Byla I-569-423/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, susipažinusi su pareiškėjo AB „Alytaus Gelžbetonis“ skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme gautas pareiškėjo AB „Alytaus Gelžbetonis“ skundas atsakovui Alytaus apskrities viršininko administracijai, kuriuo prašo teismą: 1) Panaikinti Alytaus apskrities viršininko administracijos 2009-02-18 raštą Nr.3-367-(7-18) „Dėl žemės sklypo nuomos sutarties“, kuriuo pagal CK 6.63 str. 5 d. pažeidžiama Lietuvos Respublikos prievolė suteikti naudojimui 99 m. žemės sklypą Alytaus m. Ulonų g. 29 b (29 a), kaip privatizuotų pastatų priklausinį, už žemės nuomos mokestį AB „Alytaus Gelžbetonis“; 2) Įpareigoti Alytaus apskrities viršininko administraciją tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos prievolę, atsiradusią pasirašius privatizavimo sutartis su akcininkais, kurie savo įgytas pagal LR Valstybės turto pirminio privatizavimo įstatymo 14 str. 5 d. prievolines teises 99 m. naudotis žemės sklypu Alytaus m. Ulonų g. 29 b (29 a), už žemės nuomos mokestį, perdavė savo įkurtai įmonei AB „Alytaus Gelžbetonis“; 3) Pakeisti 2003-05-06 susitarimą Nr.S11/2003-70, pasirašytą vykdant Alytaus apskrities viršininko 2003-05-06 įsakymą Nr.11-1043, kuriuo keičiama 1993 m. rugpjūčio 16 d. žemės sklypo Alytaus m. Ulonų g. 29 a nuomos sutartis. Skundą atsisakytina priimti.

3Specialiosios teisėjų kolegijos nutartyse ne kartą buvo nurodyta, jog administracinio teismo ir bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijos atribojimo kriterijus yra ne vien tik vieno iš ginčijamojo teisinio santykio subjekto ypatumai (pvz., tai yra viešojo administracinio subjektas), bet ir teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, prigimtis ir pobūdis.

4Pareiškėjas ginčą kildina iš žemės nuomos, kuri sudaryta tarp pareiškėjo ir Alytaus apskrities viršininko administracijos, santykių. Tačiau valstybės institucija, spręsdama klausimą dėl žemės išnuomojimo bei vykdydama sutartines prievoles, iš esmės veikia ne tik kaip viešojo administravimo subjektas, bet ir įgyvendina valstybės, kaip nuosavybės teisės subjekto (žemės sklypo savininko), teises ir išreiškia žemės savininko poziciją dėl nuomos sutartinių santykių atsiradimo. Tokio pobūdžio ginčai priskirtini nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui (CPK 22 straipsnio 1 dalis). Dėl minėtų ginčų rūšinio teismingumo yra pasisakiusi Specialioji teisėjų kolegija (žr. pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2004 m. sausio 27 d. nutartis, priimta byloje UAB „Mabilona“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija; 2004 m. vasario 9 d. nutartis, priimta byloje UAB „Klaipėdos aerouostas“ v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija; 2004 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta byloje UAB „Pagrata“ v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija; 2004 m. spalio 18 d. nutartis, priimta byloje UAB „Ūlos tėkmė“ ir kiti v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kiti; 2005 m. kovo 15 d. nutartis, priimta byloje UAB „Eurovista ir Ko“ v. Telšių apskrities viršininko administracija ir kt.; 2006 m. balandžio 24 d. nutartis, priimta byloje O. S. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija; 2006 m. liepos 14 d. nutartis, priimta byloje UAB „Kauno regiono veislininkystė“ v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt.).

5Byla Kauno apygardos administraciniam teismui nepriskirtina, todėl yra pagrindas pareiškėjo skundą atsisakyti priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

6Ginčas nagrinėtinas bendros kompetencijos teisme pagal žemės buvimo vietą – Alytaus rajono apylinkės teisme.

7Kadangi skundą atsisakytina priimti, pareiškėjui grąžintinas jo sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d.).

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėja

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjo skundą.

11Įsiteisėjus nutarčiai, grąžinti pareiškėjui AB „Alytaus Gelžbetonis“ 2009-03-16 d. jo sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį (gavėjas VMI, gavėjo sąskaitos Nr. LT 7300 0101 1239 4300).

12Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai