Byla 2A-514-538/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Aušros Maškevičienės, sekretoriaujant Renatai Girdvainytei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Edvonis“ atstovui advokatui Raimondui Kivyliui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaibuta“ atstovei Česlovai Bankauskaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Edvonis“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Edvonis“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaibuta“ dėl be teisinio pagrindo įgyto turto grąžinimo,

Nustatė

2ieškovė su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 8450,20 Lt be pagrindo įgyto turto, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo

32008-08-13 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2006-09-15 su atsakove sudarė patalpų nuomos sutartį, 2008-02-28 informavo atsakovę apie sutarties nutraukimą. Pažymėjo, kad atsakovė susitarė dėl patalpų nuomos su kita nuomininke, todėl ieškovė 2008-04-30 perdavė atsakovei nuomojamas patalpas pagal priėmimo perdavimo aktą, tai patvirtino nuomos sutarties pabaigą. Teigia, kad per klaidą pervedė atsakovei 8450,20 Lt sumą, kurią atsakovė turi grąžinti kaip įgytą be teisinio pagrindo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad patalpų perdavimo aktas laikytinas tinkamu sutarties pasibaigimo momento įforminimu, o ne susitarimu nutraukti sutartį. Pažymėjo, kad ieškovė įspėjo atsakovę apie faktinį sutarties nutraukimą tik prieš du mėnesius, todėl jai pagal sutarties sąlygas taikytina bauda. Konstatavo, jog šalys sutartyje numatė baudą, jei sutartį viena iš jų nutrauktų pažeidžiant sutartyje aptartą nutraukimo tvarką, todėl ieškovė nepagrįstai reikalauja grąžinti pinigus.

5Apeliaciniu skundu ieškovė UAB „Edvonis“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-18 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą ? ieškinį tenkinti, taip pat priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino sutarties nutraukimą, nes tik vienašališkai nutraukus sutartį ir dėl to neįspėjus kitos šalies mokėtina bauda. Pažymi, kad patalpų perdavimo aktas patvirtino nuomos sutarties pabaigą, o pasibaigus sutarčiai pasibaigia ir ieškovo pareiga mokėti nuomos mokestį bei komunalinius mokesčius. Teigia, kad sutartis buvo nutraukta šalių susitarimu, sutartis pažeista nebuvo, todėl negali būti taikomos sutarties pažeidimo pasekmių sąlygos. Konstatuoja, kad dėl sutarties nutraukimo atsakovė nepatyrė nuostolių, nes iškart sudarė nuomos sutartį su kitu nuomininku.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Klaibuta“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-12-18 sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Pažymi, kad viena iš būtinų sutarties nutraukimo bendru sutarimu sąlygų yra šalių suderintos valios išraiška, o kadangi sutarties nutraukimas bendru sutarimu tarp šalių nebuvo aptartas, tai nėra sutarties nutraukimo faktą patvirtinantis argumentas. Teigia, kad sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti, t. y. patalpų nuomos sutartis nutraukta prieš terminą, todėl ieškovei kyla civilinė atsakomybė.

7Apeliacinis skundas tenkintinas.

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2006 m. rugsėjo 15 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis Nr. BC-N7, kuria atsakovė išnuomojo ieškovei negyvenamąsias patalpas, ( - ) (b. l. 9). 2008-02-28 raštu ieškovė pranešė atsakovei, jog nori nutraukti 2006-09-15 patalpų nuomos sutartį Nr. BC-N7 (b. l. 11). 2008-04-30 nuomojamų negyvenamųjų pastatų ir patalpų priėmimo perdavimo aktu ieškovė perdavė, o atsakovė priėmė negyvenamąsias patalpas, ( - ) (b. l. 12). Po sutarties nutraukimo ieškovė per klaidą pervedė atsakovei 8450,20 Lt, kuriuos ši atsisako grąžinti. Pirmosios instancijos teismas sprendime konstatavo, kad ši suma laikytina bauda dėl sutarties nutraukimo pažeidžiant sutartyje numatytą tvarką, todėl ieškovei negrąžintina. Su šia pirmosios instancijos teismo nuostata teisėjų kolegija nesutinka.

9Iškilus ginčui dėl sutarties CK 6.193 str. įpareigoja šalis aiškinant sutartį nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, į šalių elgesį prieš sutarties sudarymą ir po jos. Nustatant ginčo nuomos santykių pasibaigimo faktą įvertintinas šalių elgesys sutarties vykdymo ir jos nutraukimo metu. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp šalių sudarytos sutarties 3.1 p. numatė galimybę tiek nuomininkui, tiek nuomotojui vienašališkai nutraukti sutartį anksčiau sutartyje numatyto sutarties pabaigos termino. Tačiau sutarties laisvės ir dispozityvumo sutartinėje teisėje principai lemia tai, kad šalys, net ir sutarties vykdymo metu, gali susitarti dėl bet kokių imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei neprieštaraujančių jos nuostatų. Nors 2008-02-28 raštu ieškovė pranešė atsakovei apie ketinimą nutraukti 2006-09-15 patalpų nuomos sutartį, tačiau kaip matyti iš 2008-04-30 nuomojamų negyvenamųjų pastatų ir patalpų priėmimo perdavimo akto, sutartis buvo nutraukta 2008-04-30 abiejų šalių susitarimu, nesilaikant sutarties 3.1 p. numatyto 4 mėnesių termino. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 2008-04-30 priėmimo perdavimo aktą laikė tik sutarties pasibaigimo įforminimo, o ne susitarimu nutraukti sutartį. Teisėjų kolegija pažymi, kad 2008-04-30 priėmimo perdavimo aktu abi šalys išreiškė ir suderino valią dėl nuomos teisinių santykių pasibaigimo, be to, sutarties 1.9 p. nustatyta, jog nuomos termino pabaiga laikoma patalpų perdavimo akto pasirašymo data, todėl konstatuoti, kad 2006-09-15 sutartis nutraukta vienašališkai, nebuvo pagrindo. Atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, jog teismo posėdžio metu atsakovė patvirtino, kad nutraukusi nuomos sutartį su ieškove, atsakovė ieškovei nuomotas patalpas greitu laiku išnuomojo kitam nuomininkui. Todėl vertinant tokį atsakovės elgesį darytina išvada, kad jis patvirtina atsakovės valią nutraukti 2006-09-15 sutartį abiejų šalių susitarimu, be to, paneigia atsakovės poziciją, jog ji patyrė nuostolių dėl sutarties nutraukimo.

10CK 6.237 str., 6.242 str. reglamentuoja civilinių teisinių santykių dalyvių prievoles nepagrįstai praturtėjus ar nepagrįstai gavus turto. Asmeniui, be teisinio pagrindo gavusiam kito asmens turtą, privalu jį grąžinti. Kad tokia prievolė atsirastų, turtą praradęs asmuo turi įrodyti, kad šis praradimas neturi teisinio pagrindo, t. y. nei konkrečiu teisės aktu, nei sandoriu remdamasis asmuo neturėjo teisės gauti ginčo turto. Prievolė grąžinti be teisinio pagrindo gautą turtą gali kilti ir esant tokiems santykiams, kai iš pradžių buvo teisinis pagrindas šį turtą gauti, o vėliau toks pagrindas išnyko. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad po sutarties nutraukimo ieškovė pervedė atsakovei ne 1549,80 Lt komunalinių mokesčių už 2008 m. balandžio mėnesį, o 10 000 Lt (b. l. 10?11, 16). Konstatavus, jog 2006 m. rugsėjo 15 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis nutraukta šalių susitarimu, nėra pagrindo taikyti sutarties 3.2 p. numatytos baudos, todėl atsakovė privalo grąžinti ieškovei be pagrindo įgytus 8450,20 Lt.

11Ieškovei iš atsakovės už be pagrindo įgytą sumą priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 8450,20 Lt sumos nuo 2008-08-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.240 straipsnio 1 dalis).

12Esant šioms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė nuomos sutarties nutraukimą ir vykdymą reglamentuojančias teisės normas, to­dėl priimtas teis­mo sprendimas naikintinas, klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovės ieškinys tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

13Byloje priėmus naują sprendimą, atitinkamai pasikeičia ir teismo išlaidų, kurias turėjo šalys nagrinėjant bylą, paskirstymas (CPK 93 str. 1, 3 d.). Ieškovei iš atsakovės priteistina 254 Lt pirmosios instancijos teisme sumokėto žyminio mokesčio ir 254 Lt žyminio mokesčio, sumokėto paduodant apeliacinį skundą. Taip pat ieškovei iš atsakovės priteistina 1180 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, turėtų pirmosios instancijos teisme (CPK 98 str. 1, 3 d.), išlaidos advokato pagalbai apmokėti, turėtos apeliacinės instancijos teisme, nepriteistinos, nes nepateikta įrodymų, kad ieškovė apmokėjo advokato išrašytą sąskaitą.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

16Ieškinį tenkinti. Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Klaibuta“ priteisti 8450,20 Lt kaip be pagrindo įgytą turtą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (8450,20 Lt) nuo 2008-08-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 508 Lt turėtų žyminio mokesčio išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismuose bei 1180 Lt advokato pagalbai apmokėti, turėtų pirmosios instancijos teisme, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Edvonis“.

Proceso dalyviai