Byla A-324-629/2019
Dėl neturtinės žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Arūno Dirvono ir Mildos Vainienės (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo M. D. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo M. D. skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai valstybės įmonės „Mūsų amatai“, dėl neturtinės žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas M. D. (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m. gruodžio 22 d. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės (toliau – ir atsakovas), atstovaujamos valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) „Mūsų amatai“ (toliau – ir Įmonė), 8 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.

72.

8Pareiškėjas tvirtino nuo 2008 metų iki dabar Įmonėje dirbantis kalviu. Pareiškėjo nuomone, jam priskiriama per daug funkcijų, per mažai mokama. Sumažėjus darbuotojų, jam tenka dirbti kelių žmonių darbus. Už padarytą produkciją pinigų niekas nemoka, gauna darbo užmokestį tik už išdirbtas valandas. Jam nepagrįstai priskirtos šlavėjo, krovėjo, metalo pjovėjo ir kt. pareigos. Dėl tokių neteisėtų Įmonės veiksmų jis patyrė neturtinę žalą, be kita ko, sutriko jo sveikata.

93.

10Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Mūsų amatai“, atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė daliai jo reikalavimų taikyti ieškinio senaties terminą, kitus reikalavimus atmesti.

114.

12Atsakovo teigimu, nėra duomenų apie pareiškėjo kreipimusis į Įmonės administraciją dėl netinkamų darbo sąlygų ar darbo užmokesčio. Pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių paskaičiavimų, kas sudaro jo prašomą neturtinės žalos atlyginimo sumą. Atsakovas paaiškino, kad, gavus užsakymą, yra apskaičiuojamos normos per kiek laiko gaminys pagaminamas ir kiek apmokama valanda. Jei pareiškėjas gaminį gamina ilgiau nei numatyta išskaičiuojamose normose, valandinis darbo užmokestis yra mažinamas, todėl aktualu skaičiuoti, kiek valandų pareiškėjas dirbo per mėnesį. Atsakovas nurodė, kad Įmonės Marijampolės filiale yra ženkliai sumažėję užsakymų, todėl ir darbuotojų skaičius yra sumažėjęs. Kiekvieno mėnesio pabaigoje įstaigoje yra iškabinami visi tabeliai, kad kiekvienas nuteistasis matytų, kokia yra priskaičiuota darbo užmokesčio suma, be to, yra rengiami ir įteikiami atsiskaitymo lapeliai kiekvienam dirbančiam nuteistajam. Atsakovo nuomone, kadangi pareiškėjas su paskyromis buvo supažindintas pasirašytinai ir jokių pretenzijų nereiškė, akivaizdu, kad jis su paskaičiuotomis sumomis sutiko, todėl jo reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo yra neteisėtas.

13II.

145.

15Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 17 d. sprendimu pareiškėjo M. D. skundą atmetė.

166.

17Teismas, įvertinęs bylos duomenis, nenustatė, kad pareiškėjui būtų buvusios suvaržytos teisės susipažinti su teisės aktais, gauti reikiamą informaciją iš įkalinimo įstaigos, todėl pripažino, jog pareiškėjas apie savo teisių pažeidimą turėjo sužinoti nuo jo įdarbinimo VĮ „Mūsų amatai“ pradžios, t. y. nuo 2008 m. spalio 8 d., tačiau į teismą kreipėsi tik 2016 m. gruodžio 22 d. Pareiškėjas teismui nepateikė duomenų, iš kurių būtų galima spręsti, jog ieškinio senaties terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Atsižvelgiant į tai, daliai skundo reikalavimų, t. y. reikalavimui dėl neturtinės žalos priteisimo už laikotarpį nuo 2008 m. spalio 8 d. iki 2013 m. gruodžio 21 d., buvo pritaikytas ieškinio senaties terminas, o teismas analizavo tik laikotarpį nuo 2013 m. gruodžio 22 d. iki 2016 m. gruodžio 22 d.

187.

19Teismas nustatė, kad pareiškėjas Valstybės įmonės prie Marijampolės pataisos namų direktoriaus 2008 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 4-184 nuo 2008 m. spalio 8 d. buvo paskirtas mokiniu kalviu laikininku. VĮ „Mūsų amatai“ Marijampolės filialo direktoriaus 2009 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 4-40, pasibaigus mokymams gamyboje, pareiškėjui buvo suteikta kalvio vietininko antra kategorija. Vėlesniu 2013 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 4-61 pareiškėjas buvo perkeltas į pirmos kategorijos kalvio vienetininko pareigas. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad už visas dirbtas darbo dienas nuo 2013 m. gruodžio 22 d. iki 2016 m. gruodžio 22 d. pareiškėjui darbo užmokestis buvo išmokėtas, šios aplinkybės neginčija ir pats pareiškėjas. Pareiškėjas su jam paskaičiuotu darbo užmokesčiu už atliktą darbą sutiko, pasirašė ir jokių pretenzijų ar pastabų nereiškė. Teismas neabejojo atsakovo pateiktais duomenimis apie pareiškėjo darbo užmokesčio už atliktą darbą skaičiavimus, o pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad jam nebuvo mokama už pagamintą produkciją, atsižvelgiant į apžvelgtą teisinį reglamentavimą, buvo atmesta. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu patvirtino, kad kiekvieną mėnesį cecho skelbimų lentoje būna iškabintas brigados tabelis, kuriame matosi valandiniai įkainiai, dirbtos dienos ir valandos bei priskaičiuotas darbo užmokestis, todėl pareiškėjas turėjo galimybę matyti šiuos duomenis ir, jeigu tai jo netenkino, aiškintis su padalinio vadovu, būrio viršininku. Iš Įmonės Marijampolės filialo Įrangos gamybos ir remonto mechaninio baro viršininko A. M. tarnybinio pranešimo matyti, kad pareiškėjas per visą jo darbo laikotarpį nebuvo nė karto pareiškęs jokių raštiškų skundų ar prašymų dėl jam priskaičiuoto darbo užmokesčio.

208.

21Teismas priėjo išvadą, kad pareiškėjas buvo įdarbintas, dirbo ir už visą darbo laikotarpį gavo tinkamai paskaičiuotą darbo užmokestį, pretenzijų dėl jo dydžio niekada nereiškė. Pareiškėjas neįrodė savo teiginių, neva jam nebuvo tinkamai paskaičiuotas ir sumokėtas darbo užmokestis, pagrįstumo, byloje nėra pagrindo išvadai, jog atsakovas (deliktinę atsakomybę reglamentuojančių normų taikymo prasme) diskriminavo pareiškėją ar kitaip pažeidė įstatymus. Kadangi atsakovas neveikė neteisėtai, todėl, nesant vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo skundas atmestas.

22III.

239.

24Pareiškėjas M. D. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą ir tenkinti jo skundą.

2510.

26Pareiškėjo teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad jis Įmonėje dirba iki šiol. Po kreipimosi į teismą su pareiškėju buvo pradėta elgtis dar blogiau, jam buvo nurodyta, kad ims mokėti dar mažiau. Teismas neįvertino pareiškėjo teiginių, kad meistras su nuteistaisiais dėl atlyginimo elgėsi įžūliai ir nėra kam tokį elgesį apskųsti. Įmonės vadovybė darbo vietoje nesilanko, todėl nežino apie tai, kas ten vyksta. Teismo posėdžio metu atsakovui atstovavusi atstovė taip pat nieko nežino. Be to, pareiškėjui neaišku, kaip jo reikalavimams gali būti taikomas ieškinio senaties terminas, jeigu jis tebedirba Įmonėje. Pareiškėjas tvirtina, kad, nepasirašius algalapyje, iškart buvo grasinama atleidimu iš darbo. Pareiškėjas dėl tokių darbo sąlygų patyrė neigiamus dvasinius ir psichologinius išgyvenimus, pablogėjo jo sveikata.

2711.

28Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Mūsų amatai“, atsiliepime į pareiškėjo apeliacinį skundą prašo jį atmesti.

2912.

30Atsakovas palaiko savo poziciją ir argumentus, išdėstytus atsiliepime į skundą. Atsakovo nuomone, byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių, kad Įmonės administracijos ar atskirų jos Marijampolės filialo darbuotojų veiksmai pareiškėjo atžvilgiu buvo neteisėti. Pareiškėjas neįrodė vienos iš būtinųjų sąlygų valstybės deliktinei atsakomybei kilti, todėl jo skundas yra atmestinas.

31Teisėjų kolegija

konstatuoja:

32IV.

3313.

34Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl neturtinės žalos, padarytos tinkamų darbo sąlygų ir tinkamo užmokesčio už darbą VĮ „Mūsų amatai“ Marijampolės filiale neužtikrinimu pareiškėjui laikotarpiu nuo 2008 m. spalio 8 d. iki 2016 m. gruodžio 22 d., atlyginimo priteisimo.

3514.

36Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 str.). Pareiškėjas reikalavimą dėl žalos atlyginimo kildina iš Įmonės veikos (neveikimo), todėl svarbu nustatyti, ar Įmonė gali būti laikoma viešojo administravimo subjektu.

3715.

38Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 punktas nustato, kad viešojo administravimo subjektas tai valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. Teisėjų kolegijai nekyla abejonių, jog VĮ „Mūsų amatai“ yra valstybės įmonė, kad jos savininkė yra valstybė. Tačiau be šių požymių, tam, kad valstybės įmonė būtų pripažįstama viešojo administravimo subjektų, būtina, jog valstybės įmonė Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka būtų įgaliota atlikti viešąjį administravimą.

3916.

40Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad valstybės institucijoms ar įstaigoms, savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, jų valstybės tarnautojams ir pareigūnams, valstybės ar savivaldybės įmonėms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijoms viešojo administravimo įgaliojimai gali būti suteikti: 1) įstatymais, tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai tame teisės akte nurodomas konkretus veikiantis ar numatomas steigti subjektas (prireikus jo pavadinimas, paskirtis, teisinė forma, santykiai su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir šiam subjektui nustatomi konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai; 2) įstatymų įgaliotos valstybės ar savivaldybių institucijos priimtu teisės aktu, kai tame teisės akte ši institucija, vadovaudamasi įstatymu, reglamentuojančiu bendrą tam tikros visuomenės gyvenimo srities viešojo administravimo subjektų sudarymo ir veiklos tvarką, nurodo veikiantį ar numatomą steigti subjektą (prireikus jo pavadinimą, paskirtį, teisinę formą, santykius su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir nustato šiam subjektui konkrečius viešojo administravimo įgaliojimus. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 4 dalį, valstybės ir savivaldybių įmonėms viešojo administravimo įgaliojimai atlikti jų pačių priimtų administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę ir teikti administracines paslaugas gali būti suteikiami tik tuo atveju, jeigu nėra valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, kurioms šie įgaliojimai galėtų būti suteikti, ir jeigu šie įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tos valstybės ar savivaldybės įmonės veiklos tikslais.

4117.

42Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad Įmonei įstatymais, tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu arba ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi buvo nustatyti konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai. Byloje taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, kad Įmonei įstatymų įgaliotos valstybės ar savivaldybių institucijos priimtu teisės aktu būtų buvę nustatyti konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai. Teisėjų kolegija prieina išvadą, kad Įmonė nėra viešojoje administravimo subjektas Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkto prasme, todėl Civilinio kodekso 6.271 straipsnio pagrindu Lietuvos valstybei nekyla pareiga atlyginti Įmonės veikimu ar neveikimu padarytą žalą, jeigu tokia buvo padaryta.

4318.

44Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 straipsnį, jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato, kad skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba netinkamam atsakovui, jis turi teisę pareiškėjo sutikimu juos pakeisti tinkamu pareiškėju arba atsakovu. Jeigu pareiškėjas nesutinka, teismas nagrinėja bylą iš esmės, o teismo iškviesti asmenys dalyvauja bylos procese trečiųjų suinteresuotų asmenų teisėmis. Jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato, kad skunde (prašyme, pareiškime) nurodytas ne tas valstybės atstovas, jį pakeičia.

4519.

46Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas bei nesiaiškino, ar nagrinėjamoje byloje atsakovas (ir jo atstovas) yra tinkamas. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas, o byla perduodama nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

47Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

48Pareiškėjo M. D. skundą tenkinti iš dalies.

49Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti Regionų apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš naujo.

50Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas M. D. (toliau – ir pareiškėjas) 2016 m.... 7. 2.... 8. Pareiškėjas tvirtino nuo 2008 metų iki dabar Įmonėje dirbantis kalviu.... 9. 3.... 10. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Mūsų amatai“, atsiliepime... 11. 4.... 12. Atsakovo teigimu, nėra duomenų apie pareiškėjo kreipimusis į Įmonės... 13. II.... 14. 5.... 15. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 17 d. sprendimu... 16. 6.... 17. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, nenustatė, kad pareiškėjui... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad pareiškėjas Valstybės įmonės prie Marijampolės... 20. 8.... 21. Teismas priėjo išvadą, kad pareiškėjas buvo įdarbintas, dirbo ir už... 22. III.... 23. 9.... 24. Pareiškėjas M. D. apeliaciniame skunde prašo panaikinti... 25. 10.... 26. Pareiškėjo teigimu, teismas neatsižvelgė į tai, kad jis Įmonėje dirba... 27. 11.... 28. Atsakovas Lietuvos valstybė, atstovaujama VĮ „Mūsų amatai“, atsiliepime... 29. 12.... 30. Atsakovas palaiko savo poziciją ir argumentus, išdėstytus atsiliepime į... 31. Teisėjų kolegija... 32. IV.... 33. 13.... 34. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl neturtinės žalos, padarytos tinkamų... 35. 14.... 36. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1... 37. 15.... 38. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 4 punktas... 39. 16.... 40. Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad 41. 17.... 42. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad Įmonei įstatymais, tiesiogiai taikomu... 43. 18.... 44. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 53 straipsnį, jeigu teismas,... 45. 19.... 46. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 47. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 48. Pareiškėjo M. D. skundą tenkinti iš dalies.... 49. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 17 d. sprendimą... 50. Nutartis neskundžiama....