Byla P-502-33-11
Dėl statybos leidimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Doleta“, akcinė bendrovė „VST“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Elektros darbai“)

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audrius Bakaveckas (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Stasio Gagio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS442-107/2009 pagal pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. skundą atsakovui Prienų rajono savivaldybės administracijai dėl statybos leidimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Doleta“, akcinė bendrovė „VST“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Elektros darbai“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti Prienų rajono savivaldybės administracijos 2006 m. rugpjūčio 3 d. išduotą statybos leidimą Nr. L-66. Taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminą.

5Nurodė, kad apie ginčijamą statybos leidimą jie sužinojo 2007 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje - spalio mėnesio pradžioje. Skundo padavimo terminą jie praleido dėl svarbių priežasčių, nes, siekdami išsiaiškinti susidariusią situaciją, jie kreipėsi į įvairias institucijas, privačius juridinius asmenis (prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, Ūkio ministeriją, Aplinkos ministeriją, Seimo kontrolierių, Prienų rajono savivaldybę ir kt.).

6Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi neatnaujino pareiškėjams skundo padavimo termino ir jų skundą atsisakė priimti.

7Teismas rėmėsi įsiteisėjusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS261-518/2008, kurioje nustatyta, kad pareiškėjai L. Ž. apie skundžiamą statybos leidimą buvo žinoma 2007 m. lapkričio 6 d., todėl skundo padavimo terminas skaičiuotinas nuo 2007 m. lapkričio 6 d. Kadangi pareiškėjai yra sutuoktiniai, veda bendrą ūkį, todėl laikytina, kad ir pareiškėjas A. Ž. apie skundžiamą statybos leidimą sužinojo tą pačią dieną kaip ir jo sutuoktinė. Pareiškėjai skundą teismui padavė 2008 m. gruodžio 15 d., t. y. praleidę Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio skundo padavimo terminą. Teismas nurodė, kad pareiškėjai prašymą atnaujinti terminą grindžia susirašinėjimu su įvairiomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, privačiais juridiniais asmenimis bei inicijuotais ikiteisminiais tyrimais. Tačiau šios aplinkybės įsiteisėjusiomis Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi (byla Nr. I-881-402/08) ir minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartimi yra pripažintos nesvarbiomis termino praleidimo priežastimis, todėl ir šiuo atveju jos negali būti laikomos pagrindu atnaujinti skundo padavimo terminą.

8Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž. atskiruoju skundu prašė Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį panaikinti.

9Nurodė, kad skundo padavimo terminas pareiškėjai L. Ž. šiuo atveju turi būti pradedamas skaičiuoti nuo 2008 m. birželio 12 d., o pareiškėjui A. Ž. - nuo 2008 m. lapkričio 28 d., nes būtent šiomis dienomis jiems tapo žinomi visi reikšmingi duomenys, susiję su ginčijamo statybos leidimo išdavimu. Pareiškėjo A. Ž. sužinojimas apie ginčijamą statybos leidimą negali būti siejamas su pareiškėjos L. Ž. sužinojimu apie šį aktą, nes jam apie sutuoktinės ankstesnį susirašinėjimą su teismais ir kitomis institucijomis nebuvo žinoma.

10II.

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. vasario 21 d. nutartimi Nr. AS442-107/2009 atskirąjį skundą atmetė kaip nepagrįstą ir Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 19 d. nutartį paliko nepakeistą.

12Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju paduotas skundas bei prašymas dėl skundo padavimo termino atnaujinimo iš esmės yra analogiški ankstesniam pareiškėjos L. Ž. skundui ir prašymui dėl skundo padavimo termino atnaujinimo, dėl kurių yra pasisakyta minėtomis administracinių teismų nutartimis. Vertinti nagrinėjamą situaciją kaip nors kitaip nei nurodyta minėtose Kauno apygardos administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 18 d. nutartyje ir atnaujinti pareiškėjai L. Ž. skundo padavimo terminą bei priimti jos skundą nėra pagrindo. Pareiškėjas A. Ž. yra kartu su pareiškėja L. Ž. gyvenantis jos sutuoktinis. Ankstesniame pareiškėjos skunde jis buvo nurodytas trečiuoju suinteresuotuoju asmeniu. Pareiškėjai savo skunde yra paminėję, jog A. Ž. taip pat yra domėjęsis ginčo situacija ir dėl jos išsprendimo taip pat buvo kreipęsis į prokuratūrą. Be to, pareiškėjų skunde tiesiogiai yra nurodyta, jog abu pareiškėjai apie ginčijamą statybos leidimą sužinojo (gavo šio leidimo kopiją) 2007 m. rugsėjo mėnesio pabaigoje - spalio mėnesio pradžioje. Šių aplinkybių visuma patvirtina, kad A. Ž. apie ginčijamą statybos leidimą sužinojo tuo pačiu laiku kaip ir pareiškėja L. Ž. bei kad A. Ž. skundo padavimo aplinkybės negali būti vertinamos kitaip nei pareiškėjos L. Ž. atveju.

13III.

142010 m. rugpjūčio 23 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS442-107/2009 vadovaujantis ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

15Nurodo, kad terminas paduoti prašymui dėl proceso atnaujinimo yra skaičiuotinas nuo 2010 m. sausio 25 d., kadangi 2010 m. sausio 23 d., šeštadienį, jie gavo Jiezno seniūnijos 2010 m. sausio 21 d. raštą Nr. 2-6, kuriuo naujai paaiškėjo esminės bylos aplinkybės, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjams bylos nagrinėjimo metu, t. y. jog nustatyta tvarka nebuvo išduotas leidimas kasti žemę. Paaiškina, kad teismui 2008 m. liepos mėnesį užklausus pateikti visą medžiagą, susijusią su statybos leidimo Nr. L-66 išdavimu, nebuvo pateiktas leidimas kasti žemę, statant ypatingą statinį - kabelinę požeminę liniją Vilniaus g., Jiezne, taip pat leidimas kasti žemę Bulikos ir Lentpjūvės gatvėse. Atkreipia dėmesį, kad Vilniaus gatvės dalis nuo Vilniaus g. 12 iki Vilniaus g. 52 yra valstybinės reikšmės žemė, o Bulikos ir Lentpjūvės gatvės nėra valstybinės reikšmės, jas administruoja Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnija. Pažymi, kad nebuvo prašyta leidimo kasti žemę ir valstybinės ir nevalstybinės reikšmės gatvėse, neapmokėta vietinė rinkliava (100 Lt) už tokį leidimą kasti žemę, todėl buvo pažeisti Prienų rajono savivaldybės tarybos 1996 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 173 patvirtintų Vietinių rinkliavų nuostatų 1.1 punktas bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 3, 4, 26 punktai. Daro išvadą, kad yaptingas statinys, t. y. požeminė kabelinė linija, buvo paklota be leidimų ir skundžiamas statybos leidimas Nr. L-66 nebuvo išduotas 2006 m. rugpjūčio 3 d. Todėl teigia, kad Prienų rajono savivaldybės administracija pateikė suklastotus duomenis paie 2006 m. rugpjūčio 3 d. išduotą statybos leidimą, nes, priešingu atveju, būtų įformintas 100 litų mokėjimo pavedimas už statybos leidimo gavimą, 2006 m. lapkričio 29 d. Akte-Pažymoje Nr. 6808 būtų užfiksuotas šio statybos leidimo numeris ir data, 2006 m. gruodžio 7 d. Energetikos inžinerinio statinio pripažinimo (būti) tinkamu naudoti vietoj Prienų rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos posėdžio protokolo Nr. KP-67 būtų užrašytas statybos leidimas. Pažymi, kad 2010 m. balandžio 19 d. jie pateikė prašymą dėl termino prątesimo (atnaujinimo) atskirajam skundui paduoti (atnaujinti) dėl dviejų institucijų dviejų skundų panaikinimo. Kauno apygardos administacinis teismas 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-1405-428/2010, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS143-369/2010, pratęsė pareiškėjams terminą Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 1 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti iki 2010 m. rugpjūčio 23 d. bei pasiūlė pateikti prašymą atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą kartu su atskiruoju skundu, todėl teigė, kad taip pat jiems yra pratęstas terminas atnaujinti procesą.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Procesą atsisakytina atnaujinti.

19Proceso atnaujinimas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių teismo sprendimų, nutarimų ar nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės forma, kurios tikslas užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai nepažeidžia įstatymų saugomų asmenų teisių ir interesų, taip pat išvengti galimo neteisėto teismo procesinio sprendimo teisinių pasekmių. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (toliau – ABTĮ) 23 skirsnyje nustatytais pagrindais ir tvarka (ABTĮ 153 str. 1 d.).

20ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A442-107/2009 buvo priimta ir įsiteisėjo 2009 m. vasario 21 d. Pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. prašymas dėl proceso atnaujinimo Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas 2010 m. rugpjūčio 23 d.

22Pareiškėjai savo prašymą atnaujinti procesą grindžia tuo, kad paaiškėjo esminė bylos aplinkybė, kurios nebuvo ir ji negalėjo būti žinoma pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu - iš Jiezno seniūnijos 2010 m. sausio 21 d. rašto Nr. 2-6 matyti, kad nustatyta tvarka nebuvo išduotas leidimas kasti, kurį jie gavo 2010 m. sausio 25 d. (ABTĮ 153 str. 2 d. 2 p.).

23Savo prašyme pareiškėjai teigė, kad 2010 m. balandžio 19 d. jie pateikė prašymą dėl termino prątesimo (atnaujinimo) atskirajam skundui paduoti (atnaujinti) dėl dviejų institucijų dviejų skundų panaikinimo. Pažymėjo, kad Kauno apygardos administacinis teismas 2010 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. I-1405-428/2010, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. liepos 16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS143-369/2010, pratęsė pareiškėjams terminą Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. balandžio 1 d. nutartyje nurodytiems skundo trūkumams pašalinti iki 2010 m. rugpjūčio 23 d. bei pasiūlė pateikti prašymą atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą kartu su atskiruoju skundu, todėl darė išvadą, kad jiems taip yra pratęstas terminas atnaujinti procesą.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad šios nurodytos aplinkybės, priešingai nei mano pareiškėjai, nėra laikytinos aplinkybėmis pratęsiančios terminą paduoti prašymui dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. AS442-107/2009. Be to, prašymas dėl proceso atnaujinimo buvo paduotas praėjus daugiau nei vieneriems metams nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 21 d. nutarties administracinėje byloje Nr. AS442-107/2009 įsiteisėjimo dienos, todėl priežastys, dėl kurių praleistas šis terminas, nenagrinėtinos (ABTĮ 156 str. 2 d.).

25Nustačius, jog pareiškėjų prašymas atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS442-107/2009 buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, klausimas dėl galimybės procesą atnaujinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu nenagrinėjamas. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo administracinėje byloje Nr. AS442-107/2009 paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, todėl atmestinas, o procesą administracinėje byloje Nr. AS442-107/2009 atsisakytina atnaujinti (ABTĮ 159 str. 1 d.).

26Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. prašymo dėl proceso atnaujinimo netenkinti.

28Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. AS442-107/2009 pagal pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž. skundą atsakovui Prienų rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – uždarajai akcinei bendrovei „Doleta“, akcinei bendrovei „VST“, uždarajai akcinei bendrovei „Elektros darbai“ dėl statybos leidimų panaikinimo

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž. skundu... 5. Nurodė, kad apie ginčijamą statybos leidimą jie sužinojo 2007 m. rugsėjo... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 19 d. nutartimi... 7. Teismas rėmėsi įsiteisėjusia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 8. Pareiškėjai A. Ž. ir L. Ž.... 9. Nurodė, kad skundo padavimo terminas pareiškėjai L. Ž.... 10. II.... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. vasario 21 d. nutartimi... 12. Teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju paduotas skundas bei prašymas dėl... 13. III.... 14. 2010 m. rugpjūčio 23 d. Kauno apygardos administraciniame teisme buvo gautas... 15. Nurodo, kad terminas paduoti prašymui dėl proceso atnaujinimo yra... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Procesą atsisakytina atnaujinti.... 19. Proceso atnaujinimas – išimtinė ir galutinė įsiteisėjusių... 20. ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis numato, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje... 22. Pareiškėjai savo prašymą atnaujinti procesą grindžia tuo, kad paaiškėjo... 23. Savo prašyme pareiškėjai teigė, kad 2010 m. balandžio 19 d. jie pateikė... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios nurodytos aplinkybės, priešingai nei... 25. Nustačius, jog pareiškėjų prašymas atnaujinti procesą administracinėje... 26. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1... 27. Pareiškėjų A. Ž. ir L. Ž.... 28. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.... 29. Nutartis neskundžiama....