Byla 2S-1240-781/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Molesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-17628-535/2014 pagal ieškovo UAB „Molesta“ ieškinį atsakovams UAB „Cathedral Square Hotel“, UAB „Yglė“, UAB „Medgraužis“, UAB „Saunita“, UAB „Metos“, UAB „Turto administravimo grupė“, UAB „Mikrovisata“, UAB „Siemtecha“, UAB „Teraktana“, trečiasis asmuo V. U., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Molesta“ (toliau - ieškovas) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu 2011 m. rugsėjo 21 d. Trišalį susitarimą dėl mokėjimų vykdymo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Yglė“; 2) pripažinti negaliojančiu 2012 m. sausio 18 d. Susitarimą dėl 2009 m. kovo 26 d. Rangos sutarties nutraukimo ir avansinio mokėjimo užskaitymo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Medgraužis“; 3) pripažinti negaliojančiu 2011 m. spalio 11 d. Susitarimą dėl 2008 m. spalio 24 d. Statybos rangos sutarties Nr. 20081014/VILD/I nutraukimo ir avansinio mokėjimo užskaitymo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Sanita“; 4) pripažinti negaliojančiu 2011 m. rugsėjo 19 d. Susitarimą dėl mokėjimų vykdymo ir teisių bei pareigų perdavimo/perėmimo tarp ieškovo, atsakovo „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Metos“; 5) pripažinti negaliojančiu 2012 m. balandžio 16 d. Susitarimą dėl 2008 m. lapkričio 24 d. Kadastrinių matavimų paslaugų sutarties nutraukimo ir avansinio mokėjimo užskaitymo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Turto administravimo grupė“; 6) pripažinti negaliojančiu 2011 m. gruodžio 13 d. Keturšalį susitarimą dėl akredityvo atidarymo ir mokėjimų tarp šalių suderinimo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“, atsakovo UAB „Mikrovisatos servisas“ ir atsakovo UAB „Siemtecha“; 7) pripažinti negaliojančiu 2011 m. gruodžio 22 d. Trišalį susitarimą dėl akredityvo atidarymo ir apmokėjimų tarp šalių suderinimo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Teraktina“; 8) priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4Vilniaus miesto apylinkės teismas, vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 2014 m. kovo 31 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo ieškinį atsakovams UAB „Cathedral Square Hotel“, UAB „Yglė“, UAB „Medgraužis“, UAB „Saunita“, UAB „Metos“, UAB „Turto administravimo grupė“, UAB „Mikrovisata“, UAB „Siemtecha“, UAB „Teraktana“, trečiasis asmuo V. U., dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais. Teismas nurodė, kad ieškinys neteismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui pagal rūšinio teismingumo taisykles (CPK 27 straipsnis). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovo reikalavimai yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma viršija 150 000 Lt, todėl konstatavo, kad jis neteismingas Vilniaus miesto apylinkės teismui. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

5Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 31 d. nutartį, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad šioje civilinėje byloje nagrinėjamas šalių ginčas nėra tiesiogiai susijęs su turtu, jis kilo ne dėl lėšų ar kito konkretaus turto priteisimo, o dėl ieškovo teisių gynimo, pripažįstant atsakovų sudarytus sandorius negaliojančiais. Toks ieškinys kvalifikuotinas kaip neturtinis, o jo teismingumas nustatytinas pagal CPK 26, 27 straipsnių taisykles. Teigė, kad ieškovas, šioje civilinėje byloje pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, jokių sumų kaip restitucijos negautų, ji ieškovo atžvilgiu ir negalima, todėl pareikštas ieškinys yra neturtinis. Ieškovas teigia, kad nereiškia atskiro reikalavimo dėl restitucijos, nenurodo, kaip ji turėtų būti taikoma, jis tik nurodo, jog teismas turi teisę spręsti restitucijos klausimą. Pripažinus ginčijamus sandorius negaliojančiais, kaip vienas iš restitucijos variantų galėtų būti iš atsakovų, su kuriais sudaryti ginčijami sandoriai, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ naudai priteistinos visos pagal ginčijamus sandorius sumokėtos sumos, taigi, sumos galėtų būti priteistos ne ieškovui, bet vienam iš atsakovų, t.y. UAB „Cathedral Square Hotel“. Tiesioginiai turtiniai padariniai atsiranda tik atsakovams. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

7Byloje keliamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo atsisakyta priimti ieškinį kaip neteismingą apylinkės teismui, konstatuojant, kad byla yra nagrinėtina Vilniaus apygardos teisme pagal ieškinio sumą, viršijančią 150 000 Lt sumą, teisėtumo ir pagrįstumo.

8Vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu ieškinys neteismingas tam teismui. CPK 26 straipsnyje nustatyta, kad visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose. Pagal CPK 27 straipsnį, apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo; dėl autorinių neturtinių teisinių santykių; dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių; dėl bankroto ir restruktūrizavimo; kurių viena šalis yra užsienio valstybė; pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo; pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo; dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo; kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai. CPK 28 straipsnis nustato civilinių bylų, kurios teismingos tik Vilniaus apygardos teismui, sąrašą – tik Vilniaus apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos patentų įstatyme; dėl ginčų, numatytų Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme; dėl įvaikinimo pagal užsienio valstybių piliečių prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje arba užsienio valstybėje; kitas civilines bylas, kurias pagal galiojančius įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas.

9Šiame kontekste paminėtina, kad daugelis ginčų gali būti daugiau ar mažiau susiję su turtu, tačiau tai nereiškia, kad kiekvienas galimai susijęs su turtu ginčas per se yra turtinis, tai galima nustatyti tik pagal konkretaus pareikšto ieškinio pobūdį. Ieškinio suma nustatoma pagal CPK 85 straipsnio 1 dalyje nustatytas taisykles, t.y. bet kuriuo atveju ieškinio suma nustatoma pagal ieškovo prašomas jam priteisti pinigų sumas ar turtą. CPK 85 straipsnio 1 dalies 11 punktas nustato, kad ieškinio suma bylose dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais nustatoma tokiu būdu – pagal atsakovo grąžintinas sumas arba atsakovo grąžintino turto rinkos vertę, jeigu pripažinus sandorį negaliojančiu būtų taikoma restitucija.

10Susipažinus su ieškinio reikalavimais matyti, kad ieškovas siekia pripažinti negaliojančiais tarp jo, kaip rangovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“, kaip užsakovo, ir subrangovų (atsakovų UAB „Yglė“, UAB „Medgraužis“, UAB „Saunita“, UAB „Metos“, UAB „Turto administravimo grupė“, UAB „Mikrovisata“, UAB „Siemtecha“, UAB „Teraktana“) sudarytus susitarimus. Analizuojant 2011 m. rugsėjo 21 d. Trišalį susitarimą dėl mokėjimų vykdymo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Yglė“, 2011 m. rugsėjo 19 d. Susitarimą dėl mokėjimų vykdymo ir teisių bei pareigų perdavimo/perėmimo tarp ieškovo, atsakovo „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Metos“, 2011 m. gruodžio 13 d. Keturšalį susitarimą dėl akredityvo atidarymo ir mokėjimų tarp šalių suderinimo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“, atsakovo UAB „Mikrovisatos servisas“ ir atsakovo UAB „Siemtecha“, 2011 m. gruodžio 22 d. Trišalį susitarimą dėl akredityvo atidarymo ir apmokėjimų tarp šalių suderinimo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Teraktina“ matyti, jog jais buvo susitarta, kad užsakovas (atsakovas UAB „Cathedral Square Hotel“) mokėjimus už jo užsakytus generaliniam rangovui (ieškovui) ir subrangovų atliktus darbus tiesiogiai pervedinės subrangovams, eliminuojant generalinį rangovą (ieškovą). Pagrindinė 2012 m. sausio 18 d. Susitarimo dėl 2009 m. kovo 26 d. Rangos sutarties nutraukimo ir avansinio mokėjimo užskaitymo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Medgraužis“, taip pat 2011 m. spalio 11 d. Susitarimo dėl 2008 m. spalio 24 d. Statybos rangos sutarties Nr. 20081014/VILD/I nutraukimo ir avansinio mokėjimo užskaitymo tarp ieškovo, atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ ir atsakovo UAB „Sanita“ nuostata – užsakovo ir subrangovų statybos rangos sutarčių nutraukimas. Vadinasi, teismui tenkinus ieškinį ir pripažinus susitarimus negaliojančiais, 2011 m. rugpjūčio 17 d. tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Cathedral Square Hotel“ sudaryta Statybos rangos sutartis ir tarp ieškovo bei subrangovų sudaryti sandoriai būtų vykdoma be išlygų, ieškovas užsakovo ir subrangovų atžvilgiu įgytų rangovo statusą su jo teisėmis ir pareigomis, t.y. užsakovą (atsakovą UAB „Cathedral Square Hotel“) ir subrangovus nesietų statybos rangos santykiai. Atsižvelgiant į tai, negalima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovas, tenkinus ieškinį, gautų turtinės naudos ar siektų išvengti turtinių prievolių. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, jog ieškovas ieškinyje nėra suformulavęs reikalavimo taikyti restituciją savo naudai, todėl iš šiuo atveju pripažinti turtinės naudos gavimą ieškinio tenkinimo atveju, nėra pagrindo.

11Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovo atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodydamas, jog minėtas ieškinio reikalavimas laikytinas turtiniu, netinkamai taikė civilinių bylų rūšinio teismingumo taisykles, dėl ko nepagrįstai nurodė ieškinio reikalavimą esant tesmingą apygardos, o ne apylinkės, teismui (CPK 26 straipsnis, 27 straipsnio 1 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 11 punktas). Dėl šios priežasties skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartis naikinama ir ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 31 d. nutartį panaikinti, ieškovo UAB „Molesta“ ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai