Byla 2-1783-802/2012
Dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Eridana Paltanavičienė, sekretoriaujant Jolitai Šilinskienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui adv. padėjėjui Dariui Staniukynui, suinteresuotiems asmenims A. S., institucijos teikiančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovei Laimai Žigienei, nedalyvaujant pareiškėjai E. A., suinteresuotiems asmenims E. A. ir V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos E. A. prašymą suinteresuotiems asmenims A. S., E. A. ir V. S., institucijai teikiančiai išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, dėl rūpybos veiksniam asmeniui nustatymo ir rūpintojo paskyrimo,

Nustatė

2Pareiškėja prašo nustatyti jai rūpybą bei jos rūpintoju paskirti mamą, A. S. (b.l.1-3).

3Pareiškėja į teismo posėdį neatvyko. Apie posėdį pranešta (b.l.61, LR CPK 118str. 1 d.). Jos interesus byloje atstovavo advokato padėjėjas, todėl dalyvavimas tinkamas (LR CPK 51 str. 2 d.). Dalyvaujantiems asmenims sutinkant byla nagrinėta pareiškėjai nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5 d.).

4Pareiškėjos atstovas prašo nustatyti jo atstovaujamajai rūpybą ir skirti rūpintoją. Nurodo, kad pareiškėjai nustatyti neveiksnumą, o kartu ir skirti turto administravimą, pagrindo nėra, nes ji šiai dienai yra veiksni. Rūpyba jai reikalinga, nes jo atstovaujamoji dėl sveikatos būklės negali tinkamai įgyvendinti savo teisių ir pareigų. Prašo, kad rūpintoja būtų skirta pareiškėjos mama, kuri su ja kartu gyvena ir gali ja pasirūpinti. Dėl to sutinka ir pareiškėjos mama, ir kiti, kartu su jais gyvenantys, asmenys.

5Suinteresuotas asmuo A. S. sutinka su pareiškimu, nurodo, kad dėl jos dukters E. sveikatos būklės jai turėtų būti nustatyta rūpyba, nes mergaitei reikalinga įvairiapusė pagalba. Pagrindų spręsti veiksnumo ribojimo klausimus, pasak suinteresuoto asmens, šiai dienai nėra. Duktė yra adekvati ir veiksni, pati sugebanti priimti reikalingus sprendimus, tačiau negalinti jų įgyvendinti dėl ligos. Ji sutinka būti paskirta dukters rūpintoja, dėl to neprieštarauja ir kiti kartu su jais gyvenantys šeimos nariai. Jos ir dukters tarpusavio santykiai geri, duktė su ja gyvena nuo gimimo. E. ir pati yra išreiškusi sutikimą, kad ja toliau rūpintųsi mama, dėl to labai džiaugiasi.

6Suinteresuoti asmenys E. A. ir V. S. į teismo posėdį neatvyko, šaukimai įteikti (b.l.58,59), gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant, pareiškimą tenkinti (b.l.48,50). Dalyvaujantiems asmenims sutinkant byla nagrinėta suinteresuotiems asmenims nedalyvaujant (LR CPK 443 str. 5 d.).

7Institucijos teikiančios išvadą byloje atstovė teismo posėdyje pateikė išvadą, kurią pareiškimą prašė tenkinti. Nurodė, kad E. A. yra neįgalioji, kuriai nustatytas 15 proc. darbingumas ir nuolatinės slaugos poreikis. Jai reikalinga nuolatinė kito asmens priežiūra ir pagalba, todėl, siekiant įgyvendinti pareiškėjos teises, reikalinga spręsti rūpybos nustatymo ir rūpintojo paskyrimo klausimus. Pareiškėja gyvena su mama, kuri ja rūpinasi, šios asmeninės ir dalykinės savybės leidžia jai būti dukters rūpintoja. Kad A. S. būtų skirta E. A. rūpintoja nori pati pareiškėja, kuri tokį norą išreiškė ir institucijos atstovei, šios apsilankymo pas pareiškėją metu.

8Pareiškimas tenkintinas visiškai.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad E. A. yra nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis (b.l.5) ir ribotas (15 procentų) darbingumas (b.l.6,7). Dėl savo sveikatos būklės pareiškėja negali pati įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų. Pareiškėjos atstovas nurodė, o suinteresuotas asmuo patvirtino, kad šiuo metu spręsti dėl veiksnumo ribojimo pareiškėjai jokių pagrindų nėra. Ji turi tik judėjimo ir apsitarnavimo sunkumų, tačiau adekvačiai supranta aplinką, geba išreikšti savo nuomonę visais klausimais ir pan., todėl pareiškėjos prašymas tenkintinas ir pareiškėjai E. A. nustatytina rūpyba (LR CK 3.279 str. 1 d.).

10Nustačius rūpybą, pareiškėjai skirtinas rūpintojas. Pareiškėja prašo jos rūpintoja skirti mamą A. S.. Ši sutinka būti rūpintoja (b.l.15, suinteresuoto asmens paaiškinimai teismo posėdžio metu, b.l.64), pagal sveikatos būklę rūpintoja būti gali (b.l.16), charakterizuojama teigiamai (b.l.15), turi nekilnojamojo turto ir pastovias pajamas (b.l.17,18-29), neteista (b.l.54), galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b.l.56), A. S. sutuoktinis ir kartu gyvenantis pareiškėjos brolis sutinka, kad ji būtų skirta dukters ir sesers rūpintoja (b.l.37,48,50, suinteresuoto asmens paaiškinimai posėdžio metu, b.l.64), kad mama būtų skirta rūpintoja prašo ir pati pareiškėja (b.l.3, institucijos atstovės išvada posėdžio metu, b.l.64), institucijos teikiančios išvadą byloje atstovės nuomone jos kandidatūra yra tinkama (b.l.62,64), todėl esant šioms aplinkybėms A. S. skirtina pareiškėjos E. A. rūpintoja (LR CK 3.279 str. 2d.).

11A. S. išaiškintinos rūpintojo teisės ir pareigos atsirandančios pagal LR CK 3.243str., 3.244 str., 3.246 str., kiek tai neprieštarauja tarp rūpintojo ir veiksnaus asmens sudarytai sutarčiai (LR CK 3.279 str. 3, 5 d.).

12Iš pareiškėjos priteistinos 18,60 Lt išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 3 str. 6 d. ir 7 d., 96 str. 1 d., išlaidų skaičiuotė bylos viršelis).

13Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 509 str., 496 str., LR CK 3.279 str., 290-292str.,

Nutarė

14Pareiškimą tenkinti visiškai.

15Veiksniai E. A., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), nustatyti rūpybą.

16E. A., asmens kodas ( - ) rūpintoja paskirti A. S., asmens kodas ( - ) gyvenančią ( - )

17Nutarties nuorašą per 3 darbo dienas išsiųsti E. A..

18Priteisti iš pareiškėjos E. A. (asmens kodas ( - ) 18,60 Lt (aštuoniolika litų, 60 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei (jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k.188659752, sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank", AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

19Nutartis dėl rūpybos nustatymo vykdoma skubiai, tačiau per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai