Byla 2-52/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Donato Šerno ir Vinco Versecko (pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Likviduojamo Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti (toliau – Fondas), atstovaujamo likvidatoriaus VĮ Valstybės turto fondo (toliau – VTF), atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo civilinėje byloje Nr. 2-1681-51/2006 pagal Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, ginančio viešąjį interesą, bei Fondo, atstovaujamo likvidatoriaus VĮ VTF, ieškinius atsakovams Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, bankrutuojančiai UAB „Profsąjungų autoūkis“, UAB „Domus Altera“, dalyvaujant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, UAB „Trade Projekt“, dėl akcininko sprendimo ir sutarčių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo bei nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

2Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, 2006-04-03 pareiškė ieškinį atsakovams Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai (toliau – LPSK), BUAB „Profsąjungų autoūkis“, UAB „Domus Altera“, dalyvaujant tretiesiems asmenims Fondui, Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI), UAB „Trade Projekt“, dėl akcininko sprendimo ir sutarčių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos pinigais taikymo (1 422 000 Lt).

3Fondas, atstovaujamas likvidatoriaus VĮ VTF, 2006-05-26 pareiškė ieškinį atsakovui LPSK, dalyvaujant tretiesiems asmenims BUAB „Profsąjungų autoūkis“, UAB „Domus Altera“, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, UAB „Trade Projekt“, dėl akcininko sprendimo ir sutarčių pripažinimo negaliojančiais bei nuostolių atlyginimo, kuriuo prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo lėšas bankuose, neviršijant ieškinio sumos (1 075 000 Lt).

4Vilniaus apygardos tesimas 2006 m. birželio 13 d. nutartimi atmetė ieškovo Fondo prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Ieškovas Fondas, atstovaujamas likvidatoriaus VĮ VTF, 2006-11-21 pateikė patikslintą ieškinį atsakovams Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, BUAB „Profsąjungų autoūkis“, UAB „Domus Altera“, dalyvaujant tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos Vyriausybei, UAB „Trade Projekt“, dėl akcininko sprendimo ir sutarčių pripažinimo negaliojančiais bei nuostolių atlyginimo (nurodoma 2 147 392 Lt ieškinio suma), kuriuo prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovo LPSK nekilnojamąjį turtą, neviršijant ieškinio sumos. Nurodė, kad ieškinio suma didėlė, todėl, siekiant užtikrinti tinkamą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, taikytinos laikinosios apsaugos priemonės.

6Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 27 d. nutartimi atmetė ieškovo Fondo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Nurodė, kad asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turi šį prašymą pagrįsti, nurodydamas aplinkybes, sąlygojančias šių priemonių pritaikymo būtinumą, kadangi laikinoji apsaugos priemonė – turto areštas - gali būti taikoma tik esant grėsmei, jog atsakovas gali bandyti paslėpti ar perleisti tretiesiems asmenims jam priklausantį turtą. Bylos duomenimis, ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo turtui yra išnagrinėtas anksčiau, ieškovas nutarties, kuria buvo atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neskundė. Teismas konstatavo, jog ieškovas, pakartotinai prašydamas imtis laikinųjų apsaugos priemonių, nenurodė naujų aplinkybių ar argumentų, dėl ko būtų reikalinga areštuoti atsakovo turtą. Pažymi, jog tiek ieškinio, tiek patikslinto ieškinio didelė suma iš esmės negali būti vienintele priežastimi, dėl kurios būtų būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pažymėjo, jog bylos nagrinėjimas tęsiasi pakankamai ilgą laiko tarpą, todėl atsakovas turėjo pakankamai laiko, jei būtų norėjęs, imtis priemonių ir bandyti paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims jam priklausantį turtą ar pinigines lėšas. Be to, nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų apie prašomą areštuoti atsakovo nekilnojamąjį turtą.

7Ieškovas Fondas, atstovaujamas VĮ VTF, atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, patenkinti prašymą bei pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą. Pažymi, jog turtinių ginčų byloje, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšmingas ne tik atsakovo turtinės padėties, finansinių galimybių įvertinimas, tačiau ir reikalaujamos priteisti sumos dydis. Teismų praktikoje susiformavo taisyklė, kad didelė ieškinio suma padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl įprastai taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Taip pat nurodo, apelianto manymu, dar vieną reikšmingą aplinkybę, kad nuo 2006-06-13 nutarties priėmimo žymiai padidėjo ieškinio suma, ieškovas pateikė naujų argumentų dėl valstybei padarytos žalos, todėl atsiradus šioms naujoms aplinkybėms teismas neturėjo pagrindo teigti, jog prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėtas. Teigia, jog prašoma pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo ir proporcingumo principus.

8Atsakovas LPSK atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad teismas gali pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones tik esant pagrįstoms prielaidoms, jog jų nepritaikius teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Pažymi, jog atsakovas yra didžiausias Lietuvoje esantis nacionalinis profesinių sąjungų susivienijimas, jungiantis daugiau kaip 100 000 narių, veikia nuo Nepriklausomybės atkūrimo, yra pripažintas LRV, dalyvauja Trišalėje taryboje, nėra verslo subjektas, todėl jo veiklai nebūdinga komercinė rizika. Teigia, jog atsakovo turimas turtas vertinamas daugiau nei 10 mln. Lt, t.y. daugiau nei keturis kartus viršija ieškinio sumą (prideda Nekilnojamojo turto registracijos pažymėjimų nuorašus), metinė apyvarta viršija 0,5 mln. (prideda pelno (nuostolio) ataskaitą ir balansą), banko sąskaitose laiko 2 mln. Lt. Atsižvelgiant į nurodytus faktus, atsakovo manymu, nėra pagrindo teigti, jog atsakovo turtas gali labai sumažėti, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas ateityje pasidarytų nebeįmanomas. Nurodo, jog didelė ieškinio suma galėtų būti pagrindas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, jei nebūtų duomenų apie atsakovo turtą ir finansinį pajėgumą, juo labiau kad ieškovas (apeliantas) ieškinio sumos padidinimą grindžia savo paties atliktu įvertinimu.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti ieškovo Fondo prašymą pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, netinkamai aiškino civilinio proceso nuostatas, reglamentuojančias šių priemonių taikymą, nesivadovavo šiuo klausimu suformuota teismų praktika, dėl ko skundžiama teismo nutartis negali būti pripažinta teisėta, pagrįsta ir teisinga.

11Kaip ir kiekvienas teismui pateikiamas procesinis dokumentas, nesvarbu, ar jis pateikiamas kaip atskiras dokumentas ar suformuluojamas kitame procesiniame dokumente (pavyzdžiui, ieškinyje), taip ir prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi atitikti bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, tarp jų turi būti nurodytas prašymo pagrindas, t. y. faktinės aplinkybės, kurių pagrindu pateikiamas toks prašymas (CPK 111-114 str.). Kadangi buvo sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, tai pirmosios instancijos teismas, spręsdamas, ar prašymas pagrįstas, turėjo remtis šių priemonių taikymą reglamentuojančiomis teisės normomis (CPK 144 str.) ir susiformavusia teismų praktika.

12Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą, garantuoti šio sprendimo privalomumą.

13Bylos duomenimis ieškovo Fondo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, suformuluotas patikslintame ieškinyje, priešingai nei konstatavo pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje, nėra tapatus prašymui, kuris buvo suformuluotas 2006-05-26 pateiktame ieškinyje ir kuris išnagrinėtas Vilniaus apygardos teismo 206 m. birželio 13 d. nutartimi (b. l. 7, 9-10). Pirminiame ieškinyje ieškovas Fondas prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant 1 075 000 Lt sumos ieškinį, ir areštuoti atsakovo pinigines lėšas bankuose. Tuo tarpu 2006-11-21 pateiktame patikslintame ieškinyje ieškovas prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo LPSK nekilnojamąjį turtą, neviršijant ieškinio sumos, nurodydamas, kad pareikštas didelės sumos (2 147 392 Lt) ieškinys (b. l. 22-29).

14Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti, jog ieškovas Fondas, pakartotinai prašydamas imtis laikinųjų apsaugos priemonių, nenurodė naujų aplinkybių ar argumentų, kadangi iš esmės ieškovas, pakartotinai patikslintame ieškinyje suformuluodamas prašymą imtis laikinųjų apsaugos priemonių, nurodė naują aplinkybę - padidėjusią ieškinio sumą. Kolegija pripažįsta, jog vien ieškinio suma (turtinis reikalavimas) nėra pagrindas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, ji tik identifikuoja, jog gali kilti grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, tačiau patikslintame ieškinyje nurodoma ieškinio suma yra labai didelė netgi juridiniam asmeniui - atsakovui LPSK. Teismų praktika dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo susiformavo ta linkme, kad ir mažesnė nei šioje byloje patikslinto ieškinio suma sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gruodžio 29 d. nutartis c. b. Nr. 2-682/2006; 2006 m. gruodžio 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-676/2006; 2006 m. spalio 19 d. nutartis c. b. Nr. 2-580/2006). Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. spalio 19 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-580/2006, yra pažymėjęs, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus reikšmingas ne tik tokių aplinkybių, kaip šalies, kurios turtui prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės, turtinės padėties, jos finansinių galimybių įvertinimas, bet itin svarbią reikšmę turi ir ieškinio reikalavimų dydis. Teismas toje pačioje nutartyje taip pat pažymėjo, kad teismų praktikoje pagrindas taikyti šias priemones yra tada, kai vyksta ginčas dėl didelės pinigų sumos, kadangi ieškinio sumos dydis objektyviai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Beje, atsakovas LPSK atsiliepime nurodo, kad jo nekilnojamas turtas vertinamas daugiau kaip 10 mln. Lt, taigi pareikštu patikslintu ieškiniu prašoma iš atsakovo priteisti daugiau nei ketvirtadalį jo nekilnojamojo turto vertės. Todėl kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo išvados, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo dėl patikslinto ieškinio sumos dydžio (2 147 392 Lt) nuostolių priteisimo įvykdymas nepasunkės arba nepasidarys nebeįmanomas, yra nepagrįstos.

15Kadangi atsakovui LPSK pareikštas ieškinys dėl labai didelės sumos priteisimo, viršijantis jo apyvartines lėšas ir turimas pinigines lėšas, daugiau nei ketvirtadaliu viršijantis jo valdomą nekilnojamąjį turtą, konstatuotina, kad yra pagrįsta tikimybė, jog teismo sprendimas, nepritaikius ieškovo prašymu laikinųjų apsaugos priemonių, gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Beje, pirmosios instancijos teismas nevertino ir neatsižvelgė, kad šioje byloje bendraieškiu yra ir Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis viešąjį interesą (b. l. 11-21).

16Dėl aukščiau išdėstytų motyvų Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutartis naikintina, o klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo išspręstinas iš esmės, patenkinant ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 338, 329 str., 263 str. 1 d., 144 str. 1 d.).

17CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato laikinąją apsaugos priemonę – atsakovo nekilnojamojo daikto areštą, todėl, panaikinus skundžiamą teismo nutartį, ieškovo Fondo prašymu taikytina laikinoji apsaugos priemonė – patikslinto ieškinio vertės (2 147 392 Lt) atsakovo LPSK nekilnojamųjų daiktų areštas, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, jį įkeisti ar kitaip apsunkinti, tačiau paliekant teisę areštuotą turtą valdyti ir juo naudotis (CPK 338, 302 str., 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p., 4 d., 148 str.). Ieškovas nenurodė duomenų apie prašomą areštuoti atsakovo nekilnojamąjį turtą, todėl nutarties vykdymas pavestinas ieškovo pasirinktam antstoliui (CPK 148 str. 4 d.)

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, 338, 302 straipsniais, 144 straipsnio 1 dalimi ir 145 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovo Likviduojamo Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti, atstovaujamo likvidatoriaus VĮ Valstybės turto fondo, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo.

20Areštuoti atsakovo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (kodas 195752790, buveinės adresas: ( - ) 2 147 392 (dviejų milijonų vieno šimto keturiasdešimt septynių tūkstančių trijų šimtų devyniasdešimt dviejų) Lt vertės nekilnojamąjį turtą ieškovo Likviduojamo Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti (kodas 1006471, buveinės adresas: ( - ), atstovaujamo likvidatoriaus VĮ Valstybės turto fondo (kodas xxxxxxxxx, buveinės adresas: ( - ) ieškinio reikalavimų užtikrinimui, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, jį įkeisti ar kitaip apsunkinti. Atsakovui paliekama teisė areštuotą turtą valdyti ir juo naudotis.

21Nutarties vykdymą pavesti ieškovo Likviduojamo Specialiojo fondo veikiančioms ir besisteigiančioms profesinėms sąjungoms remti, atstovaujamo likvidatoriaus VĮ Valstybės turto fondo, pasirinktam antstoliui.

22Nutarties nuorašą nusiųsti Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, gindamas viešąjį interesą,... 3. Fondas, atstovaujamas likvidatoriaus VĮ VTF, 2006-05-26 pareiškė ieškinį... 4. Vilniaus apygardos tesimas 2006 m. birželio 13 d. nutartimi atmetė ieškovo... 5. Ieškovas Fondas, atstovaujamas likvidatoriaus VĮ VTF, 2006-11-21 pateikė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. lapkričio 27 d. nutartimi atmetė ieškovo... 7. Ieškovas Fondas, atstovaujamas VĮ VTF, atskiruoju skundu prašo panaikinti... 8. Atsakovas LPSK atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo,... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tenkinti ieškovo Fondo prašymą... 11. Kaip ir kiekvienas teismui pateikiamas procesinis dokumentas, nesvarbu, ar jis... 12. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 13. Bylos duomenimis ieškovo Fondo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos... 14. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas neturėjo... 15. Kadangi atsakovui LPSK pareikštas ieškinys dėl labai didelės sumos... 16. Dėl aukščiau išdėstytų motyvų Vilniaus apygardos teismo 2006 m.... 17. CPK 145 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato laikinąją apsaugos priemonę –... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. lapkričio 27 d. nutartį ir... 20. Areštuoti atsakovo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (kodas... 21. Nutarties vykdymą pavesti ieškovo Likviduojamo Specialiojo fondo... 22. Nutarties nuorašą nusiųsti Turto arešto aktų registrui....