti jį padavusiam asmeniui.

10Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai