Byla 2-1011/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 24 d. nutarties, kuria taikytas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas, civilinėje byloje Nr. 2-2325-104/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ ieškinį atsakovui Trakų rajono savivaldybės administracijai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo atmesti ieškovo pasiūlymą panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4UAB „Kamesta“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos sprendimą, įformintą 2009 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. V-09-2097, kuriuo atmestas UAB „Kamesta“ pasiūlymas ir pretenzija vykdant supaprastintą atvirą konkursą – „Rūdiškių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas, nuotekų valymo įrenginių statyba“. Be to, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdant perkančiosios organizacijos vykdomas viešųjų pirkimų procedūras, draudžiant vykdyti pirkimą bei sudaryti sutartį, nes ieškinio patenkinimo atveju, teismo sprendimo vykdymas taptų neįmanomas, kadangi viešieji pirkimai būtų laikomi pasibaigusiais.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 31 d. nutartimi prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino - stabdė tolesnį konkurso procedūrų vykdymą. Teismas nurodė, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, atsakovas turėtų galimybę sudaryti pirkimo sutartį su kitu konkurse dalyvavusiu paslaugos tiekėju, ir ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo vykdymas taptų negalimas, nes viešieji pirkimai būtų pasibaigę. Ši nutartis nebuvo apskusta ir liko galioti.

6Atsakovas 2010 m. vasario 24 d. teismui pateikė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, kuriame nurodė, kad sustabdžius viešojo konkurso eigą, pats pirkimas gali nebetekti prasmės ateityje, nes yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, o užsitęsus procedūroms, gali būti inicijuojami veiksmai dėl projekto nefinansavimo. Realią nurodytų pasekmių grėsmę įrodo gautas Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2010 m. vasario 17 d. raštas, kuriame nurodyta, kad projekto vykdytojui iki 2010 m. kovo 31 d. nesudarius rangos sutarčių, bus nutraukiamas finansavimas ES struktūrinės paramos lėšomis.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 2 d. nutartimi atsakovo prašymą patenkino - teismas panaikino to paties teismo 2009 m. gruodžio 31 nutartį ir atmetė ieškovo UAB „Kamesta“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau minėtą 2010 m. kovo 2 d. nutartį ieškovas apskundė.

8Atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracija 2010 m. kovo 10 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo. Atsakovas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismui 2009 m. gruodžio 31 d. nutartimi pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius viešojo konkurso eigą, pats pirkimas gali nebeįvykti ateityje, nes yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis, o užsitęsus procedūroms gali būti inicijuojami veiksmai dėl projekto nefinansavimo. Nurodė, kad pagal parengtą projekto pirkimų vykdymo planą, Rūdiškių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo, nuotekų valymo įrenginių statybos projekto numatoma pirkimo vertė yra 10 032 007,60 Lt atitinkamai atskaičiavus projekto vykdytojo įsipareigotas skirti šiam projektui lėšas (5 proc., t.y. 501 600,38 Lt), projekto suma, kuri būtų finansuojama iš ES sanglaudos fondo lėšų sudaro 9 530 407,22 Lt. Todėl atsakovo nuostolių, kuriuos jis gali patirti dėl ieškovo prašymu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, dydis yra lygus prarandamo finansavimo iš ES sanglaudos fondo lėšų sumai, t.y. 9 530 407,22 Lt. Tuo tarpu ieškovui nevykdant teismo įpareigojimo ir esant galiojančioms laikinosioms apsaugos priemonėms – jas panaikinti.

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. kovo 24 d. nutartimi atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimo, tenkino iš dalies ir įpareigojo ieškovą UAB „Kamesta“ iki 2010 m. balandžio 15 d. pateikti teismui atsakovo Trakų rajono savivaldybės administracijos nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimą 4 765 203,60 Lt sumai, ją įmokant į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą arba pateikiant banko garantiją nurodytai sumai, o ieškovui neįvykdžius teismo nurodymo nustatytu terminu ir esant galiojančioms laikinosios pasaugos priemonėms, jas panaikinti.

10Teismas padarė išvadą, jog atsakovui laiku nesudarius rangos sutarčių, gali būti nutraukiamas finansavimas ES struktūrinės paramos lėšomis. Iš kitos pusės, įpareigojus ieškovą UAB „Kamesta“ pateikti 9 530 407,22 Lt galimų ieškovo nuostolių užtikrinimą, ši įmonė gali bankrutuoti, todėl nuostolių užtikrinimo suma, kurią ieškovas turi pateikti siekiant užtikrinti atsakovo galimus nuostolius dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, mažintina pusiau

11Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Kamesta“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad tokios neprotingos 4 765 203,60 Lt sumos ieškovas neketina mokėti bei mano, kad šį atskirąjį skundą tikslinga būtų nagrinėti kartu su ieškovo atskiruoju skundu, kuris bus nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme civilinėje byloje Nr. 2-848/2010.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovas prašo klausimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 24 d. nutarties panaikinimo spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-848/2010 paliko galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartį, kuria panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 31 d. nutartis ir atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą tretysis asmuo UAB „Kelda“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovas klaidina teismą, siekdamas išvengti prievolės pateikti galimų nuostolių įvykdymo užtikrinimą.

14Apeliacinis procesas nutrauktinas.

15Iš skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 24 d. nutarties aišku, kad ieškovas UAB „Kamesta“ nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įvykdymo užtikrinimą 4 765 203,60 Lt sumai įpareigotas pateikti būtent dėl to, kad 2009 m. gruodžio 31 d. nutartimi UAB „Kamesta“ prašymu buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas tolesnis Trakų rajono savivaldybės administracijos organizuojamo supaprastinto atviro konkurso „Rūdiškių miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimas, nuotekų valymo įrenginių statyba“ procedūrų vykdymas. Atitinkamai, nors jau skundžiamos 2010 m. kovo 24 d. nutarties priėmimo metu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartimi to paties teismo 2009 m. gruodžio 31 d. nutartis buvo panaikinta, o ieškovo UAB „Kamesta“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo atmestas, tačiau skundžiamos 2010 m. kovo 24 d. nutarties priėmimo metu Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis dar nebuvo įsiteisėjusi. Tuo tarpu UAB „Kamesta“ atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 24 d. nutarties nagrinėjimo metu iš informacinės sistemos LITEKO duomenų aišku, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 6 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 2 d. nutartis (pastarąja nutartimi, kaip jau minėta, panaikintos to paties teismo 2009 m. gruodžio 31 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, dėl kurių ieškovas UAB „Kamesta“ įpareigotas pateikti atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, užtikrinimą 4 765 203,60 Lt sumai), palikta nepakeista (CPK 151 str. 5 d.).

16Tokiu būdu, esant tokiai situacijai, kai civilinėje byloje taikytas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas, o pačios laikinosios apsaugos priemonės jau panaikintos įsiteisėjusia teismo nutartimi, apeliacinis procesas tapo netikslingas, nes jau skundžiamoje Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 24 d. nutartyje pažymėta, kad ieškovui neįvykdžius teismo nurodymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo, ir esant galiojančioms laikinosioms apsaugos priemonėms, jos panaikintinos. Atitinkamai laikinosioms apsaugos priemonėms atsakovo atžvilgiu jau ir taip esant panaikintoms, ieškovui nėra nei tikslo, nei pareigos vykdyti teismo įpareigojimą dėl atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo. Tai iš esmės patvirtina ir ieškovo atskirasis skundas, kuriame jis nurodo, kad šį atskirąjį skundą tikslinga būtų nagrinėti kartu su ieškovo atskiruoju skundu, kuris bus nagrinėjamas Lietuvos apeliaciniame teisme civilinėje byloje Nr. 2-848/2010.

17Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, apeliacinis procesas nutrauktinas, nes neliko apeliacijos objekto (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 338 str.), o ši aplinkybė paaiškėjo jau pradėjus apeliacinį procesą (LR CPK 315 str. 5 d.).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio antrosios dalies 3 punktu, 315 straipsnio penktąja dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

19Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kamesta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. kovo 24 d. nutarties, kuria taikytas atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas, civilinėje byloje Nr. 2-2325-104/2010.

Proceso dalyviai
Ryšiai