Byla I-484-257/2007

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja Laisvutė Kartanaitė, sekretoriaujant Laimutei Kubeckienei, nedalyvaujant pareiškėjams V. Ž. , S. B. , V. K. , M. R. , A. V. , J. G. , nedalyvaujant atsakovo -Šiaulių tardymo izoliatoriaus- atstovui, nedalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens-Kalėjimų departamento prie LT Teisingumo ministerijos -atstovui, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjų V. Ž. , S. B. , V. K. , M. R. , A. V. , J. G. skundus atsakovui Šiaulių tardymo izoliatoriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir kitų reikalavimų.

2Teismas, išnagrinėjęs pateiktus skundus,

3n u s t a t ė :

4Šiaulių apygardos administraciniame teisme gauti pareiškėjų V. Ž. , S. B. , V. K. , M. R. , A. V. , J. G. skundai atsakovui Šiaulių tardymo izoliatoriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir kitų reikalavimų.

5Pareiškėjai į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai-teismo šaukimais. Iki bylos nagrinėjimo pradžios teisme gautas pareiškėjo J. G. prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Daugiau iš pareiškėjų negauta jokių paaiškinimų dėl kokių priežasčių į teismo posėdį jie neatvyko.

6Pareiškėjų dalyvavimas teismo posėdyje buvo pripažintas būtinu 2007 m. gegužės 11 d. teismo nutartimi. Pareiškėjai apie tai, kad jiems neatvykus į teismo posėdį, jų skundai bus palikti nenagrinėtais, buvo informuoti.

7Atsakovo- Šiaulių tardymo izoliatoriaus ir trečiojo suinteresuoto asmens- Kalėjimų departamento prie LR Teisingumo ministerijos- atstovai į posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai-teismo šaukimais.

8Kadangi pareiškėjai iki teismo posėdžio pradžios nepateikė ir nenurodė savo neatvykimo į teismo posėdį svarbių priežasčių, patys neatvyko į teismo posėdį, teismas mano, kad neatvykus pareiškėjams į teismo posėdį ir nepateikus žodinių paaiškinimų dėl pareikštų reikalavimų bei jų nesutikslinus, objektyviai išspręsti bylą vien pagal byloje esančią medžiagą, galimybės nėra. Pareiškėjams raštu buvo išaiškinta jų pareiga dalyvauti teismo posėdyje ir neatvykimo į teismo posėdį teisinės pasekmės, tačiau jie neatvyko į teismo posėdį, todėl pareiškėjų skundai paliktini nenagrinėtais.

9Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 103 str. 1 d. 5 p., 104 str., 105-107 str., str., teismas

Nutarė

10Pareiškėjų V. Ž. , S. B. , V. K. , M. R. , A. V. , J. G. skundus atsakovui Šiaulių tardymo izoliatoriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kalėjimų departamentui prie LR Teisingumo ministerijos dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo ir kitų reikalavimų, palikti nenagrinėtu.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai