Byla A2.11.-1561-827/2016

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant Virginijai Gronštaitei, Daivai Ašmianienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam J. V. ir jo atstovui advokatui E. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje J. V., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyvenančio ( - ), Vilniuje, traukiamas administracinėn atsakomybėn pagal administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1872 straipsnį ir,

Nustatė

2Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyr. valstybinės aplinkos apsaugos inspektorius P. R. 2015-09-03 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. VR-14.1-169 M. L. už tai, kad 2015-08-20 patikrinimo aktu Nr. VR-14.7-457 nustatyta, kad UAB „B.“ 2015-05-28 priėmė gruntą užterštą sunkiaisiais metalais, vario koncentracija užterštame grunte buvo 710 mg/kg., kai didžiausia leidžiama koncentracija yra 200 mg/kg. (norma nustatyta LR aplinkos ministro 2008-04-30 įsakymu Nr. D1-230 patvirtintose cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų 3-čiame priede), tuo įmonė pažeidė Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 4.7-V-02-161 sąlygas ir LR Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d. reikalavimus. Atsakingas asmuo įmonėje pagal 2014-01-02 UAB „B.“ direktoriaus įsakymą Nr. 3.1-14/01-02/3 yra technikos direktorius M. L..

3Išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus (toliau – Institucija) 2019-09-09 nutarimu Nr. 15213280 M. L. buvo pripažintas pažeidęs Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. 4.7-V-02-161 sąlygas, Lietuvos Respublikos 2013-05-09 Aplinkos apsaugos įstatymo 19 str. 2 d. reikalavimus ir padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 51² str. 2 d. Jam buvo paskirta administracinė nuobauda – 868 EUR bauda.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartimi administracinio tesiės pažeidimo byloje Nr. II-519-754/2015 netenkintas M. L. skundas ir 2015-09-09 Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 15213280, kuriuo M. L. pripažintas kaltu padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 51² str. 2 d. ir jam skirta administracinė nuobauda – 868 EUR bauda, paliktas nepakeistu.

5Šia teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartimi taip pat iškelta administracinio teisės pažeidimo byla pagal ATPK 1872 straipsnį J. V., dėl to, kad jis 2015-12-07, nagrinėjant pareiškėjo M. L. skundą Vilniaus miesto apylinkės teisme, adresu Laisvės pr. 79 A, Vilniuje, būdamas įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą, davė žinomai melagingus parodymus apie tai, kad 2015-05-28 UAB „B.“ teritorijoje buvo paimtas mėginys tik iš vienos vietos, kad iš dvidešimt vietų mėginių nebuvo imta, taip pat, kad vieną mėginį užtrunka paimti apie 20 minučių.

6Administracinėn atsakomybėn traukiamas J. V. teismo posėdžio metu kaltės dėl jam inkriminuojamo pažeidimo nepripažino ir paaiškino, jog aplinkosauga juos pradėjo tikrinti gegužės mėn., tai jau buvo trečias kartas kai juos tikrino. Jie buvo įspėti raštiškai, kad jeigu bus atvežta į tą aikštelę šviežiai žemės valymui, jie juos turi informuoti ir imti mėginius. 2015 m. gegužės 28 d. atvežė dvi mašinas, išvertė jas. Jam paskambino inspektorius, kad greitai reikia imti mėginius. Jis paėmė N. ir nuvyko į vietą. Atvyko į vietą 4 mašinos, buvo 8 žmonės. Buvo atvykę direktoriai. Iki tos krūvos buvo apie 40 metrų, arčiau negalėjo privažiuoti. Buvo išsijota žemė vienodai, jie priėję paėmė 5 taškus, sumaišė į vonelę. Buvo sutarta, kad ims dviem laboratorijoms mėginius. Paimtus mėginius supylė, sumaišė, sudėjo į du numeruotus stiklainius. Tai užtruko apie 20 min. Visa brigada 8 žmonės nukeliavo iki mašinų, pildė eilę protokolų, dokumentų, parašų. Nurodė, kad dirba jau daug metų šioje sistemoje, tik pasitikėdamas ir tikėdamas ėmėjais, be nieko išsiskirstė. Jų darbuotojai nuvažiavo į „B.“, o aplinkosaugos darbuotojai į savo laboratoriją. „B.“ yra tokia tvarka, kad nepriimamas mėginys daryti analizei tol, kol nėra schemos iš kurios vietos imtas mėginys. Todėl jis nupaišė schemą ir atidavė. Laukė rezultatų, laboratorija padarė, rezultatai sutapo, naftos produktai neviršijo normų. Po to sužinojo, kad atsirado kažkoks užrašas, pagal raštą panašu, kad rašytas laboratorijos darbuotojos, kitu tušinuku, tačiau kaip ten buvo nežino. Patikslino, kad gegužės 28cbuvo imami mėginiai. Jam paskambino apie 13 val., kad reikia imti mėginius. Aš nuvažiavęs į „B.“ pasiėmė N. ir apie 13:30 buvo aikštelėje. Ten jau aikštelėje buvo ir jų laukė Š., L., R. ir P.. Iš „B.“ pusės buvo jis, N., vėliau privažiavo G. ir L.. Pačių mėginių paėmimo metu buvo jis ir netoliese buvo N., direktoriai nėjo. Schemą jis nubraižė vėliau. Tikrintojai išvažiavo į savo laboratoriją, o jie į savo. Kadangi laboratorija be schemos nepriima mėginių, jis šią schemą nupaišė ir pridėjo prie mėginio, viskas buvo užregistruota. Be šios schemos daugiau nebuvo jokio dokumento. Taip pat nurodė, kad b.l. 31 yra jų vidinis protokolas. Ant protokolo (b.l. 30) pasirašė jis, R., Š., L., P.. Mėginių paėmimas susideda iš įvertinimo, iš kur reikia paimti, tai vieta, kokį mėginį imti, kad nustatyti ar atitinka mėginys tam kiekiui, reikia pasiimtos iš kelių taškų sudedant į vieną spec. vonytę ir smarkiai išmaišyti. Mėginius ėmė mažiausiai iš 5 taškų iš vienos krūvos, buvo mažais kastuvėliais imti mėginiai, reikėjo paimti apie kilogramą žemių. Iš antros krūvos mėginių neėmė. Gegužės 28 d. iš vienos krūvos ėmė gal iš 5 taškų, o gal ir iš daugiau taškų. Vienas mėginys mažiausiai yra 5 taškai, galima ir daugiau imti, bet ne mažiau kaip iš 5 skirtingų vietų, iš antros krūvos neėmė. Taško paėmimas, tai nereiškia, kad paimtas visas mėginys, jį reikia sumaišyti, išskirstyti, pasirašyti ant protokolo. Ant protokolo (b.l. 30) yra Š. raštas, ekspertizės nebuvo. Užrašas yra ant antspaudų, pirmą buvo užantspauduota ir pasirašyta vėliau surašyta. Mėginių paėmimo metodiką yra pagal tarptautinius standartus. Patvirtino, kad tikrai buvo imta iš vienos vietos, gruntas buvo išsijotas, nekilo minčių, kad reikia imti daugiau. Papildomai nurodė, kad tas plotas, kuriame vyko mėginių ėmimas yra apie 60 arų, bendras plotas. Ir prieš tai tame plote tie patys inspektoriai jau vieną sykį visą plotą tyrė, tai buvo balandžio 15 d. ir jokių pažeidimų nerado. Jiems buvo išaiškinta, kad jeigu dar veš papildomai grunto, iš karto reikia pranešti tam pačiam inspektoriui ir imsime mėginius. Jam gegužės 25 d. paskambino inspektorius ir pasakė, kad jau atvežė dvi mašinas grunto, važiuojam imti mėginių, ir jie nulėkė imti mėginių. Viena mašina, kita mašina ir iš jokių hektarų ir jokių dešimčių metrų aplink niekas net negalvojo imti, todėl kad per sietą išsijotas į mašiną supiltas gruntas jokių klausimų nekėlė. Jie paėmė iš to supilto grunto 5 mėginius, juos sumaišė, surašė protokolą ir jis, kad galėtų tą mėginį priduoti savo laboratorijai, prie jo papaišė schemą. Tada kai pradėjo lyginti, ant to protokolo jokių prierašų nebuvo. P. ( ėmėjas) sakė, kad ėmė mėginius kas 10 m, antrą sykį kai jis kalbėjo, sakė, kad išvis mėginių neėmė, o tik nešiojo dėžutę. Tai kažkaip skiriasi abiejų parodymų esmė. Prašė bylą jo atžvilgiu nutraukti.

7Teismo posėdyje liudytoju apklaustas D. N. parodė, kad pažįsta V., jis jo viršininkas, dirba vadybininku „B.“. Nurodė, kad prižiūri darbus, to grunto valymo užterštumo naftos produktais. Žinau, dėl ko byla teisme nagrinėjama, dėl melagingų parodymų J. V., kad skiriasi jų parodymai. Nurodė, kad jam buvo užduotas klausimas kiek užtrunka laiko paimti mėginius. Jis dirba „B.“, atvažiuoja, paima mėginių tik „B.“, jam nereikia pildyti brėžinių, jis viską būna iš anksto susipildęs, nes iš anksto žino, vietoje jis mėginio nedalina į dvi dalis, dėl to buvo jo pasakytas tas teiginys, kad jam užtrunka 4 min. tikrinimo metu mėginys paimamas iš 5 vietų ir sudedamas į indą. Tarp tų vietų atstumas apie metrą. Talpa pas mus mažesnis negu pusė litro. Iš 5 taškų paimti mėginius jam užtrunka apie 4 minutes, nors niekada nežiūrėjo į laikrodį kiek tai užtrunka. Kažkiek reikia nukasti žemės nuo paviršiaus ir tada paimti mėginius. Atvykus imti mėginius jis pasiima indą, 30 cm. nuo viršaus nukasa ir paima mėginį, užkasa tą vietą ir eina į kitą vietą, tai užtrunka 2-4 minutes. 2015 m. gegužės 28 d. ėmė mėginius, bet tos dienos jis nelabai atsimenu. Tikrintojai vaikščiojo ir sėmė iš kelių vietų mėginius, tikrai neatėjo ir nepasiėmė iš vienos vietos. Jis nepasirašė tame dokumente. Nurodė, kad dažniausiai jis dalyvauja imant mėginius, šį kartą jis stebėjo, vaikščiojo, laukė kada kitos mašinos atveš gruntą. Neatsimenu kiek laiko viskas užtrūko. 2015 m. gegužės 28 d. mėginys buvo prikastas į vonelę, sudėtas ir padalintas į dvi dalis. Mėginys jis vadinu tai kas yra sumaišoma iš tų paimtų taškų. Jo nuomone, per 4 minutes galima paimti mėginį. Aš mėginių nemaišo ir protokolo nerašo. Su maišymu, protokolo surašymu, jo nuomone, gal ir gali užtrukti 20 minučių. Jis nurodė 2-4 min., tai tik paėmimas iš 5 taškų, be maišymo, be protokolo surašymo.

8Teismo posėdyje apklausta S. Š. parodė, kad mėginiai yra imami pagal mėginių paėmimo reglamentą ISO standartą ir laboratorinių tyrimų metodinius nurodymus. Mėginiai imami ne iš vieno žemės taško, o iš kelių vietų, tada arba tiriami atskirai, arba sumaišomi ir dalinami į dvi dalis ir daromi tyrimai. Inspektorius gali imti iš kuo daugiau vietų iš vieno ploto, kuo daugiau ėminių vietų, tuo tikslesnis tyrimas. Jai būtų nusikaltimas jei ji paimtų ėminį tik iš vienos vietos. Kad paimti mėginiai iš 20 vietų ir turima omenyje, kad paimta iš vieno ploto 20 skirtingų vietų ėminių. Patikslino, kad sakydama, kad vienas mėginys, turi omeny, kad iš vieno ploto paimta 20 mėginių ir jie sumaišyti. Mėginių skaičių iš vieno ploto apsprendžia 1993 m. metodika ir dar gali nurodyti valstybinis inspektorius. Bet skaičius priklauso nuo tiriamo žemės ploto, kuo jis didesnis tuo daugiau reikia imti mėginių. 20 vietų (taškų) apeinama per kokį pusvalandį, viskas priklauso nuo vietovės, kuo ji didesnė ir t.t. Laikas 14.15 val. reiškia, kad tuo metu baigė paimti mėginius. Laikas 15.10 val. (2015 m. gegužės 28 d.) tai yra pridavimo į laboratoriją laikas. Nuvažiavimas iki kitos laboratorijos yra ne ilgas, nes atstumas tarp laboratorijų nedidelis. Nuo ėminių ėmimo iki pristatymo iki laboratorijos užtruko 55 min. Kitas pridavimo laikas – tai mėginių pristatymas į laboratoriją kitą dieną metalų tyrimui į kitą laboratoriją. Nurodė, kad šiuo atveju buvo imtas vienas mėginys. Jei būtų imta daugiau, būtų nurodyta protokole. Mėginio ėmimo procedūros neatsiejama dalis yra protokolo pildymas. Iš praktikos paėmimas su protokolo užpildymo gali užtrukti labai įvairiai, kartais 20 min., kartais ilgiau. Spėti per 20 min. yra tikrai realu. Nurodytas laikas 15.20 val. tai yra pristatymas į kitą laboratoriją. Įrašai „Mėginiai paimti iš 20 vietų“ yra daromi dar būnant lauke, mėginių ėmimo vietoje. Imti iš 20 vietų ji nusprendė pagal metodiką, iš kuo daugiau vietų paimami mėginiai, tuo geriau įmonei. Jos įrašai buvo padaryti tą pačią dieną. Ar po to kai lauke buvo supildytas protokolas, grafos, kad mėginiai pristatyti, buvo tuščios, ji neatsimena.

9Advokatas E. Š. paaiškino: šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl galimai neteisingai duotų parodymų kitoje byloje, t.y.:1)Ar mėginiai paimti iš vienos vietos;2)Kad mėginiai imti ne iš 20 vietų;3) Kad mėginių paėmimas užtrunka 20 min. Iš bylos medžiagos akivaizdu kaip tą suprato ir aiškino administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo. Tai jokiu būdu nereiškia, kad mėginys buvo paimtas iš vieno taško, turima minty viena vieta – tai yra plotas, iš kurio buvo paimta daug mėginių. Mėginio paėmimo vieta yra viena, o taškų yra 20. Mėginio paėmimo laikas, kaip nurodė mano ginamasis ir parodymus davę liudininkai, gali būti labai skirtingas kiekvienu atveju. Kaltu dėl administracinio teisės pažeidimo asmuo gali būti pripažintas tik surinkus pakankamai neabejotinų to asmens kaltės įrodymų. Asmens kaltė gali būti konstatuojama tik tuomet kai nelieka nei vienos protingos abejonės, kad žmogus padarė administracinį teisės pažeidimą. Visos abejonės turi būti aiškinamos traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens naudai. Tiesioginės tyčios duoti neteisingus parodymus tikrai nebuvo. Problema iškilo dėl lingvistinių dalykų ir teismas neatkreipė dėmesio, nepasiaiškino kas tiksliai ir ką turėjo omenyje ir tai lėmė tokią problemą. Prašo bylą nutraukti.

10Vertinant byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad byloje nesurinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad J. V. davė žinomai melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje nagrinėjant M. L. skundą ir padarė jam inkriminuojamą administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1872 straipsnyje.

11Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. II-519-754/2015 pagal M. L. skundą 2015 m. gruodžio 7 d. teismo posėdžio liudytoju apklaustas J. V. duodamas paaiškinimus nurodė, kad „Dirba UAB „B.“ direktoriaus pavaduotoju. Šioje byloje jis dalyvavo nuo pradžios, pradedant nuo to, kad žinojo, jog bus patikrinimas, bus imami mėginiai, ką tikrins, ką darys. Dalyvavo imant mėginius. Atsakydamas į teismo ir proceso dalyvių klausimus parodė, kad „Imant mėginius dalyvavo D. N. ir bendrovės direktorius S. G., jis tiesiog buvo ten, nebuvo arti. Ėmiau aš ir aplinkosaugos atstovai. Buvo S. Š., M. L., A. P. ir aš. N. irgi vaikščiojo šalia, bet jis nepasirašinėjo. Mėginius ėmėme iš vienos vietos. Buvo atvežti du automobiliai grunto, iš niekur kitur negalėjo imti. Schemą sudariau aš su D. N. ir aš pasirašiau, kadangi aplinkosauga jau buvo išvažiavusi ir tokios schemos neparengė, o mūsų laboratorija neima mėginių analizei be jos. Aš turiu normatyvinį dokumentą, kuriame rašoma, kad iš vienos vietos reikia paimti 5 kartus, yra gręžiama, tada iš grąžto reikia išimti gruntą ir po to iš 5-ių vietų mėginiai sudedami į vieną vietą ir sumaišomi. Gegužės mėnesį buvo paimtas vienas mėginys iš vienos vietos. Mėginys imamas iš vienos vietos iki 20 min., greičiau neišeina. Šį kartą buvo padaryti 5 gręžiniai iš vienos vietos ir sumaišyti į vieną. Mėginių paėmimo protokolą aš pasirašiau. Šio dokumento (b.l 30) kopijos neturiu, nes mums jos nedavė. Kadangi čia buvo vykdomas skundo tikrinimas, buvo atvažiavę iš aplinkos apsaugos 12-os žmonių komisija, jie žiūrėjo kaip kas ir liepė imti pavyzdžius. Kalbu apie 2015-05-28. Aš sudariau schemą, nes aplinkos apsaugos atstovų nebuvo kai ją sudarinėjau, bet ėmėme kartu. Jie buvo kai buvo imama. Kai pasirašinėjau, įrašo, kad imta iš 20 vietų nebuvo. Fiziškai paimti iš 20 ties vietų per tokį laiką negalima. Pradėti imti mėginiai apie 14 val., o baigti imti po nepilno pusvalandžio. Vienam mėginiui paimti reikia apie 20 min., fiziškai paimti 20 mėginių per pusvalandį neįmanoma. Vienas mėginys imamas iš penkių taškų. Tie penki taškai yra laikoma viena vieta. Tuos gręžinius iš vamzdžio ėmiau ir traukiau aš, braukė ir S. Š.. Į vieną stiklainį viską sudėjome ir viskas. Mėginio indai buvo du: vienas mums, kitas jiems. Mėginį maišė S. Š..“

12Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartyje pažymėta, kad Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjo M. L., jo atstovo G. G. teiginiai bei liudytojų J. V. ir D. N. parodymai yra paneigti Institucijos atstovo ir liudytojų S. Š., M. L., A. P. ir P. R. parodymais, duotais teismo posėdžio metu. Liudytojas P. R. parodė, kad 2015-05-28 iš UAB „B.“ mėginiai buvo imami 1-1,5 val. iš 20 vietų, M. L. su kastuvėliu sėmė gruntą, S. Š. surašinėjo protokolą, galutinių pavyzdžių buvo 2 – vienas jiems, kitas UAB „B.“. Pažymėjo, jog prieš įvežant gruntą UAB „B.“ pagal TIPK reikalavimus jis turėjo būti tiriamas, kadangi siuntėjo lydraščio 2-oje grafoje nurodytas kodas nurodo, jog yra vežamas gruntas ir atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių junginių, tačiau neapibrėžia kokių būtent cheminių junginių. Liudytoja S. Š. parodė, kad 2015-05-28 UAB „B.“ mėginiai buvo imami iš 20 vietų pagal P. R. nurodymą, sumaišyti ir padalinti į dvi dalis. Schema nebuvo sudaryta, kadangi inspektorius to nenurodė daryti, o pagal instrukciją tai nėra privaloma. Liudytojas A. P. parodė, kad 2015-05-28 ėmė mėginius iš UAB „B.“ aikštelės iš 20 vietų, nes P. R. jiems taip buvo nurodęs, tai užtruko apie 2 val., juos dėjo į vieną bendrą indą, S. Š. jį išmaišė, padalino į dvi lygias dalis po 0,5 l. ir sudėjo į du stiklainius, kurie buvo numeruoti. Patvirtino, kad schemą (b. l. 32) mato pirmą kartą. Liudytojas M. L. teismo posėdžio metu parodė, kad 2015-05-28 ėmė mėginius iš UAB „B.“ 20 vietų, tarp duobučių buvo apie 1-2 m. atstumas, tai užtruko apie 1 val., dėjo mėginius į vonelę, o S. Š. maišė gruntą, tada jį padalino į dvi dalis, vienas buvo jiems, kitas UAB „B.“. Stiklainiai su mėginiais buvo pažymėti užrašu ir numeriuku. Schema (b. l. 32) yra daryta ne jų. Pažymėtina, kad liudytojų J. V. ir D. N. parodymai vienas kitam prieštarauja, kadangi J. V. teigia, kad mėginių protokole blogai nurodyta, jog mėginiai buvo imti iš 20, nes jie buvo imami tik vienoje vietoje, be to, fiziškai paimti 20 mėginių per pusvalandį neįmanoma, nes 1 mėginį ima apie 20 minučių, o liudytojas D. N. parodė, kad dalyvavo 2015-05-28 imant mėginius, nors negalėjo nurodyti iš kiek vietų buvo imama mėginių, bet parodė, kad 1 mėginio paėmimas užtrunka iki 2-4 min. ir jis suformuojamas iš 5 vietų. Todėl J. V. teiginys, kad fiziškai paimti 20 mėginių per pusvalandį neįmanoma, nes 1 mėginiui paimti reikia apie 20 minučių, yra paneigti liudytojo D. N., kuris yra UAB „B.“ darbuotojas ir dalyvavo mėginių paėmimo metu.

13Minėtoje teismo nutartyje nurodyta, kad liudytojas D. N. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba UAB „B.“ vadybininku, dalyvavo 2015-05-28 aplinkos apsaugos darbuotojams imant mėginius. Iš kiek vietų buvo paimtas mėginys, nepamena. Jis niekur nepasirašė. Kiek grunto paėmimo protokolų egzempliorių buvo surašoma, nežino. Kada buvo pradėtas imti mėginys ir kiek laiko tai užtruko, nepamena. Nurodė, kad 1 mėginio paėmimas užtrunka iki 2-4 min. ir jis suformuojamas iš 5 vietų. Neprisiminė, kiek tuo metu buvo padaryta vietų. Viskas buvo sudėta į vieną indą, sumaišyta ir pradalinta į du indus. Aplinkosaugininkai paėmė vieną indą, o kitą jie. Jų indas buvo pažymėtas skaičiumi 27“.

14Nutartyje taip pat nurodyta, kad liudytoja S. Š. teismo posėdžio metu parodė, kad dirba vyriausiąja specialiste Aplinkos apsaugos departamento Valstybinės analitinės kontrolės skyriuje. 2015-05-28 ji, M. L., A. P. ir P. R. paėmė mėginius pagal metodinius nurodymus iš UAB „B.“. Kai atvažiavo, gruntas jau buvo atvežtas. Kad objektyviau įvertinti, ima mėginius iš kelių vietų, tada jie sumaišomi ir padalinami į dvi dalis. Mėginius ėmė iš 20-ties vietų, nes taip buvo nurodyta inspektoriaus. Negalėjo atsakyti, kodėl prierašas, kad imta iš 20-ties vietų, parašytas kita rašymo priemone. Pagal metodiką imdami mėginius daro schemą, jeigu tai pasako daryti inspektorius, nes pagal instrukciją tai nėra privaloma. Šiuo atveju schemos nedarė.

15J. V. tiek 2015 m. gruodžio 7 d. teismo posėdyje, tiek nagrinėjant jo atžvilgiu iškeltoje administracinio teisės pažeidimo byloje posėdžio metu nurodė, kad buvo imamas mėginys, kuris susideda iš 5 taškų. Tas pačias aplinkybes nurodė, ir teismo posėdyje liudytojais apklausti N. ir Š., kurių parodymais buvo paneigiami J. V. parodymai nagrinėjant M. L. skundą.

16Nagrinėjant šią bylą teisme apklausta S. Š. paaiškino, kad sakydama mėginys, ji turi omenyje tai, kad jis paimamas iš vieno ploto ir jį sudaro 20 ėminių ir kad 2015-05-28 UAB „B.“ teritorijoje buvo paimtas vienas mėginys, tiesiog jis buvo paimtas iš 20 taškų, paėmimas užtruko apie kokį pusvalandį. Tokiu būdu įvertinus atsakomybėn traukiamo asmens, liudytojos parodymus bei kitą bylos medžiagą teismas daro išvadą, jog iš esmės J. V. teisme pasakyti teiginiai neprieštaravo kitų proceso dalyvių pasakytiems teiginiams, kad minėtą dieną teritorijoje buvo paimtas vienas mėginys, jo paėmimas užtruko apie 20 min. Išnagrinėjus bylą liko tik vienas prieštaravimas – J. V. teigė, jog mėginys pagal metodiką imamas ir buvo paimtas iš 5 taškų, o tuo tarpu jį paėmė darbuotojai teigė, kad jis faktiškai buvo paimtas iš 20 taškų. Teismo nuomone toks nepašalintas prieštaravimas byloje negali būti pakankamu pagrindu konstatuoti, jog J. V. 2015-12-07 teismo posėdyje davė melagingus parodymus. Dėl šių priežasčių laikytina, kad objektyviais byloje surinktais įrodymais administracinėje byloje neįrodyta J. V. veikoje administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1872 straipsnyje sudėtis, todėl administracinio teisės pažeidimo byla J. V. atžvilgiu nutrauktina.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 250 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 286 straipsniu, 287 straipsniu, 3022straipsniu, 3024 straipsniu

Nutarė

18administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ATPK 1872 straipsnį J. V., a.k. ( - ) atžvilgiu nutraukti.

19Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Štuopienė, sekretoriaujant... 2. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyr.... 3. Išnagrinėjus administracinio teisės pažeidimo bylą Lietuvos Respublikos... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartimi... 5. Šia teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartimi taip pat iškelta administracinio... 6. Administracinėn atsakomybėn traukiamas J. V. teismo posėdžio metu kaltės... 7. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas D. N. parodė, kad pažįsta V., jis jo... 8. Teismo posėdyje apklausta S. Š. parodė, kad mėginiai yra imami pagal... 9. Advokatas E. Š. paaiškino: šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl galimai... 10. Vertinant byloje surinktus įrodymus darytina išvada, kad byloje nesurinkta... 11. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. II-519-754/2015 pagal... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 10 d. nutartyje pažymėta,... 13. Minėtoje teismo nutartyje nurodyta, kad liudytojas D. N. teismo posėdžio... 14. Nutartyje taip pat nurodyta, kad liudytoja S. Š. teismo posėdžio metu... 15. J. V. tiek 2015 m. gruodžio 7 d. teismo posėdyje, tiek nagrinėjant jo... 16. Nagrinėjant šią bylą teisme apklausta S. Š. paaiškino, kad sakydama... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų... 18. administracinio teisės pažeidimo bylą pagal ATPK 1872 straipsnį J. V., a.k.... 19. Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...