Byla 2S-344-173/2014

1Kauno apygardos teismo teisėjas Leonas Jachimavičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-22562-920/2013 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovams UAB „( - )“, LR Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai, dėl drausminių nuobaudų skyrimo pagrįstumo, atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio bei pagrįstumo bei išmokų susijusių su darbo santykiais priteisimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas V. K. K. apylinkės teismui pateikė ieškinį atsakovams UAB „( - )“, Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai, kuriuo prašė atnaujinti vieno mėnesio terminą paduoti skundui dėl Darbo ginčų komisijos 2013-06-02 sprendimo Nr. ( - ). Panaikinti darbo ginčų komisijos 2013-06-02 sprendimą Nr. ( - ); pripažinti neteisėtu ieškovo V. K. atleidimą iš darbo atsakovo UAB „( - )“ direktoriaus 2010-09-30 įsakymu Nr. ( - ) pagal DK 136 str. 3 d. 2 p.; nustatyti, kad atsakovo UAB „( - )“ ir ieškovo V. K. 2009-10-09 sudaryta darbo sutartis Nr. ( - ) yra nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos; priteisti 1114 Lt dydžio išeitinę išmoką ir vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo 2010-09-30 iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 15 d. nutartimi (b.l. 7-8) atmetė ieškovo V. K. prašymą atnaujinti pralestą terminą dėl Darbo ginčų komisijos 2013-06-02 sprendimo Nr. ( - ) apskundimo. Atsisakė priimti ieškovo V. K. ieškinį pareikštą atsakovėms UAB „( - )“, LR valstybinei darbo inspekcijai Kauno skyriaus darbo ginčų komisijai, dėl drausminių nuobaudų skyrimo pagrįstumo, atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo, išskaitų iš darbo užmokesčio dydžio bei pagrįstumo bei išmokų, susijusių su darbo santykiais priteisimo ir grąžino jį pateikusiam asmeniui.

7Teismas nustatė, kad 2009-10-09 buvo sudaryta darbo sutartis Nr. ( - ) tarp ieškovo ir atsakovės. 2010-09-30 įsakymu Nr. ( - ) darbo sutartis nutraukta pagal Darbo kodekso 136 str. 3 d. 2 p. (už pravaikštas). 2013-06-03 Valstybės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus I darbo ginčų komisija darbo byloje Nr. ( - ) pagal ieškovo V. K. prašymą atsakovei UAB „( - )“ dėl darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, metinių palūkanų išieškojimo iš atsakovo priėmė sprendimą ( - ), kuriuo nusprendė ieškovo prašymą, praleidus trijų mėnesių kreipimosi į darbo ginčų komisiją terminą atmesti. Darbo ginčų komisijos sprendimas įteiktas ieškovui 2013-07-04. Terminas apskųsti Darbo ginčų komisijos sprendimą teismui pasibaigė 2013-08-05, ieškovas ieškinį teismui pateikė 2013-11-05. Ieškovas praleidęs vieno mėnesio Darbo ginčų komisijos sprendimo apskundimo terminą trimis mėnesiais, nepateikė jokių šio termino praleidimą dėl svarbių aplinkybių pagrindžiančių įrodymų.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

9Atskiruoju skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013-11-15 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės (b.l. 11-12).

10Nurodo, kad 2009-10-09 buvo sudaryta darbo sutartis Nr. ( - ) tarp ieškovo V. K. ir atsakovo UAB „( - )“. Darbo sutartis nutraukta 2010-09-30 įsakymu Nr. ( - ). Įsakymas ieškovui neįteiktas pagal tuo metu galiojusio DK 297 str. 1 d. (dabar- DK 300 str. 1 d.). Įsakymo ieškovas nėra gavęs iki šiol, todėl nėra praleistas vieno mėnesio terminas kreiptis į teismą dėl atleidimo iš darbo formuluotės pakeitimo. 2013-06-03 LR valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus I darbo ginčų komisija darbo byloje Nr. ( - ) pagal ieškovo V. K. prašymą atsakovui UAB „( - )“ dėl darbo užmokesčio, kompensacijos už nepanaudotas atostogas, metinių palūkanų išieškojimo iš atsakovo priėmė sprendimą ( - ). DK 296 str. nustatytas vieno mėnesio terminas skundui dėl darbo ginčų komisijos2013-06-03 sprendimo paduoti praleistas dėl nuo ieškovo nepriklausančių aplinkybių. Be to, skundžiamas Darbo ginčų komisijos 2003-06-03 sprendimas ieškovui išsiųstas prieš pat paskutinę termino jam apskųsti teismui dieną (t.y. 2013-07-02), o įteiktas pasibaigus DK 296 str. nustatytam vieno mėnesio terminui (t.y. 2013-07-04).

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

12Atskirasis skundas tenkintinas.

13Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmestas prašymas dėl termino atnaujinimo ir atsisakyta priimti ieškinį, yra pagrįsta ir teisėta.

15CPK5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatyti atvejai, kuomet teismas atsisako priimti ieškinį.

16DK 296 straipsnyje nustatyta, kad jeigu ginčo šalys nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendimu, jos per mėnesį nuo darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos gali pareikšti ieškinį apylinkės teisme, vadovaudamosi Civilinio proceso kodekso nuostatomis.

17DK nustatytas terminas darbo ginčų komisijos sprendimui apskųsti teismui yra ieškinio senaties terminas. Todėl, pateikiant teismui ieškinį pažeidus nustatytą vieno mėnesio terminą, jo priėmimui ir nagrinėjimui taikytinos CK normos, reglamentuojančios ieškinio senatį (DK 27 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-711/2013). Praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas ieškinio priėmimo stadijoje nėra vertinamas. CK 1.126 straipsnio 1 dalis draudžia atsisakyti priimti ieškinį tuo pagrindu, kad ieškinio senaties terminas yra praleistas. Termino kreiptis į teismą praleidimo fakto ir termino atnaujinimo klausimai sprendžiami bylą nagrinėjant iš esmės.

18Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis priimta netinkamai taikant materialinės ir procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartis naikintina ir ieškovo V. K. ieškinio atsakovams UAB „( - )“, Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

20atskirąjį skundą patenkinti. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 15 d. nutartį ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai